Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1926
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/10235 | Altre Plut. II, Lit M. núm. 4 | Antic 10235 | Antic Ii-76 | Antic Osuna Sa
Title of volume Primera parte de | la Historia general de | Mano ( al llom)
Copied 1385 - 1410 (filigranes)

External description
Writing surface Paper
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 336 (= 1-324 + 4 s/n + 325-332)
Collation 1-1112 1210 13-1612 17-2010 21-2812 298; reclams horitzontals al marge inferior dret, alguns tallats pel relligador
Page Layout 2 columnes
48 línies (f. 2ra)
47 línies (f. 2rb)
Size pàgina 390 × 280 mm (f. 2) (Avenoza)
columna 270 × 90 mm
Hand més d'una mà, lletres gòtiques i semigòtiques semblants a Millares 269 (1455), 302 (1481) i 307-308
Watermark claus creuades (al f. 2,) (Briquet 3886, Narbona: 1386-97 i Piccart VIII II 129, Löpsingen, Nördlingen: 1472, altres similars, 121-38 doc. entre 1468-72;)
grifó rampant (al f. 103,) (Piccart X I 195 -gairebé idèntica, fins i tot en mides- Chambéry: 1391, d'altres similars es troben al 1402)
Pictorial elements alguns detalls en vermell a les majúscules i també alguns dibuixos a ploma; espais en blanc per a caplletres fins al f. 73v de tres unitats de pauta, marcades amb lletres de guia; els títols i els calderons són en tinta vermella i també la numeració marginal dels capítols, feta amb xifres romanes
State justificació que combina la punta seca amb la mina de plom, amb la primera línia escrita
Condition al volum hi ha quatre folis en blanc entres els ff. 324-325, que no compta la foliació moderna feta a llapis en xifres aràbigues. No està en gaire bon estat, la relligadura està parcialment despresa, fet que afecta els folis, que comencen a despendre's, alguns folis han pres un color ataronjat per la part del plec, degut al material emprat al restaurar la relligadura del volum
Binding antiga, en pergamí, amb dos corretgetes per tancar-la que ara s'han trencat
Previous owners (oldest first) Duc d'Osuna
References (most recent first) Microfilm del ms. 10235 de la BNM. Cròniques (2000)
Mss. de la Biblioteca Nacional 10.000-20.917 (1991) 1:12
Índice de los manuscritos procedentes de la Biblioteca del Duque de Osuna. Adquirida por el Estado en 1886 (1886) 3r
Soriano (2000), Inspecció personal
Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Coll i Alentorn (1971-72), “Les cròniques universals catalanes”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 107
Bohigas (1941), “Notas sobre algunas crónicas catalanas contenidas en manuscritos de la Biblioteca Nacional”, Revista de Bibliografía Nacional 72 i ss.
Note algunes correccions marginals. Al catàleg de la Biblioteca Osuna hi figura la descripció següent: “Narracio del començament del mon entro al teps [sic] meu feta per Frare Guillem de Sant Dionis (1308). Ms. del S. XV. Espac. en blanco para la inicial y capital. Fol. a 2 col. = 10235”. El f. 324vb acaba amb l'any 1277 i el f. 325ra no es diu en quin any comença, però al f. 328ra es llegeix al marge l'any 1304; per tant, manquen els folis en els quals es narraven els fets dels anys 1278-1303 (que suposadament continua al f. 325ra)
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000043570&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1517
Location in volume ff. 1ra-332va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2065
Guillaume de Nangis. Crònica del món
Language català
Date traduït 1362 [?]
Incipits & explicits in MS prol.: [ 1ra] [C]6om sien jnfinjts los fets e les gestes dels temps passats / e aquells qui han escrites les gestes / sien molts / ni les scriptures / puxen esser legides ne haudes … [ 1rb] … Mas çencerament son preses e transladades de altres obres. Esplegua lo proleg
text: [ 1rb] Item comença la narracion. [E]2n lo començament del temps / abans de tots los dies Deu lo pare en la paraula sua / e per la sua paraula feu de no res materia … [ 332va] … recomena si mateixa als suffragis / e ales oracions dels martirs e dels monges qui seruexen aquj a deu
colofó: [ 332va] Qui scripsit scribat semper cum domino ujuat. Ffinito libro sit laus gloria christo. amen
Condition incomplet
Note la crònica arriba fins a fets de l'any 1308. Entre els ff. 324 i 325 manca alguna cosa. El f. 324rb (el verso és en blanc) acaba amb: “Nicolau iij Roman de nacion del linatge dels vasins e fo papa cxci” (any 1277) i el f. 325 comença amb fets de l'any 1278 “peu con a cauall quaix duomjlia de lorigues…” manca el final dels fets de l'any 1277 i l'inici dels del 1278
Record Status Created 1991-03-09
Updated 2014-08-06