Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1908
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 92 | Antic Ao21-1-2 | Antic arm. 2-1-3
Title of volume LIBRE APELLAT | SUMA | DE COLLACIONS || MS. DEL | SEGLE XV ( al teixell)
libre apellat e nomenat Summa de collacions ( a la rúbrica del pròleg, f. 9)
Suma e Ajustamens ô | obra e autor catalá ( al marge superior del f. 1, en lletra del s. XVIII)
Copied 1441 - 1460 (Wittlin)
1301 - 1400 (catàleg)

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: 363 (= I + 2 + 1-358 + 1 + I)
Collation 12 218 3-2216 236/4; del darrer quadern, un quinió se n'ha perdut el penúltim full; reclams de quadern horitzontals situats al marge inferior interior
Page Layout 2 columnes
35 línies (a folis de paper del començament, f. 10)
36 línies (als inicis del còdex, f. 11)
25 línies (a la fi del manuscrit)
Size pàgina 337 × 232 mm (f. 10)
caixa 215 × 147 mm (f. 10)
columna 215 × 65 mm (f. 10ra)
caixa 221 × 146 mm (f. 11)
columna 221 × 62 mm (f. 11ra)
Hand bastarda una sola mà cal·ligràfica bastarda
Watermark muntanya de tres cims amb antena i creu (al cos del volum)
Pictorial elements Caplletres: trobem caplletres blaves de dues o tres unitats de pauta a la taula, amb decoració a ploma de tinta vermella; la caplletra inicial del pròleg ocupa cinc unitats de pauta f. 9); després alternen inicials dels capítols blaves i vermelles de 2-3 unitats de pauta, sempre amb decoració a ploma del color complementari
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
State justificació a punta seca als folis de pergamí i a mina de plom als de paper; primera línia escrita; restes de perforacions minúscules damunt les línies principals de justificació molt a prop dels marges, no són del tot circul·lars, semblen fetes amb un petit punxó
Condition manuscrit poc llegit, està rigurosament net i ben conservat, llevat d'algunes taques de tinta als talls. Hi ha salts a la numeració: del 285 passa al 287 i del 329 al 340
Binding probablement del s. XVIII, en pell sobre pasta i ferros en sec, imitant l'estil renaixentista
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalç B. 243
Associated persons El va veure el va veure al convent de les carmelites descalces al segle passat Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
References (most recent first) Vist per: Avenoza (2005), Inspecció personal
Vist per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Vist per: Beltran i Pepió (1998), Inspecció personal
Tractat a: Wittlin (1971), “La Suma de Colacions de Juan de Gales en Cataluña”, Estudios Franciscanos 195
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 1:108-9
Tractat a: Beer (1894), Handschriftenschätze Spaniens 77 , n. 36.15
Note amplis marges. L'índex fou copiat al començament del primer quadern, als ff. 1-8. Un lector del s. XVI va suplir al marge dret del f. 1 la rúbrica que mancava al començament d'una distinció: “La tercera distintio es de les virtuts dels princeps. ha vint capitols”

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1465
Location in volume ff. 1ra-357v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1987
Johannes Gallensis. Suma de col·lacions o de justaments
Language català
Date escrit 1265 - 1270
Title(s) in witness Suma de Ajustaments o Collacions, f. 1 (al mare, en lletra moderna)
Aquest libre est appellat suma de collacions o de aiustaments, rúbrica de la taula, f. 1
Incipits & explicits in MS índex: [ 1ra] Taula e rubrica del present libre || A3quest libre est appellat suma de collacions o de aiustaments … les dites set parts distinctament e particular axi com se seguix
índex: L3la primera part ha x distinctions e la primera distinctio es de be comu … [ 8ra] … Capitol vj de diuerses estaments dels morts e aquals profiten los bens quels fan los vius e aquals no
rubr.: [ 9ra] Aquest es lo prolech o prohemj del present libre apellat e nomenat summa de collacions
prol.: C5Om lo doctor o preycador del euangeli e sauis e a pechs sia deutor … [ 12rb] … L2a setena part de la mort e com se deu tot hom appensar de morir e de totes aquelles coses que pertanyen a la mort
tit.: [ 13r] Primera distinctio dela cosa publica o comunjtat e dela informacio deles persones E quales son les sues partides
text: L2a comunitat que es dita res publica es axi coma vn cors … [ 357vb] … la benuyrança eternal on deus fill de la verge per totstemps sera lohat jn secula seculorum amen
colofó: Finito libro sit laus et gloria chisto amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-02