Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1931
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Nicolás Antonio
Title Biblioteca hispana nova, sive hispanorum scriptorum qui ab anno MD ad MDCLXXXIV floruere notitia
Place / Publisher Madrid: Joachinum de Ibarra
Date / Location 2a. ed. 1783-88: pp.
Volumes 2
Held by Barcelona: Biblioteca de Catalunya Tor 107-Fol
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1988 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Bon. 10-VI-25. Barcelona: Carles Amorós, per a Jaume Manescal, Ciutadà de Barcelona, et al., 1546-11-15. Pere Miquel Carbonell i de Soler, Cròniques d'Espanya, escrit 1517 ad quem.
manid 2642 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (1). València: Joan Jofré, 1515-02-15. Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo.
manid 2025 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4801. 1401 - 1500. Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut), traduït 1380 - 1400.
Record Status Created 1991-06-29
Updated 2011-03-10