Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1953
Authors Guillem de Torroella
Titles Un·aventura'us vull retrayre
La faula
Incipit & Explicits text: Un·aventura'us vull retrayre … qu'ieu havia soffert en mar
Date / Place escrit 1350 [?] - 1375 ad quem
Language català [?]
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
References (most recent first) Editat a: Torroella et al. (2011), La faula
Editat a: Torroella et al. (2007), La faula
Ed. parcial en: Riquer (1952), Antología de textos literarios románicos medievales 3:96-97 (ed. parcial)
Editat a: Torroella et al. (2004), La favola 50-148
Ed. parcial en: Ensenyat Pujol et al. (2000), Cançoner Aguiló. Edició facsímil, transcripció i comentaris. Estudi codicològic 430-495 (ed. parcial)
Editat a: Torroella et al. (2000), “Una ventura us vulh retrayre [text electrònic a internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Parramon i Blasco (1998), Cançoner Vega-Aguiló. Barcelona, Biblioteca de Catalunya, mss. 8 116-138 , n. 14
Tractat en: Compagna Perrone Capano (1994), “Per l'edizione de La Faula di Guillem de Torroella”, La cultura catalana tra l’Umanesimo e il Barocco. Atti del V Convegno dell’Associazione Italiana di Studi Catalani (Venezia, 24-27 marzo 1992)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 231 , n. 179.1 (Dc:47)
Editat a: Torroella et al. (1984), La Faula 1-50 (ed. ref.)
Ed. parcial en: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 501-511 (ed. parcial)
Ed. parcial en: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 504-510 (ed. parcial)
Ed. parcial en: Llabrés i Quintana (1906-07), Cançoner dels comtes d'Urgell 129-147 (ed. parcial)
Ed. parcial en: Milà i Fontanals (1890), “Les noves rimades. La codolada”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 365-378 (ed. parcial)
Subject LITERATURA
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 1969
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, RES/48 (BITECA manid 1331)
Copied 1371 - 1375 ca. (Bohigas-Vidal Alcover)
1301 - 1350 ca. (paper)
Location in witness ff. xcixva-cxirb
Title(s) Guillem de Torroella, Un·aventura'us vull retrayre, escrit 1350 [?] - 1375 ad quem vv. 1-1139
Incipit & Explicits rubr.: [ xcixva] La faula den .G. torroella
text: U2na ventura uull retrayre … [ cxirb] … Vey duas maneyras de gens
Condition incomplet
Poetic Stanza 1133 vv.
References Torroella et al. (1984), La Faula xxiv , n. U
Note manquen els vv. 489, 554, 593-6, 598 i 1142-1269 de l'edició de Bohigas / Vidal Alcover. Per altra banda, dels vv. 246-247 d'aquesta edició, el Cançoner dels Comtes d'Urgell tan sols transmet, en una única línia, l'inici de l'un i el final de l'altre: “Tujt li clauell eron daur fi”
ID no. of Witness 2 cnum 1407
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 4 (BITECA manid 1159)
Copied 1376 - 1400
Location in witness ff. 86-102
Title(s) Guillem de Torroella, Un·aventura'us vull retrayre, escrit 1350 [?] - 1375 ad quem vv. 1-953
Incipit & Explicits rubr.: [ 86] Jhesus
text: U2vna [sic] venturaus vull retrayre | Quem auench enquer no a gayre | Si com porets hoyr enan … [ 101v] … Cel jorn perdet tota ssa jent | Car dambes parts tu y sey | No […] cell rey | […] fill de do | […] gasardo | […] bo e fis
Condition incomplet
Poetic Stanza 843 vv.
References Torroella et al. (1984), La Faula xxiii-xxiv , n. M
Note manquen els vv. 185-186, 335, 592-593, 597-598, 676, 680-681, 780, 798-893, 917-918, 933 i 954-1269 de l'edició de Bohigas et al. Del f. 102 s'ha conservat un petit bocí del marge superior de l'esquerra, on es conserven tan sols les lletres inicials de cinc versos. A l'edició d'Ensenyat i Pujol es localitzen diversos errors en la numeració dels versos, concretament pels volts dels vv. 75 i 335
ID no. of Witness 3 cnum 1968
City, library, collection & call number Carpentras: Bibliothèque Inguimbertine, 381 (BITECA manid 1089)
Copied 1391 - 1430 (lletra)
Location in witness ff. 1ra bis-3rb ff. [c]ra-[cij]rb
Title(s) Guillem de Torroella, Un·aventura'us vull retrayre, escrit 1350 [?] - 1375 ad quem
Incipit & Explicits text: [ 1ra bis] […] r | […] ull fayre | […] torn en mon repayre | […] que per mans meseranquist | Que ay dessa ausit ne vist | Ez hom non deu dir mas lo ver … [ 3rb] … Tant seras al mon reuenus | Er aleuosen biaus amis
Condition fragment
Poetic Stanza 204 vv.
References Torroella et al. (1984), La Faula xxiii , n. C
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 501-11
Note vv. 902-920, 922-942, 945, 947-966, 969-976, 978-1056, 1059-1120, 1183-1187 de l'edició de Bohigas et al. A més, entre les línies corresponents als vv. 1048-1049 d'aquesta edició, s'interpola el vers “E cant ill anoyt saunya”. Les llacunes en part són degudes la mutilació del marge superior dels primers folis, peró també al copista, que deixa de transcriure alguns versos. El f. [cij]v és en blanc. Manca gairebé tot el marge superior del primer foli, i part dels altres folis, amb llacunes que afecten el text
ID no. of Witness 4 cnum 1408
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 8 (BITECA manid 1206)
Copied 1421 - 1430
1417 - 1427 (Bohigas-Vidal Alcover)
Location in witness ff. ccc[lxxxv]-cccc[vii] ff. 124-146
Title(s) Guillem de Torroella, Un·aventura'us vull retrayre, escrit 1350 [?] - 1375 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ ccc[lxxxv]] Aci comenca la faula den Torrelha
text: Una venturaus vulh retrayre | Qujm auench en queres no ha gayre … [ cccc[vii]] … Del mal temps del cer dela pena | qujeu hauja soffert en mar | Ffinjda
Condition incomplet
Poetic Stanza 1270 vv.
Note manquen els vv. 400, 515-516, 590, 643, 698, 858, 1040, 1050, 1057-1058 i 1118 de l'edició de Bohigas; afegeix 2 vv. (“Ab tant la serpent se pres a parlar | Asautament e trop ben clar”) després del v. 172 de Bohigas; dos més (“Entre la coda subtjlment | Amarauelha stech gen”) després del v. 268; dos més (“Encara hi pogues pausar | los faytz darmes e lur afar”) després del v. 589; dos més (“Pres vna ribeyra damor | Mot gentil e de gran valor”) després del v. 824. El v. 778 de l'edició apareix en dues ocasions al f. 137 del manuscrit: una vegada al final del recto i una altra vegada al principi del verso. Els versos del manuscrit estan numerats a llapis, amb errors a partir del guarisme “800”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28