Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1916
Authors Ludolf de Saxònia
Titles Meditationes vitae Christi (I)
Primer del Cartoixà
Incipit & Explicits prol. tr.: Al molt reverent magnifich e mes virtuos senyor cavaller e digne religios del sagrat e militar orde de la sagratissima senyor anostra verge maria de montesa frare Jaume del bosch comandador de honda … La quarta part comença acabada la cena hi acaba en lo juhi final y eterna gloria
tit.: Prolech del benauenturat doctor … postillant los sagrats euangelis
prol.: De la nostra spiritual y corporal vida … al qui los teus manaments seruen amen
tit.: De la diuina hi eterna generacio del senyor. Comenca lo primer del cartoxa arromancat corregit smenat y ben examinat per lo reuerend e magnifich mestre Johan roic de corella Caualler e mestre en sacra theologia. De la diuina hi eterna generacio del senyor. Capitol i
text: La sacrosanta catholica sgleya vnica simple fecunda coloma mare nostra … y eternament ab tu vixca amen
Date / Place traduït 1490 ca.
escrit 1348 - 1377
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Joan Roís de Corella (Mossèn), Cavaller
Dedicatari: Jaume del Bosc (Fra), Comanador d'Onda
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 84.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 84.1.1
Tractat en: Hauf i Valls (1976), La Vita Christi de Fra Francesc Eiximenis ( 1340? -1409?) y la tradición de las Vitae Christi medievales [Tesi doctoral]
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 1350
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-VI-14 (a) (BITECA manid 1821)
Imprint València: Pedro Hagenbach, Leonardo Hutz para Jaume del Bosc, Comanador d'Onda [?] (Haebler), 1496-04-13 (colofó)
València: Lope de la Roca para Miquel Albert [?] (Vindel), 1496-04-13
Location in witness ff. ira-cxxxxiiivb
Title(s) Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ ira] Lo primer del Cartoxa
tit.: [ iira] Prolech del trellador [sic]
prol. tr.: A4L molt reuerend magnifich e mes virtuos senyor caualler e digne religios del sagrat e militar orde dela sagratissima senyora nostra verge maria de montesa … [ iirb] … hi acaba en lo juhi final y eterna gloria
tit.: [ iiva] Prolech del benauenturat doctor hi excellent contemplatiu Ludolpho cartoxa enla vida de Jesus deu hi senyor nostre seguint hi postillant los sagrats euangelis
prol.: D4Ela nostra spiritual y corporal vida: … [ vivb] … que tu veritat infallible promets als qui los teus manaments seruen amen
tit.: [ viira] Comenca [sic] lo primer del cartoxa: arromançat: corregit : smenat y ben examinat per lo reuerend e magnifich mestre Joan roic de corella: Caualler emestre en sacra theologia. Dela diuina hi eterna generacio del senyor. Capitol I
text: L7A sacrosanta Catholica sgleya vnica simple fecunda coloma … [ cxxxxiiivb] … y misericorde me conuerteixca: y eternament ab tu vixca amen
colofó: Acaba la primera part del cartoxa enla vida de iesus deu hi senyor nostre: trelladada de lati en valenciana lengua: per lo magnifich hi reuerend mestre Joan roiç de corella Caualler hi mestre en sacra theologia : hi per ell mateix corregit smenat hi ben examinat. A pregaries del molt reuerend hi magnifich frare Jacme del bosch Caualler religios del sagrat orde dela sacratissima senyora nostra verge maria de montesa. Stampat enla insigne ciutat de Ualencia: a tretze de abril: Any dela salut nostra M cccc lxxxxvj
tit.: [ cxxxxiiiira] Taula del primer del cartoxa
índex: P3rolech del trelladador … [ cxxxxiiii rb] … Dela curacio del lebros capitol .xlj. a cartes CXXXXI
ID no. of Witness 2 cnum 5329
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, 84-II (BITECA manid 2494)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach para Joan Trinxer, Ciutadà de Barcelona (Joan Trinxer segons Martín Abad), 1518-10-16
Location in witness ff. iira-141v
Title(s) Ludolf de Saxònia, Primer del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
Incipit & Explicits tit.: [ iira] Prolech del trellador [sic]
prol.: A5L molt reuerent magnifich e mes uirtuos senyor caualler e digne religios del sagrat e militar orde dela sagratissima senyora nostra verge maria de montesa : frare Jaume del bosch : comandador de honda … [ iirb] … La quarta part comença acabada la cena hi acaba en lo juhi final y eterna gloria
tit.: [ iiva] Prolech del benauenturat doctor … postillant los sagrats euangelis
prol.: D5E la nostra spiritual y corporal vida … [ vivb] … al qui los teus manaments seruen Amen
tit.: [ viira] De la diuina hi eterna generacio del senyor. Comença lo primer delcartoxa : arromançat : corregit : smenatg y ben examinat per lo reuerend e magnifichmestre Johan roiç de corella : Caualler e mestre ensacra theologia. Dela diuina hi eterna generacio del senyor. Capitol. I
text: L5A sacrosanta catholica sgleya vnica simple fecunda comol amare nostra … [ cxxxixra] … y eternament ab tu vixca. Amen
tit.: [ cxxxixva] Taula del primer del cartoxa
índex: P5Rolech del trelladador a cartes .ij. … [ cxxxixvb] … Dela curacio del lebros .c.xlj. ca. cxxxvj.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-12-12