Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1955
Authors Bartomeu de Tresbéns
Titles Llibre de les Nativitats
Incipit & Explicits prol.: En lo nom de nostre senyor Déu Ihesu Christ tot poderós. A totes les gents qui viuen segons raó e lley … a so qui no sia de càrregues de paraules
rubr.: Capítol primer, qui parle de la Nativitat del nat e de la perfecció e inperfecció, si vindrà a perfet temps o edat de nodriment lo nat
text: Quant tu volràs saber lo nat si viurà o pendrà nodriment complit, … serà foragitat per ambdós, so és, per part del pare e de la mare
Date / Place escrit 1373 ad quem
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
References (most recent first) Tractat en: Samsó (1999), “Traducciones científicas árabo-romances en la península ibérica”, Actes del VII Congrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997)
Editat a: Tresbéns et al. (1957-58), Tractat d'astrologia
Subject ASTROLOGIA
TRACTATS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2013
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, XXI (BITECA manid 2114)
Copied 1451 - 1475 (lletra i filigrana)
Location in witness ff. 1ra-85vb
Title(s) Bartomeu de Tresbéns, Llibre de les Nativitats, escrit 1373 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] [co]mensa lo libre de les […]jtats compjlat de la […]ulla dels actors de uer […]er mans de barthom […]ens al Rey em […] ters … [ 1rb] … e aso per mans da bartholomeu de tres bens metge seu e en la part de phisica e en aquesta matexa expert e de philosophia
índex: Primerament dela natiuitat e dela perfectio o imperfectio … [ 3ra] … en los quals negu no pot esser segur que no erre en aquell e axi mateix es del jutiador en ella
text: [L]4Esser dels nats breument tracant esta en compliment de saber … [ 85vb] … perque mal dic lom qui no es senyor de sa natura e de sa volentat
colofó: E deus sia lohat qui ha duyt aquest tractat a fi. Amen
ID no. of Witness 2 cnum 1410
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 411 (BITECA manid 1871)
Copied 1476 - 1500 (filigranes)
Location in witness ff. 1 prel. + 1-85
Title(s) Bartomeu de Tresbéns, Llibre de les Nativitats, escrit 1373 ad quem
Incipit & Explicits índex: [ 1v prel.] taula dels planetes. diumenge … 29. mercuri jupiter venus saturnus sol lluna març
prol.: [ 1] E12n lo nom de nostre senyor deu jhesu christ tot poderos a totes les gents quj vjuen segons raho e lley seria bo … [ 1v] … a so quj no sia de carregues de paraules
rubr.: Capitol primer qui parle dela natjujtat del nat e dela perfeccio e jnperfeccio sj vjndra a perfet temps o edat de nodrjment lo nat
text: Q3uant tu volrras saber lo nat si vjura o pendra nodriment complit … [ 85] … e de sa voluntat desordenada perque deu e senyor nostre sia lloat qui ma aportat a ffi aquest tractat. Amen
Note al marge del final de la taula anotació del s. XVI avançat
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03