Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1939
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/15031 (tercer imprès) | Antic R-15031 (tercer imprès)
Title of volume LLIBRE DELS | DONES DE LA VERGE | MARIA | J. ROIG ( al teixell vermell, amb lletres daurades)
Imprint València: Joan d' Arcos, 1561

External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 41-100
Collation A-G8 H4
Size pàgina 145 × 95 mm (f. a ij)
Font romana
Pictorial elements Il·luminacions un gravat, reproduït als ff. [a j] i a vv, representa les dames en discussió; un altre gravat, on apareix sant Joan dormint, es localitza tant a l'anvers com al revers del f. [a j]; en un altre gravat al f. e [j], es veu el carro del Sol i el déu Cupido llençant una fletxa
Condition foliat a ploma seguint la numeració de l'edició precedent; vuit folis en blanc entre les dues obres
Binding moderna, en pasta, amb el teixell vermell
Associated MSS, editions, and specific copies of editions copid 1531 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15031 (primer imprès). València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
manid 2062 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15031. València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
manid 2062 Ed.: Madrid: Nacional (BNE), R/15031. València: Joan d' Arcos, 1561. Bernat Fenollar, Prevere ~ Jaume Gassull i Almenar, Cavaller ~ Narcís Vinyoles, Ciutadà de València ~ Joan Moreno ~ Baltasar Portell ~ Síndic del comú dels Peixcadors: Lo… Procés de les olives, escrit 1495 - 1496 ca.
manid 2098 Ed.: València: Serrano Morales (Fons Serrano Morales), A-3/338 (1) CF. València: Joan d' Arcos a la portada, per a València: Estudi general a la portada, 1561. Jaume Roig, Spill, escrit 1455 a quo - 1462 ad quem.
References (most recent first) Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Tractat a: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 324
Note Aquest volum, com d'altres semblants, aplega juntes edicions diferents; aquesta és del mateix any i editor que les obres anteriors aplegades al volum, però és una edició independent.

Al peu del f. 100v, a ploma, es va anotar: “Sabado a 19. de julio 1636”.

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1922
Location in volume ff. [A j - G vj]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1568
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Considerant quant dignament
Language català
Date escrit 1497 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [A j]] COMENça lo somni de Ioan IOAN, ORDENAT PER LO Magnifich mossen Iaume Gaçull caualler natural de Valencia, es obra graciosa y molt sentida pera tots ingenis. En Valencia. Any M.D.LXI.
rubr.: [ [A j]v] IOAN IOAN
pream.: M2Ay en somnis se deu creure … com en la fi's mostrara
text: [ A ij] C3Onsiderant quant dignament | des que lo mon te fonament … [ [G vj]] … lo quant fon gran | se desperta Ioan Ioan. | Fi del somni de Ioan Ioan
Poetic Stanza 3088 vv.
Note el Somni de Joan Joan va precedit, en aquesta edició, d'una dècima: “MAy en somnis se deu creure | que qui y creu lo temps hi pert | somiar qu'esta despert | es lo cego pensar veure | qual es groch, burell o vert | Ioan Ioan en sos dies | may tal somni somia | pero sols aci presta | lo nom a tals fantasies | com en la fi's mostrara”
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1923
Location in volume ff. [G vj]v - [H iiij]v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2060
Jaume Gassull i Almenar, Cavaller. Estant de repos, vetlaua ma pensa
Language català
Date escrit 1489 [?] - 1490 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [G vj]v] La brama dels llauraDORS DEL ORTA DE VAlencia, contra lo Venerable mossen Bernat Fenollar Preuere. Hordenada per lo Magnifich mossen Iaume Gaçull caualler
text: E2Stant de repos, vetlaua ma pensa | portantme recort, de coses passades … [ [H iiij]v] … qu'apres qu'a Valencia, negui la presencia | aci man pegat, tals mots y llenguatge. | Mossen Iaume Gaçull
colofó: Fon estampat lo present llibre en la insigne ciutat de Valencia, en casa de Ioan de Arcos, a les espatles del estudi general. Any, M.D.LXI.
Poetic Stanza 7 x 10, 1 x 9, 19 x 10, 2 x 5
References (most recent first) Gassull et al. (1901), La Brama d’els llauradors de l’Horta de Valencia contra lo venerable mossen Bernat Fenollar, prevere, ordenada per lo magnific mossen Jaume Gaçull, cavaller , n. (repr. aquesta ed.)
Number of additional copies of edition 9
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1637
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 11-V-20 (2)
Title(s) in copy LO | PROCES | DE LES OLIVES | VALENCIA | 1561 ( al teixell amb ferros daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 60 + II
Condition en bon estat de conservació
Binding antiga en pell, amb armes en ferros daurats
Previous owners (oldest first) Marià Aguiló i Fuster, poeta
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note la llegenda de les armes representades en la coberta és: “REMEMBRA LO PASSAT, ORDONA LO PRESENT, PROVEHEIX AL ESDEVENIDOR”

