Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1914
Authors Ludolf de Saxònia
Titles Meditationes vitae Christi (IV)
Quart del Cartoixà
Incipit & Explicits text: La pasio de nostre senyor deu Jesucrist a les deuotes cristianes penses en aquest libre se presenta … Axi en aquest mon com en lo purgatori e per reuelacio de qualseuol e de totes nostres miseries amen
Date / Place traduït 1490 ca.
escrit 1348 - 1377
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Joan Roís de Corella (Mossèn), Cavaller
Dedicatari: Jaume del Bosc (Fra), Comanador d'Onda
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 84.1.4
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 84.1.4
Tractat en: Hauf i Valls (1976), La Vita Christi de Fra Francesc Eiximenis ( 1340? -1409?) y la tradición de las Vitae Christi medievales [Tesi doctoral]
Editat a: Saxonia (1998), Meditationes vitae Christi. Lo Quart del Cartoixà aromançat per Johan Roiç de Corella [edició facsímil]
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1351
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-VI-11 (BITECA manid 1839)
Imprint València: Pedro Hagenbach (Sense nom de tipògraf, conjectura de Haebler), Leonardo Hutz (Sense nom de tipògraf, conjectura de Haebler), 1495-02-16
Location in witness ff. iira-[clxxv]rb
Title(s) Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ iira] Comenca lo quart del cartoxa aromancat per lo Reuerent e magnifich mestre ioan roic de corella caualler e mestre en sacra theologia
rubr.: De la pasio del senyor nostre. Capitol i
text: [L]5A pasio de nostre senyor deu iesucrist a les deuotes cristianes penses … [ clxxiiiivb] … e per reuelacio de qualseuol: e de totes nostres miseries amen. Fin
índex: [ [clxxv]ra] Dela passio de iesus deu e senyor nostre capitol primer … [ [clxxv]rb] … Conclusio de tot lo libre capitol xxxij. a cartes clxxiij
ID no. of Witness 2 cnum 1352
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/2737(2) (BITECA manid 1818)
Imprint València: Lope de la Roca para Miquel Albert, 1495-11-26 (colofó)
Location in witness ff. [i]-[cxxxvii]v
Title(s) Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
Lo quart del cartoixa, f. 1r
Incipit & Explicits rubr.: [ [i]] Lo quart del cartoxa
rubr.: [ iira] Comenca lo quart del cartoxa aromancat : corregit : smenat : e ben examinat : per lo reuerent e magnifich mestre joan roic de corella caualler: e mestre en sacra theologia
tit.: Dela passio del senyor nostre. Capitol I
text: L7A passio de nostre senyor deu jesucrist a les deuotes cristianes penses en aquest libre se presenta … [ cxxxvivb] … de aquells qui los pecats perdonats purguen. axi en aquest mon com en lo purgatori: e per releuacio [sic] de qualseuol: e de totes nostres miseries amen. Finis
rubr.: [ [cxxxvii]] Taula del quart del cartoxa
índex: [ [cxxxvii]ra] Dela passio del senyor nostre. capitol primer a cartes II … [ [cxxxvii]rb] … Conclusio de tot lo libre Capitol .xxxij. a cartes CXXXV
ID no. of Witness 3 cnum 6848
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 10-VI-12 (BITECA manid 2612)
Imprint València: Jorge Costilla, 1513-05-24
Location in witness ff. [i]-cxxixvb
Title(s) Ludolf de Saxònia, Quart del Cartoixà (tr. Joan Roís de Corella, Cavaller), traduït 1490 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ [i]] Lo quart | del Cartoxa
tit.: [ iira] Comença lo quart del carto| xa aromancat: corregit: sme| nat: e ben examinat: per lo re| uerent e magnifich mestre Jo| han roiç de corella caualler: | e mestre en sacra theologia
rubr.: Dela passio del senyor no| stre. Capitol I
text: L9A passio de| nostre senyor deu je| su crist ales de| uotes cristianes | penses en aquest li| bre se presenta: … [ ccxxixrb] … e axi en aquest mon com en lo purga| tori:e per reuelacio de qualseuol:e de totes | nostres miseries Amen. | Laus deo.
registre: Te lo present libre quinze quaderns: tots | son quaderns sino lo darrer dela Q que es quin | tern:los qual son aqusts. [sic] A B C D E F G H J K L M N O | P Q.
tit.: [ cxxixv] Taula del quart del cartoxa
índex: [ cxxixva] Dela passio del senyor nostre.capitol pri | mer. fo. ij … [ cxxixvb] … Conclusio de tot lo libre capitol trenta hi dos a fo. cxxvj. Fi dela taula.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-12-12