Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1953
City and Library Cambridge Parker Library at Corpus Christi College
Collection: Call number 395 | Antic Under D.9
Copied Rosselló (regió) [?] (biblioteca): 1401 - 1500 (Bohigas)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format 8au
Leaf Analysis pp.: IV + iv + 1-267 + II
ff.: II + ii + 1-133 + I
Collation 1-620 714
Page Layout 30 línies (f. 3)
1 columnes (a tot el volum)
Size relligadura 233 × 155 x 35 mm (pla anterior)
pàgina 222 × 143 mm (f. 3)
caixa 150 × 90 mm (f. 3)
Hand semigòtica diverses mans aparentment catalanes del s. XV (James (1909))
cursiva al darrer quadern, també del s. XV
Watermark enclusa amb antena i creu (visible ff. 55 i 59 (sup. i inf.)) (semblant al tipus Piccard IV 1103-1111 doc. 1421-1467, essent molt emprada entre 1427 i 1430)
Pictorial elements Caplletres: principals de 4 o 6 up, bipartida, en vermell i blau, amb decoració filigranada en lila i vermell
Caplletres: secundàries, de 2 i 1 up, en vermell i blau alternant, amb decoració en color de contrast (negre i vermell)
Calderons en vermell i blau alternant
Rúbriques en vermell
Rúbriques espai en blanc per a les rúbriques (pp. 195-229)
Il·lustració alguns dibuixos acolorits que il·lustren les plantes
Other features Justificació: a punta seca i mina de plom
Pautat: traçat de les línies fonamentals de la caixa segons el sistema bàsic per a una columna (model 13 de Derolez); amb línies de guia per als renglons
Perforacions: rodones i menudes, poc visibles, situades prop dels marges
Signatures: alfanumèriques, amb números romans
Reclams: horitzontals i centrats al marge inferior
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Condition Bon estat de conservació. Són en blanc les pp. 103, 108-13, 117-20, 240-1, 261, 267-8. Els quaderns 3 i 7 estan formats únicament per bifolis de paper. Paginació moderna a llapis vermell, només numera el recto. Foliació moderna a llapis de la biblioteca.
Binding pergamí sobre cartó, amb el llom recobert amb un paper pintat de marró. El pergamí sembla reaprofitat, rentat per eliminar el text
History of volume Adquirit 1575 (donació de l'Arquebisbe Parker)
Previous owners (oldest first) Matthew Parker, Arquebisbe de Canterbury [1559 - 1575] 1574 data de mort
Associated persons El va veure i descrit per Thomas James, bibliotecari (1600 a quo)
Associated Texts Conté texid 2137 Joan de Peratallada, Liber de consideratione quintae essentiae omnium rerum transmutabilium, escrit 1351 - 1352 ca. llatí
Conté extrets de texid 2132 Desconegut, Liber de secretis naturae seu de quinta essentia llatí
Conté texid 2136 Pseudo-Ramon Llull, Taula en pla de les significacions de les lletres de l'arbre e de les figures posades en aquesta art transmutatòria llatí
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2014), Inspecció personal
Tractat a: James (1600), Egloga Oxonio–Cantabrigiensis, tributa in libros duos, quorum prior continet catalogum confusum librorum manuscriptorum in illustrissimis bibliothecis, duarum florentissimarum Acdemiarum, Oxoniae et Catabrigiae , n. it. 366
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 42
Catalogat a: James (1909-12), A Descriptive Catalogue of the Manuscripts in the Library of Corpus Christi College, Cambridge 2:255-58
Note Notes marginals de diverses mans

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 8945
Location in volume pp. 98-102
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10063
Desconegut. Tractatus de virtutibus lunariae
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ 98] Hic sequuntur virtutes lunarie prout habetur in libris hermetis Quedam est planta que dicitur (borisa uel) loathii in latino vero vocatur lunaria
text: [ 102] Aquesta es la lunaria blaua per ço com fa la floreta blaua … estigua per tres iorns naturals serena
Note Es tracta de l'explicació que acompanya les il·lustracions de les plantes
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8946
Location in volume pp. 104-107
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10064
Desconegut. Tabula planetarum cum explanatione
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 104] Declaratio dela taula precedent
text: S2i tu uols saber les set planetes com regnen en lo dia yen [sic] la nit / guarda en la taula precedent e trobaras quen lo dia del digmenge per lo mayti … [ 107] … statio o descendent gradualment de cascu dels elements segons apparra be al hom be intuent. Deo gracias
Subject ASTRONOMIA
ASTROLOGIA
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1637
Location in volume ff. 231-233 (Perarnau)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2136
Pseudo-Ramon Llull. Taula en pla de les significacions de les lletres de l'arbre e de les figures posades en aquesta art transmutatòria
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 231] Taula en pla deles significations de les letres del arbre e deles figuras posades en aquesta art transmutatoria. E primerament del abre … E primerament del arbre
text: A2 significa chaos que uol dir confussio. o massa confussa … [ 233] … Y significa. Luna ques argent fi. |Y significa los elements que son quatre
Note dues taules a les pp. 228 i 229, i també a les pp. 232-3, en català. A folis interiors del volum hi ha notes i fragments en català
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8944
Location in volume pp. 234-240
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10062
Desconegut. Receptes del ms. Corpus Christi 395
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ 234] Recipe ço es prenets vna onça de luna bona e fina de cendrada … e refredar pots procehir a jnfinit e multiplicar dementre que medicina haies. Deo gracias
Record Status Created 1991-05-05
Updated 2018-06-08