Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1925
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 111
Title of volume Cançoneret Rovirola
Copied Ridelots (nota): Martorià Plaja (nota), 1508 (nota del possessor al f. 1v)

External description
Writing surface Paper
Format 16au
Leaf Analysis ff.: 40 (= 1-40) (foliació moderna; cap resta de foliació antiga)
Collation [1]6 [2]8 [3]6 [4]8 [5]4 [6]8; sense reclams
Page Layout 22 línies (f. 3)
Size pàgina 150 × 100 mm (f. 3)
caixa 115 × 75 mm
Hand gòtica cursiva i personal, característica del segle XV
correccions i afegits d'altra mà coetània a la principal (ff. 9r, 15r, 17v, 22v, 23r, 29r, 30r, 32r i 40v
Watermark mà amb guant i estel o flor (Briquet 11159, Genova: 1483)
Pictorial elements Altres: sense cap tipus de decoració, ni tan sols calderons a ploma
Other features Reclams: no en té
Justificació: caixa a punta seca, marcant els marges exteriors de l'escriptura
Perforacions: quatre perforacions fetes amb un punxó menut als angles de la caixa
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia escrita
Condition els quaderns estan desgastats pel llom i pels marges. Les fulles estan tallades amb irregularitats, com si ho hagueren fet artesanalment, amb una eina inapropiada, amb els angles arrodonits, com si fos pensat per portar a la butxaca. Estripat pels marges i pel llom
Binding antiga, formada per un full de pergamí procedent d'un document en llatí on és mencionat el monestir de Sancte Marie de Valldonzella (contraportada). L'escriptura ha estat totalment eliminada de la part exterior, però es pot llegir perfectament a l'interior. Els quaderns estaven cosits al llom, tot i que avui s'han trencat els fils per la part superior. A la part inferior s'observa el reforç del llom característic de l'enquadernació d'arxiver o notarial
History of volume Adquirit 1908
Previous owners (oldest first) Jaume Massó i Torrents, erudit
Bartomeu Rovirolla 1508 (Nota del possessor: “Aquest cansoner hes de mj | mosen barthomeu roujrolla | preuere fet per mans de mossen Martorja plaie | prebere stant en ridelots | en lany mill D vuyt | fon fet dit libre en lany mill D e vij”)
Desconegut (Nota de possessor, de lectura difícil, al f. 1r: “Al meu amat e bon amjc | … Lapunt (?) no es pus … per avol (?) a vos som…”)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2002), Inspecció personal
Tractat a: Romeu i Figueras (2000), Corpus d'antiga poesia popular 150-205
Descrit per: Beltran i Pepió (1998), Inspecció personal
Catalogat a: Massó Torrents et al. (1989), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, 1. Mss. 1-154 1:235-9
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1989-94), Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya
Note en els poemes que repeteixen un mot refrany, aquest ha estat escrit al marge, amb línies que l'uneixen amb la fi dels versos. Diverses proves de ploma, al menys de tres mans diferents, omplen el f. 1r; a la part inferior, una signatura geomètrica d'aspecte notarial. Altres proves de ploma, per quatre mans diferents, a la part superior del f. 1v. Hom pot llegir fàcilment “Domine” i “jn nomjne jesu christi…”.
