Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1923
Name Jeroni Rosselló i Ribera, erudit (1827 - 1902)
Sex H
Milestones Naixement Ciutat de Mallorca 1827
Mort Ciutat de Mallorca 1902
Affiliation erudit 1827 - 1902
poeta
fe catòlica romana
Owner of manid 1665 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, 8. 1401 - 1500. Ramon Llull, Llibre dels articles de la fe, escrit 1296-06-23.
manid 1693 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, Societat Arqueològica Lul·liana, 7 s/n (Museu de Mallorca). Vilafranca del Penedés:, 1458-01-25. Desconegut, Recepta per fer bona tinta, escrit 1450 - 1500.
manid 1695 MS: Montserrat: Monestir, 1024. 1401 - 1450. Ramon Llull, Oracions de Ramon, escrit 1299.
manid 1714 MS: Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 6 s/n. Barcelona:, 1367-01-09. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
manid 2137 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, 110. 1576 - 1625. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
manid 2157 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, 2. 1401 - 1500. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
manid 2159 MS: Ciutat de Mallorca: Soc. Arq. Lul·liana, 9. 1501 - 1600. Ramon Llull, Cent noms de Déu, escrit 1285.
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 2294 MS: Montserrat: Monestir, 184. Joan Lliteres, 1634-01-14. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
References (most recent first) Tractat a Wikimedia Foundation (2012-), , n. Q11684735
Tractat a Sancho Vicens (1901-02), “Donatiu dels manuscrits y llibres lulians de la Biblioteca Rosselló”, Bolletí de la Societat Arqueológica Luliana
Note Lul·lista
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q11684735 vist 2023-09-20
Record Status Created 1992-04-24
Updated 2023-09-21