Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1900
City and Library Barcelona CRAI. Biblioteca de Fons Antic
Collection: Call number 713 | Antic 21-2-18 | Antic 2-2-18 | Antic J. 491 | Antic X216-429
Title of volume Voragine | flos sanctor. | en catala ( al llom)
Flos Sanctorum en Catala ( al f. 1, a ploma, per una mÓ posterior)
Copied 1301 - 1325 (G. Brunel)
1301 - 1400 (catÓleg)

External description
Writing surface Paper i pergamÝ (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 294 (= 2 + i-cclxxxvi + 8)
Collation 116 218 3-1416 1518 16-1720 181
Page Layout 2 columnes
49 lÝnies (f. 2ra)
40 lÝnies (f. 22ra)
41 lÝnies (f. 22rb)
Size pÓgina 285 Î 213 mm (f. 2)
caixa 202 Î 157 mm
columna 202 Î 73 mm (f. 2ra)
caixa 199 Î 155 mm (f. 22)
columna 199 Î 72 mm (f. 22ra-rb)
Hand bastarda (catÓleg)
Watermark columna amb creu (al bifoli preliminar)
carro de dues rodes (al cos del volum, difÝcilment distingible)
Pictorial elements Caplletres: en vermell i blau amb decoraciˇ afiligranada que alterna blau i vermell; la primera caplletra bipartida tÚ una decoraciˇ afiligranada que s'extŔn pels marges
R˙briques en vermell
Calderons en vermell
Tocs de color algunes lletres decorades amb tocs en vermell
Other features Justificaciˇ: a punta seca, sense lÝnies de guia per als renglons
┌s de la primera lÝnia de la pauta: sÝ
Perforacions: no es veuen restes de perforacions
Reclams: horitzontals, centrats al peu del foli i decorats
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumŔriques
Condition la foliaciˇ antiga, en xifres romanes, comta un foli de mÚs des del primer quadern; com que no es pot veure aquesta foliaciˇ en els primer folis, tant podria ser que comencÚs en un foli preliminar, avui perdut, com que el copista s'haguÚs confˇs i haguÚs saltat un foli en la numeraciˇ. Del darrer quadern nomÚs resta un foli, la resta, que seria en blanc, fou tallat. Els folis de guarda anteriors i posteriors sˇn de paper mÚs modern
Binding despresa, en pergamÝ flexible reutilitzat
Previous owners (oldest first) Barcelona: Convent de sant Josep del Carme Descalš [?] J 491
References (most recent first) Avenoza et al. (2012), “Santos y santas en la tradiciˇn escrita catalana medieval”, De lo humano y lo divino en la literatura medieval: santos, ßngeles y demonios
FacsÝmil: Reproducciˇ del ms. 713 de a BUB. Flos sanctorum (2010)
Tractat a: Avenoza et al. (2007), “Tipos y tipologÝas de manuscritos medievales catalanes: las proporciones anˇmalas”, Scriptorium
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecciˇ personal
FacsÝmil: Reproducciˇ parcial del Ms. BdC 713 Flos sanctorum (2002)
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecciˇ personal
Tractat a: Brunel-Lobrichon (1976), ““Vida de sant Francesc”. Versions en langue d'oc et en catalan de la Legenda aurea”, Revue d'Histoire des Textes 228-31 , n. Ms. Ba
Tractat a: Voragine et al. (1976), Llegenda └uria xx-xxi
Catalogat a: Miquel Rosell (1958-69), Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona 2:221

Internal Description
Number of texts in volume: 174
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1455
Location in volume ff. ira-cclxxxvivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1984
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Llegenda aurea
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ira] Del primer auenjment de ihesu crist
text: T10Ot lo temps daquesta present vida … [ cclxxxvivb] … tu ajuts als teus cultiuados en la lur velesa ab les teues oracions AMEN
colofˇ: Ffinito libro sit laus gloria cristo Amen
References (most recent first) Corominas (1974), “Les Vides de sants rosselloneses del manuscrit 44 de ParÝs”, Lleures i converses d'un fil˛leg 3:162-211
Balaguer y Merino (1881), “La traducciˇ catalana del Flos sanctorum comparada per medi de dos diferents textos”, Revue des Langues Romanes 56-60 , n. (ed. fragm. ff. 65va-66ra)
Note algunes de les “Vides” no pertanyen a la Legenda aurea, cas de les pr˛priament catalanes, com la de santa EulÓlia f. 77ra-va, sant Feliu de Girona ff. 182rb-183rb, santa EugŔnia, sant NarcÝs ff. 247va-248va, santa BÓrbara f. 284rb-va, que apareixen tambÚ a d'altres manuscrits hagiogrÓfics
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 11934
Location in volume ff. 1ra-4va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4603
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'adveniment de DÚu Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1ra] Del primer auenjment de ihesu crist
text: T10Ot lo temps daquesta present vida es deuesit en quatre partides de temps … [ 1va] … lo qual temps representa la glesa deles vuytanes de pentacosta entro alauenjment de deu so es en Auent
rubr.: Del segon avenjment spiritual
text: L4auenjment de deu per tres setmanes seffa asignifficar … que defena la nostra freuolesa e ques combata per nos
rubr.: Del segon auenjment quant venra jutgar los morts ells vius
text: D4el Segon auenjment so es quant venra jutgar los vius els morts … [ 4va] … totes cosas en .j. moment axi com lull atancar e obrir se faran de mantenjnent [sic] per volentat de deu
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 11935
Location in volume ff. 4va-8va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10624
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Andreu
Language catalÓ
Date escrit 1250 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4va] De sant Andreu apostol prolech
text: A3ndreu es enterpretat šo es que vol dir bell … la passio de aquel scrisqueren los preueres de asia
rubr.: De sant Andreu apostol
text: A3ndreu e alscuns dautres discipols foren per .iij. vegades appellats per nostre Senyor … [ 8va] … e axi col bisbe entra en la sgleya el Prebost mori soptament el camp fo restitujt en la glesia e adso [sic] fo feyt per sant Andreu
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 11936
Location in volume ff. 8va-11vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10627
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la vida de sant Nicolau
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 8va] De sent Nicholau prolech
text: N4icholau es dit anjco que es victoria e les que es pobol de que es dit Nicholau … laqual en Johan diacha en lati la translada e moltes cosas hiajusta
rubr.: De sant Njcholau
text: N3icholau fon ciutada dela Ciutat de patera e fo engenrat e Nat [f. 8vb] de molts Richs e honrats parents … [ 11va] … en la qual los parens fahien lur gran [f. 11vb] sollempnitat de sant Nicholau entre ells fo pausat per que gran gaug fou a tots engenrat
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 11937
Location in volume ff. 11vb-13ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10628
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Ll˙cia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 11vb] De santa lucia verge prolech
text: L3ucia es dita de luu cor luu ab elesa en esgardament … obres fasen senes negligencia e senes tarditat O es dita lucia en cays de luu via de salut
rubr.: De santa lucia verges
text: L3ucia verge de saragossa de molt Noble ljnatge ausint la fama de santa Agata per tots Cecilia … [ 13ra] … en aquel matex loch ela mori e per ells molt honradament fo sebelida En apres sobre lo seu vas fo esgleya hedifficada
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 11938
Location in volume ff. 13ra-16rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10629
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Thomas
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13ra] De sant Thomas
text: T4homas vol dir aytant con abis o doble thomas es apelat en grech didimus o es dit thomas atomos … per que li dix sent thomas Tu senyor est deus meu e senyor meu
rubr.: De sent Thomas
text: [T]3homas apostol con stegues en lo Ciutat de cesaria aparech ad ell nostre senyor … [ 16rb] … el presica [sic] entro ala sua passio la qual soferi per sos enamjchs dela fe de jhesu christ quil ensenyaren per que mori
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 11940
Location in volume f. 16rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11194
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De les festes de renovaciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 16rb] Dites deles festes que son enfre lo temps de Renouacio
text: D3ites deles festes qui son enfre lo temps de Renouacio que comensa de Moysen e dels profetes … entro a Septuagesima axi con de sobre en lo prolech es lest e consenyat al comensament del libre
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 11941
Location in volume ff. 16va-19vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10630
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La nativitat de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 16va] Dela Natiujtat de Jhesu christ
text: L4A Natiuitat de ihesu christ segons carn axi com als seus diem fon feyta complits dadam entro en aquell temps v. M. e CC e xxvij anys … [ 19vb] … segons alcuna manera anos fo resemblant cor per aytal porta com nos exi E sagons alcuna manera
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 11942
Location in volume ff. 19vb-20va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10631
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa AnastÓsia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 19vb] De sant Anastasia prolech
text: A4Nastasia es dita ab ana que vol dir en sus e stasis que vol dir stat per šo cor santa Anastasia a densus stech en virtuts si matexa gardan de peccats
rubr.: De sant Anastasia
text: A4Nastasia dona plus Noble que fos dels Romans que ffo fila den pretexat baro molt Nobla qui era pagan e dela sua mare na fausta … [ 20va] … En apres Napollonja lo cors de santa Anastasia sebeli molt honradament en lo seu verger en lo qual auja feyta primerament .j. glesa
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 11943
Location in volume ff. 20va-23vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10632
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Esteve
