Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1907
City and Library Barcelona Olim Arxiu Palau Requesens
Collection: Call number VII
Copied 1401 - 1500

External description
Writing surface Paper i pergamí
Leaf Analysis ff.: 82 (= i-lxxxii)
Collation volum format per quinions
Size pàgina 290 × 210 mm
pàgina 320 × 220 mm (N. d'Ordal)
Pictorial elements caplletres en vermell i blau, algunes decorades, rúbriques en vermell
Condition foli 73 arrencat, 6 ff. al començament i 6 al final en blanc
Binding pell sobre fusta, en mal estat
Previous owners (oldest first) José Ignacio Cavero y Jáuregui, 8è. Conde de Sobradiel (firma al començament i al final del volum)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1905 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 269. 1401 - 1500. Johannes Gallensis, Breviloqui o breu parlament dels antics prínceps e philòsoffs (tr. Desconegut), traduït 1404 d. - 1458 ad quem.
manid 1905 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 269. 1401 - 1500. Johannes Gallensis, Breviloqui o breu parlament dels antics prínceps e philòsoffs (tr. Desconegut), traduït 1404 d. - 1458 ad quem.
References (most recent first) Arxiu Miquel i Planas: reproducció fotogràfica d'uns folis del ms. olim Palau Recasens VII (Brevil·loqui) (2004)
Sèneca et al. (1995), Tragèdies. Traducció catalana medieval amb comentaris del segle XIV de Nicolau Trevet 1:78
Wittlin (1971), “La Suma de Colacions de Juan de Gales en Cataluña”, Estudios Franciscanos 191
Casanovas (1906), “Còdecs de l'Arxiu del Palau”, Revista de Bibliografia Catalana 19-21
Beer (1894), Handschriftenschätze Spaniens 76 , n. 6
Villanueva (1803-52), Viage literario a las iglesias de España 18:271
Note volum perdut des de la guerra civil. Sembla ésser el mateix que va veure el Pare Villanueva al convent dels Caputxins. Es conserva una fotografia en l'arxiu fotogràfic de Miquel i Planas, ara a la Biblioteca de Catalunya

Internal Description
Number of texts in volume: 13
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1464
Location in volume ff. 1-38v (edició P. N. d'Ordal)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1986
Johannes Gallensis. Breviloqui o breu parlament dels antics prínceps e philòsoffs
Language català
Date escrit 1265 - 1275
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1] De justicia
acc.: T4U rey christia que seus en aquexa cadira reyal … car segons que hauras fet seras jutjat
rubr.: Comença lo breui o breu parlament deles uirtuts dels antichs princeps philosofs compost per mestre Johan galens frare del orde dels frares menors
text: C3Om misericordia eueritat confuen lo Rey ela clemencia referma la sua cadira … [ 38v] … sots lombre delqual se reposen los cansats flachs et affligits e treballats Amen
References (most recent first) Gal·les et al. (1930), Breviloqui 15-7 , n. Ms. B
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1769
Location in volume ff. 39-43v (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1922
Lucius Annaeus Seneca. Tragèdies de Sèneca
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 39] Seguexen se los prohemis deles Tragedias de Seneca eson dites tragedias per ço com contenen dictats plorosos de crueltats de reys e grans princeps les quals Tragedias son .x. en nombre
text: L3A primera Tragedia Conte la gran furor de Hercules … [ 43v] … o duyta ab lo deu jupiter pare seu. Aci feneixen los prohemis o prolechs deles x tragedies de Senecha
Condition incomplet
Note només es transcriuren els pròlegs
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1770
Location in volume f. 39r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2957
Lucius Annaeus Seneca. La fúria d'Hèrcules
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 39] L3A primera Tragedia Conte la gran furor de Hercules … [ 39v] … segons posa Ouidi en lo .vij. libre Methaphisicos
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 1366
Location in volume f. 39v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2958
Lucius Annaeus Seneca. Triestes i Acreu
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 39v] L2A segona tragedia de seneca es de thiestes e Atreu a la qual deuem en loch … E axi demostra la materia dela present Tragedia
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3979
Location in volume f. 40
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2959
Lucius Annaeus Seneca. Thebaida
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 40] L2A terça materia [sic] de Seneca es thebays en la qual deuem presupondre que edipus lo qual mata son pare … Car seneca en aquesta Tragedi a no proceheix [?] la fi dela batalla
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3980
Location in volume f. 40r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2960
Lucius Annaeus Seneca. Ipòlit
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 40] L2A quarta Tragedia es de ypolit enla qual deuem presupondre que Jpolit era fill de theseu … [ 40v] … E quant phedra hac hoyt aço de gran dolor quen hac mata si mateixa
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 3981
Location in volume ff. 40v-41
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2961
Lucius Annaeus Seneca. Edip
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 40v] L2A quinta tragedia es Edippus ala qual se deu en loch de argument presuppondre que … [ 41] … pres vn coltell e mata si mateixa
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 3982
Location in volume f. 41r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2962
Lucius Annaeus Seneca. Troia
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 41] L2A sisena Tragedia es dita torao ala qual deuem presuppondre que troya destruida … [ 41v] … foren duytes a perpetual captiuitat
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 8183
Location in volume ff. 41v-42
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2963
Lucius Annaeus Seneca. Medea
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 41v] L2A setena tragedia es de madea … [ 42] … de continent
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 8184
Location in volume f. 42r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2964
Lucius Annaeus Seneca. Agamenó
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 42] L2A huitena tragedia es Agamenon als quals se deu … [ 42v] … hauia presa per muller
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 8185
Location in volume f. 42v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5427
Lucius Annaeus Seneca. Octavià
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 42v] L2A Nouena tragedia es Octauius ala qual en loch de argument deuem presuppondre que … en lo exilli matar aquella
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 8186
Location in volume ff. 42v-43v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5428
Lucius Annaeus Seneca. Hèrcules Oeteu
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 42v] L2A deena Tragedia e derrera es de hercules o etheu … [ 43v] … transladada o duyta ab lo deu Jupiter pare seu
colofó: Aci feneixen los prohemis e prolechs deles x tragedies de Senecha
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 1743
Location in volume ff. 44-72v (fol. mod.)
ff. xlix-lxxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2963
Lucius Annaeus Seneca. Medea
Language català
Date traduït 1396 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44] Açi comença la setena tragedia de Seneca laqual es Jntitulada de Medea e es finjda en la seguent Jstoria
prol.: I4Ason se parti dela sua terra … [ 44v] … de jason de de \go/lals de li deuant
índex: Aquesta tragedia conte .v. actes principals … [ 45] … Jason e medea
tit.: Primer capitol del primer acte on se mostra en quina forma Medea conuoca tots los deus que sien presents enla venyança quel uol fer
text: [ 45v] Diu Medea. O2 Deus coniugals qui fauoreiats los matrimonjs … [ 72v] … a mes dolors
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-12-02