Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1940
City and Library Toledo Archivo y Biblioteca Capitulares
Collection: Call number 97-23 | Antic Caxon 22-50 (angle superior extern f. 1, en lletra s. XVIII?) | Antic Cajon 97- Num. 23 (verso del primer foli de guarda del volum, lletra més moderna, coincideix amb la signatura actual)
Title of volume 97-23 | Obras Medicas ( al llom, a ploma, la signatura horitzontal a la part superior i el títol a l'anglesa)
Copied 1491 - 1500 (ff. 1-12)
1401 - 1410 (ff. 13-81)
1401 - 1430 (ff. 82-127)

External description
Writing surface Paper gruixut
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 130 (= I + 1-128 + I)
Collation 112 2816 33/2t 418 56t1/1t6 616 718 812 9t8/8+1
Page Layout 1 columnes (cos del volum)
2 columnes (13r-v, 72r, 74v, 77v-78r, 79r-81v)
3 columnes (66v-71v)
3-4 columnes (72v-73v, 75r-77r, 78v)
31 línies (f. 2)
32 línies (f. 14)
33 línies (f. 29)
37 línies (f. 105)
Size relligadura 235 × 160 mm (pla anterior)
pàgina 223 × 152 mm (f. 2)
caixa 198 × 135 mm (f. 2)
caixa 178 × 124/121 mm (f. 14)
caixa 186 × 120/122 mm (f. 29)
caixa 208 × 130 mm (f. 105)
Hand semigòtica semigòtica de finals s. XV (als ff. 1-12, 14-28v)
gòtica cursiva gòtica cursiva de s. XV o finals s. XIV (a les receptes del f. 12v i)
semigòtica semigòtica del primer terç del s. XV (a la tercera anotació del f. 12v, text afegit al f. 33v)
bastarda bastarda del primer terç del s.XV (a la anotació del f. 94v i ff. 104-107v)
gòtica altres mans gòtiques de característiques i èpoques semblants (a la resta del volum)
Watermark campana difícil de distingir al tractar-se d'un plegat en quart (al f. 33 i als primers folis)
cercle tres cercles al peu d’una creu, el superior amb croisant, els altres dos amb motius inscrits (f. de guarda preliminar)
Pictorial elements Caplletres: senzilles en vermell (a partir del f. 29)
Caplletres: amb decoració en vermell (ff. 1-6)
Altres: algunes anotacions marginals estan envoltades per un traç rectangular que semblen fets en tinta d’un color que ara ha esdevingut sèpia (en alguns textos)
Calderons vermells, de pigment de poca qualitat (p. e. f. 34 i ss.)
Altres: manícules en vermell assenyalant passatges
Other features Justificació: presenta diversos sistemes de justificació, que van desde la punta seca als primers fulls, sense restes de perforacions, a la ploma que marca els marges verticals amb quatre perforacions rodones als angles i sense línies de marge horitzontal als ff. 13-20. Del foli 31 endavant caixa de traçat normal a punta de plom, amb perforacions als angles, primera línia escrita. En nombrosas parts del volum no hi ha caixes traçades o bé són molt maldestres. El 4t plec està enmarcat per un rectangle de punta de carbó maldestra, perforacions de punxó als angles. ; sempre amb la primera línia de la justificació escrita i sense línies de guia per als renglons, aprofitant de vegades al màxim el paper
Perforacions: al segon quadern perforacions visibles assenyalant els marges verticals, entre el final del text i el marge al començament, fetes des del recto amb un instrument aproximadament rodó; cap al f. 20 ja es situen als angles de la caixa i podem considerar la primera línia escrita a tot el volum
Ús de la primera línia de la pauta: generalment escrita
Reclams: reclam horitzontal, centrat i emmarcat al quadern quart, en la mateixa posició però sense emmarcar al quadern vuitè, mentre que la resta de quaderns no tenen reclam
Condition volum acèfal, manquen al menys dos folis a l'inici que es van perdre perquè els dos finals del primer quadern serien en blanc i es tallarien, cosa que afavori que es desprengueren els dos inicials; això succeí abans del s. XVI, car aquesta és la època de l'anotació de la cota topogràfica a l'actual f. 1. El volum no té una foliació seguida, ni antiga ni moderna. Alguns folis duen el núm. a l’angle superior extern a llapis (numeració feta per mà moderna). El volum consta d'almenys quatre unitats codicològiques independents, cadascuna amb les seves pròpies característiques de pautat i disposició -o absència- de reclams, aplegades totes en el mateix còdex per raó de la seva matèria, així que estem parlant d'un còdex factici, però que des de data molt antiga presenta aplegades ensemps totes les seves obres. La primera de les unitats correspondria al primer quadern, amb textos en català; la segona als quaderns segon i tercer; la tercera als quaderns quart a sisè i la quarta i darrera als quaderns setè a novè. La segona unitat presenta una irregularitat al quadern cinquè, car trobem les restes d'un bifoli arrencat, que seria el setè del plec, i del qual encara es veuen algunes lletres de l'escriptura a la segona part del quadern; aquests folis que manquen no es detecten a la foliació del volum, que no els compta, doncs fou realitzada un cop el material ja s'havia perdut. El volum presenta un estat acceptable de conservació, malgrat la presencia d'algunes taques d'humitat, com la que fa il·legible el text del marge superior extern del primer foli. Part del f. 4v ha romàs en blanc i el text segueix al f. 5. Llibre format per paper gruixut, de qualitats diverses, un xic brut i desgastat, alguns folis retallats (p. e. 13, d’on s’ha retallat la recepta per a la “febre aguda” que es copiada al verso) Són en blanc el f. 32r, taca greu veg. 84v-85r
Binding en pergamí flexible, antiga amb una lleugera forma de solapa, però posterior a la realització del volum, amb quatre tires de badana per lligar-la, però no és contemporània de l'escriptura; és la relligadura normal del fons antic de la Catedral, tot i que pel seu excel·lent estat de conservació, sembla moderna
