Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1901
City and Library Vic Arxiu i Biblioteca Episcopal
Collection: Call number c. 174 L, n˙m. inventari 7615
Title of volume Legenda aurea ( al llom)
Copied 1301 - 1400 (Massˇ)
1401 - 1450 (E. Junyent, G. Brunel i Mn. Batlle)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 574 (= I + 2 + ii-dlxxxvi)
Collation 18 2-3516
Page Layout 2 columnes
32 lÝnies (f. 3rb)
Size pÓgina 300 Î 203 mm (f. 3)
caixa 177 Î 140 mm
columna 177 Î 65 mm (f. 3rb)
Hand cursiva catalana del s. XIV, essent molt mÚs acurada a la taula
Watermark cap de brau amb una creu entre les banyes (als ff. 2-386;)
carro de dues rodes (als ff. 387 al final,) (semblant a Briquet 3536, Pignerol: 1464, var. Provence: 1448 [?], PerpinyÓ: 1464, Lyon: 1469-72)
Pictorial elements Caplletres: en blau, vermell i lila, amb decoraciˇ a ploma
R˙briques en vermell
Altres: la foliaciˇ original Ús en vermell
Other features Justificaciˇ: a punta seca i a mina de plom
┌s de la primera lÝnia de la pauta: sÝ
Perforacions: vuit perforacions rodones
Reclams: horitzontals al marge interior
Condition manquen els folis i, ix-xliv i almenys 10 folis al final, els dos folis preliminars duen la taula; al davant es conserva un bocÝ d'un foli, gairebÚ sense text; volum completament restaurat (al volum es troba una explicaciˇ del procÚs de restauraciˇ, fotografiat)
Binding en cuir marrˇ sobre fusta, amb claus, tanques i cantoneres de metall, en mal estat
Previous owners (oldest first) Vic: Biblioteca de la Catedral (Villanueva)
Associated persons Anotacions de Jaume Ripoll i Vilamajor, Canonge de Vic (al f. 2 vb preliminar)
Anotacions de Jaume Villanueva i Astengo (Prevere), OP
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1406 MS: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 285. 1431 - 1450 ca. Marcus Tullius Cicero, Dels oficis (tr. Nicolau Quilis), tradu´t 1420 ca.
References (most recent first) Tractat a: Avenoza et al. (2012), “Santos y santas en la tradiciˇn escrita catalana medieval”, De lo humano y lo divino en la literatura medieval: santos, ßngeles y demonios
Tractat a: Museu Episcopal de Vic (2008), Manuscrits Catalans del Museu Espiscopal de Vic [catÓleg d'exposiciˇ] 3
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecciˇ personal
Tractat a: Brunel-Lobrichon (1986), “Les saints franciscains dans les versions en langue d'oc et en catalan de la Legenda aurea”, Legenda aurea. Sept siŔcles de diffusion. Actes du colloque international sur la Legenda aurea. Texte latin et branches vernaculaires (UniversitÚ du QuÚbec Ó MontrÚal 11-12 mai 1983)
Tractat a: Brunel-Lobrichon (1976), ““Vida de sant Francesc”. Versions en langue d'oc et en catalan de la Legenda aurea”, Revue d'Histoire des Textes 241-44 , n. Ms. V
FacsÝmil: Voragine et al. (1976), Llegenda └uria xxviii-xxxix
Tractat a: Batlle (1962), “L'antiga versiˇ catalana de la Vita Pauli Monachi del ms. Montserrat 810”, Analecta Montserratensia, 9-10 = MiscelĚlÓnia Anselm M. Albareda, 1 297n
Catalogat a: Gudiol i Cunill et al. (1934), CatÓleg dels llibres manuscrits anteriors al segle XVIII del Museu Episcopal de Vich amb un apŔndix per Mn. Eduard Junyent 181-83 , n. 174
Tractat a: Massˇ Torrents (1902), “Manuscrits catalans de Vich: Arxiu Municipal. Museu Episcopal”, Revista de Bibliografia Catalana 240-43
Note Un foli de guarda, en pergamÝ, anava encolat al principi, al plÓ interior, amb una c˛pia d'un text llatÝ de 1447; al final del volum, hi ha un altre full de pergamÝ de caracterÝstiques semblants, amb un text datat “in villa Oloci”. El darrer quadern Ús incomplet. Batlle parla dels fragments de les Vitae Patrum del final del manuscrit (ff. 541-548, 563-576) fent referŔncia al Padre Villanueva

Internal Description
Number of texts in volume: 219
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1456
Location in volume ff. 1ra-2vb prel. + iira-dlcccvivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1984
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Llegenda aurea
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS Ýndex: [ 1ra prel.] deembra. D3el auent en cartes vna … [ 2vb] … A mostrar que mafumet no fo propheta ne missatge de deu .dxcvj
text: [ iira] lo qual temps representa la esgleya de la septuagesima entro a pascua … [ dlcccvivb] … Per la quarta rao es consegrada la esgleya per šo
Condition incomplet
References (most recent first) Burrell (2002), “The Catalan Version”, The Voyage of St. Brendan. Representative Versions in English Translation
Molar (1979), “ColĚlaciˇ dels dotze ermitans”, Estudis Franciscans
Note contÚ vides de sants que no provenen de la Legenda aurea, i que sˇn pr˛piament catalanes, al mateix temps que inclou algunes que Th. Graesse va anomenar “legendae a quibusdam superadditae”: sant FŔlix, f. 238ra, sant NarcÝs de Girona f. 363vb, santa Coloma f. 439va, santa EulÓlia de Barcelona, f. 458 i 503vb, sant Sagon f. 463vb, santa QuitŔria f. 464vb, sant Antoni frare menor f. 473va, sant Guillem f. 474vb, sant Eloi f. 482rb, sant AntonÝ f. 485vb, sant Bernat, bisbe de Vic f. 490va, sant LluciÓ i sant MarciÓ, f. 497va, sant Aimon f. 511rb, sant BrendÓ f. 512rb, sant Marsal f. 524rb, les amonestacions de sant Basili f. 524vb, vida de santa CÓndida f. 535va, sant Caisis f. 540ra, sant Frontˇ f. 541va, sant Simeˇ f. 545rb, sant Cugat f. 548rb, sant Anselm f. 549vb, sant JuliÓ mÓrtir f. 558vb, santa Eufrasina f. 563va, sant Malch monjo f. 568vb, una verge que feu gran penitŔncia f. 573vb, una revelaciˇ feta a un sant hom f. 573vb i la vida de sant Segimon f. 579vb; M. Burell edita la vida de St. BrandÓ que presenta com a una versiˇ curta independent de la Legenda aurea
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 11294
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2687
Pelagi. Apoftegmes
Language catalÓ
Date tradu´t 1301 [?] - 1350 [?]
Condition fragment
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 11365
Location in volume ff. i-viii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4603
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'adveniment de DÚu Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Del aveniment de nostra senyor
text: Laveniment de nostre senyor per quatre setmanes es departit e dit … [ viii] … ans tot sacabara en hun moment šo es a dir en lo tancament del juy
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 11366
Location in volume ff. viii-xiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10624
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Andreu
Language catalÓ
Date escrit 1250 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ viii] La interpretacio del nom de sent Andreu
text: Andreu es interpretat bell e resplandent e fort … los preveres e los diaques duna ciutat qui es appellade Acahii e segons que ells ho viren personalment de vida de sent Andreu
tit.: De la vida de sent Andreu
text: Sent Andreu e alguns altres apostols discipols tres vegades foren appellats de nostra senyor … [ xiiii] … e lo camp fo restituit en la glesia e adso fo feyt per sant Andreu
Note amb variacions respecte del manuscrit de ParÝs
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 11367
Location in volume ff. xv-xix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10627
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la vida de sant Nicolau
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xv] De sent Nicholau prolech
text: Nicholau es dit a nico que es victoria e leo que es pobol de que es dit Nicholau … en altre loch es lest que en Metodi patriarcha la vida de sent Nicholau scrisch en grech la qual en Joan diacha en lati translata e moltes causes hi ajusta
tit.: De sant Nicholau
text: Nichola fon ciutada de la ciutat de Patera e fo engenrat e nat de molts e honrats parents lo pare dell avia nom epiphanius e la sua mare avia nom johana … [ xix] … e fon denant les portes de la sglesia en la qual los parents fasien lur gran sollempnitat de snat Nicholau entre ells fo pausat per que gran gaug fon a tots engenrat
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 11368
Location in volume ff. xix-xx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10628
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Ll˙cia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xix] De santa lucia verge prolech
text: Lucia es dit de luu cor luu a belesa en regardament … e es dita Lucia en cays de luu via de salut
tit.: De santa Lucia verge
text: Lucia verge de saragossa de molt noble linatge ausitn la fama de santa agata per tota cecilia manifestada al seu vas ana … [ xx] … en apres sobre lo seu vas fo esgleya hedifficada
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 11369
Location in volume ff. xx-xxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11033
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant TomÓs ap˛stol
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xx] De sent Thomas
text: Thomas vol dit aytant com abis e doble thomas es apelat en grech didimus … e aso es dit per so que dix sent Thomas quant fo certificat de la ressurreccio de Jhesu Christ en lo qual cresech quant lo vesÚ viu e verament ressussitat perque li dix sent Thomas tu senyer est Deus meu e senyor meu
tit.: De sent Thomas
text: Thomas apostol con stegues en la ciutat de Cesaria aparech ad ell nostre senyor que li dix … [ xxiiii] … E axi co ell anava per la plaja oriental lo coratge de les gents per sa predicacio a Deu converti e en aqueles partides el predica entro a la sua passio la qual soferi per sos anamichs de la fe de jhesu christ qui l'ensenyaren per que mori
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 11939
Location in volume f. xxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11194
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De les festes de renovaciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiiii] Dites de les festes que son enfre lo temps de renovacio
text: Dites de les festes que son enfre lo temps de renovacio que comensa de mysen e dels profetes … axi con de sobre en lo prolech es lest e ensenya tal comensament del libre
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 11370
Location in volume ff. xxiiii-xxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10630
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La nativitat de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiiii] De la nativitat de jhesu christ
text: La nativitat de jhesu christ axi com alscuns dien fon feyta complits dadam entro en aquell temps VM e CC e XCVII anys … [ xxviii] … e sobre los homens se humilia per la manera que no fos semblant a nos del nexament del segons alcuna manera a nos fo resemblant cor per aytal porta com no axi e segons alcuna manera
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 11371
Location in volume ff. xxviii-xxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10631
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa AnastÓsia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxviii] De santa Anastasia
text: Prolech anastasia es dita abans que vol dir ensus … ad ensus stech en virtuts si matexa gardan de peccats
tit.: De santa anastasia
text: Anastasia dona plus noble que fos dels romans que ffo fila den preteyat baro molt nobla qui era pagan e de la sua mare na fausta qui era chrestiana per lo benesurat en grisogon en la fe de christ fo ensenyade … [ xix] … en apres na polonia lo cors de santa anastasia sebeli molt honradament en lo seu verger en lo qual avia feta primerament una glesia
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 11372
Location in volume ff. xxix-xxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10632
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Esteve
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxix] Prolech de sent Steve
prol.: Ssteve en grech vol dir corona en latin e en abraich steve vol dir norma … e es dit visio per so car a les vidues donava lausable ensenyament
tit.: De sant Steve
text: Sent Steve fo un dels sets diaques qui foren per los apostols en lur offici o servici aordonat … [ xxxii] … la primera manera fo en sent Steve la segona manera fo en sent Johan evangeliste lla tercera fo en los ygnocents
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 11373
Location in volume ff. xxxii-xxxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10633
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxii] Del nom de sant johan
text: johan vol dir gracia del senyor o en lo qual es gracia e al qual es donat … lla vida del qual en Milet bisbe de Laodisia escrisesch la qual vida Ysidorus en lo libre del nexement la vida e les possessions dels sants pares abreuya
tit.: del nom de sant johan evangeliste
text: johan apostol e evangeliste fo amat per nostre senyor e fo verge elegit on co apres pentacosta los apostols fossen departits en Asia sent johan sen ana … [ xxxviii] … per que fo manifest que sent johan en forma de palagri an aquel aparech quan li liura lanel
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 11374
Location in volume ff. xxxviii-xxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10634
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels innocents
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxviii] Dels ignocents que moriren per jhesu christ
text: Los ignocents son dits no nocens en iii maneres en ayso … en apres veges la engaltat de bona obra que sofferen
tit.: Dels ignocents qui moriren per Jhesu Christ
text: Los ignocents foren morts per Herodes ascalonita on la Scriptura recomta que iii Herodes foren … [ xxxxv] … e que Salome sor del feu acuire tots los juseus axi com per son frare li era manat ni adordenat
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 11375
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10635
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Thomas de Contuberi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: De sent Thomas prolech
text: Tomas vol dir aytant com abis sors pregan en humilitat … cor en doble manera davant los altres fo so es per paraula e per exempli e fo trencat en passio
tit.: Thomas de Conturberi
text: Thomas de Conturbre dementre que el stava en la cort del rey danglaterra es vese fer dalcunes causes a la cort que molt eren contraries a la religion romana … de mantenent al vas torna e ora dient que si li era profitable aquella sanitat a la sua anima que de mantenent aquella enfirmitat que savia li retornas per que de mantenent la enfermetat li retorna axi com lavia hauda dabans
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 11376
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10636
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Silvestre
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: Del nom de sant Silvestre
text: Silvestre es dit de sile que es lud e de terra que vol dir encays lud de terra … remmebranse segons ques pot veser en lo decret
tit.: De sant Silvestre
text: Silvestre per la mare qui avia nom Justa fo per nom e per feyt engenrat e fo per en Ciro prevere en la santa fe ensenyat … e apres pochs dies sent silvestre sen ana a deu
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 11377
Location in volume ff. xxxxv-xxxxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10638
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la circumcisiˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxv] La circumcisio de nostre senyor
text: lo die de la circumcisio per iiii rahons deu esser colta e honrade la primera es que es octava e la nativitat de jhesuchrist … [ xxxxix] … perque vos amonest frares que us guardets dequest mal a ffer encare que en qualque loch que vourets ques fara rerprenets e castigats los faedors
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 11378
Location in volume ff. xxxxix-l
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10974
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Timoteu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxxix] de la vida de sent Timoteu
text: Timoteu dementre que ell era turmentat per lemperador de roma … [ l] … e quant ho vae hun baro qui avia nom Aoplinari mantinent se feu bateyar per quel pretor los feu endosos degollar
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 11379
Location in volume ff. l-liiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10639
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Com nostre Senyor apareguÚ als tres Reis d'Orient
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ l] La festa de la aparicio de jhesuchrist dels tres reys dorient
