Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1902
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de Espa˝a
Collection: Call number INC/2000 | Antic I-2000 | Antic 1635
Title of volume Flos sanctorum Romanšat ( al f. i)
Sanctorum en Le[mo]si ( al llom)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1494-02-01

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 353 (= 2 + i-cccxlix + 2)
Collation a-Q8
Page Layout 2 columnes
44 lÝnies (f. 10)
Size pÓgina 279 Î 199 mm (f. 2)
caixa 218 Î 157 mm (f. 10)
columna 218 Î 74 mm (f. 10)
Font g˛tica
Pictorial elements IlĚlustraciˇ al f. Iv gravat de Jes˙s i la ressurrecciˇ dels morts; al llarg de tot el volum diversos gravats representen els sants
Caplletres: gravades amb motius florals, encara que no totes, algunes manquen i estan assenyalades amb lletres de guia
Condition els primers folis sˇn malmesos (forats de corcs). Falten els ff. ccxxiii-ccxxv; errades a les signatures de quadern: g ii (per g), y iii (per y ii); errades a la foliaciˇ: manca el f. xxi, xlvi (per xlv), manquen xlviii i xlix, salta del lvii al lxxviii, cxxxi (per cxxvii), cxlvii-cxlviii (per cxxxvii-cxxxviii), manca el f. cxxxix, cxlviii (per cxlix), manca cl, clxi (per clix), cxcxviii (per cxcviii), salta del ccxxvii al ccxxxi, ccxl (per ccl), cclxviii-cclxviiii (per cclxvi-cclxvii), cclxviii (per cclxxviii), cccx (per cccviii), cccxxxii (per cccxxxi)
Binding pergamÝ flexible, antiga, desenganxada del llom
Previous owners (oldest first) Jerˇnimo MartÝnez de la Vega (Naixement ValŔncia) (una anotaciˇ al f. cccxlixv on es llegeix: “Hieronimo Martinez de la Vega”)
References (most recent first) FacsÝmil: Biblioteca digital hispßnica. Biblioteca Nacional de Espa˝a (2013)
FacsÝmil: Reproducciˇ de l'i. 2000 de la Biblioteca Nacional (2008)
Descrit per: Soriano (2002), Inspecciˇ personal
Descrit per: SabatÚ (2001), Inspecciˇ personal
Descrit per: Marnierre (2000), Inspecciˇ personal
Descrit per: Soriano (1998), Inspecciˇ personal
Catalogat a: GarcÝa Craviotto (1989-90), Catßlogo general de incunables en bibliotecas espa˝olas 1 , n. 3111
Catalogat a: GarcÝa Rojo et al. (1945), Catßlogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 809
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipogrßfico en Espa˝a durante el siglo XV 1:147 , n. 88
Tractat a: Aguilˇ (1923-27), Catßlogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 1070
Tractat a: Haebler (1903-17), BibliografÝa ibÚrica del siglo XV , n. 277
Note al f. i hi ha proves de ploma en castellÓ i al recto es poden veure tambÚ alguns dibuixos
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000106930&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 199
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1457
Location in volume ff. iira-cccxlviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1984
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Llegenda aurea
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS tit.: [ iira] Prologo Del aduent
prol.: E6n nom de nostre senyor deu qui feu lo cel e la terra e la mar … [ iiva] … fins al adueniment de nostre senyor
tit.: Del adueniment de nostre senyor
text: [ iivb] L5Adueniment de nostre senyor per quatre setmanes es departit e dit: a significar … [ cccxlviiirb] … dela sua vida: e apres que fonch finada. e feu manar que la sua festa fos tengu[d]a e guardada per totes les parts del mon. Deo gracias
tit.: [ cccxlviiiva] Taula per trobar les vides dels sancts e deles sanctes segons lorde del alphabet
Ýndex: A. Lo adueniment de nostre senyor a .ii. … [ cccxlixvb] … Sant vrban .cliiij. Deo gratias
colofˇ: Acaba lo flors sanctorum: tret de lati en romaš. emprentat enla molt noble einsigne ciutat de Baršelona per maestre Johan rosenbach almany de Haidelberg. Primer dia del mes de Febrer Any .M.cccc.xc.iiij
References (most recent first) Balaguer y Merino (1881), “La traducciˇ catalana del Flos sanctorum comparada per medi de dos diferents textos”, Revue des Langues Romanes 56-60
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9926
Location in volume ff. vivb-xiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11193
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Andreu
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ vivb] La enterpretacio de sanct Andreu
text: A5Ndreu es enterpretat bell: e resplandent e fort: es dit ab ander: que es fort … [ viira] … los preueres e los diaques de vna ciutat que es appellada achaia ho veren personalment de fet
rubr.: [ viira] La vida de sant Andreu
text: S5Ant andreu: e alguns altres dexebles foren tres vegades cridats per ihesu crist … [ xiva] … fins ala septuagesima segons que dit es en lo prolech
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9927
Location in volume ff. xiva-xiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10625
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant LongÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xiva] La vida de sanct Longi
text: [L]3Ongi en aquell temps que iesu christ pres mort e passio era en hierusalem … [ xiira] … E puys trobam que visque bonament e sancta en bones obres: e axi fini lo pretor sa obra en bona vida
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9928
Location in volume ff. xiira-xvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10626
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de santa BÓrbara
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xiira] La vida de sancta barbara
text: [ xiirb] [E]5N lo temps de maxencio emperador era vn honrat hom enla ciutat per nom nichomedia de noble generacio procreat … [ xvrb] … donant laor e gracies ala sancta gloriosa fins ala fi de la sua vida
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9929
Location in volume ff. xvra-xviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10627
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la vida de sant Nicolau
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xvra] La interpretacio de sanct nicholau
text: [N]4Jcholau vol dir a nichos que vol dir victoria elchos que vol dir poble don es dit nicholau … [ xvrb] … la qual iohan damast transposta en lati
rubr.: Dela vida de sanct nicholau
text: S5Ant nicholau fonch ciutada dela ciutat de patera e hague de richs e de sancts parents … [ xviiivb] … on son pare hauia esment de son fill: e colgueren aquella festa solennament ab gran goig
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9930
Location in volume ff. xviiivb-xxra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10628
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Ll˙cia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xviiivb] La vida de sancta Lucia
text: [ xixra] L5Ucia fonch verge: e de gran linatge: de šaragusa: e en son temps com ella oi parlar per tota sicilia: la gran fama de sancta agatha … [ xxra] … Mori en lo temps de costanti e de maxenci en lany de nostre senyor deu iesu christ .ccc.ix.
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9931
Location in volume ff. xxra-xxiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10629
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Thomas
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxra] La interpretacio de sanct thomas
text: T5Homas es interpretat abissus: la qual paraula es appellada en grech duptos peršo car nostre senyor li respos ala demanda de ell … e les naffres del seu cors: E ell dix tu es deu meu e senyor meu
rubr.: La vida de sanct Thomas
text: [ xxrb] S5Anct Thomas apostol fonch en cesarea per prehycar la fe de iesu crist … [ xxiiira] … E prehyca longament la fe de iesu christ: fins que mori
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9932
Location in volume ff. xxiiira-xxviva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10630
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La nativitat de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiiira] La natiuitat de iesu christ
text: [ xxiiirb] L5A natiuitat de nostre senyor iesu crist encarn: segons que dien alguns fou: pus que foren complits .v. milia .cc.xx viij. anys del comenšament de adam … [ xxviva] … car no fonch semblant a nosaltres la sua natiuitat: car de sant sperit: e de gloriosa verge fonch nat
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9933
Location in volume ff. xxviva-xxviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10631
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa AnastÓsia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxviva] La vida de sancta anastasia
text: A5Nastasia fonc molt noble dona dels romans: filla den pretarat noble: mas era paga: e la sua mare hauia nom fausta. e era christiana … [ xxviirb] … e feu fer aqui vna noble esglesia enlo temps de dioclecia qui regnaua en lany dela incarnacio .cclxxxvij.
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 9934
Location in volume ff. xxviirb-xxixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10632
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Esteve
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxviirb] La vida de sant Steue
text: S5Ant steue fonch vn de aquells diaques dels .vij. ordenats per los apostols al ministeri dela esglesia … [ xxixra] … Lo primer fonch de sant steue. Lo segon de sant johan euangelista. e lo terš dels jnnocents
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 9935
Location in volume ff. xxixra-xxxirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10633
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxixra] La interpretacio de sant iohan
text: [I]4Ohan es interpretat gracia de nostre senyor: enlo qual fonch gracia e al qual fonch donada … la qual trague del libre de octauia: e aquella abreuia en aquesta manera
rubr.: La vida de sant iohan apostol
text: [I]5Ohan apostol e euangelista amich de ihesu crist: e verge elegit … [ xxxirb] … e conegue que certament era estat sant iohan aquel: qui en forma de pelegri li hauia demanat almoyna
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 9936
Location in volume ff. xxxirb-xxxiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10634
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels innocents
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxirb] Dels innocents
text: D5Els innocents fa remembranša la sanbta [sic] escriptura. e foren morts per herodes … [ xxxiiva] … Salome sa germana quant ell fonch mort. solta tots los presoners del caršre: axicom erodes li mana los fes matar. ella los solta
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 9937
Location in volume ff. xxxiiva-xxxiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10635
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Thomas de Contuberi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxiiva] La vida de sant Thomas de de [sic] contuberi
text: [ xxxiivb] T5Homas de contuberi mentre que staua enla cort del rey danglaterra: veu aqui algunes coses quis fahien contra deu … [ xxxiiivb] … perquen feu oracio a deu e a sanct thomas: e torna li lo mal
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 9938
Location in volume ff. xxxiiivb-xxxviiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10636
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Silvestre
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxiiivb] La vida de sanct Siluestre
text: S5Jluestre fonch engenrat duna dona que hauia nom iusta e era sancta … [ xxxviiva] … E aquestes paraules acabades rete lanima a nostre senyor en lany .cccxx.
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 9939
Location in volume ff. xxxviiva-xxxviiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10637
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa Coloma
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxviiva] La vida de sancta Coloma
text: [ xxxviivb] E5N aquell temps viuent aurelia emperador deles parts de orient: com ell fos paga e cregues en les ydoles … [ xxxviiiva] … regnant nostre senyor iesu crist: al qual es honor e virtut e poder per tots los segles dels segles amen
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 9940
Location in volume ff. xxxviiiva-xliva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10638
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la circumcisiˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxviiiva] Dela circuncisio de iesu crist
text: L5O dia dela cicuncisio per quatre raons deu esser colta. La primera rao es: que octaua es dela natiuitat de iesu christ … [ xliva] … mas encara en qualseuulla loch veureu que ašos faša repreneu los ne: e castigau los ne tortment
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 9941
Location in volume ff. xliva-xliiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10639
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Com nostre Senyor apareguÚ als tres Reis d'Orient
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliva] Com nostre senyor aparegue als tres reys dorient
text: L5A epiphania de nostre senyor per raho de quatre miracles: qui aqui son posats es ennoblida … [ xliiiirb] … on fan grans miracles e son conseruats ab gran honor e reuerencia
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 9942
Location in volume ff. xliiiirb-xlviiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11146
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Pau primer ermitÓ
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliiiirb] Comensa lo prolech segons sant hieronim sobre la vida de sanct Pau
text: [ xliiiiva] E5Ntre molts es stat gran dupte que lo monge fos cocomenšador [sic] dabitar e de fer penitencia en lermitatge … [ xlvira] … e axi ab ladolor dela lengua: vence lo delit dela carn
rubr.: La vida de sanct Pau primer hermita
text: E5N aquell mateix temps com tals coses se fessen en la baxa tebayda … [ xlviiva] … molt mes amaria pendre la roba de sant pau ab los merits: que no lurs propres daquells: ne los regismes dels reys
Note manquen els ff. xlviii-xlix
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 9943
Location in volume ff. xlviiva-[…]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10640
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant BrandÓ
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlviiva] La vida de sanct Branda
text: L4O benauenturat sanct branda fonch nat de molt noble linatge e baro de molt gran abstinencia … [ xlviivb] … vengueren tres frares dela orde de sant Branda: e digueren li. Pare nosaltres volem anar a[b] tu: car pre […]
Note incomplet, manquen els ff. xlviii-xlix
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 9944
Location in volume f. [?]-lva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10641
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Remigi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ lra] […] qui es dita Icilia infantara vn fill qui haura nom Remigi e desliurara la sua gent deles tribulacions … [ lva] … E quant vench ala fi sanct Remigi se posa en pau fonch clar per virtuts: e ple de miracles. En lany dela incarnacio de nostre senyor iesu crist .ccccc. anys
Note acŔfal, manquen els ff. xlviii-xlix
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 9945
Location in volume ff. lva-lirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10642
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Hilari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lva] La vida de sanct Hylari
text: H5Jlari bisbe dela ciutat de payteus: nasque en la religio [sic] de quitanea resplandi entre los altres en axi com la stela qui es dita Lucifer … [ lirb] … e mentre que la claredat comenša de aminuar sanct hylari passa de aquesta vida. en lany dela incarnacio de nostre senyor .cccxl.
