Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1933
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call number 7-4-27
Title of volume THESAUR | Medicame | MS. | en Barcelon | Año 1435 | Par Vicente | Coloniano ( al llom, en tinta marró, escrit a forma de teixell)
Platerius ( a ploma, al primer full de guardes)
Thesaurus medicamentorum ( a ploma, al f. 1)
Copied Barcelona: Vicenç Colonia (colofó foli 153vb), 1435

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 163 (= I + 1-161 + I)
Collation 110 214 3-412 516 66 7-816 95/4t 101t3-6/7 1110 1214 1312 141
Page Layout 2 columnes
29 línies (f. 12rb)
38/36 línies (f. 73)
Size pàgina 284 × 214 mm (f. 12)
caixa 198 × 134 mm
columna 198 × 60 mm
caixa 206 × 139 mm (f. 73)
columna 206 × 61 mm
Hand cursiva diverses mans cursives catalanes, semigòtiques i bastardes (ff. 1-7)
semigòtica amb característiques de bastarda, molt acurada (ff. 11-66)
semigòtica de característiques semblants, però menys acurada (ff. 67v-161)
Watermark altres dues maces creuades (al primer plec,) (semblant a Valls Wat. 1679 dels 1433 i 1439;)
flor de cinc pètals amb antena i creu (al segon plec i a partir del f. 39 fins al 65, també al f. 70 i següents,) (semblant a Briquet 6384, Udine: 1425, var. Pisa: 1433-37;)
carro de dues rodes, radis en aspa (al tercer plec al f. 27 es veu per primer cop i a partir del f. 128 fins al final,) (pràcticament idèntica a la del Ms. Colombina 5-4-29 MANID 1748, semblant a Briquet 3542, tot i que més petita, Genova: 1411, var. Perpinyà: 1398 [?], Chambéry: 1414-17, Gex: 1415, Bourg: 1415-17, Bruxelles: 1416, Le Puy: 1422-27, Fabriano: 1431, Damme (Bèlgica): 1437, Sienna: 1457-60;)
lletra “M” amb creu (a partir del f. 69,) (semblant a Briquet 8349, Colle: 1427, Briquet 8351, Gurck: 1455, var. Firenze: 1388-1459, Barcelona: 1436, Rimini: 1441, Catania: 1467;)
cercles tres cercles, el primer amb mitjalluna i creu al damunt, el segon amb un signe i el tercer amb una flor (al foli de guardes del final,) (no es troba ni a Briquet ni a Valls)
Pictorial elements Caplletres: caplletres en blau i vermell amb ornamentació afiligranada en color de contrast, vermell o violeta, la primera més gran i amb decoració més acurada; a partir del f. 125 manca la filigrana de les caplletres i la decoració es fa cada cop més desacurada
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Other features Justificació: a punta seca
Pautat: sense línies de guia per als renglons
Perforacions: amb senyals de petites perforacions rodones que assenyalen els límits de les línies de justificació i els límits de les caixes, sovint visibles més d'un grup a cada foli, car s'han perforat uns plecs damunt dels altres
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Reclams: horitzontals centrats
Signatures: restes de signatures alfanumèriques en tinta vermella en algun quadern
Condition en bon estat, són en blanc els ff. 8-10v, 67r i 70v. Foliació moderna, a llapis, en alguns folis encara és visible una altra de més antiga a ploma en xifres romanes. Reforç de fons de quadern. Manca el darrer full del quadern 9è, del qual resta un taló, seria el f. 111 bis, també manca un foli al quadern 10è, el segon del plec, del qual queda un taló
Binding en pergamí flexible, amb restes de les tires de badana que el lligaven, talls jaspiats en blau, es conserva dins d'una caixa de cartó rígid
Previous owners (oldest first) Hernando Colón, bibliòfil f. 161v: “Este libro ansi enquadernato costo 28. dineros en barcelona po Barcelona 1536-06 - 1539 (price: 28 diners) (f. 161v)
Associated Texts Al foli 156 s'empra texid 2105 Gilbertus Anglicus de Aguila, Compendium medicinae, escrit 1201 [?] - 1300 [?]