Subject Manuscrit datat
Internet http://cataleg.bnc.cat/searcħS13*cat?/cMs.+111/cms+111/1%2C76%2C76%2CB/frameset&FF=cms+111&1%2C1%2C/indexsort=- catàleg vist 2017-05-18

Internal Description
Number of texts in volume: 36
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1516
Location in volume ff. 2-40v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2064
Col·lectiu. Cançoner de Nadal
Language català
Date compilat 1508
Incipits & explicits in MS text: [ 2] Regina sagrada e mara de deu … [ 40v] … li dareu metre sia vju
References (most recent first) Romeu i Figueras (1949), Cançons nadalenques del segle XV
Faraudo de Saint Germain et al. (1906-07), Recull de textes catalans antichs. Aplech .j. 1. Proposicio feta per lo Rey En Marti en les corts de Perpiya l'any 1406 - 2. Lo fill del Seneschal d'Egipte - 3. Lo cavaller - 4. La filla de l'Emperador Contasti - 5. Cançoner de Nadal - 6. Constitucions dels Pares antichs del Orde de la Verge Maria de la Merce 5
Girbal (1889), “Un cancionero catalán desconocido”, Revista de Gerona (Literatura - Ciencias - Artes)
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9551
Location in volume f. 1v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1530
Desconegut. Cont vos vench, Maria, l'àngell Gabriell
Language català
Date escrit 1508 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ 1v] Cont vos vench maria langell gabriell | dient auemaria deuala del cell … en aquella hora molt cuytat e breu | Si encarna lo jhesus en lo ventre seu
Poetic Stanza 2 x 4
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9552
Location in volume f. 2r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4604
Desconegut. Regina sagrada
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] Jhesus
text: Regina sagrada | y mara de deu | Esta matinada | jnfentat haueu … [ 2v] … Donzella dotada | Mes clara ques veu | Esta matinada Jnfentat haueu | ffinis
Poetic Stanza 1 x 4, 5 x 8
Note els vv. 1-8, 11-12 ocupen en conjunt cinc línies, és a dir, dos versos ocupen una única línia d'escriptura en cinc ocasions
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9553
Location in volume f. 3r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9922
Desconegut. Infanta molt sancta
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 3] Jnfanta molt sancta | Quj pot jnfentar | Sino vos jnfenta | Linfant singular … [ 3v] … Lo sol dit spanta | Altra jnfentar | Sino vos jnfanta | Linfant singular | ffinis
Poetic Stanza 1 x 4, 2 x 8, 1 x 7, 1 x 4
Note l'estrofa de 7 versos acaba amb el vers “Sino vos jnfanta”, a diferència de les altres estrofes, que transcriuen els dos versos sencers del refrany (“Sino vos jnfanta | Linfant singular”). Les estrofes segona, tercera i quarta van precedides cadascuna de la rúbrica “Coble”, mentre que a la darrera estrofa precedeix “Tornada”
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9554
Location in volume ff. 3v-5
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9891
Desconegut. Crestians, ab alagria
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 3v] Crestians ab alagra [sic] | loem vuy deuotament … [ 5] … Haureu ne de deu bon guardo | Sital almoyna voleu far | ffinis
Poetic Stanza 1 x 4, 5 x 8, 1 x 6, 1 x 8
Note totes les estrofes, a excepció de les dues darreres, van seguides de la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9555
Location in volume ff. 5-6
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9892
Desconegut. O verge Maria!