text: la festa de la apparicio de nostre senyor deu es ennobleyda per quatre miracles on per asso es appellade en quatre maneres … [ liiii] … los corssos dels quals solien jaure a mila en la esgleya qui ara es de l'orde dels preicadors mas ara son en la ciutat de Colonia
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 11380
Location in volume ff. liiii-lv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10808
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pau primer ermitÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ liiii] De la vida de sent Pol primer armita
text: Sent Pol fo primerament ermita segons que sent jeronim diu qui escrivi la sua vida … [ lv] … e sent antoni pres la gunella de sent pol qui era taxida ab fulla de palmera e en les grans festes ell les vestia mori snt pol en lany de la encarnacio de nostre senyor cclxxxvii
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 11381
Location in volume ff. lv-lvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11032
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Remigi
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lv] De la vida de sent Remigi
text: Remigi converti lo rey en Franša e la sua gent e aquell rey avia huna muller qui avia nom Recoldina … [ lvi] … lo atrobaren en la sepultura lats lo cors de sent Christofol quels angels li agueren mudat per šo cor ab ell ensemps volis jaure en apres lonch temps fo mudat en una capsa dargent
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 11382
Location in volume ff. lvi-lvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10642
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Hilari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvi] De la vida de sent Ylari bisbe de Payteus
text: Ylari fo bisbe de la ciutat de Payteus e nasch en la regio de Quintanea e resplendi entre los altres axi com la estela qui es dita Luciffar qui luu entre totes les altres esteles … [ lvii] … e de mentinent vench ten gran claredat aqui hon geya lo bisba que lo prevera no la poch sofferir e an aquella ora sent Ilari fina
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 11383
Location in volume ff. lvii-lviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10643
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Machari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvii] De la vida de sent Machari
text: Macari abat ana dormir en un monument on eren sabulits molts cossos de pagans e pres hun cors dome mort e posalo dejus son cap en loch de plomas … [ lviii] … e feu aytal penitencia que tot nuu estech en lo desert per vi mesos e tavechs e altres besties adobarenlo tal que quant exi del desert tot era naffrat apres aquestes coses sent Macari resplandent per virtuts se nana a nostra senyor
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 11384
Location in volume ff. lviii-lix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10644
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Feliu in Pincis
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviii] De la vida de sent Feliu in pincis
text: Feliu in pincis per rao de diffarencia daltre home qui avia nom Feliu fo aquest posat in pincis o es per raho de les alenes ab les quals ell fo turmentat … [ lix] … E com sent Feliu agues cantade missa e agues donade pau al poble ell posas en lo payment de la esgleya en oracio i rate lanima a nostra senyor
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 11385
Location in volume f. lix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10645
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Marcel
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lix] De la vida de sent Marcell
text: Marcell com fos lo sobira bisbe de Roma e reprengues Maximia emperador de la gran crueltat que fahi als chrestians … en lo qual servey estech per molts anys e puys rate la anima a nostra senyor moru en lany de la incarnacio de jhesuchrist cclxxxvii
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 11386
Location in volume ff. lix-lxxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11034
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Antoni
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lix] De la vida de sent Anthoni
text: Antoni fon natural de Agipte e son pare e sa mare foren bons christians … e nagu altre empero no sap on jau lo cors de sent Antoni sino los dits frares
tit.: Del trobament del cors de sent Antoni
text: En qual manera fo lo cors de sent Anthoni atrobat per lo bisbe Teofil en lo temps de Contesti emperador … [ lxxiii] … e aqui son fets molts miracles e virtuts a gloria e laor de Jhesuchrist per merits de sent Antoni
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 11387
Location in volume f. lxxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10648
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant FabiÓ Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxiii] De la vida de sant Fabia
text: Fabia fo ciutada de Roma e quant lo papa de Roma fo mort lo poble se ajusta per alagir un altre … sent Fabia sofferi passio per en Deci emperador qui li feu tolre lo cap en lany de la Encarnacio ccliii
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 11388
Location in volume ff. lxxiii-lxxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10649
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SebastiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxiii] De la vida de sant Sebastia
text: Sabestia fo molt bon chrestia e fo de linatge de Narbona en apres ell fo ciutada de mila e fo tant amat per en Dioclecia e per en Maximia qui eren emperadors quel principat de la primera batalla li liuraren … [ lxxvi] … šo que tu acabest en la enfermetat e en los pensaments dona honor e profit als anamichs en tu dona ajutori
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 11389
Location in volume f. lxxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10653
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ bisbe
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxvi] De la vida de sent Julia
text: Julia fo bisbe de Sena es dit que ell fo Simon aquell qui era labros … mas alguns diuen que altre Julia es aquell qui ocis son pare e sa mare ignorantment la istoria del qual posarem en apres
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 11804
Location in volume ff. lxxvi-lxxvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11115
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ mÓrtir
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ lxxvi] Fo altre iulia qui fo de alamanya de molt noble linatge cor pus noble fo per fe car ell se demostrave als perseguidor … [ lxxvii] … mas demantinent axi del seu cors ten gran fum a ten gran pudor que tots aquells qui de costa li estaven fugiren e ell an apres mori
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 11805
Location in volume f. lxxvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11116
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida dels dos germans JuliÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ lxxvii] Fo altre iulia que ach un germa daquell nom mateix e aquests ambdos vengueren a lemperador en Teodosi qui era molt bon chrestia … e trobaren lo mort per que foren tots espaordits e anch depuys nagu guosa mentir als sants barons
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 11806
Location in volume f. lxxvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11117
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ cavaller
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ lxxvii] Fo un altre julia qui ošis son pare e sa mare que nols coneixia e com lo dit julia qui era molt noble un die cassas encalsa un servo … per que ambdosos marit e muller se reposaren en nostra senyor. e apres aquell home sen ana
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 11807
Location in volume ff. lxxvii-lxxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11118
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ emperador
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ lxxvii] Fo altra julia qui no fo sant ans fo molt malvat home lo qual fo appellat julia renegat … [ lxxviii] … per tots los seus fo desemparat e fonch escorxat per los persienchs e del seu cuyr fo fet estrayll al rey de Persia
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 11390
Location in volume ff. lxxxviii-lxxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10650
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa AgnŔs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxviii] De la vida de santa Agnes
text: Agnes fo verge molt savia segons que sent Ambrosi ne fa testimoni lo qual escrivi la sua vida com santa agnes ach complits xiii anys perde mort e troba vida … [ lxxx] … e nos cuytave de anar al talem del martiri la qual verge santa agnes ana molt cuytosament
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 11391
Location in volume ff. lxxx-lxxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10651
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vicent
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxx] De la vida de sent Vicens martir
text: Vicens do despanya de la ciutat dosca e fo de molt noble linatge mas fo ja pus noble per fe e per religio … [ lxxxii] … Crida en Prudenti dient tu sols es noble en lo setgle e tu sols apportest dobla palma tut aparallest ensemps ii corones
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 11392
Location in volume ff. lxxxii-lxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10981
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Basili
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxii] De la vida de sent Bazili
text: Basili fo molt honrat bisbe e doctor majorment de quanta santedat fo … [ lxxxv] … en apres ell sen torna en lo llit e mantinent rete lesperit a Deu
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 11393
Location in volume ff. lxxxv-lxxxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10647
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan almoiner
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxv] De la vida de sent Johan almoyner
text: Joan almoyner fo patriarca dalaxandria e axi com ell estave una nit en oracio ell viu una puncella molt bella que li estave denant ab corone doliver en son cap … [ lxxxix] … vet totes aquelles nostres estoles totes son mullades de las tues lagrimes en apres ell donali son escrit tancat e sagellat axi com debans era e dixli fembra vet ton escrit obri lescrit e troba delit son peccat per que ella feu gracies a Deu e a sent Johan en apres sent Johan sen entra en lo vas ab los altres bisbes
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 11394
Location in volume ff. lxxxix-xc
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10652
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La conversiˇ de sant Pau ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxix] La convercio de sant Paul
text: Lo comensament de la conversacio de sent Paul fo fet en aquell mateix any en lo qual Jhesuchrist rebe passio … [ xc] … En lo primer home fo lo menjar del pom que li era vedat e per contrari feu sent Paul abstinencia de mengar que li era lagut menjar
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 11395
Location in volume ff. xc-xcv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10654
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Paula
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xc] De la vida de santa Paula
text: Paule fo noble fembra de Roma e escrivi la sua vida sent Jeronim en aquestes paraules dient si totes les pedres del mon tornaven lengues … [ xcv] … e la anima santa de santa Paula es colocada en la santa gloria de paradis amb los sants in secula seculorum Amen
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 11396
Location in volume f. xcv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10655
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del temps de desviaciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ xcv] Dit es de les festes qui son enfre lo temps de lo qual es contengut en partida sots lo temps de peragrinacio … lo qual temps representa la Esgleya de septuagesima e dura entro a Pasqua
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 11808
Location in volume f. xcv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11119
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De septuagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcv] Septuagesima
text: Septuagesima representa lo temps de renovacio quinquagesima significa lo temps de remissio … car al treballament sera donat lo diner e al corrent brans e al combatent corona
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 11809
Location in volume ff. xcv-xcvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11120
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sexagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcv] sexagesima
text: Sexagesima comensa en lo digmenge en lo qual se canta en lo comensament de la missa un cant qui comensa axi Leva e per que dorms tu senyor etc … [ xcvi] … per so que sajut en beneuyranša els desliure del mal
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 11810
Location in volume ff. xcvi-xcvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11121
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De quinquagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcvi] Quinquagesima
text: quinquagesima dura del digmenge en lo qual se canta en la missa tu sies a mi deffanador senyor e deu … [ xcvii] … merce ajes de mi deus qui es salm de penitencia e de perdo
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 11811
Location in volume ff. xcvii-xcviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11122
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De quadragesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcvii] quadragesima
text: quadregesima comensa en lo digmenge en lo qual se canta un cant qui comensa appella mi de tribulacions … [ xcviii] … en axi nos devem per penitencia nos meteys primerament turmentar per šo que nos dignament pusquam menjar lanyell de vida
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 11812
Location in volume ff. xcviii-c
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11123
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels quatre temps
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcviii] De les quatra tempores
text: Los dejunis de les quatre tempores foren establits per en calixto papa … [ c] … e per šo con los apostols eren trists de la mort de lur senyor
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 11397
Location in volume ff. c-cii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10656
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ignasi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ c] De la interpretacio del nom
text: Ignaci vol dir en quaix foch pacient šo es lo foch pacient de la amor del senyor
tit.: De la vida de sent Ignaci
text: Ignaci fo dexeble de sent Johan e bisbe dentiotxa seu … [ cii] … santa Maria honra molt en molts escrits e an moltes letres que ell li trames per les quals se consellave ab ella e entitulave tots los seus feyts per lo seu comendament e per la honor della qui es gran sens mesura
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 11398
Location in volume ff. cii-cvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10657
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dela purificaciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cii] De la purificacio de la verge
text: La purificacio de la verge maria fo feta apres la nativitat de nostre senyor Jhesuchrist xl dies solies appellar aquesta festa en tres maneres … [ cvi] … on con no pogues guarir en naguna manera ella vetlla una not en la esgleya de santa Maria en la festa de la Purificaciˇ e aqui ella rebe sanitat
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 11399
Location in volume ff. cvi-cviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10658
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Blasi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvi] La interpretacio del nom de sent blay
text: Blasi vol dir aytant com Blay e Blasi vol aytant dir com belasi … e fo poch per humilitat de costumes
tit.: De la vida de sent Blay
text: Com sent Blay resplandis per santedat e per bones costumes … [ cviii] … e axi ell fo degollar ab ii infants pochs
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 11400
Location in volume ff. cviii-cx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10659
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa └gata
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviii] La interpretacio del nom de santa Aguata