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 9946
Location in volume ff. lirb-liira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10643
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Machari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lirb] La vida de sanct machari
text: [ liva] M5Achari abat ana dormir en vn moniment on eren soterrats molts cossos de pagans … [ liira] … Apres aquestes coses sanct machari resplandent per virtuts sen ana a nostre senyor
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 9947
Location in volume f. liira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10644
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Feliu in Pincis
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liira] La vida de sanct feliu in pincis
text: F5Eliu in pincis per rao de diferencia daltre nom que hauia nom feliu. o es dit per raho deles elenes per les quals ell fonch turmentat … [ liivb] … posas al payment dela sglesia en oracio e rete lanima a nostre senyor
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 9948
Location in volume ff. liivb-liiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10645
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Marcel
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liivb] La interpretacio de sanct Marcel
text: M4Arcellus es dit axicom costrenyent mal desi … šo es adir les mundanals aduersitats per fermetat e castigament
rubr.: La vida de sanct Marcel
text: M5Arcel com fos sobiran bisbe de roma: e reprengues maximi emperador de gran crueltat que fehia als chrestians … [ liiira] … molts anys en apres rete lanima a nostre senyor: en lany dela natiuitat de nostre senyor iesu crist .cclxxxvij.
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 9949
Location in volume ff. liiira-liiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10646
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Antoni
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liiira] La interpretacio de sanct Anthoni
text: [A]5Nthonius es dit ab ana que es dit sobira e tement: axi com a hom qui tem les coses sobiranes … Sant athanasi bisbe scriu la sua vida axicom se mostra auant
rubr.: La vida de sanct Anthoni
text: A5Nthoni com fos de edat de xxv. anys: e ois legir en la sglesia: si vols esser perfet ven tot quant has e donau als pobres … [ liiiivb] … e decontinent rete la anima a nostre senyor. e ašo fonch com hague viscut .cv. anys. e lauors regnaua costanti emperador en lany dela incarnacio .ccc.xl.
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 9950
Location in volume ff. liiiivb-lviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10647
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan almoiner
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liiiivb] La vida de sanct Johan almoyner
text: I5Ohan almoyner fonch patriarcha de alexandria … [ lviirb] … perque ellan feu gracies adeu e asanct Johan: e apres sen entra en lo vas ab los altres bisbes
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 9951
Location in volume f. lviirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10648
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant FabiÓ Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviirb] La interpretacio de sanct Fabia
text: F5Abianus es dit: axicom a hom qui fabrica sobira bona ventura … e de compra e de cambiament
rubr.: La vida de sanct fabia papa
text: F5Abianus fonch ciutada de roma: e com lo papa fonch mort lo poble saiusta per fer altre papa … [ lviiva] … e que complissen lur penitencia Sanct fabia sofferi passio en lany de la incarnacio .ccliij. e fonch coronat per martyri per perdiment del cap
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 9952
Location in volume ff. lviiva-lxxixva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10649
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SebastiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviiva] La interpretacio de sanct Sebastia
text: [S]3Ebastia es dit a sequens: et beatitudo. et estun que es ciutat: et ana que es cosa sobirana … [ lviivb] … fonch encara recercuit car tots los martyrs encircuhia els confortaua
rubr.: La vida de sanct Sebastia
text: S5Ebastia fonch chrestia e fonch natural dela ciutat de narbona e ciutada mediolanus … [ lxxixva] … e dones encara aiuda a aquells qui son ferms enuers tu
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 9953
Location in volume ff. lxxixva-lxxxvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10650
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa AgnŔs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxixva] La interpretacio de sancta Agnes
text: [A]5Gnes es dita ab aga car fonch humil e suau axicom anyella … e aquestes tres coses remogue sancta agnes per la bona virtut que fonch en ella
rubr.: La vida de sancta Agnes
text: A5Gnes fonch sauia e fonch verge. Segons que sanct Ambrosi ne fa testimoni … [ lxxxvb] … La qual verge sancta Agnes ana molt volenterosament: e pres martyri en lo temps de constanti lemperador. En lany de nostre senyor .cccxc.
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 9954
Location in volume ff. lxxxvb-lxxxiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10651
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vicent
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxvb] La interpretacio de sanct Vincent
text: [V]3Jncent es dit quasi cremant vicis. O vincent es dit vencent o cremant … La sua vida scriui sanct Agusti segons que alguns dien ela compila molt manifestament en versos
rubr.: La vida de sanct Vincent
text: [ lxxxira] V5Jncent fonch de noble linatge: Mas ia ell fonch mes noble per fe e per religio … [ lxxxiira] … E tu sols has portat doble palma Tu has portat ensemps dues corones
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 9955
Location in volume ff. lxxxiira-lxxxiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10652
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La conversiˇ de sant Pau ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxiira] La conuersio de sanct Pau apostol
text: [ lxxxiirb] L5O comenšament dela conuersio de sanct pau apostol fonch fet en aquell mateix any: en lo qual Jesu crist sofferi passio … [ lxxxiiira] … e per contrari fonch sanct pau feu abstinencia com que li fos degut de meniar [sic]
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 9956
Location in volume f. lxxxiiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10653
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ bisbe
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxiiira] La interpretacio de sanct Julia
text: I5Ulia es dir quasi alegre: e de ana que vol dir ensus … [ lxxxiiirb] … segons que ell pensaua: quant li plahia deu seruir
rubr.: La vida de sanct Julia
text: [I]5Ulia fonch bisbe de cena es dit que ell fonch symon aquell qui era lebros … Mas alguns dien que es altre iulia šo es aquell qui mata son pare ignorantment del qual posam apres la sua hystoria
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 11763
Location in volume f. lxxxiiirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11115
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ mÓrtir
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ lxxxiiirb] Fonch altre iulia qui fonch de alamanya de mot noble linatge. Mas mes noble fonch per fe: car ell se demostra als perseguidors … [ lxxxiiiva] … per que decontinent exi del seu cors tan gran fum e tant gran pudor:que aquells qui deprop li stauen fugiren:e ell en apres mori
Note no tÚ r˙brica independent
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 11764
Location in volume f. lxxxiiiva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11116
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida dels dos germans JuliÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ lxxxiiiva] Fonch vn altre Julia: qui fonch frare de sanct iuli: e aquests abdosos germans vengueren dauant lemperador theodoci: qui era molt bon chrestia … [ lxxxiiivb] … trobaren lo mort: perque foren tots spantats: e may despuys no gosaren mentir als sancts barons
Note no tÚ r˙brica independent
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 11765
Location in volume ff. lxxxiiivb-lxxxiiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11117
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ cavaller
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ lxxxiiivb] Fo altre julia qui mata son pare e sa mare no sabent que ells fossen. On com lo dit iulia qui era molt noble vn dia cassas e encalšaua vn ceruo … [ lxxxiiiirb] … perque abdos marit e muller se reposaren en nostre senyor e apres aquell home desparegue
Note no tÚ r˙brica independent
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 11766
Location in volume ff. lxxxiiiirb-lxxxvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11118
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ emperador
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ lxxxiiiirb] Fonch vn altre iulia qui no fonch sanct: abans fonch molt maluat hom:lo qual fonch apellat Julia renegat … [ lxxxvra] … e fonch escorrat per los persienchs e del seu cuyro fonch fet stray al rey de percia
Note no tÚ r˙brica independent
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 9957
Location in volume ff. lxxxvra-lxxxviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10654
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Paula
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxvra] La vida de sancta Paula
text: P5Aula fonch noble dona de roma: e scriui la sua vida sanct hieronim en aquestes paraules dient … [ lxxxviira] … e placiat que tu aiusts als teus coltiuadors en la sua vellesa ab tes bones oracions
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 9958
Location in volume ff. lxxxviira-xcra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10655
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del temps de desviaciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviira] Del temps de desuiacio
text: D5Jt es dels temps e deles festes qui son enfre [sic] lo temps lo qual es contengut en partida sots lo temps de peregrinacio … representa la sglesia de septuagesima: e dura fins apasca
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 11789
Location in volume f. lxxxviira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11119
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De septuagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviira] Dela septuagesima
text: [S]3Eptuagesima significa lo temps de renouacio … [ lxxxviivb] … car al treballant sera donat lo diner: e al corrent seran donats braviums e al combatent corona
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 11790
Location in volume ff. lxxxviivb-lxxxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11120
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sexagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviivb] Dela sexagesima
text: S5Exagesima comenša en lo diumenge: en lo qual se canta en lo comenšament dela missa vn cant: qui comenša axi. Leua e per que dorms senyor tc. … [ lxxxviiira] … peršo quels aiut en benauenturances:els desliure de mal
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 11791
Location in volume f. lxxxviiira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11121
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De quinquagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviiira] Dela quinquagesima
text: [Q]4Uinquagesima dura del diumenge: en lo qual se canta en la missa. Tu sies a mi defenedor senyor e deu … [ lxxxviiivb] … Merše hages de mi senyor deu: e es psalm de penitencia e de perdo de peccats
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 11792
Location in volume ff. lxxxviiivb-lxxxixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11122
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De quadragesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviiivb] Dela quadragesima
text: [Q]5Uadragesima comenša en lo diumenge: en lo qual se canta vn cant: qui comenša. Constreny me de tribulacions tc. … [ lxxxixrb] … axi nosaltres deuem anosaltres mateixs per penitencia turmentar: peršo que per gracia de iesu crist dignament pugam meniar lanyell dela sancta e perfeta vida
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 11793
Location in volume ff. lxxxixrb-xcra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11123
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels quatre temps
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxixrb] Deles quatre tempres
text: [Q]5Os [sic] deiunis deles quatre temps foren stablits per en calixto papa … [ xcra] … E per šo com los Apostols eren trists dela mort de son senyor
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 9959
Location in volume ff. xcra-xcira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10656
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ignasi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcra] La vida de sanct Ignaci
text: I5Gnaci vol dir: quasi foch pacient dela amor del senyor … [ xcira] … e per la honor della que es molt gran sens mesura
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 9960
Location in volume ff. xcira-xciiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10657
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dela purificaciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcira] Dela purificacio dela verge Maria
text: L5A purificacio dela vergege [sic] maria fonch feta apres dela natiuitat de nostre senyor deu iesu crist .xl. dies … [ xciiiira] … ella vella vna nit en la sglesia de sancta Maria en la festa dela purificacio: e aqui ella rebe sanitat
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 9961
Location in volume ff. xciiiira-xcvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10658
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Blasi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xciiiira] La interpretacio de sanct Blasi
text: [B]5Lasi vol tant dir com blan: o blasi quasi belasi … e fonch poch per humilitat de costumes bones
rubr.: La vida de sanct Blasi
text: [ xciiiirb] S5Anct blasi com resplandis per sanctedat e per bones costumes … [ xcvra] … E axi fonch degollat ab dos infants petits
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 9962
Location in volume ff. xcvra-xcvivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10659
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa └gata
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcvra] La interpretacio de sancta agatha