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 5] Alia ad sonum illius trista es ma vida
text: O Verge maria | Pregau lo senyor | Que sia la guya | Del hom peccador … [ 6] … Aquell quj podia | ffer tanta honor | Que foses la guyhia | Del hom peccador
Poetic Stanza 1 x 4, 4 x 8
Note cadascuna de les octaves va precedida de la rúbrica “Coble”
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9556
Location in volume f. 6r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9893
Desconegut. Pedro, tocha la tamor
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6] Alia cantilena
text: Pedro tocha la tamor | Per amor del senyor … [ 6v] … E pendrem nos abellar | Su tu tochas la tamor
Poetic Stanza 1 x 2, 6 x 4
Note cadascuna de les sis estrofes de quatre versos va precedida de la rúbrica “Coble”
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9557
Location in volume ff. 7v-9
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9894
Desconegut. La fardant fandan dirondina
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 7v] Alia cantilena
text: [ 8] La fardant fardant diron dina | La farndant fardant dironda | Per saber tota la gesta | Com es nat lo fill de deu … [ 9] … Qui tant be ma porta encassa | ys pren tant de so del meu
Poetic Stanza 1 x 2, 5 x 8
Note a cadascuna de les octaves segueix la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9558
Location in volume f. 9r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9895
Desconegut. La Verge gallant
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 9] Alia cantilena
text: La Verge gallant | parit ha linfant … [ 9v] … Ab grosa galina | per lo diyha sanct
Poetic Stanza 1 x 2, 6 x 4
Note a totes les estrofes segueix la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 9559
Location in volume ff. 9v-10v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9896
Desconegut. Pus 'neu de part, Verge
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 9v] Alia cantilena
text: Pus ven de part verge | E parit haueu digau al | Diable tots en semps Ma meu … [ 10v] … Vos ala tindreu | Diau al diable | Tots ensemps Mameu
Poetic Stanza 1 x 4, 4 x 8
Note a cada estrofa segueix la paraula “Coble”; la disposició de les línies d'escriptura no coincideix amb la dels versos tal com són editats per Romeu i Figueras; a l'hora de separar els versos i establir la versificació hem pres com a punt de referència l'esmentada edició de Romeu i Figueras
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 9560
Location in volume ff. 10-11v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9897
Desconegut. Alagrau-vos, companyons
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 10] Alia cantilena
text: [ 11] Alagrau vos companyons | Quel vicarj fa torrons … [ 11v] … E siu feu non agau por | De hanar ha rodollons
Poetic Stanza 1 x 2, 8 x 4
Note a cadascuna de les estrofes segueix la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 9561
Location in volume ff. 11v-12v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9898
Desconegut. Sobra al presepe sanct
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11v] Alia cantilena
text: [ 12] Sobra al presepe sant | a jonallada staua … [ 12v] … Gloria adeu donant | Quj tal se de mostraua
Poetic Stanza 8 x 4
Note després de cada estrofa s'ha transcrit la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 9562
Location in volume ff. 12v-13v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9899
Desconegut. Tots ab gran devoció
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 12v] Alia cantilena
text: [ 13] Tots ab gran deuocio | Contemplem la pacio … [ 13v] … La sanch va tota scampar | Per nostra redempcio
Poetic Stanza 1 x 2, 5 x 8
Note després de cada estrofa s'ha transcrit la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 9563
Location in volume ff. 13v-14v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9900
Desconegut. Bona gent, ab la alagria
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS text: [ 13v] Bona gent ab la alagria | Lausem lo nouell senyor … [ 14v] … Vn diner nous na darj | Tro que es al tallador
Poetic Stanza 1 x 4, 6 x 8
Note després de cada estrofa s'ha transcrit la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 9564
Location in volume ff. 14v-15v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9901
Desconegut. Ave Maria, bé us daveu alegrar
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 14v] Alia cantilena
text: [ 15] Aue maria beus daue beu [sic] alegrar | Gracia plena nat es vostra fill car … [ 15v] … Molt humjlment se van agenollar | Apres tantost ells lo van adorar
Poetic Stanza 1 x 2, 6 x 4
Note després de cada estrofa s'ha transcrit la paraula “Coble”; el v. 3 ocupa dues línies d'escriptura
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 9565
Location in volume ff. 15v-17v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9902