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 20va] prolech de sent Steue
text: S4steue [sic] en grech vol dir corona en latin … [ 20vb] … E es dit visio per so car les vidues donaua lausable ensenyament
rubr.: De sant Steue
text: S4ent Steue fon dels .vij. diaques quj foren per los apostols en lo lur offici o seruici aordonat … [ 23vb] … la primera manera fo en sent Steue la .ij. manera fo en sent Johan euangeliste lla .iij. manera fo en los ygnocents
Note inclou les r˙briques “Per que es dit dels sants quj sadormjren quant exiren daquest mon” i “Mes per que son mudades les festes dels sants”
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 11944
Location in volume ff. 23vb-26va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10633
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 23vb] del nom de sant Johan
text: I5ohan vol dir gracia del senyor o en lo qual es gracia o al qual es donat … la qual vida ysidorus en lo libre del nexement laujda eles possessions dels sants pares abreuya
rubr.: Del nom de sant Johan euangeliste
text: [ 24ra] I4ohan apostol e euangeliste fo amat per nostre Senyor e fo verge elegit … [ 26va] … per que fo manifest que sent johan en forma de palagri anaquel aparech quant li liura lanel
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 11945
Location in volume ff. 26va-28rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10634
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels innocents
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 26va] Dels ignocents quj moriren per ihesu christ
text: L4os ygnocents son dits no nocens en .iij. maneres … [ 26vb] … so es garda los ignocens per babtisme en apres veges la eugaldat de bona obra que feseren
rubr.: Dels ignocents quj moriren per jhesu crist
text: L4os ignocents foren morts per herodes ascalonita … [ 28rb] … salome sor del feu auciure tots los jueus axi com per son frare li era manat nj ad [sic] ordonat
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 11946
Location in volume ff. 28rb-29vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10635
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Thomas de Contuberi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28rb] de sant Thomas prolech
text: T4omas vol dir aytant com abis so es pregan en humjlitat … [ 28va] … Cor en doble manera dauant los altres fo so es per paraula e per exempli e fo trencat en passio
rubr.: De sent Thomas de conturberi
text: T4homas de conturber de mentre que el staua en la Cort del Rey danglaterra el vese fer dalcunes causes ala Cort que molt eren contraries ala Region [sic] christiana … [ 29vb] … per que demantenent la enfermetat li retorna axi con lauja hauda dabans
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 11947
Location in volume ff. 29vb-34rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10636
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Silvestre
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29vb] Del nom de sant Siluestre prolech
text: S4iluestre es dit de sile que es lud e de terra que vol dir en cays lud de terra … en .j. concili de .lxx. bisbes per los catolichs ligadora ve remembran se segons ques pot veser en lo [f. 30ra] decret
rubr.: De sant Siluestre
text: S4iluestre per la mare que auja nom justa fo per nom e per feyt engenrat … [ 34rb] … En apres aquelles paraules fiselment en nostre Senyor sadormj
Note inclou les r˙briques “dela mort dels jnfants” i “ Dela disputacio dels Jueus”
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 11948
Location in volume ff. 34rb-38ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10638
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la circumcisiˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 34rb] Dela circumcisio de nostre Senyor jhesu christ
text: L5O dia dela circumsisio de nostre Senyor Jhesu christ .iiij. causes lo fan celebrador … [ 38ra] … que aquells als quals veurets mal fer quels ne corregiats vlls ne reprenets castigan asso diu sent Augusti
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 11949
Location in volume ff. 38ra-41va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10639
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Com nostre Senyor apareguÚ als tres Reis d'Orient
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38ra] Dela aparicio de Jhesu christ nostre Senyor
text: L5a festa dela aparicio de nostre senyor es en Noblesia per .iiij. mjracles … [ 41va] … lurs corses dels quals solien ja ser Amjla Ala sglesia quj era del orde dels presicadors mas ara jason en la Ciutat de coloya honradament
Note inclou la r˙brica “Dela apparicio dela estela”
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 11950
Location in volume ff. 41vb-44va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11195
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). Dels benaurats mÓrtirs sant JuliÓ i santa Basilissa
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 41vb] Dels benesurats martirs sent Julia e santa besalissa sposa sua
text: L3os benesuyrats martis de semperaren lo segle nos han lixat aquest titol lo do de lurs batalles … [ 42ra] … so que nosaltres vos direm per so que tresen aprenats qual es lo loguer de tresensa
rubr.: De sant Julia e de santa basalissa sposa sua
text: A3quest benesurat sent Jolia fo de Noble linatge segons lo mon de son pare e sa mare no aujen pus fil nj fila … [ 44va] … lus parens passaren en breu de temps daquest segle he lexaren herets coujnables per los quals no fossen enganats del spiritual do
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 11951
Location in volume ff. 44va-45rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10808
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pau primer ermitÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44va] De sant paul lo primer hermjte
text: P3aul fo lo primer hermjte segons qu diu sent Jeronjm qui scrjsch la sua vida … [ 45rb] … E Nantonj pres la gonella den paul qui era feyta de palma la qual el puys se vestia en dies festiuals per gran honor
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 11952
Location in volume ff. 45rb-46rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10641
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Remigi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 45rb] del nom de sant Remjgi prolech
text: R3emigi es dit de remigi que vol dir aytant compayent … la vida del scrisch larseuesque de rems bonament
rubr.: De sant Remigi [prolech - tatxat]
text: R4emigi fo doctor molt Noble e confessor de nostre senyor lo nexament del qual fo per vist per .j. hermjta … [ 46ra] … E sant Remigi quj fo molt en Noblesit per moltes virtuts [f. 46rb] en Pau ab deu sadormj
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 11953
Location in volume ff. 46rb-47ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10642
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Hilari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 46rb] del nom de sant ylari prolech
text: I3lari vol dir aytant com alegre per so cor el fo molt alegre en lo seruesi de deu … cor el fo molt scur en los seus dits dela sua sauiesa
rubr.: de sant ylari bisbe
text: I4lari fo bisbe dela Ciutat de payton En la Regio de quitanja nasch lo qual fo resplandent entre les gents axi com la stela luciffer … [ 47ra] … En axi com la claretat daquj parti sent ylari a deu sen ana
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 11954
Location in volume ff. 47ra-48ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10643
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Machari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47ra] de sant Machari prolech
text: [M]achari es dit de macha que [f. 47rb] vol dir en gin e de ares que vol dir vertut … ffo masestre en Regiment de prelacio
rubr.: De sant Machari abat
text: M3achari qui era abat deuala de sentinj E entra dormjr en .i. vas en lo qual eren sebelits corsos de pagans … [ 48ra] … E apres totes aquestes cosas el molt clar per virtuts en Pau ab deus se pausa
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 11955
Location in volume f. 48ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10644
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Feliu in Pincis
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48ra] De sant ffeliu en pincip [sic] appelat
text: F4eliu en pinci es appellat en axi per lo loch en que staua … [ 48vb] … el se gita en oracio en lo pariment dauant lautar del qual loch el sen ana finalment adeu
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 11956
Location in volume f. 48vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10645
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Marcel
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48vb] De sant Marcell prolech
text: M3Arcell es dit es dit [sic] en cays constreyen mal de si … leuan contrarietats o ferin o causigan
rubr.: De sant Marcell
text: M3Arcell con es [sic] fos sobira bisbe de Roma E blasmas en maximja enperador dela crueltat als christans … En lo qual seruesi apres molts anys vn nostre senyor repausa bonament
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 11957
Location in volume ff. 48vb-50vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10646
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Antoni
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48vb] De sant Anthonj prolech
text: A3nthonj es dit ab ana que vol dir aut … [ 49ra] … la vida del qual scrisch Anatasi
rubr.: De sant Anthonj
text: A4nthonj co el fos en etat de .xx. anys e ausis legir en la glesa si vols esser perfeyt ve e ven tot quant as e donao als paubres … [ 50vb] … En apres sent Anthonj quant fo en etat de .xc. v. anys en la seua vida quant hac tots los seus frares baysats en Pau ab deu se pausa en la sua gloria
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 11958
Location in volume ff. 50vb-51ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10648
