Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1920
Format art. rev.. ref. sec.. imprés
Author Lola Badia
Lluís Cabré
Anna Cortadellas
Sergi Gascon
Albert Soler
Title Bibliografia de la literatura catalana publicada el 1988 (i ocasionalment el 1987 o abans)
Source Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval
Source associated persons Vicenç Beltran i Pepió (Ed.)
()
()
()
()
()
Place / Publisher Barcelona: PPU
Date / Location 2 1988: ff. 1-51
Source of Data for References bibid 1924 Colón (1988), “El medó “aiguamel” d'Eiximenis”, Miscel·lània Joan Gili
bibid 1921 Eiximenis et al. (1987), Dotzè del Crestià, 2.2
bibid 1923 Schmid (1988), Les "traduccions valencianes" del Blanquerna (València 1521) i de la Scala Dei (Barcelona 1523). Estudi lingüístic
bibid 1919 Viera (1988), Ius ad bellum en el Dotzè del Crestià de Francesc Eiximenis
bibid 1922 Wittlin (1987-88), “Un centenar de oraciones del Psalterium (alias laudatorium) de Francesc Eiximenis traducidas al catalán por Guillem Fontana en 1416, con una oración original”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Record Status Created 1991-06-27
Updated 1992-05-29