text: Agata es diu de agios qui vol dir sant e theos qui vol dir santa de Deu … la qual cosa es manifesta per los angels qui la sabulliren
tit.: De la vida de santa Aguata verge
text: Aguata fo verge e fo de Fransa e era de cors molt bella … [ cx] … e aguist santadat de pensa e mostret desliurament de la terra
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 11401
Location in volume f. cx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10661
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vedast
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cx] La interpretacio del nom de sent Vadast
text: Vadast fo ordonat en bisbe per sent Remigi … per šo com contrarietat se lunya dell perdurablement
tit.: De la vida de sent Vadast
text: Vadast fo ordonat en bisbe per sent Remigi e con ell vingues a la porta de la ciutat … per que ell se pensa que la sua fii li era pres e a pochs dies el se reposa en Deu
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 11402
Location in volume ff. cx-cxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10662
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Aman
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cx] De la vida de sent Aman
text: Aman es dit per šo car fo amador nasch sent Aman de molts nobles homens … [ cxi] … e sent Aman escapa axi de lus mans e molts miracles faen ell se posa en pau ab deu
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 11403
Location in volume ff. cxi-cxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10663
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant ValentÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxi] La interpretacio del nom de sent Valenti
text: Valenti vol aytant dir com valor šo es perseverant en santetat … qui vol dir cavaller de Christ
tit.: La vida de sent Valenti
text: Valenti fou molt honrador e prevere en Claudi enperador feulo venir denant si … [ cxii] … e converti tots aquells qui eran en casa del princep e adonchs lenperador feu degollar sent Valenti
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 11404
Location in volume f. cxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10664
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Juliana
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxii] De la vida de santa Juliana
text: Juliana dementra que era esposade an Eulogii pretor de Nicomedia no volch a ell ajustar en naguna manera si ell no reebia la fe de Christ … e com santa Juliane fo degollade lo pretor se mes en una nau ab xxxiiii barons e periren tots en la mar per rao de mal temps e los torsors arribaren en terra e foren tots menjats per oušells e per besties salvatges
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 11405
Location in volume ff. cxii-cxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10665
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la cadira de sant Pere ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxii] La cadira de sent Pere
text: La cadira de sent Pere es dita esser per iii maneres … [ cxv] … on per ašo es significat quels clergues deuen aver simplicitat de coloma segons aquella paraula que diu e son simples axi con a coloma
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 11406
Location in volume ff. cxv-cxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10666
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MaciÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxv] De la vida de sent Mathia apostol
text: Mathia en abraich vol dir aytant com donat de nostre senyor … la vida del qual escrivi en Beda segons ques lig en les esgleyas
tit.: De la vida de sent Mathia e la vida de Judes Escariot
text: Mathia apostol fo establit e posat en loch den Judes Escariot … [ cxviii] … lig se aqui mateix quel cors dell fo aduyt en Roma e de Roma fo aduyt a la ciutat de Traveri
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 11407
Location in volume ff. cxviii-cxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10668
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Gregori
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxviii] La interpretacio del nom de sent Gregori
text: Gregori es dit de greix qui es folch e de gorre … la qual compila en Johan Diacha en apres molt diligentment
tit.: De la vida de sent Gregori
text: Gregori fo engenrat de la linyade dels sanadors de Roma e avia nom son pare En Gordia e sa mare na Siliane … [ cxxv] … e respos sent Gregori nos no lavem annagrit mas mostrat avem que ell es negra e axi ells lo jaquiren e anarensen
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 11408
Location in volume ff. cxxv-cxxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10669
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Benet
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: La interpretacio del nom de sent Banet
text: Benet es dit per šo com ell benehi moltes coses … la vida del qual escrivi sent Gregori
tit.: De la vida de sent Banet
text: Benet fo de la provincia de Turcia e fo trames per aprendra letres a Roma e an sa infantesa … [ cxxviii] … Sent Benet fo sebollit en loratori de sent Johan Babtista que ell avia bestit quant destruy lo templa den Apollo
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 11409
Location in volume ff. cxxviii-cxxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10670
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Patrici
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviii] De la vida de sent Patrici
text: Patrici dementra que preicave de la passio de jhesuchrist […] … [ cxxx] … perque en Nicolau se troba sobre lo pont per hon hi era entrat e trobas aqui tot sol e recompta a sos amichs tot šo que li era esdevengut apres de iii dies ell vench a la dita ciutat denant Deu
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 11410
Location in volume ff. cxxx-cxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10671
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'anunciaciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxx] La anunciacio de la verge Maria
text: Anunciacio es dita per šo com aquell die fo annunciat laveniment del fill de Deu … [ cxxxv] … en nom de Deu Jhesuchrist te dich que tu partesques deši e veten en tal loch que no pusques noure a negun hom que reclam la verge Maria e mantinent lo dimoni sen ana
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 11411
Location in volume ff. cxxxv-cxlii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11035
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). Lo dia del ram
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1330 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxv] Lo die del Ram
text: Quant Jhesuchrist se paropa a la ciutat de Jherusalem ell vench per Betfage a Montolivet e dix a ii de sos dexebles anats al castell que es contra nos … [ cxlii] … conaxent com fa bon servir qui ten be pagua sos bons servidors e a aquells dona vida perdurable ab los sants en paradis
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 11412
Location in volume ff. cxxxv-cxlii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10672
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La passiˇ de nostre Senyor Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxv] De la passiˇ de Jhesuchrist
text: La passio de Jhesuchrist fo per la dolor amara e per lescarniment despitosa … [ cxlii] … on con ell fos molt treballat ell socis ab lo seu coltell
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 11689
Location in volume f. cxlii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11111
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del temps de reconciliaciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlii] Es dit de les festes qui son entrel temps de desviacio
text: Es dit de les festes qui son enfrel temps de desviacio qui comensa da Adam … lo qual temps representa la esgleya de pasque entro a les vuytanes de pantagosta
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 11413
Location in volume ff. cxlii-cxlviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10673
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la resurrecciˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlii] De la resurreccio de la [sic] Jhesuchrist
text: La resurreccio de Jhesuchrist fo en lo terš die de la sua passio … [ cxlviii] … lo jutge veem e no humil quins ve combatre e no gens que estiga ab nos ans ve per šo que hich git aquests que no tenim presos
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 11414
Location in volume ff. cxlviii-clx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11036
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa Maria egipcÝaca
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlviii] De la vida de santa Maria Egipciaca
text: Lo sacret del rey calar es bona cosa he les obres de Deu revelar e comfessar es honrade e noble cose e axi ho dix lagel a Tobies … [ clx] … e Ozimas estant en aquell monestir compli c anys e apres se reposa ab nostre senyor en pau
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 11415
Location in volume f. clx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10676
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ambrˇs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clx] De la vida de sent Ambros
text: Ambros fo fill den Ambros pretor qui fo de Roma … La vida de sent Ambros e de sent Valeria es en la vida de santa Cicilia
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 11416
Location in volume ff. clx-clxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10677
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jordi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clx] La interpretacio del nom de sent Jordi
text: Georgi es dit de ageos qui es terra e olge qui es colre en quaix colents terra šo es la sua carn … e en altre loch se lig que ell sofferi passio sots en Dioclesian emperador de Persia e de lxx reys dels seu imperi
tit.: De la vida de sent Georgii
text: Georgii fo de molt noble linatge de Capadocia e vench en la provincia de Libia en la ciutat de Cilena … [ clxiii] … e quant vench al mati nos poch dequi partir fins que y ague donat de les relliquies que sen portave de sent Jordi
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 11417
Location in volume f. clxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10678
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Marc
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiii] La interpretacio del seu nom
text: March es interpretat molt subira per menament e cert declinat e amat … fo declinat per rao preguona humilment se tolch lo polze per so que no fos prevere
tit.: De la vida de sent March
text: March evangelista fo de linatge de preveres e fo discipol de sent Pere apostol en la divinal paraule e ab sent Pere ana en Roma … e quant fo despertat lo frare per lo prior de la casa del qual šo que avia vist e ab molt gran goig ell se adormi en Deu
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 11418
Location in volume f. clxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10680
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vidal
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clx] La interpretacio dell nom
text: Vidal vol aytant dir com vivent cor aytal com vivia deffora per obra … la passio del qual fo acabade en lo libell den Gervasi e den Protasi
tit.: De la vida de sent Vidal
text: Vidal era consol e cavaller e de la sua muller na Valian engenra en Prolasi e en Protasi ab an Paulin jutge en la ciutat de Ravenna … e quant ells ho hoiren ferirenla molt fortment en guisa quels homens qui eran ab ella seus la portaren mig morta a Mila en lo qual loch sen ana a Deu
Specific witness ID no. 68 BITECA cnum 11419
Location in volume f. clxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10681
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. D'una verge d'Antioquia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiii] Duna verge dantiotxa
text: Fo una verge en la ciutat dantiotxa de la qual sent Ambros recompte la sua istoria en lo segon libre de les vergens en estes paraules dien … que res no dixes contra la sua honestat ni peccave de son cors sella qui no volia peccar ab ses paraules
Specific witness ID no. 69 BITECA cnum 11420
Location in volume f. clxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10682
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere mÓrtir
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiiii] La interpretacio del seu nom
text: Pere es interpretat conexent e descalsant … e dequi fo ferm per šo com lo martiri sostench molt baronivolment per la deffencio de la fe
rubr.: La vida de sent Pere martir
text: Pere fo novell martir de la orde dels preicadors e bataller de la fe molt bo e nasch en la ciutat de Verona … e quant aquell se desperta es troba dins la esgleya ell se viu tot sanat de la qual cose foren molt merevallata com lo veeren ten be guarit
Specific witness ID no. 70 BITECA cnum 11421
Location in volume f. clxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10683
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Felip ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiiii] La interpretacio del nom de sent Falip
text: Falip es dit de Pere e es de ma šo es de files que es amor … es dit amador de les coses sobiranes per la contemplacio celestial
tit.: De la vida de sent Felip
text: Felip apostol com preicas per Cicilia xx anys ell fo pres per los pagans e volgueren lo foršar que sacrificas a les idoles … jatsie que la istoria ecclesiastica sia vista dir que fo sent Felip apostol qui ach iiii filles prophetas
Specific witness ID no. 71 BITECA cnum 11422
Location in volume ff. clxiiii-clxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10684
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jaume ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiiii] La interpretacio del nom
text: Jacme vol aytant dir com enguanador o sosplantar lo cuytos o aparalant … fo ell divinal per agualtat de costumas e fo trencat per martiri
tit.: De la vida de sent Jacme
text: Jacme apostol aquest es apellat Jacme Alfey šo es fill Jaume frare de nostre senyor Jacme menore Jacme just … [ clxxv] … e lendema que y tornaren ells trobaren creus de sanch en los vestiments lurs fermades per que ells fugiren espaordits e a la terša veguade ells hi tornaren e axiren de la terra creus de foch quils crema
Specific witness ID no. 72 BITECA cnum 11423
Location in volume ff. clxxv-clxxvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10685
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del trobament de la santa Creu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxv] Del trobament de la santa vera creu
text: Lo trobament de la santa creu fo atrobade per Seth en paradis terrenal … [ clxxvii] … sino que nol volch renegar denant lo diable
Specific witness ID no. 73 BITECA cnum 11424
Location in volume f. clxxvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10686
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Joan ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxvii] De la vida de sent Johan evangelista
text: Joan apostol evangeliste qui preicave en Effesi ell fo pres per lo conšell qui li dix que sacrificas als deus … mas en apres fo demostrade per son fill Jacme on com molt be odoras fo mudat lo seu cors en la dita ciutat ab gran honor
Specific witness ID no. 74 BITECA cnum 11425
Location in volume ff. clxxvii-clxxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10687
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De les letanies
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxvii] Les ledanies
text: Les ledanies se fan en lany dues veguades šo es en la festa de sent March qui es appellade Latania major … [ clxxx] … com fo aprovat en lo šenet de Calcedonia per la iiii rao com los dimonis lo temen molt e tant
Specific witness ID no. 75 BITECA cnum 11426
Location in volume ff. clxxx-clxxxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10688
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'ascenciˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxx] La escencio de nostre senyor deu Jhesuchrist
text: Lo pujament de nostre senyor quant sen puja en lo šel fo en lo xl jorn de pasque en lo qual pujament podem notar vii coses … [ clxxxiiii] … vaig aparallar a vos loch on diu sent Agosti senyor apparella šo que aparelles car no aparelles a tu mas a nos
Specific witness ID no. 76 BITECA cnum 11427
Location in volume ff. clxxxiiii-cxc
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10688