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant FabiÓ Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 50vb] Del nom de sant ffabia prolech
text: F3abia vol dir aytant com home en cays fabregan [sic] la sobirana benesuransa [sic] so es la benesuransa gasanya
rubr.: De sant ffabia
text: [ 51ra] F5abia fo Ciutada dela Ciutat de Roma E col papa fos mort lo pobol saiusta per autre papa elegir … fo sent fabia scapsat per manament del emperador en deci per martir fo coronat
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 11959
Location in volume ff. 51ra-53va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10649
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SebastiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 51ra] De sant Sebestia prolech
text: S3ent sebestia es dit dengent e de benesuransa e de astim que es Ciutat e de ana que vol dir en sus … fo enreujronat e en reujronador cor tots los martis en reujronaua e tots los confortaua
rubr.: [ 51rb] del nom de sant Sebestia
text: S4ebestia fo molt bo baro christia e fo de linatge de narbona en apres el fo ciutada de mjla … [ 53va] … en los nostres pensaments dona virtut e profit e als enamjchs en tu dona adjutori
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 11960
Location in volume ff. 53va-55rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10650
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa AgnŔs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 53va] del nom de santa Agnes prolech
text: A4gnes es dita dayela per so car ela fou suau e humjl … E fo dita Agnes de agnoscendo per šo cor lauja de veri-tat [f. 53vb] conexh e persiquesch
rubr.: de santa Agnes verge
text: A3gnes fo verge molt sauia segons que diu sant Ambrosi quj scrjsch la sua passio … [ 55rb] … en guisa ques tardas danar al loch del martiri molt alegrament en lo qual la santa verge ana molt cuytosament
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 11961
Location in volume ff. 55rb-57ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10651
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vicent
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 55rb] Del nom de sant vicens prolech
text: U3icens es dit en cays cremant vicis … la sua passio scrisch sent Augusti segons que alguns disen la qual compila molt manifestament
rubr.: De sant vicens
text: [ 55va] U4icens fo de molt Noble linatge mes el fo ya plus Noble per fe e per Religio … [ 57ra] … tu sols aportest dobla palma tut apparalest en semps .ij. corones etc
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 11962
Location in volume ff. 57ra-59va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10981
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Basili
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 57ra] De sant basili bisbe
text: B3asili fo molt honrat bisbe e doctor mayorment de tanta santetat … [ 59va] … En apres el sen torna al lit Emantenent el retech lesperit adeu fiselment
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 11963
Location in volume ff. 59va-62vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10647
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan almoiner
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 59va] Del nom de sant Johan almoyner
text: I5ohan almoyner fo patriarcha delexandria … [ 62vb] … En apres sent Johan sen torna en lo vas ab los autres bisbes
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 11964
Location in volume ff. 62vb-64ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10652
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La conversiˇ de sant Pau ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 62vb] Dela conuersacio de sant Paul
text: L3a conuersacio de sent Paul apostol fon feyta en aquel any en lo qual Jhesu christ resebech passion … [ 64ra] … fo en sent Paul abstinencia del menyar quj li era legut de menyar sens peccat
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 11965
Location in volume f. 64ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10655
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del temps de desviaciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ 64ra] D4it es deles festes que son enfre lo temps lo qual es contengut en partida sots lo temps de peregrinacio … E dura entro amoysen lo qual temps representa la glesa de Septuagesima e dura entro Apascha
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 11966
Location in volume ff. 64ra-65ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11119
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De septuagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 64ra] De Septuagesima
text: S4eptuagesima signiffica lo temps de desuiacio … [ 65ra] … Car al trebalant sera donat lo diner E al corrent loguer E al combatent corona
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 11967
Location in volume f. 65ra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11120
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sexagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 65ra] De sexagesima
text: S4exagesima comensa en lo dimenge [sic] En lo qual se canta en lo comensament dela missa .j. cant qui comensa en axi E per que dorms \tu/ Senyor … [ 65va] … perso quels ajut en benesuranses els deliure de mals Amen
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 11968
Location in volume ff. 65va-66ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11121
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De quinquagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 65va] De quinquagesima
text: Q4uinquagesima dura del djmenge [sic] en lo qual se canta en la missa. Tu sies amj Senyor deffenedor … [ 66ra] … per que en aquest temps canta hom molt souen lo psalm quj comensa miserere mei deus quj es psalm de penjtencia e de gran perdo
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 11969
Location in volume f. 66ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11122
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De quadragesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 66ra] De quadragesima
text: Q4uadragesima comensa en lo dimenge en lo qual se canta .i. cant qui comensa apela me de tribulacio etc … [ 66vb] … per so que nos dignament puscam meyar lanyel de vida
Note inclou les r˙briques “Per que dejuna hom xl dies' i “Per qual raso fem Nos la carenma en lo temps que Jhesu christ la ffe
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 11970
Location in volume ff. 66vb-67va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11123
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels quatre temps
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 66vb] Dels dejunjs dels quatre tempres
text: L5os dejunis dels .iiij. tempres foren stablides per en calixto papa … [ 67va] … per so car los apostols eren trists dela mort de nostre Senyor
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 11971
Location in volume ff. 67va-68vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10656
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ignasi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 67va] de sant ignaci bisbe dantiotxa
text: I4gnaci vol aytant dir en cays ffoch pacient del amor del senyor … [ 68vb] … E per la honor dela que es gran senes mesura
Note inclou la r˙brica “ Per qual raso foren feytes antifones .iij. salms en tonats”
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 11972
Location in volume ff. 68vb-73ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10657
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dela purificaciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 68vb] Dela purifficacio dela verges [sic] Maria
text: [ 69ra] L4a purificacio dela verge Maria fo feyta apres la Natiujtat de nostre senyor Jhesu christ .xl. dies … [ 73ra] … E co ela vetla .j. nuyt en vna glesa de santa Maria en la festa dela purifficacio e aquj ela resebech senserament sanjtat de tot son mal
Note inclou la r˙brica “Per que es stablida aquesta ffesta”
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 11973
Location in volume ff. 73ra-74rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10658
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Blasi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 73ra] del nom de sant blasi prolech
text: B4lasi vol aytant dir com blanch … E fo el poch per humjlitat de bones e honestes costumes
rubr.: de sant blasi
text: C4on sent blasi resplandis per santetat per que los christians lalegiren per bisbe … [ 74rb] … E axi el fo degolat ab dos jnfants pochs
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 11974
Location in volume ff. 74rb-76rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10659
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa └gata
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74rb] De santa Agata Proleg
text: A4gata es dita de Agios que vol aytant dir co sant … la qual causa fo manifesta per los Angels quila sebeliren
rubr.: De santa Agata
text: A3gata verge fo ffrancha per pensa E per cors molt bela … [ 76ra] … E hac santetat de pensa [f. 76rb] e mostra deliurament dela terra
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 11975
Location in volume f. 76rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10661
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vedast
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 76rb] Del nom de sent vadast prolech
text: U3edast vol aytant dir co en cays verament donan ensenament … per so cor contrarietat se lunya del molt perdurablament e senes fi
rubr.: de sent vedast
text: U3edast fo ad ordonat en bisbe per sant Remigi. Eco el venges ala porta dela Ciutat el atroba aquj .ij. homes paubres … E apres pochs temps el se repausa en pau ab deu Jhesu christ
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 11976
Location in volume ff. 76rb-77ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10662
