Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1906
Authors Jordi de Sant Jordi
Titles Pus que tan be sabetz de cambiar
Lo Canbiador
Incipit & Explicits text: Pus que tan be sabetz de cambiar … ab mos florins de pes ben coneguts
Date / Place escrit 1401 - 1424
Language català
Text Type: Vers
Metrics 10 10 10 10 10 10 10 10: abbaccdd
Associated Texts els vv. 1-8 s'insereixen en texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
texid 1555 Francesc Ferrer, O, bé·s despit e gran dolor, escrit 1425 - 1458
References (most recent first) Editat a: Sant Jordi et al. (2008), “Pus que tan be sabetz de cambiar [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Editat a: Sant Jordi et al. (2005), Poesies 176-182 , n. xvi
Editat a: Gómez et al. (2000), Cançoner de l'Ateneu. Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès, ms. 1 3:39-40
Editat a: Archer et al. (1998), Contra las mujeres. Poemas medievales de rechazo y vituperio 214-219 , n. 22
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 138 , n. 164.13 (200:7)
Editat a: Sant Jordi et al. (1984), Les poesies de Jordi de Sant Jordi. Cavaller valencià del segle XV 231-239 , n. xvi (ed. ref.)
Editat a: Sant Jordi et al. (1955), Jordi de Sant Jordi. Estudio y edición 178-182 , n. xvi
Tractat en: Mateu y Llopis (1947), “Lo canviador de Jordi de Sant Jordi: Comentario numismático”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 217-21
Editat a: Sant Jordi et al. (1935), Jordi de Sant Jordi. Estudi crític i edició 60-61 , n. xv
Editat a: Sant Jordi et al. (1902), Obres poetiques de Jordi de Sant Jordi (segles XIVè-XVè) 42-44 , n. xvi
Editat a: Baselga y Ramírez (1896), El cancionero catalán de la Universidad de Zaragoza 38-39
Tractat en: Milà i Fontanals (1890), “Poetas catalanes del siglo XIV”, Obras completas, 3. Estudios sobre historia, lengua y literatura de Cataluña 347-349
Subject LITERATURA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 1342
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10264 (BITECA manid 1618)
Copied 1401 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. 93v-94v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Pus que tan be sabetz de cambiar, escrit 1401 - 1424
Incipit & Explicits rubr.: [ 93v] Lo canbiador
text: Pus que tanbe sabets de cambiar … [ 94v] … Ab mos fflorjns de pes ben coneguts | Jordi de sant Jordi
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
References Sant Jordi et al. (1955), Jordi de Sant Jordi. Estudio y edición
Mateu y Llopis (1947), “Lo canviador de Jordi de Sant Jordi: Comentario numismático”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Note el nom de l'autor i un dibuix que representa lletres unides són d'una altra mà i tinta; al f. 95v hi ha un altre dibuix del mateix estil
ID no. of Witness 2 cnum 7754
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 137
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Pus que tan be sabetz de cambiar, escrit 1401 - 1424
Incipit & Explicits rubr.: [ 137] Mossen jordj
text: Pus axj be / sabeu de cambiar … Ab mos fflorjns / dapes benconaguts
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 3 cnum 5008
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, I (BITECA manid 1325)
Copied 1401 - 1500 (cos del volum)
1501 - 1600 ca. (ff. 213-217)
1601 - 1800 (afegits a alguns folis)
Location in witness f. 200r-v
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Pus que tan be sabetz de cambiar, escrit 1401 - 1424
Incipit & Explicits rubr.: [ 200] Mossen jordi de sent jordi
text: Pus que tanbe / sabeu de cambiar … [ 200v] … Ab mos florjns / de pes ben conagut
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera estrofa va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 4 cnum 7515
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Universitaria, 210 (BITECA manid 1320)
Copied 1471 - 1500 (Beltran)
1451 - 1465 (Piccat)
1461 - 1500 (Massó)
Location in witness ff. 97v-98
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Pus que tan be sabetz de cambiar, escrit 1401 - 1424
Incipit & Explicits rubr.: [ 97v] Mossen jord[…] sant jordi
text: P2Vsque tan be sabets de cambiar … [ 98] … Ab mos florjns de pes ben conaguts
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
Note la darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”
ID no. of Witness 5 cnum 7176
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 9 (BITECA manid 1334)
Copied 1476 - 1500
Location in witness f. 88
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Pus que tan be sabetz de cambiar, escrit 1401 - 1424
Incipit & Explicits rubr.: [ 88] Mossen Jordj
text: Pus tan be / sabets de cambiar … Ab mos florjns / de pes ben coneguts
Poetic Stanza 1 x 8
ID no. of Witness 6 cnum 9542
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 225 (BITECA manid 1322)
Copied Barcelona (IRHT): 1491 - 1510 (Bohigas)
Antoni de Vallmanya [?] (Avril et alia), 1459 (Avril et alia, fol. 244v)
Location in witness f. clxjra
Title(s) Jordi de Sant Jordi, Pus que tan be sabetz de cambiar, escrit 1401 - 1424
Incipit & Explicits rubr.: [ clxjra] Mossen jordj
text: Pus axi be / sabets de cambiar … Ab mes fflorjns / de pes ben conaguts
Poetic Stanza 1 x 8
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-04-30