Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1932
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Jesús García Pastor
María Marsá
Title Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca
Place / Publisher Madrid: Ministerio de Cultura - Dirección General del Libro y Bibliotecas - Centro de Coordinación Bibliotecaria
Date / Location 1989: pp. 198
Note Duu índex d'autors, de lloc, d'ordres religioses (a les que pertanyen els autors) i concordances de signatures antigues i noves, però no duu índex de llengües i tampoc de dates
Held by Barcelona: Biblioteca de Catalunya R.016:091 (467.2 Pal)Gar 8au
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1321 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 156. Ciutat de Mallorca[?]: Jeroni Alemany i Flor, 1763. Pere Tomic, Històries i conquestes dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona, escrit 1438-11-10.
manid 1216 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 795. 1451 - 1500. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist, escrit 1397 a quo - 1398.
manid 2161 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 996. 1501 - 1600. Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295.
manid 2163 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1001. 1623-01-16. Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283.
manid 1720 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1002. 1391 - 1410. Ramon Llull, Llibre de santa Maria, escrit 1290.
manid 1706 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1005. 1401 - 1410. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1707 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1006. 1351 - 1400. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1704 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1010. 1401 - 1500. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2364 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1011. 1501 - 1600. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1709 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1021. 1401 - 1450. Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
manid 2034 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1022. Antoni Lledó, 1741-07-08. Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?].
manid 2300 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1024. 1601 - 1700. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 1631 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1025. 1351 - 1400. Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?].
manid 1682 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1042. 1481 - 1500. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
manid 2129 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1046. Ciutat de Mallorca: Egidi, Bisbe de Mallorca, 1646. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2130 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1047. Ciutat de Mallorca: Egidi, Bisbe de Mallorca, 1646-02-21. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2287 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1051. 1701 - 1800. Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331.
manid 1722 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1071. 1301 - 1350. Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?].
manid 2286 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1076. Joan Lliteres, 1632-01-01. Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331.
manid 1725 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1103. Guillem Pagès, et al., 1391 - 1410. Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01.
manid 2162 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1184. 1601 - 1700. Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295.
Source of Data for Libraries libid 1202 Ciutat de Mallorca: Pública
Record Status Created 1991-06-30
Updated 1996-08-22