text: [ xcvrb] [A]5Gatha verge es dita ab agyos: que vol dir sanct … šo es soterrada la qual cosa es manifestada per los angels: qui la soterraren
rubr.: La vida de sancta agatha
text: [ xcvva] A5Gatha fonch verge: e fonch franca de penša e de cors molt bella … [ xcvivb] … e haguist sanctedat de penša e desliurament dela terra
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 9963
Location in volume ff. xcvivb-xcviivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10660
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa EulÓlia verge
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcvivb] La vida de sancta Eularia verge
text: [ xcviira] E5Ancta [sic] eularia fonch verge: la qual sofferi martyri per iesu crist en la ciutat de baršalona … [ xcviivb] … e ab gran veu feren gracies a deu
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 11922
Location in volume ff. xcviivb-xcviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11030
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La translaciˇ de santa EulÓlia verge i mÓrtir
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcviivb] La translatio de sancta eularia
text: [ xcviiira] E5N lany apres dela incarnacio de iesu crist: šo es a .viij cents .lxxviij. anys per la voluntat de deu … [ xcviiivb] … que per la sua gran misericordia nos haia merše de tots nostres peccats: ens do saluacio Amen
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 9964
Location in volume ff. xcviiivb-xcixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10661
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vedast
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcviiivb] La interpretacio de sanct Vedast
text: [V]5Edast vol tant dir: com quasi verament donant enteniment … peršo com contrarietat se lunya de ell perdurablement
rubr.: La vida de sanct Vedast
text: V5Edast fonch ordenat bisbe per sanct remigi. e com vengues ala porta dela ciutat don era bisbe ell troba dos homens pobres … [ xcixra] … perque ell se pensa que la sua fi li era prop: e apochs dies ell se reposa en deu
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 9965
Location in volume f. xcixra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10662
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Aman
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcixra] La vida de sanct Aman
text: A5Man es dit: peršo com fonch amador. nasque sanct aman de molt nobles parents … [ xcixva] … E sanct aman scapa axi de lurs mans. e molts miracles fent ell se reposa en pau ab deu
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 9966
Location in volume ff. xcixva-cra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10663
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant ValentÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcixva] La interpretacio de sanct Valenti
text: [V]5Alenti vol aytant dir com valor: šo es perseuerant en sanctedat. O valenti es dit quasi equiualent tyro que vol dir caualler de iesu christ
rubr.: La vida de sanct Valenti
text: [ xcixvb] V5Alenti fonch molt honrador e preuere: e en claudi emperador feu lo venir dauant si … [ cra] … e mana que sanct valenti fos degollat
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 9967
Location in volume f. cra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10664
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Juliana
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cra] La vida de sancta Juliana
text: I5Uliana verge dementre que era sposada ab vn pretor de nicomedia … [ cva] … e tantost lar [sic] mar gita los homens en terra: e foren meniats per besties e per ocells
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 9968
Location in volume ff. cva-ciirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10665
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la cadira de sant Pere ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cva] Dela cadira de sanct Pere apostol
text: L5A cadira de sanct pere apostol es dita per tres raons šo es real ques diu en lo segon libre dels reys en lo .xxiij. capitol. dauid segue en la cadira … [ ciirb] … car tota figura qui redona sia es dita de vna linea e de vn cercle
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 9969
Location in volume ff. ciirb-ciiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10666
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MaciÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciirb] La enterpretacio de sanct macia
text: M5Acia vol tant dir com donat a nostre senyor. e vol dir donacio del senyor … La vida del qual scriui en beda: segons ques lig enles sglesies
rubr.: La vida de sanct Macia
text: [ ciiva] M5Acia apostol fonch ordenat e posat en loch de iudes … [ ciiiira] … Lig se aqui mateix: que lo cors seu fonch portat en roma. e de roma fonch portar [sic] enla ciutat de trere [sic]
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 9970
Location in volume f. ciiiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10667
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Feliu prevere
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiiira] La vida de sanct Feliu preuere
text: F5Eliu preuere e son frare qui era tambe preuere: foren offerts a dioclecia … [ ciiiirb] … mas los dimonis los prengueren: els treballaren fins que foren morts
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 9971
Location in volume ff. ciiiirb-cviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10668
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Gregori
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiiirb] La enterpretacio de sanct Gregori
text: G5Regori es dit de grex e gore: que vol dir prehicar: axique gregori e dit prehicador del poble … e compila la en iohan diaque molt diligentment e bona
rubr.: La vida de sanct Gregori
text: [G]5Regori fonch engenrat de linatge de senadors de roma … [ cviiivb] … mas hauem demostrat que ell es negre. e axi ells los jaquiren e puys anaren sen
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 9972
Location in volume ff. cviiivb-cxira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10669
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Benet
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviiivb] La enterpretacio de sanct Benet
text: B5Enet es dit peršo com ell benei moltes coses … com ell mori en perdurable benedictio. la vida del qual scriui sanct gregori
rubr.: La vida de sanct Benet
text: [B]3Enet fonch dela prouincia de nursia: e fonch trames per apendre de letres a ro [f. cixra] ma en sa infantesa … [ cxira] … Sanct benet fonch soterrat enlo oratori de sanct iohan baptista que ell hauia bastit: quant destrui lo temple de napolina
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 9973
Location in volume ff. cxira-cxiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10670
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Patrici
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxira] La vida de sanct Patrici
text: [P]2Atrici mentre que prehicaua dela passio de iesu crist … [ cxiira] … e apres .xxx. dies ell vench ala ciutat damunt dita
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 9974
Location in volume ff. cxiira-cxiiiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10671
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'anunciaciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiira] La annunciacio dela verge Maria
text: [ cxiirb] A5Nunciacio es dita: peršo com en aquell dia fonch annunciat ladueniment del fill de deu … [ cxiiiiva] … que per negun temps ell no nogues a neguna persona qui reclamas ala verge maria
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 9975
Location in volume ff. cxiiiiva-cxixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10672
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La passiˇ de nostre Senyor Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiiiva] La passio de nostre senyor Jesu christ
text: [ cxiiiivb] L5A passio de iesu crist fonch per dolor amarga: e per lescarniment despitosa … [ cxixra] … e con fos molt treballat e congoxat: deles malalties ell se mata ab vn coltell
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 11687
Location in volume f. cxixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11111
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del temps de reconciliaciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ cxixra] E3S dit deles festes que son en lo temps de desuiacio … lo qual temps representa la sglesia fins ales octaues de pentecostes
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 9976
Location in volume ff. cxixra-cxxiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10673
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la resurrecciˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxixra] Dela resurrectio de Jesu christ
text: L5A resurrectio de nostre senyor deu Jesu crist fonch en lo teršer dia dela sua passio … [ cxxiiira] … Lo iutge veem quins ve a combatre: peršo quen trague aquestes animes
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 9977
Location in volume ff. cxxiiira-cxxiiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10674
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Segon
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiiira] La interpretacio de sanct Segon
text: [S]4Egon vol tant dir com se condens: šo es que per honestat de bones costumes se componia … [ cxxiiirb] … E aquest martyr precios no tansolament ana per la primera via ans ho feu per la segona
rubr.: La vida de sanct Segon
text: S5Egon fonch molt noble caualler: e molt noble seruidor de iesu christ … [ cxxiiiira] … Sofferi passio en lo terš dia deles Kalendes de Abrill
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 9978
Location in volume f. cxxiiiira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10675
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Maria egipcÝaca
Language catalÓ
Date escrit 1260 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiiiira] La vida de sancta Maria egipciaca
text: M5Aria egipciaca era appellada peccadora: e feu en lermitatge vida molt streta .xlvij. anys … [ cxxiiiivb] … E labat sen torna en son monestir deus loant benignament
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 9979
Location in volume ff. cxxiiiivb-cxxxiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10676
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ambrˇs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiiiivb] La interpretacio de sanct Ambros
text: A5Mbros es dit de ambra: que es specia ben odorant e preciosa. e axi ell stech molt precios en la sglesia de deu … [ cxxvra] … E scrigue la sua vida en pauli bisbe de noles: e trames la a sanct agusti
rubr.: La vida de sanct Ambros
text: [A]4Mbros fonch fill den ambrosi: qui fonch pretor de roma … [ cxxxiva] … La vida e passio de sanct tiburci: e de sanct valeria en la passio de sancta cecilia es trobada
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 9980
Location in volume ff. cxxxiva-cxxixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10677
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jordi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiva] La interpretacio de sanct Jordi
text: [I]5Jordi es dit de egeos que es terra. e orge que es colere … [ cxxxivb] … En altre loch se lig que ell sofferi passio sots en dioclecia emperador de percia presents .lxx. reys sots lo seu emperi
rubr.: La vida de sanct Jordi
text: I5Ordi fonch de molt noble linatge de capadocia. E vench vna vegada en la prouincia de libia en la ciutat de Silena … [ cxxixrb] … On com en dioclecia sen tornas en lo palau: foch vench del cel quil crema ab sos ministres
Specific witness ID no. 68 BITECA cnum 9981
Location in volume ff. cxxixrb-cxxxrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10678
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Marc
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxixrb] La interpretacio de sanct March
text: M5Arch es interpretat molt sobira per manament: E cert e declinat e amat … e alarga la laor diuinal: e confirma la sglesia
rubr.: La vida de sanct March
text: [ cxxixva] M5Arch euangelista fonch de linatge dels preueres. E fonch preuere e dexeble de sanct Pere apostol … [ cxxxrb] … E com fonch despertat lo frare al prior dela casa recompta tot šo que hauia vist. e a molt gran goig ell se adormi en deu
Specific witness ID no. 69 BITECA cnum 9982
Location in volume f. cxxxrb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10679
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Marcel Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxrb] La vida de sanct marcel papa
text: [ cxxxva] M5Arcell regi onze anys e .iiij. mesos la sglesia de roma. E aqui fonch pres per manament den dioclecia emperador … perque lo preuere ana alla: e obei los manaments de sanct pere
Specific witness ID no. 70 BITECA cnum 9983
Location in volume ff. cxxxva-cxxxira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10680
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vidal
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxva] La interpretacio de sanct Vidal
text: [ cxxxvb] V5Jdal vol aytant dir com viuent: car aytal com viuia defora per obra: aytal era de dins son cor … La passio del qual fonch trobada en lo libre de geruasi e de prothasi
rubr.: La vida de sanct vidal
text: [V]3Jdal caualler e consol dela sua muller na Ualeria geruasi e prothasi engenra … [ cxxxira] … en manera que los homens qui eren ab ella la sen portaren mig morta fins a mila: en lo qual loch sen ana ab deu
Specific witness ID no. 71 BITECA cnum 9984
Location in volume f. cxxxira-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10681
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. D'una verge d'Antioquia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxira] De vna verge de Antiochia
text: F5Onch vna verge en la ciutat de antiochia: dela qual sanct ambros recompta la sua hystoria en lo segon libre deles vergens … [ cxxxiva] … si peccaua de son cors cela que no volia peccar ab ses paraules
Specific witness ID no. 72 BITECA cnum 9985
Location in volume ff. cxxxiva-cxxxiiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10682
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere mÓrtir
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiva] La interpretacio de sanct Pere martyr
text: P5Ere es interpretat conexent o descalšant. O pere es dit de petros: que es ferm … per šo com lo martyri sostingue molt baroniuolment per la perfectio dela fe
rubr.: La vida de sanct Pere martyr
text: [ cxxxivb] [P]5Ere fonch nouell martyr del orde dels prehicadors. e molt bon bataller dela fe … [ cxxxiiiivb] … e veu se guarit. dela qual cosa foren molt marauellats com lo veren tan ben guarit
