Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1924
Name Mateu Nebot, notari
Sex H
Milestones Lloc vinculat Ciutat de Mallorca
Affiliation notari
bibliotecari
Institutional Affiliation Arxiver de l'arxiu inferior Ciutat de Mallorca: Casa dels Jurats
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 1633 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 10275. Dídac Garcia, 1408 ca. Ramon Llull, Cant de Ramon, escrit 1299.
manid 1694 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 10036. Ciutat de Mallorca[?]:, 1615 - 1617. Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295.
manid 2296 MS: Dublin: UCD Archives, B-48. 1615. Ramon Llull, Llibre dels articles de la fe, escrit 1296-06-23.
Record Status Created 1992-04-24
Updated 2018-04-06