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'ascenciˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiiii] Lo sant Espirit
text: Lo sant Sperit fo vuy trames en semblanša de lengues de foch als apostols … [ cxc] … el posament de les mans significa absolucio quens fa la confessio
Specific witness ID no. 77 BITECA cnum 11428
Location in volume f. cxc
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10690
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant GordiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxc] La interpretacio del nom Jordian
text: Jordian es dit a gios qui es dit casa e diam qui es clar … he maixin que es rey en quaix sobiran rey
tit.: De la vida de sent Jordian
text: Jordian veguer den Julian lemperador un christia qui avia nom Jener … e pres ab sent Ipimato qui era ja mort per en Julia e ell fo soterrat
Specific witness ID no. 78 BITECA cnum 11429
Location in volume f. cxc
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10691
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Nereu i Aquileu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxc] La interpretacio dels lus noms
text: Nereus es interpretat conšell de luu e Nereus es dit de neret qui vol dir lucerna … les passions dels quals escriviren en Victori e en Macro qui foren servidors de Christ
tit.: De la vida de Nereus e Axileus
text: Nereus e Axileus foren homens casts naturalment e sacretaris duna donzella neta den Domicia lemperador … e lurs corses mantinent sebulli honradement Cezari
Specific witness ID no. 79 BITECA cnum 11430
Location in volume f. cxc
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10692
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pancraci
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxc] La interpretacio del nom de sent Pancrazi
text: Prancasi es dit de pan qui vol dir tot e gran … vol aytant dir com subjugat als turments e fo colorat per divines virtuts
tit.: De la vida de sent Prancazi
text: Prancasi fo fill de molt noble pare e fo orfe de mare e de pare … e asos serva en aquell loch que per grans coses fan aqui aquell jurament
Specific witness ID no. 80 BITECA cnum 11692
Location in volume f. cxc
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11112
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del temps de peregrinaciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: Despres de les festas qui son dins lo temps de reconciliacio lo qual temps representa la Esgleya … ans varieja axi com la festa de pasqua
Specific witness ID no. 81 BITECA cnum 11431
Location in volume f. cxci
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10694
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant UrbÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxci] La interpretacio del nom
text: Urba es dit per sa cortesia e es dit de ur que vol dir lum … e honest do fet per caritat enceša e fo resposta per ensenyament
tit.: De la vida de sent Urba
text: Urba succehi en Calixte papa on com al seu temps fos gran perseccucio dels crestians … e com la muller na Mermenia ho viu ellas batia ab tota la sua companya e sent Fortunat soterra los corsos dels sants barons honradement
Specific witness ID no. 82 BITECA cnum 11432
Location in volume f. cxcii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10696
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa PetronilĚla
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcii] De la vida de santa Petronilla
text: Petronilla fo filla de sent Pere apostol on con ella fos molt bella per voluntat de son pare fo treballade de febra … mas con ell no u volgues fer ell lo feu batre ab correjades aplomades e feulo gitar en Tibre mas en Just qui era son clerga lon leva el sabulli honradement
Specific witness ID no. 83 BITECA cnum 11433
Location in volume ff. cxcii-cxciii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10697
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere exorcista i de sant MarcelĚlÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcii] De la vida de sent Pera exorcista
text: Pera exorcista dementra que era tengut pres en hun caršer lo pretor avia una filla Marceli … [ cxciii] … viu en Doroteu quils degollave les lurs animes pujar en lo šel molts resplandents per ques batia e apres ell sen ana a Deu en pau
Specific witness ID no. 84 BITECA cnum 11434
Location in volume f. cxciii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10698
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Prim i de santa FelÝcia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxciii] La interpretacio del nom de sent Prim de sent Falisia
text: Prim vol dir aytant com sobira o gran Felicia vol aytant dir com veyll benauuyrat
tit.: De les vides de sent Prim e de sent Falicia
text: Prim e An Felicia foren acusats per los bisbes dels temples denant en Dioclesua e An Maximia … E axi feu degollar los sants barons e feu lo pretor gitar lurs corsos als cans e als corps mas los chrestians los sebulliren honradement
Specific witness ID no. 85 BITECA cnum 11435
Location in volume ff. cxciii-cxcv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10699
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant BarnabÓs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxciii] La interpretacio del nom
text: Barnabas vol aytant dir com fill de vivent … La passio del qual compila sent Johan la qual trenslada de grech en lati en Beda
tit.: De la vida de sent Barnabas
text: Barnabas fo prevere e fo de linatge den Cipa e fo hom dels lxxii dicipols de Jhesuchrist es molt loat en lapistola e an la istoria dels apostols … [ cxcv] … e adonchs deus volent fo atrobade la ossa Sent Dorotheu diu que sent Bernabe preica primerament Christ en Roma e fo bisbe de Mila
Specific witness ID no. 86 BITECA cnum 11436
Location in volume ff. cxcv-cxcvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10701
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vitus i Modest
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcv] La interpretacio del nom de sant Victor
text: Victus es dit de vida e Victu es en quaix virtut … com estave en manera
tit.: De la vida de sent Victus
text: Victus fo infant noble e fael en adat de xii anys e en Cicilia sofferi martiri e lo seu pare lo faria cruelment … [ cxcvi] … E foren los corsos dells gardats per aguiles e fo revelat a huna fembra en la ciutat de Florensa quils atroba els sabolli honradement
Specific witness ID no. 87 BITECA cnum 11437
Location in volume ff. cxcvi-cxcvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10711
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Quiric
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcvi] La interpretacio del seu nom
text: Quirich vol aytant dir com quirent arch … Julita vol aytant dir com ajudant vida per šo car spiritualment visch per šo profita a molts
tit.: La vida de sent Quirich
text: Quirich fo fill de na Julita qui fo molt noble fembra e volch fugir a la persecucio … [ cxcvii] … mas per langel foren cullits e sabullits per chrstians e foren atrobats los lurs corssos en temps de Costanti lo gran cor fos retuda la pau a la Esgleya
Specific witness ID no. 88 BITECA cnum 11438
Location in volume f. cxcvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11037
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Marina
Language catalÓ
Date escrit 1300 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcvii] De la vida de santa Marina
text: Marina verga era una filla ten solament de son pare on con lo seu pare entras en un monestir ell muda labit a la sua filla … e com fo venguda al vas dela dita verge ella fo guarida al qual vas venen moltes gents e si fan molts miraccles mori en lo xxiii dia de les kalendes de juliol
Specific witness ID no. 89 BITECA cnum 11439
Location in volume ff. cxcvii-cxcviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10702
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Gervasi i de sant Protasi frares
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcvii] La interpretacio del nom
text: Gervasi es dit de grar qui vol dir sacre o de vas o de genna qui vol dir no cultivat … e es dit de procul o destasis que es posicio etc
tit.: De les vides den Gervasi e an Protasi
text: Gervasi e an Portasi foren frares e foren fills de sent Vidal e de santa Valeria qui donaren tots lus bens als pobres … [ cxcviii] … per la qual ab ii foren egualment coronats axi com eren axits dun ventra ensemps
Specific witness ID no. 90 BITECA cnum 11440
Location in volume ff. cxcviii-cci
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10703
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan baptista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcviii] La interpretacio del nom
text: Johan babtiste es nomenat en moltes maneres … e en lo con denant corredor es demostrade la gracia del seu aparellament
tit.: De la nativitat de sent Johan
text: La nativitat de sent Johan babtiste fo demostrade per sent Guabriel en aquesta manera … [ cci] … e an quant a ši mateix e an quant diu que no beura vi ne serveša e sera plen desperit sant
Note en relaciˇ amb el text llatÝ i amb la resta de manuscrits catalans, aquesta vida estÓ incompleta
Specific witness ID no. 91 BITECA cnum 11441
Location in volume ff. cci-ccii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10704
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Joan i sant Pau
Language catalÓ
Date escrit 1250 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cci] De sent Johan e an Paul
text: Joan e An paul foren prebosts de Na Constanša filla de Costanti emperador … [ ccii] … veus com bon e com alegra es abitar frares en un etc
Specific witness ID no. 92 BITECA cnum 11442
Location in volume f. ccii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10705
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lleˇ Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccii] De la vida de sent Leo papa
text: Leo papa segons ques lig en los miraccles de la benauirade verge Maria que ell canta missa en la esgleya de santa Maria en lo die de pasqua … altra veguade sent Leo estech en oracio dejunant en lo vas de sent Pere preganlo que li acabas perdo dels seus peccats al qual sent Pere aparech dient jo he pregat DEus per tu e at los teus peccats perdonats
Specific witness ID no. 93 BITECA cnum 11443
Location in volume ff. ccii-ccviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10706
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccii] La interpretacio del nom
text: Pere ach iii noms cor ell fo apellat Simon Bariona … lo seu martiri escrivi en Maršell papa e An Gilpus atresi papa
tit.: De la vida de sent Pere
text: Pera apostol entre los altres apostols fo de major voluntat car ell volch saber la traycio feta a Jhesuchrist … [ ccviii] … en la ciutat de Roma e diu hun vers que per lespaza es coronat sant Paul e sent Pere per la creu en la ciutat de Roma
Specific witness ID no. 94 BITECA cnum 11444
Location in volume ff. ccviii-ccxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10707
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pau ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccviii] Interpretacio del nom de sent Paul
text: Paul vol aytant dir com boca de trompa e boca dells … En Beda diu que es appellat Paul per en Sergi Pol qui era conšol lo qual converti a la fe la passio de sent Paul escrivi Lin papa
tit.: De la vida de sent Paul apostol
text: Sent Paul apostol sofferi moltes tribulacions apres lo seu convertiment … [ ccxi] … ffo baro de tan gran virtut que en espay de xxx anys converti los romans els perisenchs els parts els medians els indis els sitis els ociopens els sarometas els sarrahins e de tot tots los homens subjuga sots lo jou de veritat
Specific witness ID no. 95 BITECA cnum 11445
Location in volume f. ccxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10708
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vii. frares e de la llur mare
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxi] Dels vii frares
text: Set frares foren fills de santa Felicitat los quals agueren nom Gener … Diu sent Gregori que santa Felicitat fo pus que martir car en vii maneres soffari passio per la mort dels seus fills qui eran vii e la viii per lo seu cors propi
Specific witness ID no. 96 BITECA cnum 11446
Location in volume ff. ccxi-ccxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10796
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Teodora
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxi] Dels vii frares de santa Thedora
text: Teodora fo molt noble fembra e avia marit molt rich en temps del emperador en Zenoni … [ ccxiii] … e axi que labat mori del monestir ell fo alet en abat per tots
Specific witness ID no. 97 BITECA cnum 11447
Location in volume ff. ccxiii-ccxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10710
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Margarita
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxiii] La interpretacio del nom
text: Margarita es dita duna pera preciosa qui es apellade margarida … els converti a la fe de Christ la sua legenda escrich en Teotimus qui era baro molt savi
tit.: De la vida de santa Margaride
text: Margarita fo filla den Teodosi patriarcha dels gentils e fo liurade a nodrissa per nodrir … [ ccxiii] … leua lo teu coltell e an hun colp ell li tolch lo cap per que ella reebe la corona del martiri sofferi passio en lo die ques diu xii en les kalendes de juliol
Specific witness ID no. 98 BITECA cnum 11448
Location in volume f. ccxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10712
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Alexi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxiiii] De la vida de sent Alex
text: Aleix fo fill den Aufemia qui fo noble baro de Roma e fo en la sala del amperador primer denant … dor e dargent ab peres precioses en le qual sebulliren lo sant cors onradement en lo xvii die del mes de juliol del qual monument axia gran hodor
Specific witness ID no. 99 BITECA cnum 11449
Location in volume f. ccxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11038
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa Praxedis
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxiiii] La vida de santa Praxedis
text: Praxedis fo verge e sor de santa Potenciana qui foren sors de sent Donat … e donaren los lurs bens a pobres de Christ en apres elles sen anaren a Deu
Specific witness ID no. 100 BITECA cnum 11450
Location in volume ff. ccxvi-ccxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10713
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Maria Magdalena
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxvi] La interpretacio de santa Maria Magdalena
text: Maria vol dir de les mars mar o illuminadriu ho illuminade … car la hon abundaven los deffalliments sobraabundave gracia
tit.: De la vida de santa Maria Magdalena
text: Maria Mgdalena es axi apellade per lo castell de Magdalo e fo filla de nobles pares šo es de linatge real lo seu pare avia nom Ciri e la sua mare Eucaria era apellade … [ ccxx] … en la sua mort fo vista santa Magdalena costa lo seu lit ab molts angels estant e la sua anima qui sen puga com a coloma al šel
Specific witness ID no. 101 BITECA cnum 11451
Location in volume ff. ccxx-ccxxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10715
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant ApolĚlinari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxx] La interpretacio del seu nom
text: Apollinari es dit de pollens e de ares qui es virtut šo es promatents virtuts … e de ares qui vol dir virtut šo es en quaix baro virtuos senes solament de vicis
tit.: De la vida de sent Apollinari
text: Apollinari fo dexeble de sent Pere apostol e fo per ell trames de Roma en Ravenna … [ ccxxi] … per los pagans fo encalsat quil trobaren el fariren greument entro a la mort en lo qual loch visch per vii dies amonestan los seus dexebles e apres ell trames lesperit a Deu e fo sabollit honradement per los chrestians
Specific witness ID no. 102 BITECA cnum 11452
Location in volume ff. ccxxi-ccxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10716
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Cristina
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxi] La interpretacio del nom de santa Crestina
text: Crestina vol aytant dir com untade ab crisme … he oli de devocio en sa pensa
tit.: De la vida de santa Crestina
text: Crestina fo filla de nobles parents qui fo enclosa per son pare en una torre ab xxii finestres en lo castell de Tir en Lombardia … [ ccxxii] … en apres ell li feu tolre la lenga e gitala an an Julia e traschli lull perque en Julia hirat la feu sagetar e apres ella trames lesperit a Deu