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Mateixa filigrana manid 1748 MS: Sevilla: Colombina, 5-4-29. 1371 - 1425 [?]. Jaume March, Llibre de concordances, escrit 1371.
References (most recent first) Tractat a: Cifuentes Comamala (2014), Inspecció Personal
Facsímil: Avenoza Vera et al. (2013), Biteca.net/filigranes
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Facsímil: Reproducció parcial del ms. 7-4-27 de la Biblioteca Colombina. Vària mèdica (2002)
Tractat a: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 91 i 116
Descrit per: Beltran (1996), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 174, 199 i 220
Tractat a: Gallardo et al. (1863-89), Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos formada con los apuntamientos de P. Bartolomé Gallardo y Blanco. Coordinados y aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. J. Sancho Rayón 2:518 , n. 2087
Note F. Colón anotà que comprà el volum ja relligat. Al capdemunt del llom una etiqueta amb el núm. 165 i al peu una altra amb el 27, a l'interior del pla anterior el núm. R. 459 Ms. i una etiqueta de paper enganxada amb referència al testament de Colón (vid. text a MANID 2065). Al primer full de guardes la signatura antiga “Z Tab. 136 N. 18” (ratllat 169 al al damunt); al marge superior esquerre del f. 1 està anotat el núm. “10302”. Al peu de la nota de Colón n'hi ha una altra, amb tinta molt clara i difícil de llegir.
Subject Manuscrit datat
Internet http://www.biteca.net/filigrana/204carros/067001.html filigrana carro vist 2014-01-08

Internal Description
Number of texts in volume: 13
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1741
Location in volume ff. 1ra-7vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1213
Desconegut. Thesaurus medicamentorum
Language català
Date compilat 1401 [?] - 1435 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Aço son los dias dels mesos del ayn que se deuen guardar de totes coses
text: Lo primer dia de jener … [ 7vb] … contra vomit (…) de bo vin fort e posat sobre la bocha del ventrel
Note precedeix al text en català un conjur en llatí copiat en l'espai que va quedar en blanc al començament de la columna
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2691
Location in volume ff. 11ra-16rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2095
Antoni Ricard. Conexença de les urines
Language català
Date escrit 1435 ad quem
Incipits & explicits in MS prol.: [ 11ra] L3Es horines son conegudes per los metges e per la lur conexença conexen les malauties dels homens … [ 11rb] … de fleuma natural abundant sens febra
text: A2juda aquell ho aquella qui aço sofer en aquesta manera … [ 16rb] … per sequetat que auen de malencolia
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 2558
Location in volume ff. 16rb-17ra [?] (Polsos)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2917
Antoni Ricard. Conexença dels polsos
Language català
Date escrit 1435 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 16rb] Aycy comensa les cognescenses de les polses
text: D2Emostrarte vul la conexença dels polsos e dir per qual raho son coneguts [ 17ra [?]]
