Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1945
Authors Mattheus
Titles Passió de Jesucrist segons sant Mateu
Incipit & Explicits text: En aquel temps dix Jesucrist sos dexebles. Sapiats que apres de dos dies sera Pascua … dix-los Pilat anat e guardats-lo axi con sabets e els arearense [sic] a guardar lo sepulcre e tant nol an guardat que Jesucrist no sia ressucitat e en Galilea se n'es anat
Date / Place traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Language català
grec [?] (orig.)
llatí (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Subject BÍBLIA: N. T.
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1393
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 717 (BITECA manid 1304)
Copied 1351 - 1400 (ff. 1-25 i 33-74, part llatina)
1401 - 1500 (ff. 25v-32v, part catalana)
Location in witness ff. 28v-32v
Title(s) Mattheus, Passió de Jesucrist segons sant Mateu (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?] 26,1-27,66
Incipit & Explicits rubr.: [ 28v] A2ra amichs hoyats lapassio de nostre senyor Ihesucrist. Segons que diu sent matheu
text: En aquel temps dix ihesucrist a sos dexebles. Sapiats que apres \de/ dos dies sera paschua … [ 32v] … e dixlos pilat anat e guardatslo axi con sabets e els arearense [sic] a guardar lo sepulcre e tant nol anguardat que Ihesucrist no sia ressucitat e en galilea senes anat
References Izquierdo (1997), La Bíblia en valencià. De la lecció de la Sagrada Escriptura en llengua vulgar 112 , n. Ms. C
Note Izquierdo ignora que aquest Ms. era ja esmentat al BOOCT (1984)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-12-19