Specific witness ID no. 103 BITECA cnum 11453
Location in volume ff. ccxxii-cxxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10717
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jaume ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxii] La interpretacio del nom de sent Jacme apostol
text: Jacme aquest es apellat Jacme Zabadeu e fo frare de sent Johan … e an axi pot esser dit major per šo car primerament es appellat a la gloria de la perdurabletat
tit.: De la vida de sent Jacme
text: Jacme apostol fill de Zabadeu apres la ecencio de Jhesuchrist dementra que preicave per Judea … [ ccxxvi] … e axi com lo rosseguave sobra peres hanch la camisa ne res que agues no sostench dampnatge en apres ell fo ligat en un pal e posali hom lenya de rostir en que hom mes foch e crema la lenya e los ligams sens que lo foch no li feu mal
Specific witness ID no. 104 BITECA cnum 11454
Location in volume ff. ccxxvi-ccxxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1330
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Vida de sant Crist˛fol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxvi] La interpretacio del nom
text: Christofol ans que fos batejat avie nom reprovat … e per devocio en la boca
tit.: De la vida de sent Christofol
text: Christofol fo de linatge de cananaeus e fo molt alt de presona e avia molt terrible cara avia ell xii coldes dalt … [ ccxxviii] … e feu manament que si nagu deya mal de Deu ne de sent Christofol que mantinent moris a glay
Specific witness ID no. 105 BITECA cnum 11455
Location in volume ff. cxxviii-cxxxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10708
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vii. frares e de la llur mare
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviii] Dels vii frares durments
text: Set frares durments son nats en la ciutat de Efezi e quant Deci lemperador persaguia los chrestians … [ ccxxxi] … adoncs lemperador mana aquell loch ornar ab or e feu absolre tots los bisbes qui confessaren la ressurreccio
Specific witness ID no. 106 BITECA cnum 11456
Location in volume ff. ccxxxi-ccxxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10721
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Nazari i sant Celsi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxi] Interpretacio del nom de sent Nazari
text: Nazari es dit en quaix nazareus qui vol dir aytant com conšacrat … e daqui es dit gardant per šo cor ell guarda les sues vies que no pecca ab sa lengua
tit.: La interpretacio
text: Celsus vol di en quaix a ensus levat per šo car ell se leva sobre si … La vida dequests sants troba sent Ambros en lo libra de sent Gervasi e de sent Protasi e fo trobade sots los lurs caps
tit.: De la vida de sent Nazari
text: Nazari fo fill de molt noble baro qui avia nom Affrica qui era jueu … [ ccxxxii] … e trachne sent Nazari tot entegra ben olent que no avia pel perdut e sabullilo en la esgleya dels apostols molt honradement
Specific witness ID no. 107 BITECA cnum 11457
Location in volume f. ccxxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10723
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Sant Feliu Papa mÓrtir
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxii] De la vida de sent Feliu
text: Ffaliu fo abat en loch den Liberii en papa e hi fo aordonat on con en Liberi papa no volgues convertir a le aretgia arriana ell fo trames en axill per en Costanci fill den Costanci … e sent Feliu estech en un seu camp del qual fo pres e amenat e apres fo escapsat
Specific witness ID no. 108 BITECA cnum 11458
Location in volume f. ccxxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10722
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Simplici i sant FaustÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxii] De les vides de Supplici e an Fausti
text: Supplici e an Fausti foren frares on con no volguessen sacrificar a les idoles ells sofferiren motls turments en Roma per an Dioclecia … e recomptaren a tots la passio de santa Beatriu verge ne com fo venjada per Deu
Specific witness ID no. 109 BITECA cnum 11459
Location in volume ff. ccxxxii-ccxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10714
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Marta
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: De la vida de santa Martra
text: Martra fo osta de Jhesuchrist e fo son pare e sa mare de linatge reyal fo lo pare della duch de Siria … [ ccxxxv] … santa Marcella qui era serventa della escrich la sua vida la qual en apres sen ana preicar en Esclausonies lavangeli de Deu e apres x anys ella sen ana a Deu
Specific witness ID no. 110 BITECA cnum 11460
Location in volume f. ccxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10724
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Abdon i Sennen
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxv] De Abdon e Sennen
text: Abdon e Sennen foren marturiats per Deci lemperador … e com aqui aguessen jagut iii dies en Quiri sotsdiaque los sabulli en la sua casa
Specific witness ID no. 111 BITECA cnum 11461
Location in volume ff. ccxxxv-ccxxxvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10725
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant GermÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxv] Del nom de sent Germa
text: Germa es dit per germanament e de anus que vol dir ensus … La vida dell escrich en Costanti prevera a sent Bonifaci bisbe
tit.: De la vida de sent Germa
text: Germa fo de molt noble linarge e nasch en la ciutat Altisiodoro e fo molt savi en les liberals arts … [ ccxxxvii] … per que conech que so que lo avia promes de fer viu que mort li ho avia attes
Specific witness ID no. 112 BITECA cnum 11462
Location in volume ff. ccxxxvii-ccxxxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10738
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Eusebi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxvii] Interpretacio del nom
text: Euzebi es dit de eu que es be e de sebe qui vol dir parlar o estasi … e ach bon coltivament en la reverencia de Deu
tit.: De la vida de sent Euzebi
text: Euzebi fo tots temps verge lo qual fo bategat per sent Euzebi papa … [ ccxxxviii] … diuse que ell acaba ab Deu que en aquella ciutat no pot viure nagun arria Visch ell lxxxviii anys
Specific witness ID no. 113 BITECA cnum 11463
Location in volume ff. ccxxxviii-ccxxxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10726
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Feliu de Girona
Language catalÓ
Date escrit 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxviii] De la vida de sent Feliu de Gerone
text: Sent Feliu de Gerona fo nat en la ciutat de Cillitania E quant fo vengut en la ciutat de Cezarea … [ ccxxxix] … e quant ašo ach dit sent Feliu lo mena tot pessegar ab arpes de ferra per que ell sen ana a Deu alegrament fo aduyt lo seu cors a Gerona per una fembra que temia molt Deus
Specific witness ID no. 114 BITECA cnum 11464
Location in volume ff. ccxxxix-ccxl
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10727
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vij. frares Machabeus
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxix] De la vida dels vii Macabeus
text: Macabeus foren vii frares ab la mare honradora e ab Aleatiar prevera los quals no volien menjar carn de porc … [ ccxl] … car per la deffencio de la lig sofferiren aytals turments com los chrestians ab sofferta per la deffencio de la lig del avangeli
Specific witness ID no. 115 BITECA cnum 11465
Location in volume ff. ccxl-ccxliii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10728
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels lligams de sant Pere
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxl] La festa dels ligaments de sent Pere
text: La festa de sent Pere qui es dita dels liguaments per iiii coses fo establida … [ ccxliii] … per šo que la aportas al cors qui li promes per loguer car ell avia la anima aduyta que diria per ll tots dies lo salm qui comensa merše ages de mi senyor e que li escombraria soven lo vas per que quan fo ressucitat recomptat tot que avia vist
Specific witness ID no. 116 BITECA cnum 11466
Location in volume f. ccxliii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10729
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Esteve Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxliii] De la vida de sent Esteva papa
text: Esteve papa com agues ceonvertits molts gentils per paraula e per eximplis … e trobarenlo cantant la missa e quant ell ach cantada la missa ells lo degollaren en la sua esgleya
Specific witness ID no. 117 BITECA cnum 11467
Location in volume ff. ccxliii-ccxlv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10730
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Trobament del cos de sant Esteve
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxliii] Del trobament del cors de sent Esteve
text: Lo trpbament del cors del primer martir sent Esteve fo fet en lany de nostre senyor ccccxvii en lo temps de honori princep … [ ccxlv] … ell fo aportat a les reliquies de sent Esteve per que mantinent fo guarit es leva sus sens mal
Specific witness ID no. 118 BITECA cnum 11468
Location in volume ff. ccxlv-cclv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10731
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Domingo
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxlv] La interpretacio del nom
text: Domingo es dit en quaix guarda del senyor ho gardat del senyor … car no ten solament dona les coses als pobres aenans se volch moltes de veguades vendra per šo que donas lo preu
tit.: De la vida de sent Domingo
text: Domingo fo duch del orde dels preicadors e pare molt noble … [ cclv] … e quant lescola fo despertat ell vench a la case dels frares e recomptalus per orde la visio e reebe labit dels frares preicadors
Specific witness ID no. 119 BITECA cnum 11469
Location in volume ff. cclv-cclvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10732
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Sixte
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclv] La interpretacio del nom
text: Sist es dit de agios qui vol dit Deus e de castus … e ficat en la passio en bones obres
tit.: De la vida de sent Sist
text: Sist papa fo de la nacio de Atenes e fo lo primer philosof … [ cclvi] … e an aquest die ells la manifestaren e axi es lest en lo libra qui es dit Mitral
Specific witness ID no. 120 BITECA cnum 11470
Location in volume ff. cclvi-cclvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10733
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Donat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclvi] La interpretacio del nom de sent Donat
text: Donat vol aytant dir que es Deu nat … He Donat es dit quaix perdo donat
tit.: De la vida de sent Donat
text: Doant ab Julia lemperador fo ensenyat e nodrit e naci que adonchs Julia fo ordenat en sotsdiaque … [ cclvii] … mas com fer no ho volguessen ell feu tant batre sent Ilari entro fo mort e feu degollar sent Donat
Specific witness ID no. 121 BITECA cnum 11471
Location in volume ff. cclvii-cclviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10734
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ciriac
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclvii] De la vida de sent Ciriach
text: Ciriacj ordenat en diaque per sent Maršell papa e apres fo pres e amenat en Maximi … [ cclviii] … e aqui ell feu apparellar grans menjars per que soptosament moriren aqui tots e adonchs los gentils clohiren les fons e agueren en reverencia los chrestians
Specific witness ID no. 122 BITECA cnum 11472
Location in volume ff. cclviii-cclxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10735
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Llorenš
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclviii] La interpretacio del nom
text: Lorens es dit en quaix tinent laurea qui es corona feyta de lor … e axi sent Lorens trenca cor dir e rete spiritual hohiment e guarda de lanp la fe dels reprovats
tit.: De la vida de sent Lorens
text: Lorens fo martir a fo diaque e fo despanya per linatge e fo menat a Roma per sent Sist … [ cclxiiii] … car ell tot šol e sent Paul la han per excelencia de preicacio e aquest la ha per excelencia de passio
Specific witness ID no. 123 BITECA cnum 11473
Location in volume ff. cclxiiii-cclxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10737
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Hip˛lit
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxiiii] La interpretacio del nom de sent Ypolit
text: Ipolit es de iper qui vol dir dessus … e per voluntat fo ell be pulit per crueltat de turments
tit.: De la vida de sent Ipolit
text: Ipolit pus que ach sebullit lo cors de sent Lorens vench a la sua casa e dona pau als servents i a les serventes … [ cclxvi] … e ligli lo seu coyll per que lo diable sen fugi e lo seu cors romas podrit del qual axi molt gran pudor
Specific witness ID no. 124 BITECA cnum 11474
Location in volume ff. cclxvi-cclxxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10739
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'assumpciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxvi] Del pujament de la Verge Maria
text: Lo pujament de la Verge Maria en lo cel en qual manera fo feyt es ensenyat per hun libret que feu sent Johan Evangelista … [ cclxxiii] … per que los mongos sen tornaren en lo monestir e los dimonis sen anaren en infern
Specific witness ID no. 125 BITECA cnum 11475
Location in volume ff. cclxxiii-cclxxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10740
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Bernat abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxiii] La interpretacio del nom de sent Bernat
text: […] nardus qui es dit erba calda e homida … en Ermal abat de Vallbona
tit.: De la vida de sent Bernat
text: Bernat abat nasch en Burgunya e fo fill de molt nobles parents ach nom lo seu pare Celici e era cavaller motl bo e a Deus religios … [ cclxxix] … e troba que an aquell dia mori sent Bernat qui feu sens nombre de miraccles
Specific witness ID no. 126 BITECA cnum 11476
Location in volume f. cclxxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10974
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Timoteu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxix] La interpretacio del nom
text: Timoteu vol aytant dir com tamor tinent … šo es que ell sia en quaix temor de Deus
tit.: De la vida de sent Timoteu
text: Timoteu dementra que era turmentat per lo vaguer de Roma ell li feya gitar calš viva en les plagues … per que lo vaguer los feu amdos degollar
Specific witness ID no. 127 BITECA cnum 11477
Location in volume ff. cclxxix-cclxxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10975
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SimforiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxix] La interpretacio del nom
text: Simforia es dit de simfona per šo car fo en quaix vexell de musica … e foi leus als altres per actoritat e fo ample a tots per amplesa de caritat
tit.: De la vida de sent Simforia
text: Simforia nasch en la ciutat Agustudinense e dementra que ell era jovenšell era molt be acostumat … [ cclxxx] … on con ell les portas a hun castell el castell fos compres tot per foch de mig del foch axi la caxa sens tot mal e antegra
Specific witness ID no. 128 BITECA cnum 11478
Location in volume ff. cclxxx-cclxxxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10976
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Bartomeu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxx] La interpretacio del nom
text: Bartomeu vol aytant dir com fill de penyantme o com fill de penyador … que per una concideracio es mes propriament se pot neguar
tit.: De la vida de sent Barthomeu apostol
text: Bartomeu apostol vench a la INdia qui es al cap del secgla e entra en lo templa en que era la idola qui avia nom Estarot … [ cclxxxiii] … en apres marturiat axi com es dit ell sen ana a Deu gloriosament
Specific witness ID no. 129 BITECA cnum 11479
Location in volume ff. cclxxxiii-ccxciii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10741
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant AgustÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxxiii] La interpretacio del nom
text: Agusti ach aquest nom per excelencia de dignitat e per fervor damor e per demostrament del nom … la sua vida compila Possedi bisbe de Calamensa segons que diu Casiodor en la vida dels barons nobles
tit.: [La vida de sant Agusti]
text: Agusti fo noble doctor en la provincia de Affrica e fo fill de honests parents … [ ccxciii] … de menjars ne de beura ne de banys ne daltres delits del cors nom demans ten solament vull deuqlles coses qui son mester a vida he no sobres
