Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1926
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1501
Desconegut. Doctrina compendiosa de viure justament
Language català
Date escrit 1395 [?]
City, library, collection, & call number Barcelona: Olim Arxiu de la comunitat de preveres de l'església de Santa Maria del Mar,
Copied 1401 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 1 prel. + i-lvv
ff. 1-56v (fol. mod.)
Incipits & Explicits in witness tit.: [ 1 prel.] R3Vbriques del present tractat doctrina compendiosa de viure justament e de Regir qual se uol offici publich lealment e diligent
índex: Com la doctrina jndueix cascu ha esser bo per Actoritats e eximplis .ij. … [ 2v] … Prechs e atorgaments de esser mesos en escriptura les paraules de aquesta collacio .Liiij.
rubr.: C3omença lo prolech dela primera part del dit libre apellat Doctrina compendiosa fet e ordonat per lo Reuerent maestre ffrancesch Eximenez Maestre en Theologia dela orde dels frares menors … e com sera mort la gloria de paradis
prol.: E6N nom de deu e dela verge nostra dona sancta Maria mare sua e de tots los sants e sanctes de Paradis Lo present tractat conte en si \doctrina/ compendiosa ço es abreuiada doctrina a caschu de viure justament e de Regir … [ 3v] … per mjls e pus prestament trobar ço que hom volra Regonexer e segueixe la primera partida
tit.: Com la doctrina jndueix caschu a esser bo per actoritats e per eximplis
text: L3O Religios aquest estant en collacio ab alguns Ciutadans que en lo Regiment e en los officis de lur Ciutat cabien soujnt … [ 56v] … e en aquesta manera e ab aquesta condicio ho compli lo dit frare qui haja bon guardo de nostre Senyor deu Amen. Deo gracias
References (Most recent first) Eiximenis et al. (1929), Doctrina compendiosa 15 , n. Ms. D
Massó Torrents (1909-10), “Les obres de Fra Francesc Eiximeniç (1340?-1409?). Essaig d'una bibliografia”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 28-9 , n. G 43
Record Status Created 1991-12-08
Updated 2012-01-28