Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1941
Authors Gregorius I, Papa
Titles Dialogorum libri IV
Diàlegs
Incipit & Explicits text: Un dia, yo fort lassat per brugit d'elscuns seglars … te dic que apres la nostra fin no aurem freyura de sacrifici, si ans de la mort nos som vertaders sacrificis
Date / Place traduït 1250 - 1300 (editors)
escrit 593
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 48.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 48.1.1
Editat a: Gregori II et al. (1931-68), Diàlegs
Tractat en: Massó Torrents (1905), “Inventari dels bens mobles del rey Martí d'Aragó”, Revue Hispanique 435 , n. 155
Tractat en: Inventari dels libres de la senyora donna María, reina de les Sicilies e de Aragó (1872) 7 , n. 5
Note Hi havia un exemplar en poder del rei Martí, titulat Dialogorum, rubr. “Aci comença lo prolech”, text “un dia jo fort laçat”, expl. “Deo gracias”, i un altre a la biblioteca de la reina Maria, que començava “En lo nom de nostre Senyor Ihesu Christ aci comença lo primer libre del Dialogo”, i el text “Un dia yo fort lassat” i acabava “que anassen als romans puys que per ells enujauen per saber con vjnien”
Subject DEBAT
RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1389
City, library, collection & call number Tarragona: Biblioteca Pública, Santes Creus 101 (BITECA manid 1859)
Copied Girona: Bernat d' Ollers para Fills de Bernat d'Ollers, 1340-06-15
Location in witness ff. 1-4 prel. + i-xcij
Title(s) Gregorius I, Papa, Diàlegs (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
Dialechs de sent gregori
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] E2n nom de nostre senyor ihesu christ aci comencen los capitols del primer libre de dialogorum del benoyrat sen gregori papa primer capitol
índex: .j. D2E honorat abat del monestir de fundis. en la prima carta … [ 4v prel.] … C2om deuem perdonar als altres los mals quens an fetz. per tal quels mes nos sien perdonats. xcj. Esplegatz son los capitols de totz los quatre libres del dialogorum deo gracias
tit.: [ i] Aci comença lo primer libre del dialogorum / del benoyrat sen gregori papa
text: U4N dia yo fort lassat per brugit delscuns seglars / als cals som souen forçatz de satisfer … [ xcjv] … si ans de la mort nos som uertaders sacrificis. Amen: Esplegat es lo libre del dialogorum. deo gracias amen
colofó: [ xcij] Scriptum fuit per manum Bernardi de ollarijs scriptoris Gerunde ad opus quorundam filiorum suorum .xv. kalendas Junij Anno dominj Mo. ccoc. xol
Language of Copy català
Note El català del text té trets lingüístics del nord-est del Principat
ID no. of Witness 2 cnum 1388
City, library, collection & call number Tarragona: Biblioteca Pública, Santes Creus 49 (BITECA manid 1150)
Copied 1391 - 1410 (Soberanas)
1401 [?] - 1450 [?] (Beltran)
Location in witness ff. i-iv (taula) i 1-124v
Title(s) Gregorius I, Papa, Diàlegs (tr. Desconegut), traduït 1250 - 1300
Dialogorum del benahuyrat Sent Gregori Papa
Incipit & Explicits tit.: [ i] En nom de nostre senyor ieshucrhist aci comencen les rubriques del prier libre del dialogorum del benahuyrat sent Gregori papa
índex: Cartes v Del prolech … [ iiiiv] … Cor deuen perdonar als altres los mals quens han fets. per tal quels nostres nos sien perdonats
rubr.: [ vra] Comença lo primer libre del dialogorum Gregorj
text: U5n dia yo fort lassat per brugit dalguns setglars als quals son souen forçat de satisfer en lurs negocis … [ cxxiiijrb] … E si o fem feelment te dich que apres la fin no aurem fretura de sacrifici si ans de la mort nos som uerdaders sacrificis amen Esplegat es lo quart libre del dialogorum
Language of Copy català
References Ed. parcial a: Gregori II et al. (1910), Eximplis e miracles d[e] Sent Benet reco[m]ptats per Sent Gregori Papa en lo seu llibre dels Diàlechs d'vn Codex catalá del quinzen segle
Ed. parcial a: Aguiló (1881), Recull de eximplis e miracles, gestes e faules e altres ligendes ordenades per A-B-C. Tretes de un manuscrit en pergamí del començament del segle XV. Are per primera volta estampades baix la direcció d'en Marian Aguiló i Fuster
Note Text en catalàa central
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-14