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1740
City and Library London The British Library
Collection: Call number 11450a27(2)
Title(s) in copy POESIAS | CATALANES | DE FENOLLAR | JOAN MORENO | Y | JAUME GAÇULL | VALENCIA | 1561 ( al teixell amb ferros)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 8 + II + 52 + II
Collation A-G8 H4
Size pàgina 144 × 93 mm (f. A ii)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition entre els folis impresos vuitè i novè s'han insertat dos folis en blanc. Els quaderns signats “A” i “B” estan mal ordenats: a i, a viii, b i, a ii- a vii, encara així, no manca cap foli (Mahiques)
Binding moderna, en pell, amb tall tintat de vermell. Llom amb cinc nervis i ferros daurats
Previous owners (oldest first) La tour de Babel (a l'interior de la coberta: “MAISONNEUVE Cie 15, quai Voltaire, à Paris, A LA TOUR DE BABEL (anc. maison TH. BARROIS”)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note exemplar que inclou el Procés de les olives, seguit del Somni de Joan Joan i la Brama de llauradors, tots impresos a València en 1561 per Joan de Arcos. Una nota al verso de la primera guarda indica qui ha estat l'autor de la relligadura: “BOUND BY J. MACKENZIE de SON”

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1739
City and Library London The British Library
Collection: Call number G.10953(3)
Title(s) in copy ROIG | LIBRE DE | LES DONES || PROCES DE | LES OLIVES || SOMNI DE | IOAN IOAN || BRAMA DELS | LLAURADORS || VALENCIA 1561 ( al llom amb daurats)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 60
Collation A-G8 H4
Size pàgina 143 × 90 mm (f. A ii)
Font humanística
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Caplletres: de 3 UP al f. A iv sense decoració; una altra, de 3 UP amb decoració, gravada al següent (A ii)
Xilografies al f. a vv, representa les dames en discussió; sant Joan dormint al vers del f. a j; un tercer, al f. e [j], on es representa el carro del Sol i el déu Cupido llençant una fletxa
Condition exemplar en bon estat de conservació. Sense foliació. Errades a les signatures de quadern: A[i] (per B[i])
Binding moderna, en pell verda, amb ferros i tall daurat. Cinc nervis al llom
Previous owners (oldest first) Thomas Grenville, bibliòfil (1755-12-31 - 1846-12-17) (escut amb daurats, a les cobertes)
References (most recent first) Soriano (2009), Inspecció personal
Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note el Somni de Joan Joan va precedit de l'Espill de Jaume Roig, de la Disputa de viudes i donzelles i del Procés de les olives, i seguit de la Brama de llauradors, tots impresos per Joan de Arcos en 1561. El volum no té notes de lectors. Paperet afegit entre els folis 1 i 2 de guardes modernes anteriors, on es llegeix nota de Grenville:“Roig J. Libre de les Dones) 8o | Proces de les Olives) Valencia | Somni de Joan Joan) 1561 James Roig was one of the most distinguished Limosin poets. These editions of 1561 are so very scarce that when Carlos Ros tried to reprint the Libre de les Dones in 1735 he could only find a few fragments of the edition of 1561 so the imperfection of his work was censured by Ximeno in his account of the Escritores Valencianos 1, p. 51. In my Library is also the fist ed. of “Libre de Consels by Roig 1531 also of extreme rarity”

ID no. of additional copy of edition 4 BITECA copid 1607
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/1017 (segona part) | Antic R-1017 (segona part) | Antic 379-4
Title(s) in copy MORE. ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: [41] + 57 (= [i]-[lvi] + I) (fol. no numerats)
Collation A-G8 (manca el quadern H, constituït per dos bifolis)
Page Layout 1 columnes
Size pàgina × mm
caixa × mm
Font humanística
Pictorial elements gravats en el Somni de Joan Joan
Condition manquen els quatre darrers folis de la Brama de llauradors, obra transcrita en els ff. no numerats que segueixen als 40 folis numerats del Procés de les olives
Binding moderna, en pell, amb llom de cinc nervis, i tall de color vermell
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note exemplar que inclou el Procés de les olives, seguit del Somni de Joan Joan i la Brama de llauradors, tots impresos a València el 1561 per Joan d'Arcos.

