Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1923
Format llibre. ref. sec.. imprés
Author Beatrice Schmid
Title Les "traduccions valencianes" del Blanquerna (València 1521) i de la Scala Dei (Barcelona 1523). Estudi lingüístic
Place / Publisher Barcelona: Curial - Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Date / Location 1988: pp. 345
References (most recent first) Badia et al. (1988), “Bibliografia de la literatura catalana publicada el 1988 (i ocasionalment el 1987 o abans)”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval , n. 116
Source of Data for Works texid 1511 Francesc Eiximenis, Scala Dei, escrit 1406 a.
texid 1660 Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283
Record Status Created 1991-06-27
Updated 2012-01-28