Specific witness ID no. 73 BITECA cnum 9986
Location in volume ff. cxxxiiiivb-cxxxvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10683
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Felip ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiiivb] Dela enterpretacio de sanct Phelip
text: [P]4Helip es dit boca de lantia o boca de ma. O es dit de philos que es amor … per la contemplacio celestial que hague en si
rubr.: La vida de sanct Phelip apostol
text: [ cxxxvra] P5Helip apostol com prehicas per sithia .xx. anys: ell fonch pres per los pagans … [ cxxxvrb] … dix que fonch sanct phelip apostol. lo qual hague .iiij. filles profetises
Specific witness ID no. 74 BITECA cnum 9987
Location in volume ff. cxxxvrb-cxlviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10684
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jaume ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxvrb] La interpretadio [sic] de sanct Jaume
text: I5Aume vol aytant dir com sotsplantador: o sotsplantant cuytadament … Fonch ell pes diuinal per egualtat de costumes. e fonch trencat ab darts per martyri
rubr.: [ cxxxvva] La vida de sanct Jaume Apostol
text: I5Aume apostol es appellat iaume alphei: šo es fill iaume frare de nostre senor e iaume iust … [ cxlviiira] … e la terša vegada quey vengueren: exi foch dela terra quils crema tots
Specific witness ID no. 75 BITECA cnum 9988
Location in volume ff. cxlviiira-cxlira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10685
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del trobament de la santa Creu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlviiira] Del trobament dela sancta creu
text: L5O trobament dela sancta creu es dit: peršo com en tal dia la sancta creu fonch trobada … [ cxlira] … E aquest dix que no sabia que hagues fet negun be. sino que nol volgue renegar dauant lo diable quil ne requiria
Specific witness ID no. 76 BITECA cnum 9989
Location in volume f. cxlira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10686
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Joan ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlira] De sanct Johan apostol
text: I5Ohan apostol e euangelista dementre que prehicaua en ephesi … [ cxlirb] … Puys fonch mudat com molt be odoras en la dita ciutat ab molt gran honor que li feren
Specific witness ID no. 77 BITECA cnum 9990
Location in volume ff. cxlirb-cxliiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10687
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De les letanies
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlirb] Deles letanies
text: L5Etanies se fan en lany dues vegades: šo es enla festa de sanct march … [ cxliiva] … e peršo com fonch prouat en lo consell de calcedonia. e peršo com los dimonis lo temen tant
Specific witness ID no. 78 BITECA cnum 9991
Location in volume ff. cxliiva-cxlvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10688
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'ascenciˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxliiva] La ascencio de iesu christ
text: L5o puiament de nostre senyor deu iesu christ com sen puia en lo cel fonch enlo.xl dia de pasca … [ cxlvrb] … Senyor apparella šo que apparellar has: car no apparelles a tu: mas a nosaltres
Specific witness ID no. 79 BITECA cnum 9992
Location in volume ff. cxlvrb-cxlviiirb bis
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10689
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Lo trametiment del Sant Esperit
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlvrb] Lo trametiment del sanct spirit
text: L4O sanct spirit fonch huy trames en semblanša de lengues de foch als apostols … [ cxlviiirb bis] … E lo posament deles mans significa absolucio ques fa en la vera confessio
Specific witness ID no. 80 BITECA cnum 9993
Location in volume ff. cxlviiirb-va bis
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10690
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant GordiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlviiirb bis] La interpretacio de sanct Gordia
text: G2Ordia es dit ageos: que es dit casa: e dyan que es clar: quasi clara casa … e machi que es rey. quasi sobiran rey
rubr.: [ cxlviiiva bis] La vida de sanct gordia
text: G5Ordia veguer den iulia emperador com vn chrestia qui hauia nom gener … e ab sanct epimacho que mata en iulia fonch soterrat
Specific witness ID no. 81 BITECA cnum 9994
Location in volume ff. cxlviiivabis-clirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10691
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Nereu i Aquileu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlviiiva bis] Dela enterpretacio de sanct Nereus e achileus
text: [N]4Ereus es interpretat consell de lum. O nereus es dit de nereth: qui vol dir lucerna … [ cxlviiivb bis] … Les passions dels quals scriuiren en victori e en maro: qui foren seruents de iesu christ
rubr.: La vida de sanct Nereus. e Achileus
text: N5Ereus e achileus foren casts naturalment: e secretaris de vna donzella neta den domicia emperador … [ clirb] … E lurs cossos foren soterrats per sanct cesari molt honradament
Specific witness ID no. 82 BITECA cnum 9995
Location in volume f. clirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10692
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pancraci
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clirb] La vida de sanct pancraci
text: [P]3Ancraci fonch fill de molt noble pare. e fonch orfe de pare … [ cliva] … E ašo se serua en aquell loch: que per grans coses sobres les reliquies de sanct pancraci fan aqui iuraments
Specific witness ID no. 83 BITECA cnum 9996
Location in volume ff. clivb-cliiiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10693
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de santa QuitŔria
Language catalÓ
Date escrit 1250 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clivb] La vida de sancta quiteria
text: M5Adona sancta quiteria fonch filla de honrat pare e honrada mare: empero ells no eren chrestians … [ cliiiiva] … E aquest comenšament no es tostemps en .i. abans varicia. Axi com fa la festa de pasca
Specific witness ID no. 84 BITECA cnum 9997
Location in volume ff. cliiiiva-clvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10694
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant UrbÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cliiiiva] La interpretacio de sanct Vrban
text: [V]5Rban es dit per cortesia. O es dit de vr: que vol dir lum o foch … E fonch resposta per ensenyament
rubr.: La vida de sanct Vrban
text: V5Rban succei a calixto papa. E com en lo seu temps fos gran persecucio dels chrestians … [ clvra] … E sanct fortunat soterra los cossos dels sancts barons honradament
Specific witness ID no. 85 BITECA cnum 9998
Location in volume ff. clvra-clxira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10695
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Guillem
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clvra] La vida de sanct Guillem
text: L5O benauenturat sanct Guillem nasque en lo temps del Rey pipi de molt bon linatge de franša … [ clxira] … A honor e a gloria siam nosaltres personers [sic] ab ell en lo regne de nostre senyor deu Jesu christ
Specific witness ID no. 86 BITECA cnum 9999
Location in volume f. clxira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10696
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa PetronilĚla
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxira] De sancta petronilla
text: P5Etronilla fonch filla de sanct pere apostol de iesu christ … [ clxirb] … mas en iusti qui era son capella: lon leua: el soterra honradament
Specific witness ID no. 87 BITECA cnum 10000
Location in volume f. clxirb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10697
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere exorcista i de sant MarcelĚlÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxirb] La vida de sanct pere exorcista e de sanct marcelli
text: [P]5Ere exorcista dementre que era tengut pres en lo caršre per en marcelli … [ clxivb] … perques bateia: eapres sen ana a deu en pau
Specific witness ID no. 88 BITECA cnum 10001
Location in volume ff. clxivb-clxra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10698
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Prim i de santa FelÝcia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxivb] La interpretacio de sanct prim e de sanct felicia
text: P5Rim vol tant dir com sobira e gran. Felicia vol dir aytant com vell benauenturat … e per la grauitat deles sues bones costumes
rubr.: La vida de sanct Prim e de sanct felicia
text: [ clxra] P5Rim e felicia foren accusats per los bisbes dels temples dauant en dioclecia e en maximia … Aximateix feu degollar los sancts barons e lanšar als corps Mas los chrestians los soterraren honradament
Specific witness ID no. 89 BITECA cnum 10002
Location in volume ff. clxra-clxivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10699
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant BarnabÓs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxra] La interpretacio de sanct barnabas
text: B5Arnabas vol aytant dir com fill de vinent. o fill de consolacio … La passio dell compila sanct iohan. la qual en beda translada de grech en lati
rubr.: La vida de sanct barnabas
text: [B]4Arnabas fonch preuere e fonch de linatge den cypri … [ clxivb] … que sanct barnabas prehica primerament iesu christ a roma. e puys que fonch bisbe de mila
Specific witness ID no. 90 BITECA cnum 10003
Location in volume ff. clxivb-clxiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10700
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Antoni de PÓdua
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxivb] La vida de sanct anthoni de padua
text: L5O benauenturat sanct anthoni fonch dela ciutat de lisbona nat … [ clxiiva] … E com quasi per mija hora ho hagues sostengut la sua sancta anima passa: e sen ana a deu. En lany de nostre senyor Mil .cc.xxxj.
Specific witness ID no. 91 BITECA cnum 10004
Location in volume ff. clxiiva-clxiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10701
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vitus i Modest
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiiva] La interpretacio de sanct vitus e modest
text: [V]5Jtus es dit de vida. o vitus es dit quasi virtut … šo es en lo mig dela virtut
rubr.: La vida de sanct Vitus e modest
text: V5Jtus fonch infant noble e fael en edat de .xi. anys en sicilia sofferi martyri … [ clxiiira] … e fonch reuelat a vna fembra en la ciutat de florenša quils troba: els soterra molt honradament
Specific witness ID no. 92 BITECA cnum 10005
Location in volume ff. clxiiira-clxiiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10702
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Gervasi i de sant Protasi frares
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiiira] La interpretacio de sanct geruasi e de sanct prothasi
text: [G]5Eruasi es dit de gerar que vol dir sacre e vas. O de gena qui vol dir pelegri … [ clxiiirb] … La passio dels quals troba sant ambros scrita dabaix los caps dells
rubr.: La vida de sanct Geruasi e de sanct prothasi frares
text: G5Eruasi e en prothasi foren frares e foren fills de sanct vidal e de sancta Ualeria qui donaren tots lurs bens als pobres … [ clxiiiira] … per la qual abdosos foren egualment coronats: axicom eren exits de vn ventre ensemps
Specific witness ID no. 93 BITECA cnum 10006
Location in volume ff. clxiiiira-clxviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10703
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan baptista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiiiira] La interpretacio de sanct Johan baptista
text: I5Ohan baptista es nomenat en moltes maneres … [ clxiiiirb] … es demostrada la gracia del seu apparellament
rubr.: La vida de sanct iohan baptista
text: [L]5A natiuitat de sanct Johan baptista fonch denunciada per langel gabriel en aquesta manera … [ clxviira] … perque soptosament cahia: e tornaua en arrera: que noy podia entrar
Specific witness ID no. 94 BITECA cnum 10007
Location in volume ff. clxviira-clxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10704
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Joan i sant Pau
Language catalÓ
Date escrit 1250 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxviira] De sanct Johan e sanct Pau
text: [ clxviirb] I5Ohan e pau foren prebosts de na costanša filla den costanti emperador … [ clxviiira] … e per passio eguals: e per art semblants: en vn senyor tostemps gloriosos
Specific witness ID no. 95 BITECA cnum 10008
Location in volume f. clxviiira-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10705
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lleˇ Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxviiira] La vida de sanct leo papa
text: L5Eo papa segons ques lig en los miracles dela benauenturada verge: ell cantaua missa en la slgesia de sancta maria maior … [ clxviiiva] … yo he pregat deu per tu: e ta perdonats tots los teus peccats
Specific witness ID no. 96 BITECA cnum 10009
Location in volume ff. clxviiiva-clxxivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10706
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxviiiva] Dela enterpretacio de sanct pere apostol
text: [P]4Ere hac tres noms. car ell fonch appellat simon bariona … Lo seu martyri scriui en marcell papa e egisipus e en leo papa
rubr.: La vida de sanct pere apostol
text: [ clxviiivb] P5Ere apostol fonch entre los altres apostols de maior voluntat … [ clxxivb] … E sanct pere per la creu en la ciutat de roma: per en nero emperador
Specific witness ID no. 97 BITECA cnum 10010
Location in volume ff. clxxivb-clxxiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10707
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pau ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxivb] La interpretacio de sanct Pau apostol
text: [P]5Au vol aytant dir com boca de trompa. o boca dells o elegit marauellosament … [ clxxiira] … lo qual se conuerti a la fe. La passio de sanct pau scriui sanct lin papa
rubr.: La vida de sanct Pau apostol
text: P5Au apostol sofferi moltes e grans tribulacions apres lo seu conuertiment … [ clxxiiivb] … e los aromatans. tos aquests subiuga sots lo iou de veritat
Specific witness ID no. 98 BITECA cnum 10011
Location in volume ff. clxxiiivb-clxxiiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10708
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vii. frares e de la llur mare
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxiiivb] Dels .vii. frares e dela lur mare
