Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


> > >
Work ID number BITECA texid 1934
Authors Pere Damià
Titles Liber qui dicitur Dominus vobiscum
Llaor de la vida solitària
De la cella del monjo
Incipit & Explicits text: Dix Sant Basili que la cetlla és la fornal, … on regnarà ab Déu perdurablement, amén!
Date / Place traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 18.2.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 18.2.1
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 1379
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 263 (BITECA manid 1853)
Copied 1301 - 1350 (Batlle)
Location in witness ff. 45-48v
Title(s) Pere Damià, Llaor de la vida solitària (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Obra de sant Vasilio dela cella del monje o ermitanyo, f. 45 de mà del s. XVI
Incipit & Explicits text: [ 45] Dix Sant basili que la cetlla es la fornal en la qual los vaxels del Rey. son obrats … [ 48v] … quant exira del carns del cors vendra aquela ciutat de iherusalem celestial on regnara ab deu perdurablement amen
Associated Persons Atribució autoria: Basilius (S.), Bisbe de Cesarea
ID no. of Witness 2 cnum 12220
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 59 (BITECA manid 1181)
Copied 1381 - 1450 (Batlle)
Location in witness ff. 4-7
Title(s) Pere Damià, Llaor de la vida solitària (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
ID no. of Witness 3 cnum 1380
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, N.I.16 (BITECA manid 1415)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. 70ra-75va
Title(s) Pere Damià, Llaor de la vida solitària (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 70ra] Comensa lamonestament que sant basili feu de lahors de ujda solitarja he dela cella
text: D3Ela uida solitarje han parlat e ansenyat molts dels sants e molts dels saujs los quals eren e son de tant gran actorjtat que nos no som dignes de sagujr les lus peades … [ 75va] … qui no es estade feta per mans domens. ço es anle glorja aternal an los cels [manuscrit cells]. Ale qual nos fassa uenjr nostre senyor Jhesu christ qui ab lo pare e ab lo sant sperit uju e Regna deu e sanyor tot poderos per tostenps amen
Associated Persons Atribució autoria: Basilius (S.), Bisbe de Cesarea
Note als ff. 71va-75va hi ha un text amb rúbrica pròpia: “Item altre amonestament que sant basili feu de lahors dela ujda solitarja e dela cella”: [inc.] “Conujnent cosa e bona es (..) [expl.] tot poderos per tostenps amen
ID no. of Witness 4 cnum 8719
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 5-3-42 (BITECA manid 2779)
Copied 1401 [?] - 1500 [?] (catàleg)
Location in witness ff. 185-190v
Title(s) Pere Damià, Llaor de la vida solitària (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 185] Aquest capitol tracta dela laor dela cella segons que diu et posa sent basili
text: D2Ju sent basilj quela cella es fornal enla qual los uexells del Rey … [ 190v] … Quant exira del carcer del cors uendra a aquella Ciutat celestial de iherusalem hon regnara ab deu perdurablement amen
Associated Persons Atribució autoria: Basilius (S.), Bisbe de Cesarea
References Tractat a: Cambraia (2002), “A difusão da obra de Isaac de Nínive em línguas ibero-românicas: breve notícia das tradições portuguesa, espanhola e catalã”, Performance, exílio, fronteiras: errâncias territoriais e textuais 297-99
Note el text coincideix en l'incipit amb el de la Biblioteca de Catalunya
ID no. of Witness 5 cnum 12250
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10265 (BITECA manid 1090)
Copied 1426 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. 3v-5v
Title(s) Pere Damià, Llaor de la vida solitària (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1350 [?]
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-12-19