Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1927
City and Library Barcelona Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Collection: Call number 1G ms. 5 | Antic L-5
Title of volume Libre de diferents constitucions del rei en Pere i altres ( teixa)
Copied Barcelona: 1301 - 1400 (Aguiló)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 326 (= 310 + 16) (Avenoza)
Page Layout 2 columnes (34-6, 39-53, 112-25)
Size pàgina 285 × 225 mm (34) (Avenoza)
Hand diverses mans, la primera o primeres, del mateix estil i sobre un mateix tipus de paper i disposició de les caixes (als ff. 1-136)
cursiva cursiva aragonesa (als ff. 34-6)
cursiva altra mà, semblant a Millares Carlo lam. 240, però amb trets de cursivitat més marcats, paper diferent i escriptura a tota pàgina (als ff. 127-58)
cursiva una altra cursiva, més tardana (als ff. 200-4)
gòtica lletra més acurada, també del s. XV, de tipus cancelleresc, semblant a Millares Carlo lam. 332 (als ff. 205-10)
gòtica altra lletra, també gòtica, similar a Millares Carlos 334 (als ff. 212-3)
cursiva altra, cursiva aragonesa tardana, dues mans pel que sembla als (als ff. 213-20)
cursiva altra, diferent, més procesal (als ff. 220-1)
després hi ha diverses gòtiques bastardes i lletres de cancelleria (als ff.)
Watermark compàs compàs obert (al f. 137)
cercles dos cercles amb antena (al f. 200)
muntanya de tres cims dins d'un cercle (f. 278)
Condition manquen els ff. 16-23, 57-90, 130-131 i 180; els 16 ff. del final i alguns al mig del volum són en blanc
Binding en pergamí
Previous owners (oldest first) Barcelona: Consell de Cent ?
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Riera i Sans (1990-92), Notes sobre manuscrits i incunables catalans (inspeccions personals)
Tractat a: Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 655
Tractat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1481
Note conté la Cronica del Racional en llatí. Manuscrit no vist. Era en una exposició al Saló del Tinell i no tornarà a l'Arxiu fins al desembre de 1999

Internal Description
Number of texts in volume: 18
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1557
Location in volume ff. 34ra-36rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2067
Desconegut. Cronicó
Language català
Date escrit 1281 d.
Incipits & explicits in MS text: [ 34ra] Anno DCCCLXXXV kalendas july regnant lotary rey dels francesos fo asayada la ciutat de Barcelona … [ 36rb] … e estes comenzan la era de la festa de Nadal
Note A partir del f. 36rb el text és en llatí
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1554
Location in volume ff. 39ra-53va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1004
Pere Albert. Costums de Catalunya entre senyors i vassalls
Language català
Date traduït 1275 - 1300
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 39ra] Incipitiunt consuetudines cataloniae
text: Si el senyor demana a son uasayl que li do posat
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1555
Location in volume ff. 112v-115rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1022
Alfons d'Aragó III, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Montsó)
Language català
Date celebració 1289
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 112v] Ordonamees perpetuals fets en la cort de Muntso per lo senyor rey Aanfons
text: Primerament ordona la cort quel senyor rey per negun temps no uena de deya uendre … [ 115rb] … aquelles que a fets als pobladors de manorcha
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1553
Location in volume ff. 115ra-119rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1616
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Language català
Date celebració 1291-03-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 115ra] Aquests son los ordonamens perpetuals fets per lo senyor Rey en Jacme con fo vengut de italia
text: En nom de deu con nos en Jacme … [ 119rb] … no$.$m pusquen mes auer ne demanar
colofó: [ 119rb] FueruNt publicate presentes ordinaciones a die domenica … Mo. ducentessimo XCo primo
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1558
Location in volume ff. 119va-125rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1323
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (capítols de les corts de Barcelona de 1299)
Language català
Date traduït 1420 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 119va] Ordenamens perpetuals fets en la cort de barcelona per lo senyor Rey en Jacme
text: Ordona la cort quel senyor Rey deya loar e aprouar … [ 125ra] … demanar ne auer
colofó: Fuerunt publicate … [ 125rb] … millessio ducentessimo nonagessimo nono
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1559
Location in volume ff. 137-137v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1323
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (ordinacions sobre el blat)
Language català
Date traduït 1420 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 137] Ordinacions sobre blat
text: Com ja en la terra de Catalunya aya stat o sia gran minva et carestia de forment … [ 137v] … es acostumat auer semblants penes
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1566
Location in volume ff. 149-158v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4798
Alfons de Catalunya III, Rei de Catalunya-Aragó. Constitucions, capítols i actes de cort (Montblanc)
Language català
Date promulgat 1333-06-19
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 149] Aquestes son les ordinacions perpetuals del senyor Rey namfos feu en la vila de munblanch con si tench cort general
text: En nom de nostre senyor ihesu christi … [ 158v] … salua libertat ecclesiasticha et dret de santa sgleya
colofó: ffeytes son aquestes corts … M.CCC. trigesimo tertio
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 27
Location in volume ff. 200-204
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1005