text: S5Et frares foren fills de sancta felicitat. los quals hagueren nom … [ clxxiiiira] … sofferi passio per la mort dels seus fills. e la .viij. per lo martyri del seu cors propi
Specific witness ID no. 99 BITECA cnum 10012
Location in volume ff. clxxiiiira-clxxvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10809
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vii. frares dormints
Language catalÓ
Date tradu´t 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxiiiira] Dels .vii. frares dormints
text: S5Et frares dormints son nats en la ciutat de ephesi … [ clxxvrb] … e feu absolre tots los bisbes e los capellans: que confessassen e prehicassen resurrectio
Specific witness ID no. 100 BITECA cnum 10013
Location in volume ff. clxxvrb-clxxvirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1120
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Vida de santa Marina
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxvrb] La vida de sancta marina verge
text: [E]3Ra vn hom en vna ciutat lo qual hauia vna filla petita … [ clxxvirb] … per les oracions dela sancta verge moltes marauelles fa: al qual es honor e gloria en los segles dels segles amen. Mori al .xiiij. dies deles kalendes de iuliol
Specific witness ID no. 101 BITECA cnum 10014
Location in volume ff. clxxvirb-clxxviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10710
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Margarita
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxvirb] Dela enterpretacio de sancta Margarita
text: M5Argarita es dita de vna pedra preciosa: qui es appellada margarita … [ clxxviva] … En theotinus baro qui era molt saui scriui la sua vida
rubr.: La vida de sancta Margarita
text: M5Argarita fonch de antiochia: filla den theodosi patriarcha dels gentils … [ clxxviirb] … e axi perde lo cap. e la sua nnima [sic] sen ana a deu. Sofferi passio en lo mes de iuliol
Specific witness ID no. 102 BITECA cnum 10015
Location in volume f. clxxviirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10711
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Quiric
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxviirb] La interpretacio de sanct Quirich
text: [Q]5Uirich vol aytant dir com querent arch … peršo com spiritualment visque. E per aquesta rao profita a molts
rubr.: La vida de sanct Quirich
text: [ clxxviiva] [Q]5Urich fonch fill de na iulita que fonch molt noble dona … Apres foren trobats los lurs cossos en temps den constanti lo gran: com fonch retuda pau ala sglesia
Specific witness ID no. 103 BITECA cnum 10016
Location in volume ff. clxxviiva-clxxviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10712
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Alexi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxviiva] La vida de sanct Alexi
text: S5Anct alexi fonch fill den euphemia: qui fonch molt noble baro de roma … [ clxxviiivb] … e del seu cors exia molt bona odor. Mori en lo .xvij. dia de iuliol
Specific witness ID no. 104 BITECA cnum 10017
Location in volume ff. clxxviiivb-clxxxirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10713
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Maria Magdalena
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxviiivb] La interpretacio de sancta Maria magdalena
text: M5aria vol dir amargosa mar o illuminadora: o illuminada … [ clxxixra] … car alla on abundauen los defalliments: sobreabunda gracia
rubr.: La vida de sancta Maria Magdalena
text: [M]5Aria magdalena es appellada per lo castell magdalo e fonch filla de nobles parents … [ clxxxirb] … e la sua anima qui sen puia com acoloma al cel
Specific witness ID no. 105 BITECA cnum 10018
Location in volume ff. clxxxirb-clxxxiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10714
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Marta
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxirb] La vida de sancta Martha
text: [M]5Artha fonch hosta de iesu christ. e foren son pare e sa mare de linatge reyal … [ clxxxiirb] … la qual enapres sen ana en sclauonia prehicar leuangeli de deu E apres .x. anys ella sen ana ab deu
Specific witness ID no. 106 BITECA cnum 10019
Location in volume ff. clxxxiirb-clxxxiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10715
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant ApolĚlinari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiirb] La interpretacio de sanct Apollinari
text: A5Pollinari es dit de pollens que es excellent. e de ares que es virtut … šo es quasi home virtuos sens solament de vicis
rubr.: La vida de sanct apollinari
text: [ clxxxiiva] A5Pollinari fonch dexeble de sanct pere. e fonch per ell trames de roma en rauenna … [ clxxxiiira] … E puys trames lespirit adeu. E fonch soterrat molt honradament per los chrestians
Specific witness ID no. 107 BITECA cnum 10020
Location in volume f. clxxxiiira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10716
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Cristina
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiiira] La interpretacio de sancta Cristina
text: [C]5Ristina vol tant dir com vntada … e de benedictio en la boca
rubr.: La vida de sancta Cristina
text: [ clxxxiiirb] C5Ristina fonch de molts nobles parents. e fonch en closa per son pare ab .xij. seruentes en lo castell de cyro en ytalia … [ clxxxiiivb] … Puys en iulia irat la feu sagetar. e lauors trames lespirit a deu
Specific witness ID no. 108 BITECA cnum 10021
Location in volume ff. clxxxiiivb-clxxxvivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10717
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jaume ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiiivb] Dela vida de sanct Jaume apostol
text: I5Aume apostol fill den zebedeu apres la ascensio de iesu christ mentre que prehicaua per iudea … [ clxxxvirb] … Apres fonch ligat en vn pal ab lenya: la qual crema los ligans. e ell no pres mal
rubr.: [ clxxxviva] La vida de sanct iaume apostol qui es appellat zebedeu
text: A5Quest iaume apostol es appellat iaume zebedeu. e fonch germa de sant iohan … [ clxxxvivb] … E axi pot esser maior: peršo com primer es appellat ala gloria dela perdurabilitat
Specific witness ID no. 109 BITECA cnum 10023
Location in volume ff. clxxxvivb-clxxxviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1330
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Vida de sant Crist˛fol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxvivb] La interpretacio de sanct Cristofol
text: C5Ristofol hauia nom abans que fos bateiat reprouat … en la penša per deuocio: e en la boca per confessio
rubr.: La vida de sanct cristofol
text: [C]5Ristofol fonch de linatge de cananeus. e fonch molt alt de persona … [ clxxxviiirb] … E feu manament que si negu deya de deu mal ne de sanct cristofol: que tantost moris. E apres lo rey se conuerti
Specific witness ID no. 110 BITECA cnum 10024
Location in volume ff. clxxxviiirb-clxxxixvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10720
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Sant Feliu i sant Cugat mÓrtirs
Language catalÓ
Date tradu´t 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxviiirb] Sanct Feliu e sanct Cugat martyrs
text: G5Ran e fort manifest: e marauellos miracle apparegue atots … [ clxxxixvb] … qui ab lo pare e ab lo sant spirit viu e regna deu per tots los segles dels segles. Amen.
Specific witness ID no. 111 BITECA cnum 10025
Location in volume ff. clxxxixvb-cxcvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10721
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Nazari i sant Celsi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxixvb] La interpretacio de sanct Nazari e sanct celsi
text: N5Azari es dit quasi nazareus: qui vol dir aytant com consegrat … [ cxcra] … La vida de aquests sancts troba sanct Ambros en lo libre de sanct geruasi e de sanct prothasi: e fonch trobada sots los lurs caps
rubr.: La vida de sanct Nazari e sanct celsi
text: N4Azari fonch fill de molt noble hom: qui hauia nom affrican qui era iueu … [ cxcvb] … e exia del seu cors molt bona odor. e soterral en la sglesia dels apostols molt honradament
Specific witness ID no. 112 BITECA cnum 10026
Location in volume ff. cxcvb-cxcira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10722
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Simplici i sant FaustÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcvb] La vida de sanct Simplici e sanct Fausti
text: S5Jmplici e en fausti foren germans: e com no volguessen sacrificar ales ydoles ells sofferiren molts turments en roma per en dioclecia … [ cxcira] … E recomptaren a tots la passio de sancta beatriu verge: ne com fonch veniada per Jesu christ
Specific witness ID no. 113 BITECA cnum 10027
Location in volume f. cxcira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10723
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Sant Feliu Papa mÓrtir
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcira] Sanct feliu papa martyr
text: F5Eliu fonch elegit e ordenat en loch den liberi papa … [ cxcirb] … E sanct feliu stigue dins vn camp amagat. Apres per martyri perde lo cap
Specific witness ID no. 114 BITECA cnum 10028
Location in volume f. cxcirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10724
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Abdon i Sennen
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcirb] Abdon e sennen
text: A5Bdon e sennen foren martyrizats per en deci lemperador … [ cxciva] … E com aqui en la plaša haguessen stat per tres dies: en quirin subdiaca los soterra en la sua casa
Specific witness ID no. 115 BITECA cnum 10029
Location in volume ff. cxciva-cxciiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10725
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant GermÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxciva] La interpretacio de sanct germa
text: [G]5Erma es dit de germanament e de ana que vol dir ensus … La vida del scriui en constanti preuere e sanct Censuri bisbe
rubr.: La vida de sanct germa
text: [ cxcivb] G5Erma fonch de molt noble linatge e nasque en la ciutat alteciodora … [ cxciiva] … perque conegue que šo que li hauia promes en sa vida. que en mort loy atengue
Specific witness ID no. 116 BITECA cnum 10030
Location in volume ff. cxciiva-cxciiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10726
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Feliu de Girona
Language catalÓ
Date escrit 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxciiva] La vida de sanct Feliu de Gerona
text: [ cxciivb] S5Ant feliu de gerona fonch nat en la ciutat de cillitania … [ cxciiiva] … Apres en rufi lo feu tot esquar[f. cxciiivb]terar ab arpes de ferre: perque trames lespirit adeu
Specific witness ID no. 117 BITECA cnum 10031
Location in volume ff. cxciiivb-cxciiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10727
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vij. frares Machabeus
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxciiivb] Dels .vij. frares machabeus
text: M5Achabeus foren .vij. frares ab la mare honradora e ab eleazaro preuere … [ cxciiiira] … Aquestes tres darreres raons posa mestre iohan beleth en la summa dels officis en lo .v. capitol
Specific witness ID no. 118 BITECA cnum 10032
Location in volume ff. cxciiiira-cxcvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10728
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels lligams de sant Pere
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxciiiira] Dels ligams de sanct pere
text: L5A festa de sanct Pere apostol: que es dita dels ligams per .iiij. coses fonch ordenada … [ cxcvvb] … E com fonch en lo cors promes de dir tots iorns lo psalm qui comenša Merše hages de mi: e recompta tot šo que hauia vist
Specific witness ID no. 119 BITECA cnum 10033
Location in volume ff. cxcvvb-cxcvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10729
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Esteve Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcvvb] La vida de sanct steue papa
text: [ cxcvira] S5Teue papa com hagues conuertits molts gentils per paraules e per exemples … E com lague dita prengueren lo en la sglesia: e degollaren lo
Specific witness ID no. 120 BITECA cnum 10034
Location in volume ff. cxcvira-cxcviiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10730
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Trobament del cos de sant Esteve
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcvira] Lo trobament del cors de sanct Steue
text: [ cxcvirb] L5O trobament del cors del primer martyr sanct steue fonch fet en lany de nostre senyor .cccc.xvij. en lo temps de honori princep … [ cxcviiva] … ell fonch portat ales reliquies de sanct Steue. perque encontinent fonch guarit e sanat
Specific witness ID no. 121 BITECA cnum 10035
Location in volume ff. cxcviiva-cciivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10731
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Domingo
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcviiva] La interpretacio de sanct domingo
text: D5Omingo es dit quasi guarda del senyor. o es dit domingo quant a interpretament del nom: que vol dir senyor … abans se volgue vendre moltes vegades: peršo que donas lo preu als pobres
rubr.: [ cxcviivb] La vida de sanct domingo
text: S5Anct Domingo fonch duch dela orde dels prehicadors … [ cciivb] … e recomptals tot per orde la visio. e pres labit dels frares prehicadors
Specific witness ID no. 122 BITECA cnum 10036
Location in volume ff. cciivb-cciiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10732
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Sixte
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cciivb] Dela enterpretacio de sanct Sixto
text: [ cciiira] S2ixto es dit de sios: qui vol dir deu e de status: quasi que ell sia en aquell diuinal stament … e ficat en la passio: e en bones obres
rubr.: La vida desanct [sic] Sixto
text: S5Jxto papa fonch dela nacio dels arenenchs [sic]. e fonch lo primer philosoph … [ cciiirb] … e axi es legit en lo libre qui es dit mitral
Specific witness ID no. 123 BITECA cnum 10037
Location in volume ff. cciiirb-cciiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10733
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Donat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cciiirb] La interpretacio de sanct donat
text: D5Onat vol aytant dir com quasi de deu nat … O donat es dit quasi per do de deu donat
rubr.: [ cciiiva] La vida de sanct Donat
text: D5Onat ab en iulia emperador fonch ensenyat e nudrit … [ cciiiira] … E apres ell feu metre sanct donat en lo caršre: e puys lo feu degollar. En lany de nostre senyor iesu christ .ccclxxx.