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Aman
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 76rb] De sant Aman
text: A4man es dit per so car fo amador nasch sent Aman de molts Nobles parens … [ 76vb] … E sent Aman escapa en axi [f. 77ra] de les lurs mans E molts mjrales fossen feyts perel el sedormj en Pau a deu bonament
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 11977
Location in volume f. 77ra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11196
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa EulÓlia de Barcelona
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 77ra] De santa Eulalia
text: S4anta Eulalia fo dela Ciotat [sic] de barsalona E fo fila de Nobles paren E en enfantesa comensa ad amar deu … [ 77va] … lo seu cors preseren e en bells lansols len voloparen
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 11978
Location in volume ff. 77va-78ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10663
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant ValentÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 77va] Del nom de sant valenti prolech
text: [V]3alenti vol aytant dir co ualor tenent … [ 77vb] … en cays valent tiron que vol dir Caualer de christ
rubr.: De sant valenti
text: U3alenti do molt honrat preuere En claudj lemperador felo venjr deuant si … [ 78ra] … e adonchs lo pretor fe degolar lo sant baro glorios
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 11979
Location in volume f. 78ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10664
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Juliana
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 78ra] de santa Juliana
text: I4vliana de mentre que ela era sposada an enlogrj nos volch ad el ajustar … [ 78vb] … E mantenent la mar gita los corses qui foren menyats per aušels e per besties tots aquels quj eren
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 11980
Location in volume ff. 78vb-81ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10665
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la cadira de sant Pere ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 78vb] Dela cadira de sant Pere
text: L3a chadira de sent Pere. es dita esser en .iij. maneres. So es rial segons ques lig en lo segon libre dels Reys en lo .xxiiij. capitol disent daujd sesent en la cadira … [ 81ra] … segons que aquela paraula diu en son simple axi com acoloma
Note inclou la r˙brica “Perque ten hom los pels als clerges en torn lo cap”
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 11981
Location in volume ff. 81ra-82vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10666
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MaciÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 81ra] prolech de sant Macia
text: M4acia en abraych vol aytant dir com donat en lati de nostre Senyor … la vida del qual scrjsch en beda segons ques lig en les gleses
rubr.: De sant Macia
text: M4acia apostol fo stablit e pausat en loch de judes … [ 82vb] … E lig se aquj matexs quel cors del fo aduyt de Judea en Roma E de roma fo mudat en la Ciutat de Traueri
Note inclou la r˙brica “En Judes auci son pare E hac sa mare per muller”
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 11982
Location in volume ff. 82vb-90ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10668
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Gregori
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 82vb] De sant Gregori papa
text: G4regori es dit de grech que es folch e de gore … [ 83ra] … la vida del qual compila en Johan diacha en apres molt diligentment
rubr.: De sent Gregori papa
text: G4rogori fo engenrat dela liyada dels sanadors de Roma … [ 90ra] … mes mostrat auem que el es negre E aquj els jaguiren molt gran lum E apres els sen anaren
Note inclou les r˙briques “Sant Gregori establi lofici el cant dela glesa e quels clerges tengessen scola de cant” i “Quj ordona tot loffici dela sglesia per tot lo mon”
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 11983
Location in volume f. 90ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10625
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant LongÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 90ra] De longi quj mes la lansa alongi
text: L4ongi era caualler capdeler de .C. cauallers Estech costa la creu de ihesu christ … [ 90rb] … per que de mantenent el resebech sanitat de cors e de vida e de vista E en bones obres el loy fenj la seua vida
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 11984
Location in volume ff. 90rb-94ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10669
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Benet
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 90rb] Del nom de sant beneset prolech
text: B3eneset es dit per so car el benesi moltes causes … Car ell merich [sic] la perdurable benediccio ad auer la vida del qual scrisch sent Gregori papa
rubr.: De sant beneset
text: B4eneset fo dela proujncia de mjrcia nat E fo trames per apendre letres Aroma … [ 94ra] … E en lohoratori de sent Johan babtiste que el auja quant destroy lo temple denapolli
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 11985
Location in volume ff. 94ra-95rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10670
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Patrici
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 94ra] De sant Patrici prolech
text: P4atrici dementre presicaua [sic] lo Rey dels scots dela passio de ihesu christ staua dauant el … [ 95rb] … E apres .xxx. dies el vench ala Ciutat de deu
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 11986
Location in volume ff. 95rb-98va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10671
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'anunciaciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 95rb] Dela anunciacio dela verges Maria
text: A4nunciacio es dita per lo car en aquel dia fon denunciat lauenjment del fil de deu … [ 98va] … a negun hom quj reclam la verges maria E mantenent lo dimonj ses venesi
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 11987
Location in volume ff. 98va-104va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10672
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La passiˇ de nostre Senyor Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 98va] Dela passio de nostra Senyor deu jhesu christ
text: P4assio de ihesu christ fo per la dolor amara E per les carnjment despitosa … [ 104va] … E co el fo mot trebalat el saucisch ab lo seu coltell
Note inclou el text sobre el naixement de Pilat
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 11988
Location in volume ff. 102vb-103rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11110
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. El naixement de Pilat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 102vb] Del neximent de pilat
text: ffo .i. Rey qui conech carnalment vna puncela quj auja nom pila … [ 103rb] … pilat trames .i. seu amjch a lemperador a Roma per so que les cusas daquel feyt
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 11990
Location in volume f. 104va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11111
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del temps de reconciliaciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 104va] Dites deles festes qui son enfre lo temps dela reconsiliacio
text: D4ites deles festes qui son enfre lo temps de desuiacio … lo qual temps recomta laglesa de pascha entro ales vuytaues de pantacosta
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 11991
Location in volume ff. 104va-109va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10673
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la resurrecciˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 104va] Dela ressurreccio de jhesu christ
text: L4a Resurreccio de ihesu christ fo en lo .iij. dia dela seua passio … [ 109va] … lo jutge vesem e no humjl qujns ve combater no ges que stia ab nos ans ve per so queych get aquests que nos tenem preses
Note inclou les r˙briques “En qual manera Jhesu christ deliura los sants Pres dinfern” i “Dels mjracles que deus fe despulan jnfern”
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 11992
Location in volume ff. 109va-110rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10674
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Segon
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 109va] Del nom de sent Segon prolech
text: S3egon vol autant dir co si basten So es que per honestat de bones costumes se componja … E aquest maritr pressioses no tant solament ana per la primera via ans o fe perla segona
rubr.: De sant Segon
text: S3egon fo molt Noble caualler e molt Noble serujdor de christ … [ 110rb] … E quant ells lo sebeliren sofrj passio en lo tercer dia deles kalendes dabril
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 11993
Location in volume ff. 110rb-111rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10675
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Maria egipcÝaca
Language catalÓ
Date escrit 1260 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 110rb] De santa Maria egipciaga
text: M3aria egepciaga que era apelada peccadora fe en .i. hermjtatge molt strany … [ 111rb] … E quant lach feyt lo laho axi co angel sen ana El vel sena ana al monestir lausan deu
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 11994
Location in volume ff. 111rb-114vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10676
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ambrˇs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 111rb] De sant ambrosi prolech
text: A4mbrosi es dit de ambra que es especia be flayrant e preciosa … [ 111va] … E scrisch la vida del En Paulj bisbe de Noles E tramnes la asant Augosti
rubr.: Del nom de sant Ambrosi
text: A4mbrosi fo fil de Ambrosi qui fo pretor de Roma … [ 114vb] … La vida de sant Ambrosi e de sant Valeria es en la vida de santa Cicilia