Specific witness ID no. 130 BITECA cnum 11480
Location in volume ff. ccxciii-ccxcvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10742
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Degollament de sant Joan baptista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxciii] Del degollament de sent Johan
text: Del degollament de sent Johan es establida festa per iiii rahons que en lo libra mistral del offici es trobat … [ ccxcvii] … e adonchs lo sant baro prega deus per ell e mantinent fo guarit del bras
Specific witness ID no. 131 BITECA cnum 11481
Location in volume f. ccxcvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10744
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Feliu prevere
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxcvii] De la vida de sent Feliu
text: Feliu prevera e lo seu frare prevera Feliu qui era prevera foren offerts a Dioclecia e Maximia … nels pagans los ne volguessen gitar lo diable los pres soptosament
Specific witness ID no. 132 BITECA cnum 11482
Location in volume ff. ccxcvii-ccxcix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10743
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SaviÓ i de santa Saviana
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxcvii] Les vides de sent Savia e de santa Saviana
text: Savia e Saviane foren del noble baro en Savia mas era paga qui engenra Savia de la primera muller … [ ccxcix] … per que el dit baro trames la crida per la sua ciutat per šo que tots venguessen sabullir la fembra palagrina per que tots la sabulliren honradement
Specific witness ID no. 133 BITECA cnum 11483
Location in volume ff. ccxcix-ccc
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10745
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Llop
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxcix] De la vida de sent Lop
text: Lop nasch de linatge reyral en la ciutat dorlents on con ell resplandis per virtuts … [ ccc] … en apres ell clar per moltes virtuts se reposa en pau denant Deu
Specific witness ID no. 134 BITECA cnum 11484
Location in volume ff. ccc-ccci
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10746
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MamertÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccc] De la vida de sent Mamenti
text: Mamenti primerament pagua e axi con ell colia una idola ell perde luyll … [ ccci] … per que vench al cors e ab los altres ell porta lo cors a la ciutat e fo sabullir en la esgleya de sent Jerma honradement
Specific witness ID no. 135 BITECA cnum 11485
Location in volume ff. ccci-ccciii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10747
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Egidi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccci] La interpretacio del nom
text: Gili es dit de e qui vol dir senes e de gios qui es terra … e divinal per amor qui ressembla lamant per lamat
tit.: De la vida de sent Gili
text: Gili fo engenrat en la ciutat de Tenes e nat de linatge reyal … [ ccciii] … en lo qual loch foren hoits cors dangels qui sen portaven la sua anima sus al šel altament cantant clarament
Specific witness ID no. 136 BITECA cnum 11486
Location in volume ff. ccciii-cccix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10748
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la nativitat de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccciii] La nativitat de la verge Maria
text: Lo naximent de la Verga Maria qui nasch del trip de Juda ach naximent de la linyade reyal de David … [ cccix] … per que com la vaes sens tot mal ell la rate als seus amichs qui pensaren be della e apres iii dies Deus volent santa Maria loan sen ana a Nostra Senyor
Specific witness ID no. 137 BITECA cnum 11487
Location in volume ff. cccix-cccxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10749
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant AdriÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccix] De la vida de sent Adria
text: Adrian fo marturiat per lemperador en Maximia on con en Maximia ahoras i idola en la ciutat de Nicomedia … [ cccxii] … els faels preseren lo seu cors el sabulliren costa lo cors de son marit honradement
Specific witness ID no. 138 BITECA cnum 11488
Location in volume f. cccxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10750
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Gorgoni i sant Doroteu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxii] Les vides de sent Gorgoni e Darotheu
text: Gorgoni e Darotheu foren molt honrats en lo palau den Dioclecia en la ciutat de Nicomedia … lo bisbe den Pipi rey lon porta en GAlia el posa honradement en lo monestir de Tors
Specific witness ID no. 139 BITECA cnum 11489
Location in volume ff. cccxii-cccxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10751
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Prompt i sant Jacint
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxii] De la vida de sent Prot e Jasint companys e santa Eugenia
text: Prot e Jacint foren donzells e companyons en estudi de philosofia … [ cccxv] … on con no li volguessen sacrificar lo rey los feu escapsar per que foren coronats per martiri
Specific witness ID no. 140 BITECA cnum 11490
Location in volume ff. cccxv-cccxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10752
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De l'alšament de la santa Creu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxv] Lo axalsament de la santa Creu
text: Lo axalsament de la santa Creu es dit per šo cor aytal die la fe e la santa Creu fo exalsade … per que es cantat que dequi hon mort naxia que vida na nasques e pudor es passade en suavitat de tota odor
tit.: Lo axalsament de la santa Creu
text: Lo exalsament es celebrat sollempnialment per la Esgleya per šo cor en ella fo molt exalsade la nnostra fe … [ cccxviii] … e vench la monge e menjame mas apres del menament del sant baro ella fo desliure
Specific witness ID no. 141 BITECA cnum 11491
Location in volume ff. cccxviii-cccxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10753
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Corneli i de sant CebriÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxviii] De la interpretacio del nom de sent Corneli
text: Corneli es interpretat que vol dir circumcisio car ell entes e entanent … per šo com ell ach sobirana mixtura de oracio e de virtut e la aratat dels goigs
tit.: De la vida de sent Corneli
text: Corneli fo papa e succehidor de sent Fabia … [ cccxix] … e pres hun drap ab ques cobri los huylls e axi ell reebe la corona del martiri
Specific witness ID no. 142 BITECA cnum 11492
Location in volume f. cccxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10754
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa EufŔmia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxix] De la interpretacio de santa Eufemia
text: Eufemia es dit de eu be e de femina … ab tocament per bona obra e ab buffament de devocio
tit.: De la vida de santa Eufemia
text: Eufemia fo filla del cenedor de Roma e quant ella viu los chrestians turmentar en poder den Dioclecia … e prech per nos peccadors e aduga a tu les nostres oracions bonaments
Specific witness ID no. 143 BITECA cnum 11493
Location in volume f. cccxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10755
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lambert
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxx] De la vida de sent Lambert
text: Lambert fo hom de noble linatge mas pus era noble per santadat de vida … ne portaren lo seu cors amaguadament en la sua esgleya el saboliren honradement
Specific witness ID no. 144 BITECA cnum 11494
Location in volume ff. cccxx-ccxxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10757
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Mateu
Language catalÓ
Date escrit 1250 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxx] La interpretacio
text: Mateu ach ii noms šo es Matheu e Levi … e fo ajustat a la companya dels avangelistes e fo aposat a la corona dels martirs
tit.: De la vida de sent Matheu
text: Matheu apostol dementra que preicave en Etipoia en la ciutat qui ha nom Vailldabis … [ cccxxiiii] … per merits de sent Matheu e de sent Barnabe era mantinent desliurat
Specific witness ID no. 145 BITECA cnum 11495
Location in volume ff. cccxxiiii-cccxxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11138
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Maurici
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxxiiii] La interpretacio del nom de sent Maurici
text: Maurici es dit de muri de de ciš qui vol dir hom e que gite odor … la sua passio escrisch en Matheu antich arcabisbe de Lion
tit.: De la vida de sent Maurici
text: Maurici estech duch en la legio qui ha nom Tebea perque ˝es gents han nom tebey … [ cccxxvi] … ab los mongos quel cors de sent Maurici e lo cap de sant Ignocenci sen portassen en la ciutat dantiodoro els posaren en la esgleya que sent Germa los avia feta e deycade
Specific witness ID no. 146 BITECA cnum 11496
Location in volume ff. cccxxvi-cccxxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10760
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Justina verge
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxvi] De la interpretacio del nom de santa Justina
text: Justina es dit justicia per šo cor ella rete a quescu šo que seu era … e las anamichs pasciencia e als mesquis turmentats compassio
tit.: De la vida de santa Justina
text: Justina fo verge de la ciutat dentiotxe e fo filla del prevera de les idoles … [ cccxxviii] … e sofferiren passio vi dies en les kalendes de fabrer
Specific witness ID no. 147 BITECA cnum 11497
Location in volume ff. cccxxviii-cccxxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10761
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Cosme i de sant DamiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxxviii] La interpretacio del nom de sent Cosme e de sent Damia
text: Cosme es dit de comes que es forme … e fo sacrificii en mortificacio en carn e fo man de Deu en cura medicinal
tit.: De la vida de sent Cosme e de sent Damia
text: Cosme e Damia foren germans e nasqueren en la ciutat de Egea … [ cccxxix] … per que aquells tramaseren al sapulcra den Mauri e trobaren aqui la cuxa del home malalt
Specific witness ID no. 148 BITECA cnum 11498
Location in volume ff. cccxxix-cccxxxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10762
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'apariciˇ de sant Miquel arcÓngel
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: De sent Michael Archangel
text: Michel archangel vol aytant dir consegrade sollempnitat e es dit apparicio en victoria e deycacio … langel de deu devala ab dos infants en la fornal els feu en mig de la fornal en quaix vent de ros buffant
Specific witness ID no. 149 BITECA cnum 11499
Location in volume ff. cccxxxiii-cccxxxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10763
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jeroni
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxxxiii] La interpretacio del nom
text: Jeronim es dit de gear que vol dir sant e de nemus … e per šo cor ell espos la sagrada lig e la interpreta
tit.: De la vida de sent Jeronim
text: Jeronim fo fill den Euzebi qui fo noble baro del castell destrido … [ cccxxxix] … treballa tots temps en lissons e an libres axi que no avia repos dia ne nit que no lagis e no escrisques
Specific witness ID no. 150 BITECA cnum 11500
Location in volume f. cccxxxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10764
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Remigi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxxxix] La interpretacio del nom
text: Remigi es dit de remige que es guiador de nau e rector … e per ella luyta contra los enpatxaments del diable
tit.: De la vida de sent Remigi
text: Remigi converti lo rey de Fransa e la gent de Fransa lo rey avia huna muller qui avia nom Rotuldina … en apres lonch temps en aquest mateix dia fo mudat en una capsa dargent
Specific witness ID no. 151 BITECA cnum 11501
Location in volume f. cccxli
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10765
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Leodegari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxli] De la vida de sent Leodeguari
text: Leodeguari mentre que ell resplandia per virtuts ell muri que fo fet bisbe de la esgleya den Etusa … axi com lo sant avia dit nebroni mori a mala mort tot pessajat sofferi passio sent Leodeguari en lany de nostre senyor dclxxx
Specific witness ID no. 152 BITECA cnum 11502
Location in volume ff. cccxli-cccxlvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1131
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Francesc
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxli] La interpretacio del nom
text: Francesch ach nom Johan primerament … e portals hom en Roma denant los consols per terror e honor
tit.: De la vida de sent Francesch
text: Ffrancesch fo servent e amich del Altisme e nash en la ciutat de Cis e fo mercader … [ cccxlvii] … e ab aytal senyal solia senyalar sent Francesch les sues letres
Specific witness ID no. 153 BITECA cnum 11503
Location in volume ff. cccxlvii-cccxlviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10797
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Pelagia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxlvii] De la vida de santa Pelagia
text: Pelagia fo de la ciutat dentiotxe e fo molt richa de grans riqueses e bella de cors … [ cccxlviii] … e sabulliren lo cors seu honradement mori ella en los viii dia vuytubre
Specific witness ID no. 154 BITECA cnum 11504
Location in volume ff. cccxlviii-cccl
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10767
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant DionÝs ariopagita
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxlviii] De la vida de sent Dionis ariopagita
text: Dionis ariopagita fo convertit a la fe de Christ per sent Paul apostol … [ cccl] … e avien los noms dels sants escrits en lo pits ab sanch per que ell se pensa los sants eran mort
Specific witness ID no. 155 BITECA cnum 11505
Location in volume ff. cccxl-cccxli
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10768
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Calixte Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxl] De la vida de sent Calixto
text: Calixto papa sofferi passio per lemperador nalaxandrii en lany de nostre senyor ccxxii … [ cccxli] … e apres ell lo feu gitar en hun pou ligat ab una pera e vesteri prevera lo sabolli en lo samentiri den Calipodii
Specific witness ID no. 156 BITECA cnum 11506
Location in volume ff. cccli-cccliii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10777
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lleonart
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccli] La interpretacio del nom de sent Leonart
text: Leonart odor de poble es dit de leos que es poble … per que menysprea les suas coses e šo que hom li donave
tit.: De la vida de sent Leonart
text: Leonart fo betejat per sent Remigi arcabisbe de Rems quil ensenyas en la santa fe … [ cccliii] … apres ašo con ell agues mesa pau entre dos clergas bisbes quis volien mal ell dix que sendama se morria
Specific witness ID no. 157 BITECA cnum 11507
Location in volume ff. cccliii-ccclviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10769
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lluc evangelista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccliii] La interpretacio del nom
text: Lucas vol aytant dir con si mateix levant o es dit de lucas de lum … e ach leugeria per fervent preicacio e ach profit per escripcio de doctrina
tit.: De la vida de sent Luch
text: Lucas nasch de la nacio dantiotxa e fo molt savi en art de medacina … [ ccclviii] … per que diu sent Jeronim en lo libre dels barons nobles que lavangeli de sent Luch ha estat provat per sent Paul
Specific witness ID no. 158 BITECA cnum 11508
Location in volume f. ccclviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10771
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Crisant
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclviii] De la vida de sent Grisant
text: Grisant lo fill de Polonii baro noble qui fo ansenyat en la fe de Christ … ell los feu metre en un clot en terra e aqui ell los feu cobrir ab terra e ab pedres els feu martirs de Christ
Specific witness ID no. 159 BITECA cnum 11509
Location in volume ff. ccclix-ccclx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10770