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3110
Location in volume 17vb-20rb (Cifuentes)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5246
Pseudo-Hipòcrates. Llibre de coneixença de la vida i de la mort
Language català
Date traduït 1435 ad quem
Incipits & explicits in MS prol.: En lo temps que Ypocras era viu feu hordenar un libre de conexensa de la vida e de la mort
text: Ara sapies que si lo malalt ha dolor ho infladura en la cara e no tosex … [ 20rb] … Item si lom pixa ab gran dolor pedra ha en la vexigua
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1602
Location in volume ff. 20rb-66rb (Avenoza)
ff. 20-48 (Beaujouan)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1725
Aemilius Macer. Llibre de Macer
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Title(s) in witness Tractat de les herbolaris del mestre marcer, 20rb
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 20rb] Axi comensa lo tractat deles herbolarjs del mestre marcer
text: A3sci comensa lo libre apellat macer deles virtuts deles herbes … [ 66rb] … e mesclat en oly e congelat ab cera noua
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo. Amen
Associated Persons Autor (var.): Mestre Marcer ( 20rb)
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2559
Location in volume ff. 66rb-66vb + 67v-70r
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10492
Desconegut. Receptes
Language català
Date compilat 1401 [?] - 1435
Incipits & explicits in MS text: [ 66rb] ffemta de bou .iiij. partse mel .iii. parts mesclat ensemps … [ 66vb] … e pus le mettes en vna empolete e le tapats e sera fet Probatum est
tit.: [ 67v] Medicine que val en dolor de cap e en febres agudes e en set
text: Pren roses .unzes .iiij. spod sement de uerdolagues … [ 70] … el libell que es entitolat taula dels engines e sens elle no es res fet de graduacio
colofó: Explicjt expliceat Ludes [ludere?] scrjptor erat
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1604
Location in volume ff. 71-151v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2118
Platearius. Pràctica breu
Language català
Date traduït 1435 ad quem
Title(s) in witness Amicum indiuit, 71ra
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 71ra] Aquest libra es entitulat amicum jndiuit lo qual fou vn Actor de medecina que es dit Plateari
prol.: A6quel es bon Amich qui dauala e senclina a les pregaries … [ 71rb] … ab la ajuda de deu comensare de tractar
índex: Capitol primer de Afimera … [ 72va] … Capitol lxxii de fistola
tit.: Capitol primer de febra Afimera quis fa per destemprament de sperits
text: A2fimera ques fa de principal visi … [ 151vb] … mas que pertanye al cirorgia perque serca la sua cura en los ljbras de sirorgia
colofó: Asi se acaba la praticha de plateari quj es dita amjcum Jndiujt
Associated Persons Autor (var.): Plateari ( 71ra)
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2560
Location in volume f. 152ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1321
Desconegut. Recepta contra artetica
Language català
Date compilat 1401 [?] - 1435
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 152ra] pilloles contra arteticha molt bones e pots ne donar de .ij. en .iij.
text: Pren de tots mirabolans … sia confit ab ydromel
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9479
Location in volume f. 152ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10491
Desconegut. Recepta a provocar les menstrues
Language català
Date compilat 1401 [?] - 1435
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 152ra] A prouocar les mestrues
text: Recepta mira sinamonj … que sien formades pilules axi com .i. siuro e duna cada dia si perfumada
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 1578
Location in volume ff. 152rb-153vb (Avenoza)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2094
Ametus filius Ysaac. Confectio trociscorum de carabe
Language català
Date traduït 1435 ad quem
Title(s) in witness Trossichus de carabe, 152rb
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 152rb] Trossichs de carabe que posa lo libra de asmet fill disach. A fluxs de mestrues e de morenas. e Atot eximent de sanch Astancar
text: Recepta Carabe coral corn de seruo cremat … [ 153vb] … del dit such e sia mesclat tot ensemps
colofó: Vicenci de coloniam barbero me fessit Jn barchinone Anno Nativitatis domini M.cccc.xxxv. Qui scripcit escribat semper cum domino viuat amen
Associated Persons Autor (var.): Asmet fill d'Isach
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 9480
Location in volume ff. 152rb-153vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10492
Desconegut. Receptes
Language català
Date compilat 1401 [?] - 1435
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 152rb] bona aygua duyls aesclarir la vista e exuguar los vyls
text: prin tutia e perparala ab such de moradux … [ 153vb] … del dit such e sia mesclat tot ensemps
Note diverses receptes
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 2561
Location in volume ff. 153vb-155rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1321
Desconegut. Recepta contra artetica
Language català
Date compilat 1401 [?] - 1435
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 153vb] Purgua contra scroffula ho porzellanes
text: Recepta .unzes albi sucra candi … [ 155rb] … Item diu que grasa garsa cuyta e menjada fa asso matex e fa posar lesperjt uesible
Note trenta-una receptes
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 5174
Location in volume ff. 156rb-161vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5077
Bernardus de Gordonio. Pràctica del Gordó (lib. VII, caps. 20-25)
Language català
Date escrit 1303
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 156rb] Capitol xx del eximent del melich e dela gilbositat ho deslongacio e de nariçes e de dolors del dors
text: L4O melich es augmentat per moltes coses … [ 161vb] … anis dragagant ruda spodj
Condition fragment Record Status Created 1991-04-15
Updated 2015-10-26