Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1951
City and Library Cagliari Università di Cagliari. Biblioteca
Collection: Call number ms. 80 | Antic 5-4-21
Title of volume LLIBRE | DE CONSOLAT ( gravat en daurats sobre el teixell blau)
Copied 1491 - 1510

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: I mod. + 1-7 (taula) + i-clxviij + I (fol. ant.)
ff.: I + 1-175 + I (fol. mod.)
Collation 120 218 316 4-720 818 910/6; reclams horitzontals situats cap a la dreta, sense decorar, manquen els quatre folis finals al darrer plec
Page Layout 1 columnes (ff. 1-7)
2 columnes (ff. 8-175)
28 línies (f. 9ra)
27 línies (f. 9rb)
Size pàgina 280 × 210 mm (f. 9)
caixa 182 × 143 mm (f. 9)
columna 182 × 62/65 mm (f. 9)
Hand gòtica gòtica de característiques força irregulars (Martí)
gòtico-humanística gòtica amb influència de la humanística, força irregular (Avenoza)
Watermark tisores (als folis de la taula)
cap de brau (al cos del volum, cf. ff. 11, 17, etc.)
Pictorial elements Rúbriques en vermell, per una mà maldestra posterior
Calderons en vermell a l'inici dels paràgrafs (ff. 160v-175r)
Caplletres: espai en blanc per a les caplletres, indicades per letres de guia (ff. 1-42)
Altres: els paràgrafs s'inicien normalment amb una o dues paraules amb lletra de cos més gran, que imita la gòtica fracta
Other features Justificació: a punta seca molt fina
Pautat: tipus Derolez 43, sense línies de guia per als renglons
Perforacions: menudes i situades fora dels límits de la caixa; algunes no coincideixen amb les línies mestres de la justificació
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Signatures: sense signatures de quadern visibles
Reclams: horitzontals situats cap a la dreta, sense decorar
Condition foliació recent a llapis, però encara és visible una d'antiga, en xifres romanes, tallada en alguns folis. Tinta marronosa
Binding mitja relligadura amb el llom de pell marró amb quatre nervis, decorat amb daurats, i plans coberts de paper d’aigües, del s. XIX; talls tintats de blau
Previous owners (oldest first) Montserrat Rosselló, jurista (1568 - 1613-03-27) 1615 (ex-libris f. 1 “Ex libris Monserrati Rossellò”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1103 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 7-IV-20. Barcelona: Nicholas Spindeler, et al., 1482 - 1484. Consolat de Mar, Consolat de Mar, promulgat 1248 - 1400.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2013), Inspecció personal
Descrit per: Busia (1995), ““Llibre del Consolat de Mar”. Descrizione del ms. 80 della Biblioteca Universitaria di Cagliari [tesi]”,
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin I:117
Descrit per: Martí (2005), Inspecció personal
Tractat a: Armangué i Herrero (1999), “Els incunables de la Biblioteca Universitària de Càller: Joan Roís de Corella”, Estudis sobre Joan Roís de Corella 6
Tractat a: Cossu Pinna et al. (1997), “Di alcuni manoscritti spagnoli della Biblioteca Universitaria di Cagliari [Nota codicologica a cura di P.C.]”, XIV Congresso di Storia della Corona d'Aragona (Sassari-Alghero, 19-24 maggio 1990). La Corona d'Aragona in Italia (secc. XIII-XVIII)
Tractat a: Colón et al. (1981-87), Llibre del Consolat de Mar, 1-2. Edició del text de la Real de Mallorca, amb les variants de tots els manuscrits coneguts a cura de G. C. - 3-4 Estudi jurídic i Diplomatari a cura de A. G. 1:12 , n. Ms. U
Tractat a: Colón (1978), “Per una edició del Llibre del consolat de mar”, La llengua catalana en els seus textos 209 , n. Ms. U
Tractat a: Capmany de Montpalau i Surís et al. (1965), Libro del Consulado del Mar. Edición del texto original catalán y traducción castellana de Antonio de Capmany lvii , n. i
Tractat a: Valls i Taberner (1930-33), Consolat de Mar 1:19 , n. E
Catalogat a: Catalogo dei manoscritti [Biblioteca Universitaria di Cagliari] (Date?) 8
Note Segons S. Martí, podria ésser una còpia de l'editio princeps.

