Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1943
City and Library Barcelona Acadèmia Bones Lletres
Collection: Call number 3-I-7
Copied 1401 - 1450

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 33 (= viii-xl)
Collation I (darrer foli d'un quadern de vuit bifolis) 2-48 54\/3
Page Layout 2 columnes (f. I)
55 línies
Size pàgina 360 × 250 mm (f. I)
caixa 267 × 168 mm
columna 267 × 75.16.78 mm
Hand dues mans gòtiques llibràries, la primera (ff. viii-xxxviir) (R. Cantavella)
la segona (ff. xxxvii- xxxix)
Pictorial elements Caplletres: inicials de part embotides en vermell i blau amb decoració afiligranada en vermell i lila; resta de caplletres de tres unitats de pautat, en vermell i blau alternant i decoració afiligranada en vermell i lila que també alterna
Calderons alternant en vermell i blau
Tocs de color tocs de groc en les majúscules
Other features Justificació: a punta seca que ha deixat traç, de règim complet. A partir del f. xxxvij no s'observa el règim complet, tot i que sembla que el manuscrit ha estat rentat
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: no s'observen perforacions
Reclams: horitzontals al marge dret inferior, en filactèlia
Condition marges en mal estat. Volum malmès per la humitat sobretot es veu afectat el llom en la seva part superior i inferior. Dos primers folis conservats molt malmesos i despresos de la relligadura. Foliació moderna a llapis en xifres aràbigues; antiga foliació en xifres romanes, tallada per la guillotina del relligador
Binding pregamí sobre cartó
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2010), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2010), Inspecció personal
Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 97
Descrit per: Sabaté (2004), Inspecció personal
Descrit per: Marnierre (1999), Inspecció personal
Facsímil: March et al. (1993), Obra completa 19
Tractat a: Cantavella (1991), “L'educació femenina per al matrimoni: dos opuscles catalans medievals”, Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura 34-6 (esp.)
Catalogat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:684
Note desaparegut; dades extretes de les fotografies de la biblioteca, retrobat l'any 2009

Internal Description
Number of texts in volume: 7
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2413
Location in volume ff. viii-xixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1986
Johannes Gallensis. Breviloqui o breu parlament dels antics prínceps e philòsoffs
Language català
Date escrit 1265 - 1275
Incipits & explicits in MS text: [ viii] deus e los pobles son fets ydolatres … [ xixrb] … Lo rey iusticier es garda dela ley honor del poble endresament del regne. Arbre diuinal sots la ombra del qual se reposen los cansats fflacs Afflegits E treballats
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo amen
Condition fragment
References (most recent first) Gal·les et al. (1930), Breviloqui 76-7
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2414
Location in volume f. xixrb-xixva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2725
Desconegut. D'aquestes dotze coses és tengut tot senyor a sos vassalls
Language català
Date escrit 1450 [?] ad quem
Title(s) in witness D'aquestes dotze coses es tengut tot senyor a sos vasalls
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xixrb] daquestes dotze coses es tengut tot senyor a sos vassalls
text: la primera es quells tingua en pau … [ xixva] … lo mariner leuger e de bon manament. E lescriua leal e apte
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1609
Location in volume ff. xxra-xxviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1838
Antoni Canals. Scipió i Anibal
Language català
Date traduït 1399 a quo ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxra] En nom de nostre senyor deu jesu crist … comensa lo preambol ala obra deius scrita
dedic.: A6L molt alt senyor lo senyor don alfonso duch de gandia ffrare anthoni canals del orde dels frares preycadors … [ xxjvb] … massa affectadament estar uiure e preseruar en diuisions bregues guerres e bathalles
rubr.: Rubrica dels capitols del present tractat
índex: Primer capitol com anibal trames aspies a mirar la host dels romans … [ xxijra] … scipio affrica fon uen[çut]
rubr.: Primer Capitol com anibal trames aspies a mirar la host dels romans dela qual era capita scipio affrica
