Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1928
Name Antoni Bellver, Bisbe de Ciutat de Mallorca
Belveris
Belverii
Sex H
Title Bisbe de Ciutat de Mallorca
Milestones Naixement Ciutat de Mallorca
Mort 1585
Affiliation clergue secular
fe catòlica romana
Owner of manid 1633 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 10275. Dídac Garcia, 1408 ca. Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299.
manid 1667 MS: Roma: S. Isidoro, 1/43. 1401 - 1500. Ramon Llull, Llibre què deu hom creure de Déu, escrit 1302-01.
manid 1673 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Ott. lat. 542. 1312 a quo - 1400. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?].
manid 1677 MS: Roma: S. Isidoro, 1/103. 1401 - 1500. Ramon Llull, Coment del dictat, escrit 1299.
manid 1705 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 10734. 1426 [?] - 1460 [?]. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 1715 MS: London: British Library, Add. 16428. Bellvitge de Mallorca: Joan Tolrà, 1385-07-07 - 1386-01-12. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
Note Felip II li encomanà fer l'índex de obres de Llull (base per al fons lul·lià d'El Escorial
Record Status Created 1992-04-25
Updated 2007-07-02