Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1914
City and Library Tarragona Arxiu Històric Arxidiocesà de l'Arquebisbat de Tarragona
Collection: Call number Fragments de mss., carpeta 35
Copied 1450 ca.

External description
Writing surface Paper i pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 2 pergamí + 6 paper
Collation 12 26
Page Layout 27 línies (primer text)
24-27 línies (segon text)
Size pàgina 222 × 165 mm (folis de pergamí)
pàgina 222 × 150 mm (folis de paper)
caixa 131 × 94 mm (primer text)
caixa 145 × 90 mm (segon text)
Hand gòtica gòtico-bastarda cal·ligràfica del s. XV (ff. 1-2)
humanística cursiva amb influències de la bastarda, de la segona meitat del s. XV (ff. 3-5)
bastarda ben entrat el s. XV (ff. 6-8)
Watermark lletres J. ALMIRALL (als folis de coberta)
enclusa (al cos del volum) (semblant a Briquet 5956, Florència: 1450-1452)
Pictorial elements Caplletres: sense fer
Tocs de color majúscules i lletres caudades amb tocs de vermelló
Other features Justificació: a mina de plom i a punta seca. Pauta tipus Derolez 13
Perforacions: rodones, en el recto dels folis
Reclams: sense reclams
Condition manuscrit factici, en un estat correcte de conservació, encara que el bifoli de pergamí està molt fatigat i el f. 1 té una taca al marge dret que dificulta la lectura. Sense foliació ni signatures de quadern. El fet que el tercer text comenci mutilat demostra que el plec és fragmentari en aquest sector i que li manca almenys un full central. En aquest cas, el plec hauria estat originàriament de vuit folis. A part d’aquesta hipòtesi econòmica, també és possible que li manquin fulls inicials i qui sap si més d’un full central
Binding sense relligar, cobertes constituïdes per una simple camisa, del s. XX
Previous owners (oldest first) Parròquia de Vallmoll 1930 ca. (al marge superior de foli [1]v, escrit en llapis durant el segle XX: “Vallmoll”)
References (most recent first) Catalogat a: Puig i Oliver et al. (2012), Catàleg dels manuscrits de les obres de Francesc Eiximenis, OFM, conservats en biblioteques públiques. Volum I: descripció dels manuscrits 1040-3 , n. 202
Descrit per: Puig i Oliver (2009), Inspecció personal
Note A la primera coberta, dalt de tot, escrit a mà, en tinta i subratllat: “Francesc Eximenis”; en llapis i sense subratllar: “Carpeta 35”; en tinta i subratllat “Frament final de l’art de viure justament | e regir legalment la cosa publica”. Al marge superior del foli [1]r, restes d’escriptura del segle XVI, raspada i gairebé il·legible: “Andreu Sa[…]”. Al marge inferior del mateix foli, hom llegeix aquesta nota posada a l’inrevés: “Die 18a aprilis anni 1517mi [?] et Guillemus Sarranill manumissores testamentarii anthoni armangoli acceperunt pro sui debito 100 libras [… …] de aliis bonis acceperunt 33 solidos pro vnoquoquo anno (…)”. En els ff. 3-5, anotacions marginals sobre el contingut dels paràgrafs.

El bifoli de pergamí havia format part d’un manuscrit al qual el lligaven quatre nervis, tal com delaten els forats per al cosit que el bifoli presenta en el seu llom. Altres forats practicats molt a prop del llom, però no en la seva ranura, revelen que el bifoli fou fet servir com a carpeteta per a contenir papers, que hi foren cosits. Ho confirma el fet que devers la part central del llom, a banda i banda, hom llegeix: “1531| v p 1532”, probable indicació cronològica del contingut del pergamí convertit en carpeta. Altrament, cal fer notar que la diferència d’amplada dels dos fragments i la diversitat de les seves escriptures fan evident que ens trobem davant les desferres de dos còdexs diferents de la Doctrina compediosa, tots dos del segle XV i tots dos relacionats amb la rectoria de Vallmoll.

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 3245
Location in volume ff. 1-2v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1501
Desconegut. Doctrina compendiosa de viure justament (I, cap. VII-IX)
Language català
Date escrit 1395 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 1] (…) dos manaments son justs e sants e vosaltres obseruants aquells fets e farets actes de pura justicia ara mostremo. Primerament en lo primer manament deman vos qual es lo major e pus sobira be que esser puxe en lo sell e en la terra … [ 2v] … deu qui es millor e poderos de donar ho a tots e quascun complidament. Et donchs pus res noy va del teu leugerament ho pots e deus voler per (…)
Condition acèfal i incomplet
References (most recent first) Tractat a: Sabaté et al. (2004), “D'inèdits i retrobats: el Llibre dels àngels, la Vida de Jesucrist de Francesc Eiximenis i el context de la seva difusió”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7766
Location in volume ff. 3-5v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1501
Desconegut. Doctrina compendiosa de viure justament (II, cap. XXI-XXII)
Language català
Date escrit 1395 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 3] (…) he dit dessus esser fahedor par a vosaltres just e rahonable E per contrari si ço que jous he declarat no esser fahedor deu esser Aço dich aci que sius plau res que faça millorar faria ço que deu me administrara … [ 5v] … E assenyaladament a esmena de santa mare esgleya E en aquesta manera e ab aquesta condicio ho compli lo dit frare quin haja bon guardo de nostre senyor deu Amen
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo amen. Qui scripsit scribat et semper cum domino viuat
Condition acèfal
Note segueix un text en llatí fins al final
Record Status Created 1990-10-29
Updated 2022-02-02