Escasses anotacions marginals, algunes manicullae.

Fou lleument restaurat el 1983; tinta marronosa. Els ff. 7v i 175v, originalment en blanc, ara es troben plens de dibuixos i proves de ploma.

El volum duu un foli de guardes a l’inici i altre al final de paper contemporani de la relligadura. A les guardes captives hi ha anotacions modernes sobre el text copiat al volum.

Internal Description
Number of texts in volume: 4
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1627
Location in volume ff. 1-7 + 8ra-169vb (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1090
Consolat de Mar. Consolat de Mar
Language català
Date promulgat 1248 - 1400
Incipits & explicits in MS índex: [ 1] Aci comensen les Rubriques del ofici del consolat e del estil del dit ofici … [ 7] … Com sedeuezi leuar les qujntes c 61
rubr.: [ 8ra] En qual manera los consols son cascun any elets e lo jutge deles appellacions
text: [C]4ASCUN ANY LA UESPRE DE la festa de nadal … [ 169vb] … E si ha mes munten mes e si deualla amenys leuan hom segons que sera
Note la rúbrica és en tinta vermella, però de mà posterior molt maldestra
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 12356
Location in volume ff. 170ra-172ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2926
Consell de Cent. Ordinacions dels consellers de Barcelona sobre el consolat de Sicília
Language català
Date promulgat 1458 ad quem
Title(s) in witness ordona sions per los conssolats de la uant [sic], f. 170ra
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 170ra] Ordonaren los magnjfics conselles e promens de la nobbla sibtat de barsalona les presens ordona sions per los conssolats de la uant [sic] axi com sa sagues
text: [p]3rimerament ordonan los Consellers els prohomens dela ciutat de Barchinona. que tots mercaders e patrons de naus e de tots altres vexells … [ 172ra] … e als patrons dels vaxells qui en aquell loch sien
Note la rúbrica és en tinta vermella, però de mà posterior molt maldestra
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12361
Location in volume ff. 172ra-175rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2927
Consell de Cent. Ordinacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims
Language català
Date promulgat 1435-11-21
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 172ra] Crida ffeta axi la nobbla siutat de barsalona de part del virtuos caualler mossen guillem de sent cljment vaguer
text: [a]2ra hoiats per manament del honorable mossen gujl-lem [f. 172rb] de sent climent […] balle [sic] de la ciutat. ço es que cascu dells […] per fauorir e endressar los nauilis […] E si lo contrari faran no puxen comptar en gonyar sou de llurs officis de patronias ni descriuanias … [ 175rb] … a llur coneguda
Note la rúbrica és en tinta vermella, però de mà posterior molt maldestra
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12357
Location in volume ff. 172ra-175rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2927
Consell de Cent. Ordinacions de consellers de Barcelona sobre fets marítims
Language català
Date promulgat 1435-11-21
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 172ra] Crida ffeta en la nobbla siutat de barsalona de part del virtuos caualler mossen guillem de sent cljment vaguer
text: [a]2ra hoiats per manament del honorable mossen gujl-lem [f. 172rb] de sent climent […] balle [sic] de la ciutat. ço es que cascu dells […] per fauorir e endressar los nauilis […] E si lo contrari faran no puxen comptar en gonyar sou de llurs officis de patronias ni descriuanias … [ 175rb] … E si lo contrari faran no puxen comptar en gonyar sou de llurs officis de patronias ni descriuanias […] a llur coneguda
Record Status Created 1991-05-04
Updated 2015-09-16