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 11995
Location in volume ff. 114vb-116vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10677
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jordi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 114vb] De sant Jordi prolech
text: G3ordi es dit de egeos que es terra e orge que es tolre … E en altre loch se lig que el sofferi passio sots en dioclecia emperador de precia en presencia de .lxx. Reys del seu emperi
rubr.: De sent Jordi
text: I4ordi fo de molt Noble linatge de capadocia E uench en la prouencia de libia en la Ciotat de Cilena … [ 116vb] … lo mati no pogren maure la capsa \entro/ que agren aqui gequidas .j. partida deles Reliquias
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 11996
Location in volume ff. 116vb-118ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10678
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Marc
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 116vb] De sant march euangelista prolech
text: M3arch es enterpetat molt sobira per manament e sert e declinat E amar … [ 117ra] … E alarga la lausor diujnal e conforta la glesa
rubr.: de sant March euangelista
text: M3arch euangeliste fo de linatge de preueres E fo preuere de sant Pere apostol … [ 118ra] … demantenent li recomta tot so que avia vist E ab molt gran gaug el sadormj en deu
Note inclou la r˙brica “En qual loch es lauengeli de sant March”
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 11997
Location in volume f. 118ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10679
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Marcel Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 118ra] de sant Maršel
text: M4ršel Regi .ix. anys e .iiij. meses la glesa de Roma … [ 118rb] … per que ana la e obesi als manaments
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 11998
Location in volume f. 118rb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10680
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vidal
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 118rb] De sant vidal prolech
text: U3idal vol aytant dir co viuent aytal cor aytal qual vinia defora … la passio del qual fo atrobada en lo libel de geruasi e de protasi
rubr.: Del nom de sant vidal
text: U3idal caual [sic] e consol dela seua muler Naueleria … [ 118vb] … la portaren mjg morta entro amjla en lo qual loch sen ana adeu
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 11999
Location in volume f. 118vb-119ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10681
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. D'una verge d'Antioquia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 118vb] duna santa verges
text: F3o vna verge en la ciotat [sic] dantioxa dela qual sent Ambrosi recomta la seua ystoria … [ 119ra] … per quens podem firmar si peccara de son cos sela que nol volia peccar ab ses paraules
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 12000
Location in volume ff. 119ra-123vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10682
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere mÓrtir
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 119ra] Del nom de sant pere prolech
text: P3ere es enterpetat conexent [f. 119rb] o des caussan … [ 119rb] … E daquj fo dit ferm per so cor lo martiri sostench molt baronjlment per la defencio dela fe Catholica
rubr.: del nom de sant Pere Martir
text: P3ere fo nouel martir del orde dels presicados e bataller dela fe molt bo … [ 123vb] … dela qual causa foren marauellats tots quant lo veseren tan ben sanat nj garit
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 12001
Location in volume ff. 123vb-124rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10683
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Felip ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 123vb] Del nom de sent ffelip prolech
text: F4elip es dit os de pera o os de ma … E es dit amador deles sobiranes causes per la contemplacio celestial
rubr.: De sent ffelip
text: F3elip apostol co presicas a persia .xx. anys el fo pres per los pagans … [ 124rb] … fo sent felip apostol quj ac .iiij. files profetes
Specific witness ID no. 68 BITECA cnum 12002
Location in volume ff. 124rb-127va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10684
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jaume ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 124rb] del nom de sant Jacme
text: I3acme vol aytant dir co sots plantador O sots plantat … fo el pes diujnal per grauetat de costumes E fo trencat ab darts per martiri
rubr.: De sant Jacme
text: I3acme apostol aquest es apelat Jacme al fey so es fil de Jacme … [ 127va] … la tersa vegada que els ytornaren flames de foch exiren de terra qujls cremaren tots
Note inclou la r˙brica “Deles maraueles que deus dona o mostra als juseus [sic] ans que destrois Jherusalem”
Specific witness ID no. 69 BITECA cnum 12003
Location in volume ff. 127va-130rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10685
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del trobament de la santa Creu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 127va] del trobament dela santa creu
text: L3o trobament dela santa crou per so car en aytal dia la crou fo atrobada … [ 130ra] … el li respos que nol volch renegar [130rb] deuant lo diable
Specific witness ID no. 70 BITECA cnum 12004
Location in volume f. 130rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10686
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Joan ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 130rb] De sant Johan de porta latina
text: I3Ohan apostol E euangeliste de mentre que presicaue en effesi … [ 130va] … sent Johan on con molt ben odoras E feses molts mjracles lo seu cors fo mudat en la dita Ciutat ab molt gran honor
Specific witness ID no. 71 BITECA cnum 12005
Location in volume ff. 131va-132rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10687
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De les letanies
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 131va] Deles letanjes maiors E manors
text: L3es letanies se fan en lany dos vegades So es en la ffesta de sant March … [ 132rb] … car fo aproat [sic] enlo cinet de Calsedonja per la .iiij. raso car los dimonjs lo temen molt fort
Note inclou les r˙briques “Per que diu hom quant Sternuda deus te ajut nj per ques senya hom quant badala” i “Per qual raso la glesa sona les squeles e trau les creus quant cau tempestat”
Specific witness ID no. 72 BITECA cnum 12006
Location in volume ff. 132rb-136ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10688
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'ascenciˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 132rb] Del puyament de Jhesu christ
text: L3o puyament de nostre senyor quant sen puya al cel fo en lo xl. dia de pascha … [ 136ra] … senyor aparela so que apareles car no appareles atu mas tu en nos entu en nos
Specific witness ID no. 73 BITECA cnum 12007
Location in volume ff. 136ra-141rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10689
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Lo trametiment del Sant Esperit
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 136ra] Del tremetament del sant sperit
text: L4O sant sperit fo vuy trames en semblansa de lenges de foch als apostols … [ 141rb] … Ol pausament deles mans significa ab solucio ques fa en confessio
Specific witness ID no. 74 BITECA cnum 12008
Location in volume f. 141rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10690
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant GordiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 141rb] del nom de sent Gordian prolech
text: G3ordian es dit ageos que es doma … malyin que es Rey en cays sobiran Rey
rubr.: del nom de sent Gordian
text: G3ordian veger de Julia emperador dauant .i. christia quj auja nom gener … E ab sent Epimaco qui era ja mort per en Julia el fo soterrat
Specific witness ID no. 75 BITECA cnum 12009
Location in volume ff. 141rb-142ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10691
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Nereu i Aquileu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 141rb] Del nom de Sent Nero [sic] prolech
text: N3ereo es entrepretat consel de lum o nereus es dit de neret que vol dir lucerna … [ 141va] … les passions dels quals es scrit [sic] Eutites en victoria. En macro qui foren ser de christ
rubr.: Del nom de sant Nero
text: N4ereo. E exiles foren homes casts natalment E colgadors duna donzela neta de domjcia lemperador … [ 142ra] … els lurs corses sebeli mantenent sent Sesari honradament
Specific witness ID no. 76 BITECA cnum 12010
Location in volume f. 142ra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10692
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pancraci
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 142ra] De sant Pancrassi prolech
text: [ 142rb] P3ancrassi es dit de pan que vol dir tot E gratus … E fo subjugat abatiments de diuerses turments Efo colorat per diuerses virtuts
rubr.: Del nom de sant prancrassi
text: P3ancrassi fo fil de molts nobles parents E fo orffe de pare … [ 142va] … E ay sos serua en aquel loch que grans causes fon aquj aytal jurament
Specific witness ID no. 77 BITECA cnum 12011
Location in volume f. 142va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11112
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del temps de peregrinaciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 142va] Dit es deles festes quj son enfre lo temps de Reconsiliacio
text: D3ites deles festes qui son enfre lo temps de reconciliacio … [ 142vb] … ans varieya axi co la festa de pascha
Specific witness ID no. 78 BITECA cnum 12012
Location in volume ff. 142vb-143ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10694
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant UrbÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 142vb] Del nom de sant Vrba prolech
