Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1902
Authors Clemente Sánchez de Vercial
Titles Sacramental
Sagramental arromançat
Date / Place traduït 1423 a quo - 1495 ad quem
Language català
castellà (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 32.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 32.1.1
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1333
City, library, collection & call number London: The British Library, IB.52618 (BITECA manid 1831)
Imprint Lleida: Enric Botel, 1495-11-05
Location in witness ff. 1ra-3vb prel. s/n + 1ra-[166vb = 170]vb
Title(s) Clemente Sánchez de Vercial, Sagramental arromançat (tr. Desconegut), traduït 1423 a quo - 1495 ad quem
Incipit & Explicits tit.: [ a j] Lo sagramental arro|mançat ab ses allegua|cions en Lati
intr.: [ a ijra] [N]5Ostre senyor | iesu christ qui | es vengut rem|bre lo humanal | linatge. E ha donat orde e regla | com viure deurem e com nos puscam | saluar … [ a ijrb] … E lo que| es mes preillos e danyos alguns no | saben ni entenen scriptures que cada | iorn an de legir e tractar
prol.: [p]3Er ço yo Climent sanxis | ardiaca de vall deras en | la sglesia de leo: encara que | peccador e indigne preposi de tre|ballar e de fer vna breu dompilacio | de les coses que necessaries son als sa|cerdots que an cura de les animes … [ a ijvb] … e de tots los altres en que | hom pot peccar:e deles set virtuts | e deles obres de misericordia. | Per tant lo lector que haura de le|gir en aquest libre: trobara los capi|tols de cascun libre en lo començ de | aquell. E tantost primerament troba|ra aci los capitols del primer libre | que comença com hom se deu senyar
tit.: [ a iijra] Titol primer com hom se deu senyar o signar
text: [ a iijva] [i]3N nomine patris et filii et | spiritus sancti amen. Perque | en totes les coses que los | homens an de fer: primerament de|uen començar en lo nom de deu cri|dant lo e senyant se ab la creu … [ τ [vj]vb] … E abaste al sacerdot saber en quina | manera se deuen administrar e entre | quines persones: e la practica que en | lo administrar deu tenir. | Amen
colofó: Fonch empremptada la present obra | en la insigne ciutat de leyda per me|stre henrich botell empremtador en | lany de nostre saluador iesu christ. | mil.cccclxxxxv. a .v. de noembre
Associated Persons Autor (var.): Climent sanxis ( f. a ijrb lín. 29)
Note A l’edició el nom de l’autor es transcriu com “Climent sanxis | ardiaca de Vall deras en | la sglesia de leo” (f. a ijrb).
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-10-19