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De les onze mil verges
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclix] De les xi milia vergens
text: Unze milia vergens sofferiren passio en aquesta manera fon un rey en Bretanya molt bon chrestia … [ ccclx] … on com labat li demenas que era allo que vehia lo religios li compte la promissio de la verge per que ab ellas sen ana denant Deu
Specific witness ID no. 160 BITECA cnum 11510
Location in volume ff. ccclx-ccclxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10772
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Simˇ i Judes
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclx] La interpretacio del nom
text: Simon vol aytant dir com obedient o posant tristea … la lur passio escrich en abraich abdies bisbe de Babilonia qui fo fet bisbe per los apostols
tit.: De les vides de sent Simoni e sent Judes
text: Simon cananeu e An Judes foren frares den Jacme Menor e foren fills de Na Maria … [ cccclxiii] … el rey feu postar los apostols en la ciutat sua e a lur honor ell los feu fer una esgleya molt noble
Specific witness ID no. 161 BITECA cnum 11511
Location in volume ff. ccclxiii-ccclxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10773
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant NarcÝs de Girona
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclxiii] De la vida de sent Naršis
text: En axi con Affrica trames a nos sent Feliu en axi Alamanya nos trames sent Naršis … [ ccclxiiii] … el cors seys esta sens tota corrupcio entro al dia de vuy e la sua anima es ab Deu ajustade en lo celestial regna
Specific witness ID no. 162 BITECA cnum 11512
Location in volume ff. ccclxiii-ccclxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10774
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant QuintÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclxiii] De la vida de sent Quenti
text: Quinti fo noble linatge de Roma e vench en la ciutat Ambiana … [ ccclxiiii] … e puys feu aqui una esgleya a honor dell en apres ella sen torna a Roma
Specific witness ID no. 163 BITECA cnum 11513
Location in volume ff. ccclxv-ccclxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10756
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Eustaqui
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclxv] De la vida de sent Eustaxi
text: Eustaxi avia nom denant Plaent e fo maestra dels cavallers den Traya lemperador … [ ccclxviii] … e aqui ells li faeren bella esgleya ells sofferiren passio en lo die que hom diu kalendes de novembre
Specific witness ID no. 164 BITECA cnum 11514
Location in volume ff. ccclxviii-ccclxxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10775
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La festa de tots sants
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclxviii] De la festa de tots los sants de Paradis
text: La festa de Tots Sants fo establida per quatre coses … [ ccclxxiiii] … per que li mana langel que tot ašo recomptas al sobira bisbe e que establis apres la festa de tots sants festa en que hom pregas Deus e los sants per les animes dels morts
Specific witness ID no. 165 BITECA cnum 11515
Location in volume ff. ccclxxiiii-ccclxxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10776
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Mem˛ria de tots els fidels difunts
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclxxiiii] La festa de tots los faels diffunts
text: Remembrament se fa de tots los faels que son en aquest die de vuy per la Esgleya … [ ccclxxix] … cor vuy sen portaren la tua anima diables en infern e jo men vaig en lo regne de Deu
Specific witness ID no. 166 BITECA cnum 11516
Location in volume f. ccclxxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10778
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida dels .iiij. coronats
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclxxix] Dels quatre coronats
text: Quatra coronats agueren nom Severi Severia e Iscau e Victori qui foren batuts per menament den Dioclecia … e jatsia šo que apres fossen trobats lurs noms axi fo husat que fossen apellats iiii coronats
Specific witness ID no. 167 BITECA cnum 11517
Location in volume f. ccclxxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11140
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Teodor
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclxxix] De la vida de sent Teodor
text: Teodor sofferi passio en la ciutat de Mauritonia sots Dioclecia en Maximia emperadors … perque lo vaguer lo feu metre en hun foch e aqui ell trames a Deu lesperit mas lo cors dell no poch cremar
Specific witness ID no. 168 BITECA cnum 11518
Location in volume ff. ccclxxx-ccclxxxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10780
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MartÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclxxx] La interpretacio del nom
text: Marti vol aytant dir com batalla tinent contra vicis e peccats … la vida dell escrisch sent Severi
rubr.: De la vida de sent Marti
text: Marti nasch al castells de Pannyas de Sabaria mas ell fo nodrit en la ciutat de Pabia … [ ccclxxxiiii] … e axi com ells cuydaven fugir ells vengueren al seu cors e foren curats oltra lur voluntat
Specific witness ID no. 169 BITECA cnum 11519
Location in volume f. ccclxxxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10781
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Breš
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclxxxiiii] De la vida de sent Bres
text: Bres fo diaque de sent Marti e fo hom qui ach gran envega de sent Marti … e quant fo sabollit sent Bres reebe la sua šella e aqui ell visch vii anys bonament e en lo vii any ell mori
Specific witness ID no. 170 BITECA cnum 11520
Location in volume ff. ccclxxxv-ccclxxxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10783
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa CecÝlia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclxxxv] De la interpretacio del nom
text: Cicilia vol aytant dir com liris del šel e com via de šechs … per gran saviesa e per gran virtut que avia
tit.: De la vida de santa Cicilia
text: Cicilia verge fo de molt noble linatge de Roma e fo nodrida en sa infantesa a la fe de Christ … [ ccclxxxviii] … on sent Urba la sabulli entre los bisbes e feu de la susa casa esgleya
Specific witness ID no. 171 BITECA cnum 11521
Location in volume ff. ccclxxxviii-cccxcii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10784
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Climent
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclxxxviii] La interpretacio del nom
text: Climent es dit de cleos qui es gloria … per šo cor ell fo piados e misericordios
tit.: De la vida de sent Climent
text: Climent bisbe fo de molt bon linatge de Roma he ach nom son pare Fontinia e la sua mare Ridiane … [ cccxcii] … el posaren en la esgleya qui ara es apellade de sent Climent molt honradement
Specific witness ID no. 172 BITECA cnum 11522
Location in volume ff. cccxcii-cccxciii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10785
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Grisogon
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxcii] De la vida de sent Grisogon
text: Grisogon fo mes en hun caršer per memanent den Dioclecia … [ cccxciii] … Adonchs Dioclecia hirat lo feu degollar lo cors del qual sabulli en Celsus prevere
Specific witness ID no. 173 BITECA cnum 11523
Location in volume ff. cccxciii-cccxcv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10786
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Caterina
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxciii] La interpretacio del nom
text: Caterina es dita de cata qui vol dir ruina … per šo cor ells feu aši cadena per bones obres per la qual puja al šel
tit.: De la vida de santa Catarina
text: Caterina fo filla den Costi molt savia en les liberals arts … [ cccxcv] … quant pregua Deus per aquells qui aurien memoria della Tots aquestes privalegis foren en santa Catarina
Specific witness ID no. 174 BITECA cnum 11524
Location in volume f. cccxcv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10787
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SadurnÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxcv] De la vida de sent Sadorni
text: Sadorni fo ordonat en bisbe e fo trames en la ciutat de Toloza … e sent Revocat e santa Felicitat a lurparts e sent Sadorni feu degollar
Specific witness ID no. 175 BITECA cnum 11525
Location in volume ff. cccxcv-cccxcvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10788
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jaume entretallat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxcv] De sent Jacme antratallat
text: Jacme martir ach sobrenom Entratallat e fo de noble linatge dels persienchs … [ cccxcvii] … e los chrestians sabolliren lo seu cors onradement ell sofferi passio en lo v die de les kalendes de daembra
Specific witness ID no. 176 BITECA cnum 11526
Location in volume ff. cccxcvii-cccxcix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10789
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pastor
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxcvii] La vida de sent Pastor abat
text: Pastor abat estech molts anys en larmitatge en gran abstinencia … [ cccxcix] … e si jot dich que la dons a pobres sagur seras fen lo quet vulles que jo no he cosa
Specific witness ID no. 177 BITECA cnum 11527
Location in volume ff. cccxcix-cccc
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10790
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxcix] De la vida de sent Joan abat
text: Joan abat com en Pifanii estigues per xl anys en larmitatge … [ cccc] … nuu temps jo no fiu a ma voluntat ne no ensenye alcu que nol faes primer de mi
Specific witness ID no. 178 BITECA cnum 11528
Location in volume ff. cccc-cccci
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10791
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MoisŔs abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccc] De la vida de Moisen abat
text: Moysen abat dix a hun frare que li demenave sermo seu e esta en la tua šela … [ cccci] … e quant foren deffora ab ell lo diable molt negra lus apparech quils dix lexats lo estar com vosaltres no siats homens qui entra sants homes siats ne estigats ne devets estar
Specific witness ID no. 179 BITECA cnum 11529
Location in volume ff. cccci-cccciii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10792
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Arseni
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccci] De la vida de sent Arceni
text: Arceni dementra que estave en son palau ell preguave Deus que fos endressat a la sua salut … [ cccciii] … estave axi fins el digmenge mati que lo šol li donave en la care e an aquell savi e bon proposament ell trames a Deu la sua anima
Specific witness ID no. 180 BITECA cnum 11530
Location in volume f. cccciii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10793
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Agatˇ abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccciii] De la vida de sent Aguaton
text: Agaton abat per iii anys tench que ell se metia en la sua boca una pedra per šo que no parlas … fets me amor e no parlets a mi car afenat son e axi trames lesperit a Deu
Specific witness ID no. 181 BITECA cnum 11531
Location in volume ff. cccciii-ccccxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11039
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Barlam
Language catalÓ
Date escrit 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccciii] De la vida de Barlam
text: En aquell temps que hom comensave edifficar e bastir los monestirs … [ ccccxx] … Hon Jhesuchrist per merits daquests sants mostra aqui moltes virtuts e miraccles per infinita secula seculorum
Specific witness ID no. 182 BITECA cnum 11532
Location in volume f. ccccxxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10801
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pelagi Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccxxi] De la vida de sent Pelagii papa
text: Pelagii fon papa de molt gran santadat e regi lo seu bisbat molt loablement e apres ell sen ana a Deu … per quant no seria digne cose que la vida de hun traydor falsari axi com es Mafumet fos escrita ne mesclada enmig de la vida dels sants
Specific witness ID no. 183 BITECA cnum 11533
Location in volume ff. ccccxxi-ccccxxxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11040
Warnefrid. La hist˛ria dels Llombards
Language catalÓ
Date escrit 787 a quo - 799 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccxxi] De la istoria dels lombarts
text: Apres recomta que os lombarts foren molt contraris a limperi de Roma jatsesia que fossen chrestians … [ ccccxxxix] … e aqui ell deposa lemperador lo qual deposat e mort la sesyla del emperador vagua
Specific witness ID no. 184 BITECA cnum 11534
Location in volume f. ccccxxxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10637
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa Coloma
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccxxxix] De la vida de santa Coloma
text: En lo temps que Euralian emperador regnave ell vench en una ciutat qui es dita Sinay … e feu la degollar e per aytal martiri fon coronade e ella sen ana a Nostra Senyor Deu
Specific witness ID no. 185 BITECA cnum 11535
Location in volume ff. ccccxxxix-cccclx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1331
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). Vida de Sant Honorat
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccxxxix] De la vida de sent Honorat
text: En aquell temps com lo diable envejos e anamich de humana natura fos entrat en lo coratge den Johan Gini … [ cccclx] … les gracies de mossenyer sent Honorat les quals Jhesuchrist fa per merits seus a tots aquells qui de bon cor li reclamen
Specific witness ID no. 186 BITECA cnum 11536
Location in volume ff. ccccxl-ccccxliii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10660
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa EulÓlia verge
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccxl] De la vida de santa Aulalia de Barchinona e del seu trasladament
text: Santa Eulalia fo verge qui sofferi martiri per Jhesuchrist en la ciutat de Barchinona per en Dacia enperador … [ ccccxliiii] … e aquesta santa translacio es colta en Barchinona en les kalendes de novembra en lo qual loch per merits de santa Eulalia Jhesuchrist demostra molts de miracles per infinita secula seculorum
Specific witness ID no. 187 BITECA cnum 11537
Location in volume ff. cccclxiii-cccclxxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11041
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa ApolĚl˛nia
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxiii] De la vida de santa Apolonia
text: Apolonia fo verge e de la ciutat dalaxandria e son pare e sa mare eran daytal condicio dolenta e mesquina … [ cccclxxi] … e molt alegrament raberen la fe de Jhesuchrist e be xxx milia daltres persones entra homens e fembres e apres la beneyta verge se betejaven e resaberen corona de martiri
Specific witness ID no. 188 BITECA cnum 11538
Location in volume ff. cccclxxi-cccclxxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10674
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Segon
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxxi] De la vida de sent Sagon
text: Sagon fo molt noble cavaller en lo mon e apres fo glorios martitr de jhesuchrist … [ cccclxxiii] … e soterrarenlo fort honradement e sofferi pasio en lo terš dies de les kalendes dabril
Specific witness ID no. 189 BITECA cnum 11539
Location in volume ff. cccclxxiii-cccclxxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11042
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa QuitŔria
Language catalÓ
Date escrit 1260 [?] - 1280 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxxiii] De la vida de santa Quiteria
text: Fo un rey apellat Catilius qui era lo pus poderos rey qui fos en les partides … [ cccclxxiiii] … e la sua anima fon rebuda en lo regna celestial per merits de santa Quiteria en lo qual segne ens aport nostre senyor Deu Jhesuchrist amen
Specific witness ID no. 190 BITECA cnum 11540
Location in volume f. cccclxxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11043
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Antoni fra menor
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1330 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxxiiii] De la vida de sent Antoni fra menor
text: Antoni framenor fo natural de Lisbona del regna de Castella e de la terra despanya e nasque de honrats parents … e axi les mans juntes tinent lo seu sperit sen ana a Deu denant laltar major