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2014), Inspecció personal
Catalogat a: Catálogo [de] manuscritos [de la] Biblioteca Capitular = MMSS. Biblioteca de la Santa Iglesia de Toledo. Primada de las Españas. Año de 1808 (1808) 325v-327r
Descrit per: Avenoza (2001), Inspecció personal
Facsímil: Fotografies d'alguns folis del ms. Toledo: Capitular 97-23 (2001)
Tractat a: Millàs i Vallicrosa (1942), Las traducciones orientales en los manuscritos de la catedral de Toledo 121-5 , n. it. xxviii
Tractat a: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 60-1
Note N. Font i Sagué parla d'un Ms. de Toledo, s. XV, que conté un Tractat de cirurgia, inc. taula “Capitol primer de la doctrina primera del tractat primer de la diferencia de cirurgia” i que creu que podria ser una traducció de l'obra de Guido Cauliaco; segons Cifuentes es tracta d’una altra cirurgia i és el còdex BN MSS/10011. Al llarg del text trobem mans que n'assenyalen passatges. Al f. 1, ratllat, es distingeix el que sembla una antiga signatura: “Caixon 22-50”. El volum aplega diversos textos mèdics escrits amb cal·ligrafia ràpida i aèria, de mans properes en el temps, les més antigues de finals s. XIV i les més modernes del primer terç del s. XV. Hi ha anotacions marginals i interliniades sobre els temes que es troben al volum. Entre els ff. 12 i 13 i ha un taló que correspon a la guarda que obre el volum. El foli final està encartat subjectat amb un taló al quadern final.

Internal Description
Number of texts in volume: 9
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1605
Location in volume ff. 1-12v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2119
Platearius. Llibre de simples medicines
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 1] […] el mel ela menge […] que begue lo suc no […] Item si laraiu desta erba sie picada ab uinagre baxe la jnfladura de […]oscle. e ual a mal del pits. Item sil suc delaraiu o dela fuyla … [ 12v] … si perexe pereos .p.o. si miga miga p.o si dara forcs
References (most recent first) Tractat a: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 113
Tractat a: Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 196
Tractat a: Millàs i Vallicrosa (1942), Las traducciones orientales en los manuscritos de la catedral de Toledo 121
Note text amb anotacions marginals
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 4246
Location in volume f. 12v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4956
Desconegut. Receptes
Language català
Date escrit 1390 - 1430
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12v] A dolor de costat que sapela punta
text: Pren lo segon ho bren … posalj lo segon sobre lo mal \o la dolor/ e guarra. cert es
rubr.: de epilencia [Recepta en llatí]
rubr.: A hom qui a laganya
text: pren brot de romaguera … molt oli emengen en deiu
rubr.: Ad dolorem lateras [Recepta en llatí]
References (most recent first) Tractat a: Millàs i Vallicrosa (1942), Las traducciones orientales en los manuscritos de la catedral de Toledo 121
Note la segona recepta en català d'aquest grup està escrita per la mateixa mà que el poema del f. 33v
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 4247
Location in volume f. 13rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4957
Pseudo-Johannes. Regiment de sagnies que sant Joan donà als seus deixebles
Language català
Date escrit 1410 a.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13rb] lo benahuyrat sent jhoan dona aquesta scienia als seus dicipules per la sobre flujtat de sanc
text: .j. per las malauties .j. per dolor del cos .j. dixis aels jo he aquesta sciencia dela bocha … [ 13va] … aquesta sciencia es general per totz los mes del an
Language of witness català provençalitzat
References (most recent first) Tractat a: Millàs i Vallicrosa (1942), Las traducciones orientales en los manuscritos de la catedral de Toledo 121
Note aquest text està escrit a dues columnes: al costat de la primera columna hi ha el que sembla una relació de les febres per a les quals deuen ésser addients les sangries que es recomanen, i que ocupen a la segona columna el lloc paral·lel, però la lletra d'aquestes “rúbriques” és diferent de la del text, car és una semigòtica d'inicis del s. XV, força acurada; les rúbriques del f. 13ra-vb diuen: “ffebre terçaria, ffebre terçana doble, ffebre continua, ffebre continua doble, ffebre ratica, febre quartana, ffebre quartana doble (…) ffebre aguda”
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 4248
Location in volume ff. 14-28v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4958
Desconegut. Sobre la febre cortana
Language català
Date traduït 1480 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 1] [f]2ebre cortana que per cascament epenpriarguament [sic] de fetge … [ 28v] … e feli empastre de suc de leycugua sobre les cuxes
Note text transcrit amb la mateixa lletra que el primer del volum
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 4249
Location in volume ff. 29-31v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4959
Desconegut. Una malaltia que [afecta] a molt hom que no pot jaer amb fembra
Language català
Date traduït 1480 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 29] U2na malaltia que a molt hom que no pot jaer ab fembra ses deu e aueguades per gran calor … [ 31v] … de poluores dues de mel ol uj de lacanada sie tant quen façats priment cada dia un pot
Note als ff. 32v33 i 33v segueixen més textos de matèria mèdica en llatí
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 4250
Location in volume f. 33v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4960
Desconegut. Eras pareys cum pris l'amorós ams
Language català [?]
