Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1902
Format llibre. edició. imprés
Author Jaume Cessulis
Title De les costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles sobre'l joch dels escachs, compost per frare Jacme Cessulis. Translatat de latí. Estampada per primera volta la versió catalana, treta d'un ms. del quinzèn segle per cura de Mestre Joseph Brunet, bibliofil
Associated persons Josep Brunet i Bellet (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: L'Avenç
Date / Location 1900: pp. 159 + 3 taula + colofó
References (most recent first) Riera i Sans (1987), “Presència de Josefus a les lletres catalanes medievals”, Studia in honorem prof. M. de Riquer 218
Riera i Sans (1984), “El Cessulis, un llibre oblidat”, Revista de Llibreria Antiquària
Note Riera comenta que la transcripció del text de Madrid la va fer un erudit castellà que no dominava el català antic i que hi ha nombroses errades; a més el traductor tampoc va 'filar prim'
Held by Barcelona: Catalunya (BNC) A 83-4o-206 / 749.1(09)P Ces 4o / 12-III-48
Source of Data for Works texid 1451 Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut…), traduït 1350 - 1385 ad quem
Record Status Created 1991-06-23
Updated 2011-03-16