Desconegut. De verge sou nat
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 15v] Alia cantilena
text: De verge sou nat jesus | Rey sagrat … [ 17v] … Sareu mal trectat | jesus nat
Poetic Stanza 1 x 2, 18 x 5
Note el darrer vers de les cobles de cinc versos es copia al marge del foli, al costat dels versos amb els quals constitueix l'estrofa; a cadascuna de les estrofes segueix la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 9566
Location in volume ff. 17v-18v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9920
Desconegut. Verbum caro factum est
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 17v] Alia cantilena
rubr.: Dicitur ad sonum saludem ben omilment la humill verge maria
text: Verbum caro factum est | de virgine Marja | Coble | Patris vnjgeni[…] | Datus nobis celicus | Natus nunch humjcus | De virgine Maria | Coble | Ara senyors scoltats | vn gran goig quis ses mostrat | lo ffill de deu es vuy nat | De virgine Maria … [ 18v] … Ho gran contrerietat | Mara ab virginjtat | Deus he hom ses encarnat | De virgine Maria | Coble | Que non toto seculo | Clauditur de sepulcro | Breuj nato domjno | De virgine Marja | Coble
Poetic Stanza 1 x 2, 9 x 4
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 9567
Location in volume ff. 18v-19v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9903
Desconegut. Andiria, andiria, andó
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 18v] Alia cantilena
text: Andirja andirja ando | andjria linfanto … [ 19v] … Que al fa socarat | Dient esta canso
Poetic Stanza 1 x 2, 7 x 4, 1 x 3
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 9568
Location in volume ff. 19v-20v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9904
Desconegut. La ball, ball, balletes
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 19v] Alia cantilena
text: La ball ball balletes | tocha Manetes … [ 20v] … Que en haquest part virginal | De vos deu yom so feta
Poetic Stanza 1 x 2, 11 x 4
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 9569
Location in volume ff. 20v-21v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9905
Desconegut. Mara de Déu, tot lo món alegrau
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 20v] Alia cantilena
text: [ 21] Mara de deu tot lo mon alegrau | ab lo fill que aportau … [ 21v] … Que en grat nos matats e amor | Ab lo fill que aportau
Poetic Stanza 1 x 2, 7 x 8
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 9570
Location in volume ff. 21v-23v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9906
Desconegut. Nat és en aquest dia
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21v] Alia cantilena
text: Nat es en aquest dia | Jesus de marja … [ 23v] … Per res no tornasen alla | Mas per tota altra viya
Poetic Stanza 1 x 2, 18 x 4
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 9571
Location in volume ff. 24-25
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9907
Desconegut. Donzella sagrada
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 24] Alia cantilena
text: Donzella sagrada | En tanta tristo … [ 25] … Siau advocada | Danant lo senyor
Poetic Stanza 1 x 4, 5 x 8, 1 x 4
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 9572
Location in volume f. 25r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9908
Desconegut. Dolsa Verge resplendent
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 25] Alia cantilena
text: Dolsa verge resplendent | Vull vos serujr humjlment … [ 25v] … E tot lo mon desliurat | De pena eternalment
Poetic Stanza 1 x 2, 8 x 4
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 9573
Location in volume f. 26r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9909
Desconegut. De la Verge inperial
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 26] Alia cantilena
text: Dela verge jnperial | Aso es bo | Alegran so … [ 26v] … Dela lengua molt plasent | E com es bo | alegran so
Poetic Stanza 1 x 3, 1 x 4, 11 x 3
Note cada estrofa ocupa dues línies d'escriptura i va seguida de la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 9574
Location in volume ff. 26v-27v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9910
Desconegut. Déus te sal, Maria
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 26v] Alia cantilena
text: Deus te sal marja | verge sagrada | apres lo part pura … [ 27v] … e advocada | apres lo part Pura | jnviolada
Poetic Stanza 1 x 4, 1 x 8, 3 x 10
Note a cada estrofa segueix la paraula “Coble”; la disposició de les línies d'escriptura no coincideix amb la dels versos tal com són editats per Romeu i Figueras; a l'hora de separar els versos i establir la versificació hem pres com a punt de referència l'esmentada edició de Romeu i Figueras
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 9575
Location in volume ff. 29-30v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9911
Desconegut. O las! Hi què·m faré?