text: U3rba es apelat per sa cortesia vrba es de de [sic] vr que vol dir lum o foch … E fo resposta per ensenyament
rubr.: Del nom de sant vrba
text: U3rba sucsesich an calixto papa on co en lo seu temps fos grans persecursios [sic] de crestias [sic] … [ 143ra] … Eapres els sosteneren los corses dels sants barons honradament
Specific witness ID no. 79 BITECA cnum 12013
Location in volume f. 143ra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10696
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa PetronilĚla
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 143ra] Del nom de santa patronjlla
text: P4atronjlla fo fila de sant Pere apostol e co ela fos mot bela … [ 143va] … Mes en Just quj era son clerge lo sebeli honradament
Specific witness ID no. 80 BITECA cnum 12014
Location in volume f. 143va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10697
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere exorcista i de sant MarcelĚlÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 143va] De sant Pere exorcista
text: P3era exorcista dementre que era tengut pres per ennartunuo … [ 143vb] … per ques bateya en apres el sen ana en deu en pau
Specific witness ID no. 81 BITECA cnum 12015
Location in volume ff. 143vb-144rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10698
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Prim i de santa FelÝcia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 143vb] Del nom de sant prim prolech
text: [ 144ra] P3rim vol aytant dir co sobira o gran ffelicia vol aytant dir co hom vell benesuyrat
rubr.: Del nom de sant Prjm
text: P3rim en felicia foren accusats dauant en deoclecia e Maximja … [ 144rb] … e als corps mes los crestias los sebeliren molt honradament
Specific witness ID no. 82 BITECA cnum 12016
Location in volume ff. 144rb-146ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10699
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant BarnabÓs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 144rb] Del nom de sant barnabas prolech
text: B3arnabas vol aytant dir co fil de viuent o fil de consolacio … [ 144va] … la passio del scrisch e compila sent johan la qual trelata de grech en lati en beda
rubr.: Del nom de sant barnabas
text: B3arnabas fo preuere e fo del linatge de cipri … [ 146ra] … sent barnebas primerament presica christ a Roma E fo bisbe de mjla
Specific witness ID no. 83 BITECA cnum 12017
Location in volume f. 146ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10701
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vitus i Modest
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 146ra] Del nom de sant victor Prolech
text: U3ictor es dit de vida o victor en quaix de virtut … Modest vol ay- [f. 146rb] tant dir co stant en manera
rubr.: del nom de sant victor
text: U3ictus fo enfant Noble e fisel e en edat de .xij. anys E en Secilia sofferi martirj … [ 146vb] … E fo reuelat en .i. femna dela Ciotat [sic] de florensa quils atroba els sebeli honradament
Specific witness ID no. 84 BITECA cnum 12018
Location in volume f. 146vb-147ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10711
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Quiric
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 146vb] Del nom de sant qujrich prolech
text: Q3uirich vol aytant dir co querent arch … Julita vol aytant dir co ajudan vida per so car spiritualment visch on per ayso profita mots
rubr.: Del nom de sant Qujrich
text: Q3uirich fo fil dena Julita quj fo molt Nobla femna … [ 147ra] … E foren atrobats los lurs corses entemps de contesti gran con fos retuda la pau ala glesa
Specific witness ID no. 85 BITECA cnum 12019
Location in volume f. 147ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10978
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). De sant MarÝ monjo
Language catalÓ
Date tradu´t 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 147ra] Del nom de santa M. monge que era femna
text: M4aria verge fo i. fila tant solament de son pare On co son pare entras en .i. monastir el muda labit ala seua fila per so que no semblas femna … [ 147rb] … al vas dela santa dona ela fo garida al qual vas venen moltes gents e si fan molts mjracles. Mori en lo .xiiij. dia deles kalendas de Juliol
Specific witness ID no. 86 BITECA cnum 12020
Location in volume ff. 147rb-148rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10702
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Gervasi i de sant Protasi frares
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 147rb] Del nom de sant Geruasi prolech
text: G3eruasi es dit de gear que vol dir sacre e de vas … [ 147va] … la passio dels quals a troba sent Ambrosi scrita sots los caps dels
rubr.: Del nom de sant Geruasi
text: G3eruasi e protasi foren frares E foren fils de sent vidal … [ 148rb] … abdos foren coronats engalment los quals eren exits dun ventre ensemps
Specific witness ID no. 87 BITECA cnum 12021
Location in volume ff. 148rb-152ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10703
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan baptista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 148rb] De sant Johan babtista prolech
text: I3ohan babtista es nomenat en moltes maneres. Car el es appellat profeta … [ 148va] … E per lo nom dauant corredor es demostrada la gracia del seu aparalament
rubr.: Dela natiujtat de sant Johan babtista
text: L4a natiujtat de sent johan babtiste fo denunciada per langel Gabriel En aquesta manera … [ 152ra] … axi co si .i. hom fort lalj estrenges per que soptament casia en rera
Specific witness ID no. 88 BITECA cnum 12022
Location in volume ff. 152ra-153ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10704
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Joan i sant Pau
Language catalÓ
Date escrit 1250 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 152ra] De sent Johan e de sant Paul
text: I3ohan en paul foren prebosts dena Constansa fila de contesti [sic] lemperador … [ 153ra] … per passio engals E per art semblants en .j. Senyor tos temps gloriosament Amen
Specific witness ID no. 89 BITECA cnum 12023
Location in volume f. 153ra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10705
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lleˇ Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 153ra] De sant leo papa
text: L3eo papa segons ques lig en los mjracles dela benesuyrada verge que el cantaua mjssa en la glesa de santa Maria … [ 153va] … Eu ey pregat deus per tu e at perdonat tots tos peccats
Specific witness ID no. 90 BITECA cnum 12024
Location in volume ff. 153va-157rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10706
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 153va] Del nom de sant Pere apostol prolech
text: P3era apostol ac .iij. noms car el fo apelat Symon baryona … [ 153vb] … lo seu martiri scrisch en marcel papa quart En egipus en leo papa
rubr.: de sant Pere apostol
text: P3ere apostol entre los altres apostols E sobre los autres apostols fo de mayor volentat … [ 157rb] … es coronat sent Paul E sent P. per la crou en la Ciotat [sic] de Roma per en Nero
Specific witness ID no. 91 BITECA cnum 12025
Location in volume ff. 157rb-160ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10707
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pau ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 157rb] De sant Paul apostol prolech
text: P3aul vol aytant dir co boca de trompa O boca dels … [ 157vb] … lo qual conuerti ala fe la passio de sant Paul scrisch en lin papa
rubr.: de sant paul apostol
text: P3aul apostol sofferi moltes tribulacions apres lo seu conuertiment … [ 160ra] … Els romatans Els sarrayns E detot en tot los homes subjuga sots lo jou de veritat
Specific witness ID no. 92 BITECA cnum 12026
Location in volume f. 160ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10708
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vii. frares e de la llur mare
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 160ra] Del nom dels set ffrares
text: S4et frares foren fils de santa felicitat los quals agren nom … [ 160rb] … sofferj passio per la mort dels enfants qui foren vij. E la .viij. per lo cors seu propri dela
Specific witness ID no. 93 BITECA cnum 12027
Location in volume ff. 160rb-161vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10796
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Teodora
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 160rb] De santa teodora Nobla verge
text: T3eodora fo Nobla femna e bela e bela [sic] e auja marit molt Rich En temps del emperador En zeynoni … [ 161vb] … axi que labat mort del Monastir el fo elegit en abat per tots los monges
Specific witness ID no. 94 BITECA cnum 12028
Location in volume ff. 161vb-162va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10710
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Margarita
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 161vb] de santa Margarida prolech
text: M3argarida es dita duna pera preciosa qui es appellada Margarida … la seua ligenda scrisch en teotimus quj era baro molt sauj
rubr.: De santa Margarida
text: M4argarida fo dantiotxa fila de theodosi patriarcha dels gentils … [ 162va] … ela resebech lo corona de martiri sofferi passio en lo dia ques diu .xiij. dies deles kalendes de Juliol
Specific witness ID no. 95 BITECA cnum 12029
Location in volume ff. 162va-165vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11197
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Alexi de Roma
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 162va] De sant alexi de Roma
text: E4N temps de papa ignocent Canar Cadius et Onorius eren emperadors … [ 165vb] … on sebeliren lo sant cos honradament en lo xvij. dit de juliol del qual moujment exia gran odor E el mori a xvj. dies deles kalendes dagost