Date escrit 1430 - 1460 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 33v] eras pareys cum pris lamoros ama[n]s [esmenat mitjançant subpuntuat en ams]. mon cor Al prim quart mi vent asalir … eixit amb crits. doloros e ploran
Poetic Stanza 1 x 8
Language of witness català provençalitzat
Note text escrit a línia seguida afegit aprofitant un bocí del full que havia romàs en blanc, per una mà semigòtica del segon terç del s. XV. Als ff. 34-81 segueixen textos mèdics i llistes de productes medicinals (a dues columnes) en llatí i als ff. 82-94v un text que comença: “Planete sicut…”, textos mèdics diversos, alguns encapçalats per la rúbrica “practica iudeorum
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 4251
Location in volume f. 94vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4961
Desconegut. Nota sobre els noms dels reptadors
Language català
Date escrit 1400 - 1430
Incipits & explicits in MS text: [ 94vb] sil nom del que repta es par. e el nom ques reptat par aximateyx en letres … en letres daquels noms que sien par elaltra cas lo reptat es uençut
Note en un racó del foli, la mateixa mà bastarda que va copiar el poema anterior ha afegit aquest petit fragment de cinc línies sobre els reptadors i els seus noms. Text copiat a dues columnes aprofitant l’espai en blanc al final d’un tractat. A l’esquerra text llatí "Si paribus uel inparibus…", a la dreta el text català

Als ff. 95-97 segueix, en llatí: “Incipit liber de Regimine sanitatis editus ab […] datus ad dominum alexand[er]”; als ff. 97v-99v receptes i textos mèdics en llatí i als ff. 100-103v “Incipit capitula iij de suma age[…]: Uulnerum quedam…”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 4252
Location in volume ff. 104-107v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4962
Desconegut. Receptari
Language català
Date escrit 1401 - 1430
Incipits & explicits in MS text I: [ 104] [S]3i uols garir lo malalt dela nafra … [ 107v] … Si uols tenir ton cos sa pren tres manades de Ruda e tres de bretonega e picala be e destrempala ab bon vi e ab mel e beune cascun mayti endeyu per tot lo mes de martz
text II: Al uentre jnflat ho algun membre de superfluytat … al mati e al uespre .j.a nouena e garra
Note el cos del receptari fou escrit per la mateixa lletra que la nota sobre els “reptes” i la darrera recepta, que donem com un text independent, fou afegida a posteriori amb una lletra molt més menuda. Als ff. 109-110, en llatí segueix: “Incipit doctrina de ueneno euitando” i al f. 110v notes llatines amb algunes receptes en català, que de fet, només tenen en català la rúbrica: “Aysis fa Oblit. Recipe semen jusquiani (…) oleo fiat vnguentum
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 4253
Location in volume f. 110v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4964
Desconegut. Sobre quan no fer les sagnies
Language català
Date escrit 1401 - 1430 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 110v] Quan la luna es plena no tocz la vena al mudament del mes not ulhas sagnar … Item al treure nos deu sagnar sino sa fa de juliol o dagost
Note quatre línies, dues en català i dues en llatí seguit de text a dues columnes que es tanca amb quatre línies en llatí, tot sobre les sagnies. Segueixen als ff. 111-117 textos mèdics en llatí, al f. 117v dues receptes mèdiques en castellà; als ff. 118-125v el “Johannitio” en llatí, que podria ser l'Art del tigni i als ff. 126-128v anotacions mèdiques en llatí
Record Status Created 1991-04-15
Updated 2014-02-09