Specific witness ID no. 124 BITECA cnum 10038
Location in volume f. cciiiira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10734
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ciriac
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cciiiira] La vida de sanct Ciriach
text: [ cciiiirb] [C]4Jriach fonch ordenat en diaca per sanct marcell papa … [ cciiiivb] … E lauors los gentils tancaren les fonts. e hagueren en gran reuerencia los chrestians
Specific witness ID no. 125 BITECA cnum 10039
Location in volume ff. cciiiivb-ccviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10735
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Llorenš
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cciiiivb] Dela enterpretacio de sanct Lorenš
text: L5Orenš es dit quasi tenint laurea … e guarda lo lamp dela sentencia dels reprouats
rubr.: [ ccvra] La vida de sanct Lorenš
text: L5Orenš fonch martir. e fonch diacho: e fonch despanya per linatge … [ ccviiivb] … e aquest lo ha per excellencia de passio que sofferi
Specific witness ID no. 126 BITECA cnum 10040
Location in volume ff. ccixra-ccxiiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10736
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa Clara
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccixra] La vida de sancta Clara
text: [S]5Ancta clara fonch dela ciutat de assis nada de noble linatge … [ ccxiiiira] … canonizant aquella en lany de nostre senyor M.cclv. en la ciutat de aranya dins en la sglesia maior daquella mateixa ciutat
Specific witness ID no. 127 BITECA cnum 10041
Location in volume ff. ccxiiiira-ccxvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10737
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Hip˛lit
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cciiiira] La interpretacio de sanct ypolit
text: [Y]5Polit es dit de yper: qui vol dir desus. e de litus que es pedra … E fonch be polit per crueltat de turments
rubr.: La vida de sanct ypolit
text: [Y]4Polit pusque hague soterrat lo cors de sanct lorenš sen ana ala sua casa … [ ccxvra] … que negu qui ašo vees nos podia pensar. sino que fos cors de alguna dona morta: e que lo diable lagues presa
Specific witness ID no. 128 BITECA cnum 10042
Location in volume f. ccxvra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10738
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Eusebi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxvra] La interpretacio de sanct Eusebi
text: E5Usebi es dit de eu que es be. e de sebe que vol dir parlar o stacio … e hague bon cultiuament en la reuerencia de deu
rubr.: [ ccxvrb] La vida de sanct Eusebi
text: [E]5Usebi tostemps fonch verge: e com ell encara no fos chrestia … [ ccxvvb] … Diu se que ell impetra ab deu: que en aquella vila no pogue viure negun arria. Sanct eusebi visque .lxxxvii. anys
Specific witness ID no. 129 BITECA cnum 10043
Location in volume ff. ccxvvb-ccxxrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10739
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'assumpciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxvvb] La assumpcio dela verge Maria
text: [ ccxvira] L5A assumpcio dela molt humil verge maria en lo cel en qual manera sia feta … [ ccxxrb] … Perque los monges sen tornaren al monestir: E los dimonis en infern
Specific witness ID no. 130 BITECA cnum 10044
Location in volume ff. ccxxrb-[?]
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10740
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Bernat abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxrb] La interpretacio de sanct Bernat
text: [ ccxxva] [B]5Ernat abat es dit de ber: que es pou: o font. e de nardus … qui fonch companyo de sanct Bernat. e en Bernalt abat de vallbona
rubr.: La vida de sanct Bernat abat
text: B5Ernat abat nasque en burgunya. fonch fill de molt nobles parents … […]
Note incomplet, manquen els ff. ccxxiii-ccxxv
Specific witness ID no. 131 BITECA cnum 11925
Location in volume ff. [?]-ccxxvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10976
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Bartomeu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: […] … [ ccxxvira] … Enapres martirizat: axicom es dit: rete lanima a deu
Note acŔfal, manquen els ff. ccxxiii-ccxxv.
Specific witness ID no. 132 BITECA cnum 10045
Location in volume ff. ccxxvira-ccxxxivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10741
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant AgustÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxvira] La interpretacio de sanct agusti
text: [A]4Gusti hague aquest nom per excellencia de dignitat: o per feruor de amor … [ ccxxvirb] … segons que diu cassiodorus en lo libre dels nobles barons
rubr.: La vida de sanct Agusti
text: A5Gusti fonch noble doctor en la prouincia daffrica: šo es en la ciutat de catayna … [ ccxxxivb] … ne daltres delits del cors nom demanes. tansolament vull daquelles coses que son mester a vida
Specific witness ID no. 133 BITECA cnum 10046
Location in volume ff. ccxxxivb-ccxxxiiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10742
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Degollament de sant Joan baptista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxivb] Lo degollament de sanct Johan baptista
text: D5El degollament de sanct iohan baptista es ordenada festa per .iiij. raons … [ ccxxxiiiira] … E lauors lo sanct baro prega deu por ell: E encontinent fonch guarit
Specific witness ID no. 134 BITECA cnum 10047
Location in volume ff. ccxxxiiiira-ccxxxvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10743
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SaviÓ i de santa Saviana
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxiiiira] La vida de sanct sauia e de sancta sauiana
text: S5auia e na sauiana foren fils del noble baro en iauin qui era paga … [ ccxxxvra] … e com no volgues sacrificar regnant adria emperador fonch degollada
Specific witness ID no. 135 BITECA cnum 10048
Location in volume f. ccxxxvra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10744
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Feliu prevere
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxvra] La vida de sanct feliu preuere
text: [ ccxxxvrb] [F]4Eliu pruere [sic] : e lo seu frare feliu: qui aximateix [sic] era preuere … foren presos soptosament per los diables. Sofferiren lur passio en lany de nostre senyor .cclxxxvij.
Specific witness ID no. 136 BITECA cnum 10049
Location in volume ff. ccxxxvrb-ccxxxvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10745
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Llop
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxvrb] La vida de sanct lop
text: L5Op nasque de linatge real en la ciutat dorlenchs … [ ccxxxvira] … se posa dauant deu en vera pau. En lany de nostre senyor dc.x. en temps de eracli
Specific witness ID no. 137 BITECA cnum 10050
Location in volume f. ccxxxvira-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10746
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MamertÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxvira] La vida de sanct mamerti
text: [M]4Amerti fonc primerament paga. e axi com ell colia vna ydola perde lavn [sic] vll … [ ccxxxviva] … e aiuda a portar lo cors ala ciuitat. E fonch soterrat en la sglesia de sant germa molt honradament
Specific witness ID no. 138 BITECA cnum 10051
Location in volume ff. ccxxxviva-ccxxxviiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10747
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Egidi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxviva] La enterpetacio [sic] de sanct egidi
text: E5Gidi es dit de e: que vol dir sens. e de geos que vol dir terrra [sic] … [ ccxxxvivb] … e diuinal per amor qui resembla lamant al amat
rubr.: La vida de sanct egidi
text: [E]5Gidi fonch engenrat en la ciutat de athenes. e nat de linatge real … [ ccxxxviiva] … qui. sen portauen la sua anima al cel cantant altamant [sic] e clara
Specific witness ID no. 139 BITECA cnum 10052
Location in volume ff. ccxxxviiva-ccxlira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10748
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la nativitat de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxviiva] Dela natiuitat dela verge Maria
text: L5A natiuitat dela verge maria: que nasque del trib de iuda … [ ccxlira] … E apres tres dies loant sancta Maria: ella rete lanima a deu
Specific witness ID no. 140 BITECA cnum 10053
Location in volume ff. ccxlira-ccxliiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10749
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant AdriÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxlira] La vida de sanct adria
text: A5Dria fonch martirizat per lemperador maximia. Lo qual adoraua vna ydola en la ciutat de nichomedia … [ ccxliiva] … E los faels prengueren lo seu cors: e soterraren lo molt honradament al costat dels martyrs
Specific witness ID no. 141 BITECA cnum 10054
Location in volume f. ccxliiva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10750
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Gorgoni i sant Doroteu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxliiva] La vida de sanct gorgoni: e sanct dorotheu
text: G5Orgoni e en dorotheu foren molt honrats en lo palau den dioclecia en la ciutat de nichomedia … [ ccxliivb] … El posa honradament en lo monestir de tors
Specific witness ID no. 142 BITECA cnum 10055
Location in volume ff. ccxliivb-ccxliiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10751
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Prompt i sant Jacint
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxliivb] La vida de sanct Prompt e sanct Jacint
text: P5Rompt e iacint foren donzels: e companyons en studi de philosophia … [ ccxliiiira] … perque foren coronats per martyri
Specific witness ID no. 143 BITECA cnum 10056
Location in volume ff. ccxliiiira-ccxlvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10752
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De l'alšament de la santa Creu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxliiiira] Del exalšament dela sancta creu
text: L5O exalšament dela sancta creu es dit: peršo com en aquell dia la fe: e la sancta creu fonch exalšada … [ ccxliiiirb] … Que daqui on mort naxia: quen nasques vida. e pudor es passada en suauitat de bona odor
rubr.: Lo celebrament dela sancta creu
text: [L]5O celebrament dela sancta creu es celebrat solennament per la sglesia … [ ccxlvira] … Apres lo sanct baro per virtut de deu la desliura
Specific witness ID no. 144 BITECA cnum 10057
Location in volume f. ccxlvira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10753
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Corneli i de sant CebriÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxlvira] La interpretacio de sanct corneli e de sanct cebria
text: [C]5Orneli vol dir entenent circumcisio. Car ell entes: e entenent serua la sua circumcisio … e la heretat dels celestials goigs
rubr.: La vida de sanct corneli e de sanct cebria
text: C5Orneli fonch papa e successor de sant fabia … [ ccxlvirb] … e pres vn drap ab ques cobri los vlls. e axi ell rebe la corona de martyri
Specific witness ID no. 145 BITECA cnum 10058
Location in volume ff. ccxlvirb-ccxlviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10754
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa EufŔmia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxlvirb] La interpretacio de sancta eufemia
text: [E]3Ufemia es dita de eu que es be e de femina quasi bona fembra … [ ccxlviva] … ab tocament per bona obra: e ab buffament de deuocio
rubr.: La vida de sancta eufemia
text: E5Ufemia fonch filla del senador de roma: e quant ella veu los chrestians turmentar en poder den dioclecia emperador … [ ccxlviirb] … Aquesta sancta verge loe atu senyor la tua sglesia: e prech per nosaltres peccadors: E aport atu los nostres vots bonament
Specific witness ID no. 146 BITECA cnum 10059
Location in volume f. cclxviirb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10755
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lambert
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxlviirb] La vida de sanct Lambert
text: L5Ambert fonch home noble de linatge: Mas mes era noble per sanctedat de vida … [ ccxlviivb] … Perque alguns qui scaparen dela sua casa sen portaren lo seu cors amagadament en la sua sglesia: e soterraren lo molt honradament
Specific witness ID no. 147 BITECA cnum 10060
Location in volume ff. ccxlviivb-ccxlixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10756
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Eustaqui
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxlviivb] La vida de sanct Eustachi
text: E5Ustachi hauia nom abans plaent: e fonch maestre dels cauallers de trayan lemperador … [ ccxlixrb] … E apres foren soterrats molt honradament en vn loch on chrestians hauien feta vna sglesia
Specific witness ID no. 148 BITECA cnum 10061
Location in volume ff. ccxlixrb-cclirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10757
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Mateu
Language catalÓ
Date escrit 1250 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxlixrb] La interpretacio de sanct matheu
text: [M]3Atheu hague dos noms: šo es matheu e leui … [ ccxlixva] … E fonch aiustat ala companyia dels euangelistes. E fonch posat ala companyia dels martyrs
rubr.: La vida de sanct matheu
text: M5Atheu apostol mentre que prehicaua en ethiopia en la ciutat de nadabar troba dos encantadors … [ cclirb] … per merits de sanct matheu e de sanct barnabe era encontinent desliurat
Specific witness ID no. 149 BITECA cnum 10062
Location in volume ff. cclirb-ccliivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10758
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Maurici
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclirb] La interpretacio de sanct Maurici
text: [M]3Aurici es dit de mauri. e de cis que vol dir home qui lanša odor … [ ccliva] … E fonch negre per menyspreu de si. La passio dell scriui sanct euchari archibisbe de leo
rubr.: La vida de sanct Maurici
text: M5Aurici fonch duch en la regio que ha nom thebea … [ ccliivb] … La qual hauia dita la paraula de blasfemia: e entra li dedins. e soptosament mori
Specific witness ID no. 150 BITECA cnum 10063
Location in volume ff. ccliivb-cclvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10759
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa Tecla
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccliivb] La vida de sancta Tecla
text: E5N aquell temps que sanct pau venia a vna ciutat que hauia nom iconia … [ cclvira] … e ab son bon seny e enteniment rete lanima a nostre senyor deu
Specific witness ID no. 151 BITECA cnum 10064
Location in volume ff. cclvira-cclviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10760
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Justina verge
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclvira] La interpretacio de sancta Justina verge
text: I5Ustina es dita de iusticia peršo com ella rete a cascu šo que seu era … e als mesquins turmentats compassio e als proismes caritat
rubr.: La vida de sancta Justina verge
text: [I]5Ustina fonch verge dela ciutat dantiochia: e fonch filla del preuere deles ydoles … [ cclviirb] … Mas ara son a placensa: Sofferiren passio al .vij. dia deles kalendes de octobre en lany de nostre senyor .cc.lxxx. sots en dioclecia
Specific witness ID no. 152 BITECA cnum 10065
Location in volume ff. cclviirb-cclviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10761
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Cosme i de sant DamiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclviirb] La interpretacio de sanct cosme e de sanct damia
text: C5Osme es dit de cosmos: que es forma: o ornat … E feu sacrifici en mortificacio de carn. e fonch ma del senyor en cura medicinal
rubr.: La vida de sanct cosme e de sanct damia
text: [C]3Osme e damia foren germans e nasqueren en la ciutat de egea … [ cclviiirb] … E trobaren li la cura del home malalt. Sofferiren martyri en lany de nostre senyor .cclxxx. sots dioclecia
Specific witness ID no. 153 BITECA cnum 10066
Location in volume ff. cclviiirb-cclxiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10762
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'apariciˇ de sant Miquel arcÓngel
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclviiirb] La apparicio de sanct Miquel archangel
text: M5Jquel archangel vol tant dir com sagrada solennitat … [ cclxiiva] … Langel de deu deualla als tres infants en la fornal: els fonch en mig quasi com a vent de ros buffant
Specific witness ID no. 154 BITECA cnum 10067
Location in volume ff. cclxiiva-cclxiiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10763
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jeroni
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxiiva] La interpretacio de sanct hieronim
text: [H]3Jeronim es dit de gera que vol dir sanct. e de nemus quasi bosch sanct … les dels altres veres confirmant. les falses confonent. e les duptoses exponent
rubr.: La vida de sanct hieronim
text: [ cclxiivb] H5Jeronim fonch fill de eusebi: qui fonch noble hom del castell de strido … [ cclxiiiira] … axi que no hauia repos dia e nit que no legis: o que no scriuis. mori en lany de nostre senyor .ccc.xcviij.