Pere Albert. De batalla
Language català
Date promulgat 1251 - 1255 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 200] Batalla jutjada
text: Batalla jutjada ans que sia jurada … [ 204] … lo cavall els guarnjments et les armes del vençut haya la cort
References (most recent first) Bosch (1936), “Les Partides i els textos catalans didàctics sobre cavalleria”, Estudis Universitaris Catalans, 22 = Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel·lània d’Estudis Literaris, Històrics i Lingüístics, 3 655
Salat i Móra (1818), Tratado de las monedas labradas en el Principado de Cataluña. Con instrumentos justificativos
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 1560
Location in volume ff. 205-210v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1234
Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó. Ordinacions d'en Sanctacília
Language català
Date promulgat 1291 - 1327
Incipits & explicits in MS text: [ 205] En nom de deu sia aquestes son los ordonamens quel senyor Rey en Jacme de bona memoria a fets … [ 210v] … quant se caua se esguarda sol hixent ponent e mig jor serç
Note Hi ha un paperet intercalat amb una nota moderna amb la data de 1417
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 1561
Location in volume ff. 212-213
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2081
Joan Llull, Batlle de Barcelona. Crida de les malalties dels esclaus
Language català
Date promulgat 1433-04-30 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 212] Ara horats per manament del honorable en Johan Llull, batle de Barchelona … [ 213] … Retenense empero los dits consellers
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 1562
Location in volume ff. 213v-217
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1323
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (eleccio dels consellers i mostassaf segons privilegi del rei Joan 1387)
Language català
Date traduït 1420 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 213v] Per bon stament dela cosa publica … [ 217] … en los consells lo aduocat o aduocats de la ciutat
Language of witness català
Note Text en català i llatí. Segueix el text en llatí amb la data de 1387
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 1563
Location in volume ff. 218v-219v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1323
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (provisió sobre les monedes de 1453)
Language català
Date traduït 1420 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 218v] Carta o prouisio feta per lo senyor Rey Nalfons Rey darago sobre les monedes en lany M CCCC L tres
text: Nos don Alfonso per la gracia de deu Rey darago … [ 219v] … Ffon feta la crida de la present ordinacio (…) any M CCCL quarto
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 1564
Location in volume ff. 219v-220v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1323
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (prohibicions relatives a negocis amb florentins de 1354)
Language català
Date traduït 1420 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 219v] Carta de provisio feta per lo senyor Nalfonso Rey darago ffeta que negu no gos contractar … qui sien stades de florentins
text: Nos Alfonso per la gracia de deu Rey darago … [ 220v] … fon feta la crida (…) any M CCC L quatre
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 1565
Location in volume ff. 220v-221
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1323
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (pragm‘atica de 1398 sobre els notaris)
Language català
Date traduït 1420 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 220v] Pracmatica feta per lo seyor en Marti rey darago que negun notari ne altre no gos entendre en apellacions … de causes laycas
text: En Marti per la gracia de deu Rey darago … [ 221] … Mil CCC xcviij Matias Vits
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 1567
Location in volume ff. 225v-231v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1325
Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó. Privilegi sobre l'elecció de consellers (Privilegi sobre l'elecció de Consellers de 1455)
Language català
Date promulgat 1355 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 225v] Priuilegium factum per regem Alfonsu (…) Mo CCC Lv … [ 231v] … dela corona no era mesa en oblit
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 1568
Location in volume ff. 251v-252v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1323
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (constitucions sobre laudemis del rei Pere 1285)
Language català
Date traduït 1420 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 251v] Ara oyats que us fa a saber lo ueger … [ 252v] … M. CC. LXXX sexto
Language of witness català
Note Text també en llatí i castellà
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 1569
Location in volume ff. 259-264
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1323
Alfons d'Aragó V, Rei de Catalunya-Aragó. Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (usatge de 1294)
Language català
Date traduït 1420 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 259] Jacobus domini gracia Rex … tenor talis est
text: Aquests ordonamens dauall escrits … [ 264] … ano domini Mo.CC.XCiiij.
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 1570
Location in volume ff. 278-281v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2749
Batlle de Barcelona. Ordinacions sobre els plets
Language català
Date promulgat 1425
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 278] Ordinacions fetas sobre los plets quis menen nes meneran en la ciutat de barchna publicades en la dita ciutat en lo mes de noembre .M.CCCC.XXV
text: Ara horats tot hom generalment per manament dels honnorables vaguer et batle … [ 281v] … volran a lur bona conaguda
Record Status Created 1991-03-19
Updated 2014-01-12