ID no. of additional copy of edition 5 BITECA copid 1764
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number R/13351 | Antic R-13351
Title(s) in copy SOMNI | DE | IOAN ( al teixell)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: II + 56 + 5 + VI
Size pàgina 140 × 84 mm (f. a ii)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition manquen les darreres estrofes de la Brama de llauradors, que han estat restituïdes en cinc folis manuscrits, abans de les sis guardes finals
Binding antiga, en pell amb ferros daurats
Previous owners (oldest first) Pascual de Gayangos y Arce, bibliòfil (ex-libris)
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 6 BITECA copid 3016
City and Library New York Hispanic Society of America
Collection: Call number RESERVE POETRY: Fenollar B, Lo proces, Valencia, 1561
Title(s) in copy PROCES | DE LES | OLIVES ( gravat al teixell en vermell)
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: I + 2 + 1-39 + 1-55 + I (es tracta del segon imprès del volum; sense foliar)
Collation A-F8 G7
Size pàgina 144 × 87 mm (portada)
Font romana
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
Condition exemplar incomplet, manca el f. G8. Errades a les signatures de quadern: A (per B1). Paper enfosquit amb taques d'humitat
Binding en pell, amb daurats, teixell vermell; guardes de paper d'aigües en gris, blanc, verd, blau i vermell
References (most recent first) Reproducció parcial del Procès de les olives i el Somni de Joan Joan, de l'exemplar de 1561 a la Hispanic Society (2005-01-2005-06)
Avenoza (2005), Inspecció personal
Soriano (2005), Inspecció personal
Note ex-libris esborrat a l'interior de la coberta anterior, relligat juntament amb el Procès de les olives. Lo Somni acaba al f. G7 i al verso comença La Brama, però no es pot llegir ja que el f. està enganxat amb el següent, en blanc

ID no. of additional copy of edition 7 BITECA copid 1711
City and Library Paris Bibliothèque Nationale de France Site François-Mitterand
Collection: Call number Rés. P.YG.11
Title(s) in copy ROIG | LIBRE | DE LES DONES | PROCES DE LES OLIVES | VALENCIA 1561
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 60
Collation A-G8 H4
Size pàgina 150 × 92 mm (f. A ii)
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition exemplar en molt bon estat de conservació
Binding del segle XIX, en pell amb ferros i tall daurats, i quatre nervis al llom
Previous owners (oldest first) Vicent Salvà i Pérez, llibreter (ex-libris a les cobertes, amb ferros daurats)
Ricardo Heredia y Livermore, Comte de Benahavis (ex-libris a l'interior de la coberta de davant)
References (most recent first) Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note el Somni de Joan Joan va precedit de l'Espill de Jaume Roig, de la Disputa de viudes i donzelles i del Procés de les olives, i seguit de la Brama de llauradors, tots impresos per Joan de Arcos en 1561

ID no. of additional copy of edition 8 BITECA copid 3101
City and Library Ripoll Biblioteca Lambert Mata. Ajuntament de Ripoll
Collection: Call number R. 146 | Antic R. 127 | Antic A 2-II-1
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 32 + 1 blanc + 28
Collation A-G8 H4
Size pàgina 141 × 94 mm (f. B j)
Font romana
Pictorial elements Altres: com la de l'exemplar principal
Condition incomplet, volum desprès del llom. Sense foliar. Errades a les signatures de quadern: A (per Bj esmenat a llapis per mà moderna), entre D8 i E1 hi ha un foli intercalat, enganxat amb E8 com si fos la seva parella, fent que quedi solt Ej, la resta del plec està reconstruïda erròniament amb talons, igual que el quadern final
Binding pergamí flexible, despresa
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2008), Inspecció personal
Note duu una signatura antiga, com d'altres impresos de la biblioteca, A 2-II-1. Es tracta d'un volum que acull el Somni i la Brama, relligats juntament amb el Procès de les olives (COPID 1513). Sense anotacions marginals de lectura

ID no. of additional copy of edition 9 BITECA copid 1643
City and Library València Biblioteca Municipal Serrano Morales
Collection: Call number Fons Serrano Morales: 3/338 (3) CF | Antic S.4648
Title(s) in copy […] de les Dones
External description
Writing surface Paper
Format 8au
Leaf Analysis ff.: 60 + I
Collation A-G8 H4
Size pàgina 142 × 91 mm
Font humanística
Pictorial elements vegeu la descripció de l'exemplar principal
Condition en bon estat de conservació
Binding pergamí sobre taula
References (most recent first) Catalogat a: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español (1990)
Tractat a: Mahiques Climent (2004), “El Espill o Llibre de les dones, la Disputa de vidues i donzelles, el Procés de les olives, el Somni de Joan Joan y la Brama de llauradors: notas sobre su difusión impresa en el siglo XVI”, La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América
Descrit per: Mahiques Climent (2002), Inspecció personal
Note en el f. 1 hi ha una anotació a ploma: “Anto Riu”. En el verso de la primera guarda hi ha una altra nota: “En la subasta de los libres de d. Ricardo Heredia se vendió un ejemplar de esta obra por 500 francos (No 1664 del Cat.o). Relligat juntament amb el Llibre de les dones de Jaume Roig, la Disputa de viudes i donzelles, el Procés de les olives i la Brama de llauradors de l'horta de València

Record Status Created 1991-04-15
Updated 2018-02-19