text: C7Om anibal uehe lo grant poder de scip\i/o que hera molt en gents darmes … [ xxviiijrb] … E sobre lo sepulcre seu es escrit. Aci jau anjbal lo gran guerrer
References (most recent first) Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:108
Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 26 , n. A
Bofarull (1868), “Opúsculos catalanes”, Memorias de la Academia de Buenas Letras de Barcelona 532-60
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1610
Location in volume ff. xxviiivb-xxxvva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1917
Lucius Annaeus Seneca. De providència
Language català
Date traduït 1396 a quo - 1407 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxviiivb] Prolech daquest libre apellat libre de senecha de prouidencia
dedic.: A5L molt alt noble mossen Ramon boil Gouernador general del regne de ualencia … [ xxiira] … los sants angels quius illuminen lo enteniment e us inflamen lo cor com legirets lo dit libre Amen
índex: Primer capitol que totes les coses son subiugades a la diuinal prouidencia … Nouen capitol que deus respon ala principal questio e mostra que null temps al bon hom ans lo y remou
tit.: C4Omensa lo libre de senecha de prouidencia e fundas sobre la seguent questio com lo mon sia regit per la prouidencia diuinal … que los bons homens sostinguen mal. Primer capitol que totes les coses son subiugades a la prouidencia diuinal
text: U3Na questio meas feta … [ xxxvva] … auets temor dela cosa qujs fa tantost per cert massa temets
colofó: [ xxxvv] Ffinito libro sit laus gloria Xpo. Amen
References (most recent first) Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 27
Bofarull (1868), “Opúsculos catalanes”, Memorias de la Academia de Buenas Letras de Barcelona 561-80
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2300
Location in volume ff. xxxvi-xxxvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1436
Pseudo-Bernardus Claravallensis. Epístola de sant Bernat, sobre el regiment de la casa familiar
Language català
Date traduït 1280 [?] - 1385 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvira] Epistola de sant bernat del regiment e cura dela casa feta al Caualler Ramon de Castell ambros
text: A4L gracios e benauenturat caualler reuerent mossen Ramon de Castell ambros … [ xxxviira] … al qual la ha portada la sua dampnada uellea
References (most recent first) Bofarull (1868), “Opúsculos catalanes”, Memorias de la Academia de Buenas Letras de Barcelona 581-91
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2301
Location in volume ff. xxxvii-xxxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2643
Desconegut. Consell de bones doctrines que una reina de França donà a una filla sua que fonch muller del rei d'Anglaterra
Language català
Date escrit 1390 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvii] Conseyll de bones doctrines que una reyna de frança dona a .j. filla sua que fonch muller del Rey danglaterra
text: U4Na regina hague en frança la qual romas vidua … [ xxxviii] … Placia ha nostre senyor deus que aytal façen totes les altres dones e donzelles qui aço ligiran ne hoyran dir. Amen. Deo gracias
References (most recent first) Cantavella (1991), “L'educació femenina per al matrimoni: dos opuscles catalans medievals”, Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura 511-14 (ed.)
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2415
Location in volume ff. xxxviiiva-xxxixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2724
Alfons de Gandia i de Foix, Marquès de Villena. Carta a la seva filla per a càstic i bons nodriments
Language català
Date escrit 1387 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxviiiva] La letra deual scrita feu lo marques de uillena e compte de Ribagortça qui apres fo intitulat duch de Gandia per dona Johana filla sua quant la marida ab don johan fill del compte de cardona. per la qual li scriuj castich e bons nodrimentz dient axi
text: C4ARA filla yo fas Gracies adeu com a ell ha plagut que yo axi com a pare vostre … [ xxxixra] … e ab tant lo Sant Sperit uos tingua en sa guarda. Amen
References (most recent first) Cantavella (1991), “L'educació femenina per al matrimoni: dos opuscles catalans medievals”, Miscel·lània Joan Fuster. Estudis de Llengua i Literatura 55-7 (ed.)
Record Status Created 1991-04-29
Updated 2012-04-21