Note inclou les r˙briques “Com fo ensenyat alexi“, “Quant alesi se mes en la Nau”, “Com fou sercat alesi per lo mon”, “Quo parla la ymage”, “Co torna ala casa el pare”, “Col pare lalberga”, “Dela mort de sant alexi”, “Com la vou mana sercar lome de deu”, “Com fo atrobat alexi”, “Del dol del pare”, “Del dol dela mare”, “Del dol dela sposa”, “Com sebeliren Alexi”
Specific witness ID no. 96 BITECA cnum 12030
Location in volume 165vb-169rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10713
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Maria Magdalena
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 165vb] Del nom de santa Maria Magdalena prolech
text: M4Aria vol dir deles mars mar o enlumjnadrju o en lumjnadora … [ 166ra] … car la on abundauan los faliments habunda gracia
rubr.: De santa Maria magdalena
text: M4aria magdalena es axi apelada per lo Castel Magdalo E fo fila de Nobles parens … [ 169rb] … la sua anima que sen puya al cel coma coloma
Specific witness ID no. 97 BITECA cnum 12031
Location in volume f. 169rb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10715
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant ApolĚlinari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 169rb] Del nom de sent apollinari
text: A3pollinare es dit de polens et de aros que es virtut … so es en cays baro virtuos e sens solament de vicis
rubr.: De sant apollinarj
text: A3pollinari fo dicipol de sent P. apostol E fo per ell trames de Roma en Reuenna … [ 169vb] … E apres el trames lo seu spirit a deus E fo sebelit per los christians honradament
Specific witness ID no. 98 BITECA cnum 12032
Location in volume ff. 169vb-170vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10716
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Cristina
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 169vb] Del nom de santa cristiana prolech
text: C3restiana vol dir co vntada ab cresma … e oli de deuocio en la pensa
rubr.: De santa cristiana
text: C2restiana fo fila de molts [f. 170ra] Nobles parents que fo enclausa per son pare … [ 170vb] … per que en Julia yrat la feu sagitar E apres ela trames a deu lo seu spirit
Specific witness ID no. 99 BITECA cnum 12033
Location in volume ff. 170vb-174ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10717
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jaume ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 170vb] Del nom de sant Jacme apostol prolech
text: I3acme aquest apostol es apelat Jacme zabadeu E fo frare de sent Johan benarges … [ 170ra] … per so car primerament es apelat ala gloria dela perdurabletat
rubr.: De sent Jacme apostol
text: I5acme apostol fil de zebedeu apres lassencio de jhesu christ … [ 174ra] … E crema la lenya el ligam sens que ad el nolj feu mal
Specific witness ID no. 100 BITECA cnum 12034
Location in volume ff. 174ra-175vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1330
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Vida de sant Crist˛fol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 174ra] Del nom de sant cristau prolech
text: C3ristau auja nom ans que fos bateyat en reprouat … [ 174rb] … E per pausament en pensa E per deuocio en laboca per confessio
rubr.: Del nom de sant cristau
text: C3ristau fo de ljnatge de cananeus. E fo molt alt de persona … [ 175vb] … E fe manament que si negu disia mal de deus nj de sent cristau que mantenent moris de glasi
Specific witness ID no. 101 BITECA cnum 12035
Location in volume ff. 175vb-177rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10809
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vii. frares dormints
Language catalÓ
Date tradu´t 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 175vb] Dels set frares dormens
text: S3et frares dorments son nats en la Ciotat [sic] de effesi … [ 177rb] … E feu absolre tots los bisbes quj confessassen la lur ressurreccio
Specific witness ID no. 102 BITECA cnum 12036
Location in volume ff. 177rb-178va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10721
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Nazari i sant Celsi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 177rb] Del nom de sant Natzari prolech
text: N2Atzari es dit en cays natzarenus … [ 177va] … la vida daquest sant Atroba sant Ambrosi en lo libre de sant Geruasi e de sent Protasi E fo trobada dejus los lus caps
rubr.: De sant Natzari
text: N3atzari fo fil de Noble baro que auja nom affrica qui era juseu … [ 178va] … e sebeli lo en la sgleya dels apostols molt honradament
Specific witness ID no. 103 BITECA cnum 12037
Location in volume f. 178va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10723
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Sant Feliu Papa mÓrtir
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 178va] De sant ffeliu
text: F4eliu fo elegit en loch de liberi en papa ey fo adordenat … E sent ffeliu estech en .j. seu camp del qual fo pres e menat E apres fo escapsat
Specific witness ID no. 104 BITECA cnum 12038
Location in volume f. 178va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10722
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Simplici i sant FaustÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 178va] De sant Suplici
text: S2uplici en fausti foren frares E co no volguessen sacrifficar [f. 178vb] ales ydoles els sofferiren molts turments a Roma per en dioclesia … E recomtaren atots la passio de santa Biatriu verge nj co fo venyada per deu
Specific witness ID no. 105 BITECA cnum 12039
Location in volume ff. 178vb-180ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10714
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Marta
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 178vb] De santa Martra [sic] osta de Jhesu christ
text: M3artra fo osta de ihesu christ E fo son pare e sa mare de linatge Reyal … [ 180ra] … en apres sen ana presicar en esclouenja lauengeli de deu. E apres .x. ans ela sen ana adeu
Specific witness ID no. 106 BITECA cnum 12049
Location in volume f. 193ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10732
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Sixte
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 193ra] Del nom de Sent Sixto prolech
text: S3ixtus es dit de asyos que vol dir deus e de estatus … e en la passio en bones obres
rubr.: de sent Sixt
text: [ 193rb] S4ixtus papa dela nacio detenes E folo primer filosoff … e degolaren sent Sixto e sent ffelician E sent Acapito
Specific witness ID no. 107 BITECA cnum 12040
Location in volume f. 180ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10724
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Abdon i Sennen
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 180ra] De Abdon e sennen
text: A3bdon e sennen foren marturiats per en deci enperador … [ 180rb] … aqui aguessen jagut .iij. dies En quirinj subdiaque los sebeli en la seua casa
Specific witness ID no. 108 BITECA cnum 12041
Location in volume ff. 180rb-181rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10725
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant GermÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 180rb] Del nom de sant Germa prolech
text: G3erma es dit de germenament o de ana que vol dir ensus … la vida del scrisch contasti preuere E sent cencuri bisbe
rubr.: Del nom de sent Germa
text: G3erma fo de molt Noble liyatge e Nasch en la Ciotat [sic] Anticiodora … [ 181rb] … per que conech que so que li auja promes de fer viu que mort lio auja attes
Specific witness ID no. 109 BITECA cnum 12042
Location in volume ff. 181rb-182rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10738
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Eusebi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 181rb] del nom de sent Eusebi
text: E3usebi es dit de eu que es be de sebe que vol dir parlar … [ 181va] … E ac bon cultiuament en la Reuerencia de deu
rubr.: Del nom de Sant Eusebi
text: E4usebi fo tots temps verge E co el fo crestianat en apres el fo bateyat … [ 182rb] … Diu se que el enpetra ab deu que en aquela Ciotat no poges viure negun arrian visch el en aquest mon lxxxij. anys
Specific witness ID no. 110 BITECA cnum 12043
Location in volume ff. 182rb-183rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10726
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Feliu de Girona
Language catalÓ
Date escrit 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 182rb] De sent ffeliu de Gerona
text: S3ent ffeliu de Girona fo nat en la Ciotat disalitanja … [ 183rb] … En Roffi lo mana tot spesseyar ab spases de ferre e ab arpes per que el sen ana adeu alegrament E fo aduyt lo seu cors a girona per .j. femna qui temja molt deus
Specific witness ID no. 111 BITECA cnum 12044
Location in volume f. 183va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10727
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vij. frares Machabeus
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 183va] Dels macabeus que foren Set
text: M4Achabeus foren .vij. frares Ela mare honradors E ab en Eletzare preuere … [ 183vb] … Car per la deffencio dela lig sofferiren aytal turment cols christians an ferit per la lig del euangelj E per deffencio
Specific witness ID no. 112 BITECA cnum 12045
Location in volume ff. 183vb-185va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10728
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels lligams de sant Pere
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 183vb] Dels ligaments de sent Pere
text: L3a festa de sant P. apostol que es dita dels ligaments per iiij. causes fo establida … [ 185va] … per que quant fo ressucitat recomta tot so que hauja vist
Specific witness ID no. 113 BITECA cnum 12046
Location in volume f. 185va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10729
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Esteve Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 185va] De sent Steue martir
text: S4teue papa co ages conuertits molts gentils per paraula e per exempli E ages sebelits mots corses de sants … [ 185vb] … E quant el hac cantada la missa els lo degolaren en la seua glesa
