Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1906
Name Roque Chabás y Llorens, erudit (1841-05-08 - 1912-04-20)
Roc Chabás
Sex H
Milestones Naixement Dénia 1841-05-08
Lloc vinculat València
Mort València 1912-04-20
Affiliation erudit 1841-05-08 - 1912-04-20
clergue secular 1868
fe catòlica romana
bibliotecari
Institutional Affiliation Arxiver Catedral de València
Acadèmic membre corresponent Madrid: Real Academia de la Historia
Other associations with MSS, printed editions, or copies of editions manid 1168 MS: Roma: Nazionale, Fondo Vittorio Emmanuele 1183. 1351 ca. - 1400. Desconegut, Cròniques de Sicília (tr. Desconegut), traduït 1345 d. - 1425?].
manid 1991 MS: Alacant: Olim Joaquim Rojas. 1351 - 1400. Material de treball.
manid 2117 MS: València: Catedral, Lligall 676: 15. 1476 - 1500. Desconegut, Crònica de Pere Maça, escrit 1430 d.
References (most recent first) Vida tractada a Wikimedia Foundation (2012-), Wikidata , n. Q11276371
Vida tractada a Fita Revert (1995), “Roc Chabàs i els arxius: Notes per al seu estudi (*)”, Aguaits
Tractat a Chabás et al. (1995), Opúsculos
Internet https://www.wikidata.org/wiki/Q11276371 vist 2023-09-14
Record Status Created 1992-04-06
Updated 2023-09-14