Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1917
Authors Lucius Annaeus Seneca
Titles De providentia
De providència
De providència sobre consell
Incipit & Explicits tit.: Pròlech d'aquest libre, apellat Libre de Sènecha, De providència
dedic.: Al molt alt noble mossen Ramon Boil, governador general de regne de Valencia … e·us inflamen lo cor com legirets lo dit libre. Amén
tit.: Primer capítol. Que totes les coses són subjuguades a la divinal providència
text: Una qüestió m'as feta, Lucill, bell dexeble meu: … per certes, massa temets
Date / Place traduït 1396 a quo - 1407 ad quem
traduït 1396 a quo - 1404 ad quem
traduït 1395 a quo - 1406 ad quem (Kaeppeli)
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Antoni Canals, OP
Dedicatari: Ramon Boïl i Dies, Governador de València [1393 - 1407]
Associated Texts texid 1793 Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca… Doctrina moral, escrit 1440 ca.
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 113.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 113.1.1
Tractat en: Zinato (1992), “Volgarizzamenti delle Epistulae Morales di L. A. Seneca e loro diffusione nella Peninsola Iberica”, Annali di Ca' Foscari. Rivista della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università Ca' Foscari di Venezia 374
Tractat en: Condom i Gratacós (1983), “Tradició retòrica en el Libre de Sènecha, De Providència d'Antoni Canals”, Estudis Universitaris Catalans
Tractat en: Kaeppeli (1970-80), Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1:107 , n. 273
Editat a: Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 22-6 i 85-120 (ed.)
Editat a: Bofarull (1868), “Opúsculos catalanes”, Memorias de la Academia de Buenas Letras de Barcelona 561-80
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1610
City, library, collection & call number Barcelona: Acadèmia Bones Lletres, 3-I-7 (BITECA manid 1943)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. xxviiivb-xxxvva
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, De providència (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1407 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ xxviiivb] Prolech daquest libre apellat libre de senecha de prouidencia
dedic.: A5L molt alt noble mossen Ramon boil Gouernador general del regne de ualencia … [ xxiira] … los sants angels quius illuminen lo enteniment e us inflamen lo cor com legirets lo dit libre Amen
índex: Primer capitol que totes les coses son subiugades a la diuinal prouidencia … Nouen capitol que deus respon ala principal questio e mostra que null temps al bon hom ans lo y remou
tit.: C4Omensa lo libre de senecha de prouidencia e fundas sobre la seguent questio com lo mon sia regit per la prouidencia diuinal … que los bons homens sostinguen mal. Primer capitol que totes les coses son subiugades a la prouidencia diuinal
text: U3Na questio meas feta … [ xxxvva] … auets temor dela cosa qujs fa tantost per cert massa temets
colofó: [ xxxvv] Ffinito libro sit laus gloria Xpo. Amen
References Canals et al. (1935), Scipió e Aníbal. De providència (de Sèneca). De arra ànima (D'Hug de Sant Víctor) 27
Bofarull (1868), “Opúsculos catalanes”, Memorias de la Academia de Buenas Letras de Barcelona 561-80
ID no. of Witness 2 cnum 1355
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 993 (BITECA manid 1841)
Copied 1433 d. - 1450 (data traducció segona obra)
Location in witness ff. 210va-220ra
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, De providència (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1407 ad quem
Incipit & Explicits rubr.: [ 210v] Senecha de providencia divina
dedic.: A3l molt noble mossen Ramon boyl gouernador del regne de Valençia ffrare … [ 211rb] … prench audaçia de pregar los sants angells quius en luminen lo enteniment he us englamen lo cor com legirets lo dit libre Amen
rubr.: Comença lo libre de senecha de prouidençia […] sobre la seguent questio com hom sia regit per la prouidencia diuinall Com se pot fer que los bons homens sostinguen … Primer capitol que totes les coses son subjugades alla prouidencia diuinall
text: U3na questio me as feta Luçill dexeple meu com lo mon se regescha per la prouidençia diuinall com … [ 220ra] … E per que hauets temor de la cosa ques fa tantost per sert massa temets. deo graçies
ID no. of Witness 3 cnum 1357
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1030 (BITECA manid 1753)
Copied 1491 - 1500
Location in witness ff. 1-23
Title(s) Lucius Annaeus Seneca, De providència (tr. Antoni Canals), traduït 1396 a quo - 1407 ad quem
De la providencia divinal
Incipit & Explicits dedic.: [ 1] [a]4l molt noble mossen Ramon boil Gouernador … [ 2v] … e us jnflamen lo cor com legirets lo dit libre. Amen
índex: Primer capitol que totes les coses son subiuguades a la diuinal prouidencia … [ 3] … Nouen capitol que deus respon a la principal questio e mostre que null temps dona mal al bon hom ans lo y remou
text: [u]3Na questio mas feta lucill bell dexeble meu … [ 23] … E perque hauets temor de la cosa ques fa tantost per certes massa temets
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-12-12