Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1935
Format llibre. edició. imprés
Title Cançons nadalenques del segle XV
Associated persons Josep Romeu i Figueras (Ed.)
Series Els Nostres Clàssics, A, 65
Place / Publisher Barcelona: Barcino
Date / Location 1949: pp. 187
Held by Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic) 849.9 CANç-1 R. 849.9"12/14"
Santiago de Compostela: BUS: Filoloxía 849.9 CANç-1 R. 849.9"12/14"
Source of Data for Works texid 9897 Desconegut, Alagrau-vos, companyons, escrit
texid 9903 Desconegut, Andiria, andiria, andó, escrit
texid 9912 Desconegut, Anem tots a·dorar, escrit
texid 9901 Desconegut, Ave Maria, bé us daveu alegrar, escrit
texid 9900 Desconegut, Bona gent, ab la alagria, escrit
texid 5624 Desconegut, Breçats-lo gint, infantonetes, escrit 1400 ad quem
texid 9914 Desconegut, Calla, mon fill, calla, escrit
texid 9891 Desconegut, Crestians, ab alagria, escrit
texid 9909 Desconegut, De la Verge inperial, escrit
texid 9902 Desconegut, De verge sou nat, escrit
texid 9921 Desconegut, Dispost sacristà taniu, escrit
texid 9908 Desconegut, Dolsa Verge resplendent, escrit
texid 9907 Desconegut, Donzella sagrada, escrit
texid 9910 Desconegut, Déus te sal, Maria, escrit
texid 2863 Desconegut, Glòria en lo cel sia, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 9922 Desconegut, Infanta molt sancta, escrit
texid 9918 Desconegut, Jo jamés no cessaré, escrit
texid 4601 Desconegut, Jorn de la Nativitat, escrit 1525
texid 9895 Desconegut, La Verge gallant, escrit
texid 9904 Desconegut, La ball, ball, balletes, escrit
texid 9894 Desconegut, La fardant fandan dirondina, escrit
texid 9905 Desconegut, Mara de Déu, tot lo món alegrau, escrit
texid 9917 Desconegut, Mare de Déu, escrit
texid 4199 Desconegut, Molt humil Mara de Déu, escrit 1400 [?] - 1450 [?]
texid 5626 Desconegut, Més mi mandava Moysès faser, escrit 1400 ad quem
texid 9906 Desconegut, Nat és en aquest dia, escrit
texid 9911 Desconegut, O las! Hi què·m faré?, escrit
texid 9916 Desconegut, O mara de glòria!, escrit
texid 9892 Desconegut, O verge Maria!, escrit
texid 4866 Desconegut, O!, o!, o!, gran marevella!, escrit
texid 9919 Desconegut, Ou, ou, ou, escrit
texid 9893 Desconegut, Pedro, tocha la tamor, escrit
texid 9896 Desconegut, Pus 'neu de part, Verge, escrit
texid 5625 Desconegut, Qui vol visitar, escrit 1400 ad quem
texid 9913 Desconegut, Regina inmaculada, escrit
texid 4604 Desconegut, Regina sagrada, escrit
texid 9898 Desconegut, Sobra al presepe sanct, escrit
texid 2865 Desconegut, Sus, sus, no dormiau!, escrit 1400 [?] - 1500 [?]
texid 9899 Desconegut, Tots ab gran devoció, escrit
texid 5627 Desconegut, Tulloroy, linoy, linoy, escrit 1400 ad quem
texid 9920 Desconegut, Verbum caro factum est, escrit
texid 9915 Desconegut, Verge humil que Jesús aportau, escrit
texid 2888 Montserrat Torres, Prevere, Lo beneit infantó, escrit 1450 [?] - 1517 [?]
texid 2884 Montserrat Torres, Prevere, Vuy en aquest dia, escrit 1450 [?] - 1517 [?]
Source of Data for Witnesses cnum 1516 MS: Col·lectiu, Cançoner de Nadal, compilat 1508. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 111, 1508
Record Status Created 1991-07-05
Updated 2003-05-22