Specific witness ID no. 155 BITECA cnum 10068
Location in volume f. cclxiiiira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10764
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Remigi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxiiiira] La interpretacio de sanct Remigi
text: [R]2Emigi es dit de remige: que es guiador de nau o rector … [ cclxiiiirb] … e per ella luyta contra los empatxaments del diable
rubr.: La vida de sanct Remigi
text: R5Emigi conuerti lo rey de franša: qui hauia vna muller per nom recoldina … [ cclxiiiivb] … Enapres lonch temps en a quell [sic] mateix dia fonch mudat en vna capsa dargent
Specific witness ID no. 156 BITECA cnum 10069
Location in volume ff. cclxiiiivb-cclxvva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10765
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Leodegari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxiiiivb] La vida de sannct [sic] Leodegari
text: [L]4Eodegari dementre que ell resplandia per virtuts: ell meresque que fonch fet bisbe de la sglesia eduensa … [ cclxvva] … Sofferi passio sanct leodegari en lany de nostre senyor iesu christ vi. cents .lxxx. en temps de constanti quart
Specific witness ID no. 157 BITECA cnum 10070
Location in volume ff. cclxvva-cclxviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1131
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Francesc
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxvva] La interpretacio de sanct francesch
text: [F]3Rancesch hague nom iohan primerament: mas apres se feu nomenar Francesch … [ cclxvvb] … e porten los aroma dauant los consols per terror e per honor
rubr.: La vida de sanct Francesch
text: F5Rancesch fonch seruent e amich del altisme. Ell nasque en la ciutat de assis e fonch mercader … [ cclxviiivb] … e el ab aytal senyal solia senyalar sanct francesch les sues letres
Specific witness ID no. 158 BITECA cnum 10071
Location in volume ff. cclxviiivb-cclxxrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10767
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant DionÝs ariopagita
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxviiivb] La vida de sanct dyonis ariopagita
text: [ cclxixra] D5yonis ariopagita fonch conuetit [sic] ala fe de iesu christ per sanct pau apostol … [ cclxxrb] … que tenien los noms dels sancts scrits en los pits ab sanch perques pensa que los sancts eren morts
Specific witness ID no. 159 BITECA cnum 10072
Location in volume f. cclxxrb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10768
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Calixte Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxrb] La vida de sanct calixto papa
text: [C]4Alixto papa sofferi passio per lemperador alexandre en lany de nostre senyor .cc.xxij. … [ cclxxvb] … e fonch tret del pou: e soterat per Asteri preuere en lo cementiri den Calipodi
Specific witness ID no. 160 BITECA cnum 10073
Location in volume ff. cclxxvb-cclxxiiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10769
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lluc evangelista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxvb] La interpretacio de sanct Luch euangelista
text: L5Uch vol aytant dir com simateix leuant: O es dit luch den [sic] lum … e hague leugeria per feruent prehicacio. e hague profit per scripcio de doctrina
rubr.: [ cclxxira] La vida de sanct luch euangelista
text: L5Uch nasque dela nacio de antiochia: e fonch molt saui en art de medicina … [ cclxxiiiva] … que lo euangeli de sanct luch fonch aprouat per sanct pau
Specific witness ID no. 161 BITECA cnum 10074
Location in volume ff. cclxxiiiva-cclxxiiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10770
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De les onze mil verges
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxiiiva] Deles onze milia vergens
text: O5Nze milia vergens sofferiren passio en aquesta manera … [ cclxxiiiivb] … e lo religios loy comptas tot per orde. perque ab elles se ana a deu
Specific witness ID no. 162 BITECA cnum 10075
Location in volume ff. cclxxiiiivb-cclxxvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10771
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Crisant
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxiiiivb] La vida de sanct Crisant
text: C5Risant fonch fill den polimi home noble: qui fonch ensenyat en la fe de hiesu christ … [ cclxxvrb] … e aqui ell los feu metre: e cobrir ab terra e ab pedres. perque foren axi martyrs de iesu christ
Specific witness ID no. 163 BITECA cnum 10076
Location in volume ff. cclxxvrb-cclxxviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10772
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Simˇ i Judes
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxvrb] La interpretacio de sanct Simon e Judes
text: [ cclxxvva] [S]5Jmon vol tant dir com obedient: o posant tristicia … qui fonch per los apostols fet bisbe dela ciutat de babilonia
rubr.: La vida de sanct Simon e Judes
text: [ cclxxvvb] S5Jmon cananeu: e Judes thadeu foren germans de iaume menor … [ cclxxviirb] … e alur honor feu los fer vna sglesia molt honorable
Specific witness ID no. 164 BITECA cnum 10077
Location in volume ff. cclxxviirb-cclxviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10773
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant NarcÝs de Girona
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxviirb] La vida de sanct Narcis de Gerona
text: N5Axi com affrica tramete a nosaltres sanct feliu: axi alamanya nos trames sanct narcis flor de paradis … [ cclxviiirb] … e lo seu cors sta sens tota corrupcio fins al dia de huy. e la sua anima es ab deu aiustada en lo celestial regne
Specific witness ID no. 165 BITECA cnum 10078
Location in volume f. cclxviiirb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10774
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant QuintÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxviiirb] La vida de sanct Quinti
text: [ cclxviiiva] [Q]5quinti [sic] fonch de molt noble linatge de roma: e vench en la ciutat de ambiana … [ cclxviiivb] … e aqui ella feu fer vna sglesia a honor dell. e apres ella sen torna a Roma
Specific witness ID no. 166 BITECA cnum 10079
Location in volume ff. cclxviiivb-cclxxxiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10775
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La festa de tots sants
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxviiivb] La festa de tots sancts
text: [L]5a festa de tots sancts foch [sic] ordenada per .iiij. raons … [ cclxxxiira] … en que hom pregas deu e los sancts per les animes dels morts
Specific witness ID no. 167 BITECA cnum 10080
Location in volume ff. cclxxxiira-cclxxxvva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10776
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Mem˛ria de tots els fidels difunts
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxxiira] Memoria de tots los faels defuncts
text: [M]4Emoria de tots los faels defuncts en aquest dia de huy per la sglesia es ordenada … [ cclxxxvva] … e aquell sen portaren del mig daquells qui eren ab ell
Specific witness ID no. 168 BITECA cnum 10081
Location in volume ff. cclxxxvva-cclxxxvivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10777
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lleonart
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxxvra] La interpretacio de sanct leonart
text: [L]5Eonart es dit odor de poble. de leos que es poble … [ cclxxxvvb] … perque menysprea les sues coses: e ašo que li donauen
rubr.: La vida de sanct Leonart
text: L5Eonart fonch bateiat per sanct remigi archibisbe de renys: quil ensenya en la sancta fe … [ cclxxxvivb] … ell dix que lendema se morria. e axi fonch. En lany de nostre senyor .dlxx.
