Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1951
Authors Alfonso de la Torre
Titles Visión deleitable
Visió delectable
Date / Place traduït 1440 - 1484-04-17 ad quem
escrit 1440 ca.
Language català
castellà (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Francesc Prats (Prevere), clergue secular
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 7.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 7.1.1
Tractat en: Torre et al. (1991), Visión deleytable. Edición crítica y estudio
Subject NOVEL·LA
AL·LEGORIA
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 2716
City, library, collection & call number Ripoll: Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll, XX (BITECA manid 2342)
Copied 1476 [?] - 1500
Location in witness ff. 1-116
Title(s) Alfonso de la Torre, Visió delectable (tr. Francesc Prats), traduït 1440 - 1484-04-17 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ 1] A2ssi comensan les robrichas ell libre appellat visio delitable compost per lo ingenjos alffonso dela torra batxaler en taulagia del regna de nauarra traduyt de lengua castellana en vulgar cathala. per lo honorable en ffransech prats de la ciutat de mallorques
índex: P2Rimerament lo prolech … [ 4] … A2ssi mostra com lactor ffon excitat de la uisio e sescusa de la imperffeccio de la obre
tit.: [ 5] Comença lo libre nomenat uisio delitable conpost a instancia del molt noble senyor e de illustre progenia don johan de amont. prior de sant iohan canseller e cambrar maior del molt illustre senyor don carles princep de ujana primogenjt de nauarra he duch de gandia. Compilat per alffonso de la torra batxaler del dit senyor princep
prol.: L5o cor guanat per diuersitat de merits … [ 6] … hauer vist totes les subseguents coses
rubr.: visio en la qual poeticament … turbacions del mon
text: [ 6v] V3iu les cauernes de les eolies insules … [ 116] … dela sua gracia e vertuts he en laltre la benauenturança perdurable per tots temps. Amem
ID no. of Witness 2 cnum 1405
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9-VII-17 (BITECA manid 1869)
Imprint Barcelona: para Mateu Vendrell ((feta a despeses de)), 1484-04-17 (García Craviotto)
Location in witness ff. a iira - i vivb ff. 1-66vb
Title(s) Alfonso de la Torre, Visió delectable (tr. Francesc Prats), traduït 1440 - 1484-04-17 ad quem
Visio delectable
Incipit & Explicits rubr.: [ a iira] Robrica dela visio delectable de Alfonço dela torra;
índex: Capitol primer en lo qual poeticament y per figures declara los mals y perturbacions del mon … [ a iiirb] … Capitol .lx. com lo auctor fou excitat dela visio y se scusa dela imperfeccio dela obra
rubr.: [ a iiiira] Comença lo libre appellat visio delectable compost a instancia del molt noble senyor don JOhan de beaumunt Cançeller y Cambrer maior del illustrissimo senyor don Carles Princep e Primogenit de arago: y de nauarra. Compilat per Alfonço dela torra bachaller del dit senyor Princep
prol.: Prohemi [l]10O COr guanyat per diuersitat de merits … [ iiiivb] … hauet vistes totes les subseguents coses;
tit.: Capitol primer en lo qual poeticament declara los mals y perturbacions del mon,
text: [v]5Iu les cauernes deles Eolees illes … [ j vivb] … y en laltre la benauenturança perdurable per tosttemps. AMEN
índex: Registre del present libre: A … Dix la Raho | lo qui
colofó: Migençant la diuina gracia venguda es la fi de esser impressa la visio delectable de Alfonço dela torra Bachaller. Impressa en la ciutat de Barçelona a despeses de Mateu Vendrell mercader ciutada dela dita ciutat. Lo disabte sanct de pascua a .xvij. del mes de abril lany dela nostra salut. Mil.e.cccc lxxxiiij
ID no. of Witness 3 cnum 2729
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, O.II.21 (BITECA manid 2345)
Copied 1501 - 1530 (Zarco Cuevas)
Location in witness ff. xiijra-lxxxiiijrb
Title(s) Alfonso de la Torre, Visió delectable (tr. Francesc Prats), traduït 1440 - 1484-04-17 ad quem
Incipit & Explicits text: [ xiiira] [s]Enyores dix la sauiesa vostra merce no jgnora com la ymaginacio es causa dela maior part dels errors … [ lxxxiiijrb] … E loant a deu glorios per algun be si alli sera trobat al qual pregue que en aquest mon vos do los bens dela sua gracia e virtuts hi en laltre la benauenturança perdurable per tostemps AMEN DEO GRACIAS
Condition acèfal
Note comença al cap. I,10,39
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-04