Specific witness ID no. 191 BITECA cnum 11541
Location in volume ff. cccclxxv-cccclxxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10695
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Guillem
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxxv] De la vida de sent Guillem
text: Guillem fo molt noble baro e nasque en los temps del rey Pipi de noble linatge de francesos … [ cccclxxviii] … hon per šert es donat entendra que la amor e la gracia de Deu volia revelar en miraccles no acostumats los merits de sent Guillem a gloria e honor de nostre senyor Deu Jhesuchrist Amen
Specific witness ID no. 192 BITECA cnum 11542
Location in volume f. cccclxxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11044
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Eloi
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxxviii] De la vida de sent Aloy
text: Aloy fo fill de hun honrat baro appellat Euterius la seva mera avia nom Terrigria e dementra que ella lo portave en lo ventra … e encara fo major meravella que la barba e los cabells que avien tolts quant mori trobaren que eran crescuts en la fossa axi com si agues dormit tota veguade
Specific witness ID no. 193 BITECA cnum 11543
Location in volume ff. cccclxxviii-cccclxxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10736
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa Clara
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxxviii] De la vida de santa Clara
text: Santa Clara de noble linatge linatge fo e de la ciutat Desis … [ cccclxxxii] … car los contrets hi son endressats e los lebrosos mundats e los indemoniats curats e los morts ressucitats e daltres malalties molts sanats per la qual cose es Deu banahit
Specific witness ID no. 194 BITECA cnum 11544
Location in volume ff. cccclxxxii-cccclxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11045
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sent Antoni
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxxxii] De la vida de sent Antonini
text: Antonini nasque en lo castell de Pamies de molt noble linatge mas encara fo molu pus noble per santadat … [ cccclxxxv] … e la cose se manifesta en lo seu decorriment no acostumat per los lochs hon los munts eran fundats los establi de correr e ašo a gloria e honor del seu nom beneyt e loat Amen
Specific witness ID no. 195 BITECA cnum 11545
Location in volume ff. cccclxxxv-cccclxxxvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10759
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa Tecla
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxxxv] De la vida de santa Tecla
text: Tecla en lo temps que sent Paul apostol preicave una veguade ell enia en la ciutat de Yconia … [ cccclxxxvii] … e aqui ella visque en santes obres e an perfetes obres e puys anassen a son espos Jhesuchrist
Specific witness ID no. 196 BITECA cnum 11546
Location in volume ff. cccclxxxvii-ccccxc
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11046
Desconegut. La vida de sant Bernat bisbe de Vic
Language catalÓ
Date tradu´t 1300 ? - 1350 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxxxvii] De la vida de sent Bernat bisbe de Vich
text: Sent Bernat fo bisbe de la ciutat de Vich empero fo primerament mongo del monestir de Santes Creus … [ ccccxc] … migensant la gracia de Jhesuchrist sent Bernat lus recaptara gracia e ajutori de qualsevol malaltia
Specific witness ID no. 197 BITECA cnum 11547
Location in volume ff. ccccxc-ccccxcvii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11047
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant LluciÓ i MarciÓ e el trobament dels lurs cossos
Language catalÓ
Date escrit 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccxc] De la vida de sent Lucia e Marcia e del trobament dels lurs cossos
text: Lucia e Marcia foren gentils e eran de la ciutat de Vich e avien molt estudiat en nigromancia … [ ccccxcvii] … e an lasgleya de sent Sadorni dins la ciutat de Vich foren atrobats e aqui fins al die de vuy son colocats e ab gran honor e reverencia e be guardats Deo gracias Amen
Specific witness ID no. 198 BITECA cnum 11548
Location in volume ff. ccccxcvii-diii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11048
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa EulÓlia de MÚrida
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccxcvii] De la vida de santa Eulalia Emerita
text: Eulali Emerita fon de la terra de Portogal e nasque en la ciutat apellade Emeritra e fo verge qui per amor de Jhesuchrist sofferi xii cruels turments … [ diii] … en Berenguer bisbe de la cita ciutat e fundador e comensador de la dita seu passa dequesta vida en lany de nostre Senyor mxx nostre senyor Deu li do bon perdo e si fassa a tots faels chrestians Amen
Specific witness ID no. 199 BITECA cnum 11549
Location in volume ff. dix-dxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11049
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La vida de santa BÓrbara
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1330 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dix] De la vida de santa Barbera
text: En lo temps den Maximia emperador era hun honrat baro en la ciutat de Nicomedia appellat Discor … [ dxi] … e an Valeri qui era hom religios soterra lo seu cors en lo qual loch se fan molts miraccles per la virtut de jhesuchrist
Specific witness ID no. 200 BITECA cnum 11550
Location in volume ff. dxi-dxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11050
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Aimon
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dxi] De la vida de sent Aymon
text: Lo pare e la mare de sent Aymon foren en la honor del secgla migenses … [ dxii] … e Jhesuchrist lo endressa el axalsa en totes bones obres e apres ell sen ana a nostre senyor Deu en lo xviii die de les kalendes dabril
Specific witness ID no. 201 BITECA cnum 11551
Location in volume ff. dxii-dxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11220
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant BrandÓ
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dxii] De la vida de sent Brenda
text: Lo abat sent Brenda nasque de molt noble linatge e fo baro de fort gran abstinencia … [ dxv] … e daqui sent Brenda sen vench en sa terra e aqui recompta tot son esser e les meravelles que vistes acia e apres pochs dies ell sen ana a Deu
Specific witness ID no. 202 BITECA cnum 11552
Location in volume ff. dxv-dxxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11051
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa Elisabet
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dxv] De la vida de santa Alizabet
text: Aquest es lo proces e la forma de la vida de santa Elizabet qui fo canonitzade en lo temps del papa Gregori … [ dxxii] … santa Alizabet atorgua que fes ploure lagrimes de les set virtuts demanant que do a nos per la sua santa piatat virtut forsa e poder de ben viura en aquesta terra per so que siam dignes de reebra la gloria de Deu
Specific witness ID no. 203 BITECA cnum 11553
Location in volume ff. dxxii-dxxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11052
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Amador
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dxxii] De la vida de sent Amador
text: En la ciutat de Genua fo hun cavaller qui avia nom Panniculas e sa muller Tiresias e avien grans riqueses mas no avien fills … [ dxxiiii] … e anassen en Roma e aqui ell fina sos dies en bones obres e nostre Senyor Deu fa aqui molts miraccles per amor dell
Specific witness ID no. 204 BITECA cnum 11090
Location in volume f. dxxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10679
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Marcel Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dxxiiii] De la vida de sent Marsal
text: Maršal regi la esgleya romana viiiio anys e iiii mesos aqui ell fo pres per menament den Dioclešia emperador … per que aquell sant hom ana al cors de sent Meršal e feu lo menament de sent Pere apostol
Specific witness ID no. 205 BITECA cnum 11091
Location in volume ff. dxxiiii-dxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2503
Basilius, Bisbe de Cesarea. Amonestament que sant Basili bisbe fÚu als seus monjos
Language catalÓ
Date escrit 1401 [?] - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dxxiiii] Amonestacions e ensenyaments de sent Bazili
text: Oges fill los amonestaments de ton pare e anclina la tua orella a les mies paraules e comana asi ton franch hoiment … [ dxxxv] … quant axira del caršer del cors vendra en aquella ciutat santa de Jherusalem hon estara he regnara ab Jhesuchrist perdurablement Amen
Specific witness ID no. 206 BITECA cnum 11554
Location in volume ff. dxxxv-dxl
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11057
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa CÓndida
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dxxxv] De la vida de santa CÓndida
text: Candida o Candia fo verge e fo filla de honrat baro qui avia nom Baliu e la mare era nomenade Digna … [ dxl] … e santa Cania ab totes les suas companyones canten cant dalagria a Nostra Senyor Deu dient a tu Senyor se pertany image de laor per tostemps in infinita secula seculorum Amen
Specific witness ID no. 207 BITECA cnum 11555
Location in volume ff. dxl-dxli
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10810
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Thaycis
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dxl] De la vida de sancta Caysis
text: Caysis fo putane e molt bella fembra en tant que molts homens ne vingueren a pobretat per la sua gran bellesa … [ dxli] … ella visque ten solament vii dies e an lo viii dia ella trames a Deu lo seu sperit molt gloriosament
Specific witness ID no. 208 BITECA cnum 11556
Location in volume ff. dxli-dxlv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11058
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Frontˇ
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dxli] De la vida de sent Fronto
text: Fronto era hun devot mongo vell qui de la sua primera adat fon devot de Nostra Senyor Deu … [ dxlv] … E prech vos que a tots los frares ho vullats legir a gloria e honor de Jhesuchrist Amen
Specific witness ID no. 209 BITECA cnum 11557
Location in volume ff. dxlv-dxlviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11059
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Simeon
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dxlv] De la vida de sent Samion
text: En los annals dels jueus Samion es legit que era hun hom en Jherusalem qui era del linatge dels sacerdots … [ dxlviii] … E molts altres miraccles semblants dequests fa nostre Senyor Deu per merits de sent Simeon
Specific witness ID no. 210 BITECA cnum 11558
Location in volume ff. dxlviii-dxlviiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10720
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Sant Feliu i sant Cugat mÓrtirs
Language catalÓ
Date tradu´t 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dxlviii] De la vida de sent Cuguat
text: Sent Cuguat e sent Feliu foren de la ciutat de Silena e de nobla linatge e foren molt sants e be instruhits en la fe catholica santa … [ dxlviii] … e per merits de sent Cugat demostra Nostra Senyor Deu molts miraccles e virtuts fins al dia de vuy e lo seu cors fo soterrat per los faels molt honradement loant Nostra Senyor Deu en totes les sues obres
Specific witness ID no. 211 BITECA cnum 11559
Location in volume ff. dxlviiii-dlv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11060
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Anselm
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dxlviiii] De la vida de sent Anšelm
text: Anselm fo nat de la ciutat dantiotxa en la qual ciutat segons sent Luch ne fa testimoni … [ dlv] … e dits aquestes coses ell trames lo seu sperit a Deu quil rabe molt gloriosament en lo sagon dia de juny
Specific witness ID no. 212 BITECA cnum 11560
Location in volume ff. dlv-dlx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11061
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant JuliÓ mÓrtir
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dlv] De la vida de sent Julia martir
text: Julia martir segons que recompta la sua vida fon ple de gracia e da saviesa envers Deu … [ dlx] … e no ten solament en aquell loch fa Nostre Senyor miraccles per merits de sent Julia mas en tot loch del mon e an tota persona qui an ell age devocio
References (most recent first) Editat a: Garcia Sempere (2022), “La lectura de vides de sants en temps d’Isabel de Villena: un text del segle XV sobre la vida dels esposos sant JuliÓ i santa Basilissa”, Isabel de Villena i l'espiritualitat europea tardomedieval 183-94
Specific witness ID no. 213 BITECA cnum 11561
Location in volume ff. dlx-dlxviiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1167
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). Hist˛ria de santa Eufrasina
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dlx] De la vida de santa Alfrasina
text: Fo hun baro honorable en alaxandria qui era appellat Paunicius amable en totes coses e guardant los menaments … [ dlxviiii] … e an la cella de la sua filla ell visque en penitencia x anys e apres ell se reposa ab Nostre Senyor Deu
Specific witness ID no. 214 BITECA cnum 11562
Location in volume ff. dlxviii-dlxxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11062
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Malch
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dlxviii] De la vida de sent Malch mongo e catiu
text: Aquells qui deuen combatre en la mar a mans en lo port o en la nau baxen lo governament e los rems … [ dlxxi] … car lom qui es donat a Jhesuchrist pot morir mas no pot esser sobrat al qual sia donade honor e gloria in secula seculorum
Specific witness ID no. 215 BITECA cnum 11563
Location in volume f. dlxxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11063
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida d'una verge qui feia gran penitŔncia en un monestir
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dlxxi] De una verga qui feya gran penitencia en hun monestir
text: Una santa verge era en hun monestir e fahia ten alta vida e ten gran penitencia que tots aquells qui u hoien sen meravellaven … bell pare dolš e car amich de Deu ašo es la causa per que aflagesch mon cors a fer gran penitencia
Specific witness ID no. 216 BITECA cnum 11564
Location in volume ff. dlxxi-dlxxiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11064
Desconegut. De la revelaciˇ de Jhesuchrist sobre les seves plagues
Language catalÓ
Date escrit 1300 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dlxxi] De la revalacio feta per Jhesuchrist a hun sant hom de las plagues que sofferides avia en la sua mort e passio
text: Fo hun sant hom qui avia gran devocio en les plagues de Jhesuchrist e pregua molt de temps Jhesuchrist que li degues revelar quantes plagues avia sofferides … [ dlxxiii] … mas que siam escapats dels turments daquesta malanada per tal que en paradis nos pusquam ab Jhesuchrist alagrar Amen
Specific witness ID no. 217 BITECA cnum 11565
Location in volume ff. dlxxiii-dlxxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11065
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant LluÝs rei
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dlxxiii] De la vida de sent Luys
text: Luis fo fill del rey Carles rey de Cicilia e de Napols e de la dona Na Maria regina filla del rey dongria … [ dlxxvi] … mas que siam escapats dels turments daquesta malanada per tal que en paradis nos pusquam ab Jhesuchrist alagrar Amen
Specific witness ID no. 218 BITECA cnum 11566
Location in volume ff. dlxxvi-dlxxviiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11066
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Segimon
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dlxxvi] De la vida de sent Sagimon
text: Sagimon fill del rey de Burgunya e senyor de Berry fon appellat Gombau … [ dlxxviiii] … e sent Sagimon axi mateix quins vulla recaptar que Jhesuchrist nos vulla perdonar tots nostres peccats Amen
Specific witness ID no. 219 BITECA cnum 11567
Location in volume ff. dlxxviii-dlxxxiiii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10804
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la dedicaciˇ de l'EsglÚsia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: De la deicacio de la sglesia
text: La deycacio de la esgleya es celebrada entra les altres festas solempnialment … […]
Condition incomplet Record Status Created 1990-09-15
Updated 2022-12-21