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29] Alia cantilena
text: O las hi quem fare | ma sposa tinch prenyada | De quj es nou se … [ 30v] … Tot aso en bone fe | Sis ven com jo volria | Dotzse [sic] dines naure
Poetic Stanza 1 x 3, 1 x 13, 1 x 16, 2 x 19,
Note a cada estrofa segueix la paraula “Coble”; la disposició de les línies d'escriptura no coincideix amb la dels versos tal com són editats per Romeu i Figueras; a l'hora de separar els versos i establir la versificació hem pres com a punt de referència l'esmentada edició de Romeu i Figueras
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 9576
Location in volume ff. 30v-32
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9912
Desconegut. Anem tots a·dorar
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 30v] Alia cantilena al so dela spineta del boy
text: Anem tots adorar | Jesus fill de maria … [ 32] … Ell parit sta nit | e verge romanja
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 2, 15 x 4
Note manca la cobla onzena de l'edició de Romeu i Figueras. Cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 9577
Location in volume ff. 32v-33
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9913
Desconegut. Regina inmaculada
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 32v] Alia cantilena
text: Regina jnmaculada | Siau de nos advocada … [ 33] … Pits de perdius me donau | Vostra sia la carcanada
Poetic Stanza 1 x 2, 6 x 4
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 9578
Location in volume ff. 33-34v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9914
Desconegut. Calla, mon fill, calla
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 33] Alia cantinela
text: Calla mon fill calla | Si prech que deus te valla … [ 34v] … Mes fases sus ara | Si prech deus queus valla
Poetic Stanza 1 x 2, 1 x 11, 2 x 10, 1 x 12, 1 x 10, 1 x 11
Note en la cobla de dotze versos, tan sols s'han copiat les dues primeres paraules de l'ùltim vers, que se sobreentèn, perquè és el refrany. Cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 9579
Location in volume ff. 34v-35v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9915
Desconegut. Verge humil que Jesús aportau
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 34v] Alia cantilena al so de Si bem voleu senyora per que stau
text: Verge humil que Jhesus aportau | Ell per nos pregau … [ 35v] … Sens corrompiment dela virginjtat | Jhesus vos aportau
Poetic Stanza 1 x 2, 7 x 4
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 9580
Location in volume ff. 35v-36v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9916
Desconegut. O mara de glòria!
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35v] Alia cantilena
text: O mara de gloria | Deu vos benehi | quant vos elegj … [ 36v] … O mara de gloria | Siau vos ab mj | lo jorn de ma fj
Poetic Stanza 1 x 3, 4 x 7, 1 x 3
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 9581
Location in volume ff. 36v-37
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9917
Desconegut. Mare de Déu
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 36v] Alia cantilena
text: Mare de deu | Yo trist que fare | Sens vostra merce … [ 37] … Mara dedeu molt sancta | Que socorreu en al pobble | quj ve a vostra merce
Poetic Stanza 1 x 3, 2 x 5, 1 x 4
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 9582
Location in volume ff. 37-38
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9918
Desconegut. Jo jamés no cessaré
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 37] Alia cantilena
text: Jo james no cessare | Nengun temps verge maria … [ 38] … Suplich vos senyora mja | Que de mj ajau merce
Poetic Stanza 1 x 3, 4 x 7, 1 x 3
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 9583
Location in volume f. 38r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4866
Desconegut. O!, o!, o!, gran marevella!
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38] Alia cantilena
text: O O O gran mareuella … [ 38v] … Be fan cantar la payella
Poetic Stanza 1 x 1, 5 x 3
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 9584
Location in volume ff. 38v-39v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9919
Desconegut. Ou, ou, ou
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38v] Alia cantilena
text: Ou Ou Ou | E tan gran brogit sich mou … [ 39v] … Que nos vulla stranar | Tantost ara anjnou
Poetic Stanza 1 x 2, 6 x 4
Note cada estrofa va seguida de la paraula “Coble”
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 9585
Location in volume ff. 39v-40v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9921
Desconegut. Dispost sacristà taniu
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 39v] Alia cantilena
text: Dispost sacrista taniu | Si donchs tots no mentiu … [ 40v] … De bastonadas ben tost | Li dareu mentra sia vju
Poetic Stanza 1 x 2, 4 x 9
Record Status Created 1991-02-09
Updated 2017-05-18