Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1913
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/6291 | Antic 6291 | Antic R.280
Title of volume CODICE | DEL SIGLO 13 ( al llom)
Copied 1351 - 1400 (Wittlin i apreciacions paleogràfiques)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: 233 (= II + 1-110 + i-cxix) (Avenoza)
Collation 11 210 3-158 164 17-2810 291
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 255 × 180 mm (Avenoza)
caixa 207 × 137 mm (f. 6r)
Hand gòtica rodona (ff. 1-107rb)
lletra més cursiva (ff. 107v-110)
gòtica cursiva (ff. 110v-231)
lletra més cursiva (f. 231v)
Pictorial elements Il·luminacions als ff. 1 i 5 hi ha miniatures; al f. 110v columnes en vermell i negre
Other features Justificació: pautat a punta seca
Perforacions: vuit perforacions, tot i ser força visibles algunes restes de tinta
Ús de la primera línia de la pauta: primera línia en blanc
Reclams: volum amb reclams
Condition la numeració del segon tractat va centrada al capamunt del foli; dos folis en blanc a l'inici i al final del primer tractat. Entre els ff. 108-109 n'hi ha dos de tallats. Donem les referències segons la numeració moderna, que compta els dos manuscrits. El foli del final és de paper diferent. La taula del f. 110v mesura 210 x 130 mm
Binding roba vermella, amb ferros daurats; talls daurats
Previous owners (oldest first) València: Escriptori del Convent de Sant Domènech 36 (inventari) 1368 a. (suggeriment de Wittlin)
Jaume Ripoll i Vilamajor, Canonge de Vic 1843 ad quem (una nota estensa al f. 110rb dóna notícia d'aquest i dels altres posseïdors)
Josep Miró, Canonge de Vic (una etiqueta que es troba a la segona guarda, on diu: “De la librería de Dn. Jaime Ripoll”)
Francisco Lorente, Canonge de Vic
Gabriel Alzines, Prevere de Vic 1550 (nota foli 110rb: “Est mei Gabriel Alzines presbiteri (…) caninicus sedis Vicensis”)
Antonio R. Pons (una prova de ploma al primer foli amb la seva signatura)
Associated persons Altres entre març i maig de 1855 el té per fer-ne una còpia Manuel Saladies
Associated Texts Conté als ff. 230-231 es copien oracions texid 2308 Desconegut, Sancta Maria extende manum misericordie llatí
Conté texid 2309 Desconegut, Intemerata dei genitrix et perpetua virgo llatí
References (most recent first) Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 66-8
Facsímil: Microfilm del ms. 6291 de la BNM. Llibre de virtuts (2000)
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologías de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anómalas”, Scriptorium
Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2001), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (2000), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Wittlin (1983), “Les traduccions catalanes de la Somme le Roi (De vicis i virtuts) de fra Llorenç”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 407-9 , n. v
Tractat a: Repertorio de historia de las ciencias eclesiásticas en España (1967-79) 5:102, 116
Tractat a: Bohigas (1960-67), La ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluña. Contribución al estudio de la historia de la miniatura catalana 1:94
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 11:155
Catalogat a: Gudiol i Cunill et al. (1934), Catàleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich amb un apèndix per Mn. Eduard Junyent 64 , n. 36
Catalogat a: Domínguez Bordona (1933), Manuscritos con pinturas. Notas para un inventario de los conservados en colecciones públicas y particulares de España 1:273 n. 2590
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 57-9
Note En aquest volum s'han relligat plegats dos manuscrits que duen numeracions independents; els posseïdors que s'esmenten fan referència a la primera part. Wittlin suggereix que pot tractar-se de l'exemplar que es cita a l'inventari de 1368 de la Biblioteca Episcopal de Vic.
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000134969&page=1 reproducció digital vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 885
Location in volume ff. IIra-IIIvb + 1-110ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1638
Laurent de Blois, Canonge d'Orléans. Llibre de vicis i de virtuts
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Title(s) in witness Libre de vicis e de virtuts
Incipits & explicits in MS índex: [ IIra] Assi comenssen les Rubriches del libre de uicis ede uertuts. Del primer manament de la lig de deu … [ IVvb] … Assi son complides les Rubriques del libre apellat de uicis e de uertuts
rubr.: [ 1ra] Del primer manament de la lig
text: Lo primer manament que deus dona a moyses … [ 110ra] … beneyta sia la santa cort celestial. Amen
colofó: Aquest libre feu j. frare del orde dels preycadors … MCCLXXIX. Deo gratias amen. Ffinito libro sit laus et gloria christo
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1821
Location in volume f. 110v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2310
Desconegut. Taula de pronòstics
Language català
Date escrit 1301 - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 110v] los signes de la luna … comunal
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 479
Location in volume ff. 111ra-220vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1386
Desconegut. Llibre de virtuts
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS índex: [ 111ra] C7omensa lo libre de uertuts amb esposicion moral … [ 111rb] … Capitol de lausor dela creu XCIX | Notables C | Comensa lo libre damoretes CLCX
text: D2ela exida dela terra degipte edela mana del desert uos trametem lo segon present … [ 172ra] … que deyn pregar son fill per nos
rubr.: [ 172ra] Comensa lo libre de floretes que parla de nostra dona sancta Maria
text: Sobre aquest mot del euangeli de \sent/ luch … [ 211ra] … es pus rich qui meyns desia cobea
rubr.: [ 211ra] Comensa lo libre damoretes
text: I3o salut tots aquells en jhesucrist qui saben que son amors … [ 220vb] … e la mara deu estendre la teta a son infant
colofó: Assi feneix lo libre damoretes. pregats per lo pobre Ermita quil ha fet
References (most recent first) Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 362 , n. 59
Note la rúbrica del f. 172ra està escrita al marge, amb lletra molt menuda
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 200
Location in volume ff. 221ra-227rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1145
Desconegut. Explanació de les hores canònicas, els deu manaments i els articles de la fe
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 221ra] Les hores que signifiquen en lo offici
text: Pregat mas algunes deuegades quet escrisques alguna manera de contemplar en la pasio … [ 227rb] … que siam persones del seu regne e dela sua gloria amen
Note La rúbrica és de lletra posterior
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1831
Location in volume ff. 227rb-230ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2322
Hugo Bariols. Doctrina de fra Hug Bariols dels frars menors
Language català
Date escrit 1201 - 1300 [?]
Title(s) in witness Doctrina de frar Hugo Bariols dels frares menors
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 227rb] A2sso es la doctrina de ffrare hugo de bariols del orde dels freres menors
text: A2ges tots temps los teus mals dauant tos ulls … [ 230ra] … car per ociositat venen gran res de mals en cors e en arma
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1473
Location in volume ff. 230vb-231ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2002
Desconegut. Paràfrasi del Salm 70
Language català
Date traduït 1301 - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 230va] En tu senyor espere. no sere confus eternalment … [ 232ra] … aquells qui serquen mals a mi
References (most recent first) Casanellas (2005), “Corpus biblicum catalanicum. Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes fins a l'any 1900. Pla general de l'obra”,
Torres Amat (1836), Memorias para ayudar a formar un diccionario crítico de los escritores catalanes, y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña 93
Record Status Created 1990-10-28
Updated 2021-09-16