Specific witness ID no. 169 BITECA cnum 10082
Location in volume ff. cclxxxvivb-cclxxxviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10778
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida dels .iiij. coronats
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxxvivb] La vida dels .iiij. coronats
text: [Q]5Uatre coronats hagueren nom seuerus. seueria. corpoforus. e victori … [ cclxxxviira] … lus empero obtengue que daquiauant fossen appellats .iiij. coronats
Specific witness ID no. 170 BITECA cnum 10083
Location in volume f. cclxxxviira-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10779
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Teodor
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxxviira] La vida de sanct Theodori
text: T5Heodori sofferi passio en la ciutat de Mauritania sots en dioclecia e en maximia emperadors … [ cclxxxviiva] … Uine lo meu amat e entra en lo goig del teu senyor. E molts veren lo cel vbert
Specific witness ID no. 171 BITECA cnum 10084
Location in volume ff. cclxxxviiva-ccxcra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10780
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MartÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxxviiva] La interpretacio de sanct Marti
text: M5Arti vol tant dir com batalla tenint contra vicis e peccats … La sua vida scriui sanct seueri segons ques segueix
rubr.: La vida de sanct Marti
text: M4Arti nasque en lo castell de pannonia de sabaria … [ ccxcra] … E esdeuengueren al sepulcre de sanct marti: e per voluntat de deu foren curats vltra lur voluntat
Specific witness ID no. 172 BITECA cnum 10085
Location in volume f. ccxcra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10781
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Breš
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxcra] La vida de sanct Breš
text: B5Reš fonch diaqua de sanct Marti: e fonch hom qui hague gran enueia de sanct marti … [ ccxcva] … e aqui ell visque .vij. anys bonament. E en lo viij. any ell sen ana a deu
Specific witness ID no. 173 BITECA cnum 10086
Location in volume ff. ccxcva-ccxciiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10782
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de santa Elisabet
Language catalÓ
Date tradu´t 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxcva] La vida de sancta elizabeth
text: E5Lizabeth fonch filla del rey de ongria: e noble de linatge: mas mes noble fonch per fe … [ ccxciiivb] … Jesu crist qui tan carament nos ha comprats nos do per la sua gracia que pugam resemblar en obres en aquesta sancta dona. Amen
Specific witness ID no. 174 BITECA cnum 10087
Location in volume ff. ccxciiivb-ccxcvva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10783
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa CecÝlia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxciiivb] La interpretacio de sancta Cecilia
text: [ ccxciiiira] [C]5Ecilia vol tant dir com liri de cel: o via de cechs … šo es per gran sauiesa e per gran virtut que hauia
rubr.: La vida de sancta Cecilia
text: C5Ecilia verge fonch de noble linatge de roma: e fonch nodrida en sa infantesa en la fe de iesu christ … [ ccxcvva] … e feu dela sua casa vna sglesia axicom lon hauia pregat
Specific witness ID no. 175 BITECA cnum 10088
Location in volume ff. ccxcvva-ccxcviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10784
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Climent
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxcvva] La interpretacio de sanct Climent
text: [C]4Liment es dit de cleos que es gloria. e de mens que es penša … O es dit de clemencia: peršo com ell fonch piados e misericordios
rubr.: La vida de sanct Climent
text: C5Liment bisbe fonch de molt bon linatge de roma. E hague nom son pare faustinia … [ ccxcviiira] … que ara es appellada de sanct climent: on lo edificaren ab gran reuerencia e molt honradament
Specific witness ID no. 176 BITECA cnum 10089
Location in volume f. ccxcviiira-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10785
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Grisogon
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxcviiira] La vida de sanct Grisogon
text: G5Risogon fonch mes en lo caršre per manament den dioclecia … [ ccxcviiiva] … E lo seu cors ab lo cap fonch soterrat per selus preue deuotament
Specific witness ID no. 177 BITECA cnum 10090
Location in volume ff. ccxcviiiva-cccvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10786
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Caterina
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxcviiiva] La interpretacio de sancta Catherina
text: [C]5Atherina es dita de catha que vol dir vniuersal. e de ruina … peršo com ella feu asi cadena per bones obreh [sic]: per la qual puia en lo cel
rubr.: La vida de sancta catherina
text: C5Atherina fonch filla de constanti rey. e fonch molt sauia en totes les liberals arts … [ cccvb] … com prega deu per aquells qui hauien memoria della. Tots aquests priuilegis foren en sancta catherina verge
Specific witness ID no. 178 BITECA cnum 10091
Location in volume ff. cccvb-ccciva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10787
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SadurnÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccvb] La vida de sanct Sadorni
text: S5Adorni fonch ordenat en bisbe per los dexebles dels apostols: e trameteren lo en la ciutat de tholosa … [ ccciva] … e sancta felicitat feu meniar a dos leoparts. Enapres ell feu degollar sanct sadorni
Specific witness ID no. 179 BITECA cnum 10092
Location in volume ff. ccciva-ccciiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10788
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jaume entretallat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccciva] La vida de sanct Jaume entretallat
text: G5Aume [sic] martyr hague de sobrenom entretallat … [ ccciiva] … E fonch soterrat lo seu cors honradament per los chrestians. Sofferi passio lo .v. dia deles calendes de decembre
Specific witness ID no. 180 BITECA cnum 10093
Location in volume ff. ccciiva-ccciiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11141
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Pastor
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccciiva] La vida de sanct Pastor
text: P5Astor abat stigue molts anys en lermitatge en gran abstinencia: perque resplandi per religio … [ ccciiirb] … La qual abasta a tot peccador: e apres tres dies pot rebre lo cors de iesu christ precios
Specific witness ID no. 181 BITECA cnum 10094
Location in volume f. ccciiirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10790
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccciiirb] La vida de sanct Johan abat
text: [ ccciiiva] I5Ohan abat ab epiphani com xl. anys hagues stat en lermitatge: demana li quant hi hauia profitat … ne mostri neguna cosa a negun hom que yo primer no la fes
Specific witness ID no. 182 BITECA cnum 10095
Location in volume ff. ccciiiva-ccciiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11142
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant MoisŔs abat
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccciiiva] La vida de sanct Moyses abat
text: M4Oyses abat dix a vn frare: qui li demana sermo. Sta segur en ta cella … [ ccciiiira] … Lo diable es negre e horrible: Mas hom qui deu ama no pot esser negre
Specific witness ID no. 183 BITECA cnum 10096
Location in volume ff. ccciiiirb-cccvva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11143
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Arseni
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccciiiirb] La vida de sanct Arseni
text: [A]5Rseni dementre que staua en son palau: ell pregaua deu que fos endrešat ala sua salut … [ cccvva] … E aquell qui en aquest mon no plorara: tostemps per forša plorara della
Specific witness ID no. 184 BITECA cnum 10097
Location in volume ff. cccvva-cccvirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10793
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Agatˇ abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccvva] La vida de sanct Agathon abat
text: [ cccvvb] A5Gathon abat per tres anys tengue vna pedra ques metia en la boca … [ cccvirb] … e no parleu ab mi. car affaynat so. perque ell ab gran goig trames adeu lespirit
Specific witness ID no. 185 BITECA cnum 10098
Location in volume ff. cccvirb-cccviivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10794
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Pafunci
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccvirb] La vida de sanct Pafunci
text: P5Afunci fonch hom de deu qui era molt anomenat hermita … [ cccviivb] … los angels sen puiaren la anima sua cantant hymnes: e loant deu per aquell
Specific witness ID no. 186 BITECA cnum 10099
Location in volume ff. cccviivb-cccxrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10795
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant Pafunci ErmitÓ
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccviivb] La vida de sanct Pafunci hermita
text: [F]3Onch vn hom en alexandria per nom panucius … [ cccxrb] … E en la cella de sa filla ell stigue: e aqui visque .x. anys en sa vida. e apres ell mori
Specific witness ID no. 187 BITECA cnum 10100
Location in volume ff. cccxrb-cccxiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10796
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Teodora
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxrb] La vida de sancta Theodora
text: [ cccxva] T5Heodora fonch noble dona: E tenia marit rich en temps del emperador en cenoni … [ cccxiva] … Axi que com labat fonch mort: aquell fonch elegit per tots abat
Specific witness ID no. 188 BITECA cnum 10144
Location in volume ff. cccxiva-cccxiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11139
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de santa Thaycis
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxiva] La vida de sancta Thaycis
text: [T]Aycis era vna molt bella dona: e fonch errada … [ cccxiira] … ella apres visque vij. dies: e anassen ab deu
Specific witness ID no. 189 BITECA cnum 10101
Location in volume f. cccxiira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10797
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Pelagia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxiira] La vida de sancta pelagia
text: [ cccxiirb] [P]5Elagia fonch dela ciutat de antiochia … [ cccxiivb] … Perque sen marauellaren faent gracies a deu: e soterraren lo seu cors honradament. Mori a viij. dies de octobre
Specific witness ID no. 190 BITECA cnum 10102
Location in volume ff. cccxiivb-cccxvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10798
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Pons
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxiivb] La vida de sanct Pons
text: [E]2N lo temps de Ualeria e de galia emperadors hague vn sena [f. cccxiiira] dor a roma qui hauia nom March … [ cccxvrb] … Aquesta es la vida de sanct ponš: qui conuerti moltes animes a deu
Specific witness ID no. 191 BITECA cnum 10103
Location in volume ff. cccxvrb-cccxviiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10799
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de santa Susanna
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxvrb] La vida de sancta Susanna
text: S5Usanna fonch dela terra de ongria: e fonch de linatge real. e tenia de nobles parents … [ cccxviiivb] … E sostingue mort e passio per nostre senyor Jesu christ a xj. del mes de agost: ques fa la festa lo lendema de sanct Lorenš
Specific witness ID no. 192 BITECA cnum 10104
Location in volume ff. cccxviiiva-cccxxiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10800
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de Barlam eremita
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxviiiva] La vida de Barlam e com conuerti Josaphat fill del rey auemir
text: B5Arlam hermita del qual compli la sua vida en Johan damascen ab molt gran studi … [ cccxxiiivb] … Apres foren portats abdosos en la ciutat de iosaphat: e foren aqui soterrats ab gran honor: e feren aqui apres molts miracles
Specific witness ID no. 193 BITECA cnum 10105
Location in volume ff. cccxxiiiira-cccxxvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10801
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pelagi Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxxiiiira] De sanct Pelagi papa
text: P5Elagi papa fonch de molta sanctedat. e regi lo seu bisbat molt loablament … [ cccxxvra] … e en aquest temps fonch legida la hystoria de mahomet quis fahie dir propheta segons que aci dauant oireu
Specific witness ID no. 194 BITECA cnum 10106
Location in volume ff. cccxxvra-cccxxviva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10802
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La hist˛ria de Mahomet
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxvra] La hystoria de mahomet
text: F5Onch vn capella qui stigue lonch temps en la sglesia de roma … [ cccxxviva] … Empero apres molts anys li fonch donat veri perque mori
Specific witness ID no. 195 BITECA cnum 10107
Location in volume ff. cccxxviva-cccxxxra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10803
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels reis de Franša
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxviva] Dels Reys de franša
text: A5Ci comenša a parlar la hystoria dels lombarts qui foren molt contraris al emperi de roma … [ cccxxxra] … que noy hagut apres emperador en roma ni altre senyor sino lo papa
Specific witness ID no. 196 BITECA cnum 10108
Location in volume ff. cccxxxra-cccxxxiiiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10804
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la dedicaciˇ de l'EsglÚsia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxxxra] Dela dedicacio dela sglesia
text: L5A dedicacio dela sglesia es celebrada entre les altres festes solennament … [ cccxxxiiiiva] … La qual cosa ell nos vulla donar: qui viu e regna deu de secula in seculorum. Amen.
Specific witness ID no. 197 BITECA cnum 10109
Location in volume ff. cccxxxiiiiva-cccxxxviivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11131
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La hist˛ria de sancta PrÓxedis (de la ciutat de Mallorques)
Language catalÓ [?]
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxxxiiiiva] La hystoria dela gloriosa verge sancta praxedis cors sanct dela ciutat de Mallorques
text: P5Raxedis es dita a praxi dicti o grega: que vol dir en lengua latina operacio … [ cccxxxiiiivb] … deles quals dela gloriosa sancta praxedis es stat deduit lo nom
text: E5N la gran e famosa ciutat de roma fonch vn noble de gran casa appellat Prudent … [ cccxxxviivb] … pugan obrar segons la sua sancta voluntat. Amen
Specific witness ID no. 198 BITECA cnum 10110
Location in volume ff. cccxxxviivb-cccxliira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10806
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de sant BernardÝ
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxxxviivb] La vida de sanct Bernardi
text: E5N la insigne ciutat de sena del noble linatge dels albizechs nasque vn hom nomenat tollus … [ cccxliira] … Mas en lo cel ab lo gran deu eternal viura per tots temps: al qual sia donat laor e gloria per tots temps
Specific witness ID no. 199 BITECA cnum 10111
Location in volume ff. cccxliira-cccxlviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10807
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de santa Caterina de Sena
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxliira] La vida dela benauenturada sancta katherina de sena
text: [ cccxliirb] [L]3A benauenturada sancta katherina verge nasque en la noble ciutat de sena en lany de nostre senyor .M.cccxlvij. … [ cccxlviiirb] … e feu manar que la sua festa fos tengu[d]a e guardada per totes les parts del mon. Deo gracias
Number of additional copies of edition 1
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1215
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number Inc. 687
Title(s) in copy VARAGGIO | FLOS SANCTORUM | ROMANăAT | INC | 687 | B.U.B. ( al llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 290 (= I + x-cccxlvii + 8 + I)
Page Layout 2 columnes
Size pÓgina 288 Î 205 mm
Font g˛tica
Pictorial elements min˙scules als espais reservats per a les caplletres
Condition exemplar incomplet, manquen ff. i-ix, els dos darrers, i nombrosos folis a l'interior del volum: xvi, xlv, xcii, cl, cclviii-cclviiii, cclxv-cclxvi etc. Els ff. clxxv, clxxvii-clxxxx i clxxxxii van desprÚs del foli cxc; el f. cclxviiii estÓ foliat cclxviii, el f. cccviii mal foliat ccccx, el f. ccccxxxxi mal foliat ccccxxxii, el f. cxxvii mal foliat cxxxi, el f. cxxxvii mal foliat cxlvii i a partir d'acÝ la foliaciˇ salta el cxlxix, per˛ no el text, que segueix bÚ, es repeteix el f. cxlviii, i tenim mal foliat el clxi en lloc de clix. Els ff. clxii, cxxxv i cccxxxv estan trencats i al f. cxiiii s'ha retallat un gravat. El volum disposa de dues foliacions, romana i arÓbiga, comenšant aquesta al f. lccviii (58) i acabant al f. cccxlviii (326)
Binding moderna, de la biblioteca
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalš (ex-libris al primer full: “del Convent de S. Joseph de Barcelona”)
References (most recent first) Roig (2004), Inspecciˇ personal
Avenoza (1997), Inspecciˇ personal
Torra et al. (1990), CiŔncia i cultura a Barcelona. El llegat de la Biblioteca UniversitÓria , n. 187
Bohigas et al. (1976), Exposiciˇ commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Pa´sos Catalans 65 , n. 55
Blßzquez Fraile (1945), Incunables de la Biblioteca Universitaria 107
Note als darrers vuit folis, en blanc, hi ha un parell amb anotacions llatines posteriors. Al peu del primer foli hi ha dues anotacions de 1632 i 1643 sobre l'inclusiˇ d'aquesta obra a l'═ndex. Alguns passatges estan ratllats (v. g. f. xxiiira)

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-06