Specific witness ID no. 114 BITECA cnum 12047
Location in volume ff. 185vb-187rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10730
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Trobament del cos de sant Esteve
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 185vb] Del trobament del propri cos del primer martir
text: L4o trobament del propri cos del primer martir sent Steue fo feyt en lany de .CCCC.xvij. en lo temps de onori princep … [ 187rb] … el fo aduyt ales Reliquies de sent Steue per que mantenent fo garit es liua sen mal so
Specific witness ID no. 115 BITECA cnum 12048
Location in volume ff. 187rb-193ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10731
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Domingo
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 187rb] Del nom de sant domenge prolech
text: D3omenge es dit en cays garda del senyor O es dit domenge quant ab enpetrament … se volch moltes vegades vendre per so que donas lo preu als paubres de Jhesu christ
rubr.: De sent domenge
text: D3omenge fo duch dels presicadors e pare molt Noble … [ 193ra] … e recomta lus per orde la vesio e resebech labit dels presicados
Specific witness ID no. 116 BITECA cnum 12050
Location in volume f. 193rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11113
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La transfiguraciˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 193rb] Dela transffiguracio de nostre Senyor
text: E3n aquest dia es la festa dela transfiguracio de nostre senyor … [ 193va] … E en aquest dia els los manifestaren E axi es lest en lo libre que es dit missal
Specific witness ID no. 117 BITECA cnum 12051
Location in volume ff. 193va-194rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10733
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Donat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 193va] Del nom de sent donat prolech
text: D4onat vol aytant dir que es de deus nat … on donat quaixs per deu donat
rubr.: De sant Donat
text: D4onat ab en Julia lemperador fo ensenyat e noyrit … [ 194rb] … sent ylario entro fo mort e fe degolar sent donat
Specific witness ID no. 118 BITECA cnum 12052
Location in volume f. 194rb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10734
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ciriac
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 194rb] De Sant Siriach diaque
text: C3iriacho fo adornat en diaque per sent Maršel papa … [ 194vb] … E adonchs los gentils clausiren les fons E agren en Reuerencia los christians fisels [sic]
Specific witness ID no. 119 BITECA cnum 12053
Location in volume ff. 194vb-199ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10735
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Llorenš
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 194vb] Del nom de sant laurens prolech
text: L4aurens es dit en quay os tenent laurea que es corona feyta de laur … [ 195ra] … E garda del lamp la fi dels reprouats
rubr.: Del nom de sant lorens
text: L3aurens fo martir E fo diaque E fo despanya per linatge … [ 199ra] … Mes sent Paul la per excellencia de predicacio E sent laurens per excellencia
Specific witness ID no. 120 BITECA cnum 12054
Location in volume ff. 199ra-200ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10737
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Hip˛lit
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 199ra] Del nom de sant ypolit prolech
text: I4polit es dit de yper que vol dir de sus … fo el be polit per crueltat de turments
rubr.: De sant ypolit
text: I4polit pusque hac sebelit lo cos de sant laurens vench en la seua casa e dona pau … [ 200ra] … El cos romas aquj poyrit del qual exich gran pudor
Specific witness ID no. 121 BITECA cnum 12055
Location in volume ff. 200ra-204ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10739
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'assumpciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 200ra] Del pujament dela verges [sic] Maria
text: L4o pujament dela verges Maria en lo cel En cal manera sia feyt … [ 204ra] … per que los monges sen tornaren en lo Monastir Els djmonjs sen anaren en Jnfern pregon
Specific witness ID no. 122 BITECA cnum 12056
Location in volume ff. 204ra-207rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10740
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Bernat abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 204ra] Del nom de sant Bernat prolech
text: B4ernat es dit de aber que es pou e font … quj fo companyo de sent bernat Enermal abat de valbona
rubr.: Del nom de sant bernat
text: B4ernat abat nasch en borgonya e fo fil de molts Nobles parens … [ 207rb] … labat nota lo dia e troba que en aquel dia morj Sent bernat que fe senes nombre de mjracles
Specific witness ID no. 123 BITECA cnum 12057
Location in volume f. 207rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10974
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Timoteu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 207rb] Del nom de sent Thimoteu prolech
text: T3himoteu vol aytant dir co temor tenent … so es que el sia en cays temor de deus
rubr.: De sent thimoteu
text: T4imoteu de mentra que era turmentat per lo pretor de Roma … mantenent se feu bateyar per que lo pretor los feu ab dos degolar
Specific witness ID no. 124 BITECA cnum 12058
Location in volume f. 207rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10975
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SimforiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 207rb] Del nom de sent Simfforia
text: S3imforia es dit de Simfonja per so car el fo encays vexel de musicha … E fo ample a tots per amplesa de caritat
rubr.: De sent Simforia
text: [ 207va] S4imforia nasch en la Ciotat Augustudinensi e de mentre que el era jouensel era molt be acostumat … [ 207va] … el castel fos compres per foch del mjg del foch exich la caxa sens tot mal e entira
Specific witness ID no. 125 BITECA cnum 12059
Location in volume ff. 207rb-209va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10976
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Bartomeu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 207rb] Del nom de sant Barthomeu prolech
text: B4Erthomeu vol aytant dir co fil de penyament … que per vna consideracio es mes propriament se pot negar
rubr.: De sant barthomeu
text: B4erthomeu apostol vench ala jndia que es enla fi del segle … [ 209va] … En apres marturitzat axi co dit es el sen ana adeu gloriosament
Specific witness ID no. 126 BITECA cnum 12060
Location in volume ff. 209va-213ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10741
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant AgustÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 209va] Del nom de sant Augusti prolech
text: A4ugusti ac aquest nom per excellencia de dignjtat o per feruor damor … [ 209vb] … la seua vida compila en possedj bisbe clamant se segons que diu casidorus en lo libret dels Nobles barons
rubr.: De sant Augusti
text: A4ugusti Noble doctor en la proujncia daffrica En la Ciotat daffrica el fo fil de Notables parens … [ 213rb] … nj daltres delits del cors nom demans tant solament vul daqueles causes quim son mester a vida e no sobres
Note inclou la r˙brica “Dela transffiguracio de sant Agosti”
Specific witness ID no. 127 BITECA cnum 12061
Location in volume ff. 213rb-215va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10742
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Degollament de sant Joan baptista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 213rb] Del degolament de sant Johan
text: D3el degolament de sent Johan es stablida festa per .iiij. rasons … [ 215va] … E adonchs lo sant baro prega deus per el e mantenent aquel fo garit del bras
Specific witness ID no. 128 BITECA cnum 12062
Location in volume f. 215va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10744
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Feliu prevere
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 215va] De sent ffeliu
text: F4eliu preuere el seu frare en ffeliu que era preuera foren vferts en dioclecia … [ 215vb] … els pagas los ne volgueessen gitar lo diable los pres sobtament
Specific witness ID no. 129 BITECA cnum 12063
Location in volume ff. 215vb-216rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10745
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Llop
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 215vb] De sent lop
text: L3op nasch del linatge rial [sic] en la Ciotat dorles … [ 216rb] … En apres el molt clar per moltes virtuts se repausa en pau dauant deu
Specific witness ID no. 130 BITECA cnum 12064
Location in volume ff. 216rb-217ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10746
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MamertÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 216rb] De sant mamet
text: M4amet fo primerament paga e axi co ell colia .j. ydola el perdech lul … [ 217ra] … el porta lo cos a la ciotat E fo sabolit en la glesa de sent germa molt honradament
Specific witness ID no. 131 BITECA cnum 12065
Location in volume f. 217ra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10747
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Egidi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 217ra] De sant Geli prolech
text: G3eli es dit de e que vol dir senes e de geos que es terra … diujnal per amor quj resembla lamant per lamat
rubr.: De sant geli
text: G3eli fo engenrat en la Ciotat detenes e nat de linatge Rial … [ 217vb] … En lo qual loch foren ausits cors danquells quj sen portaren la sua anjma sus al cel altament cantant clarament
Specific witness ID no. 132 BITECA cnum 12066
Location in volume ff. 217vb-220vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10748
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la nativitat de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 217vb] Del neximent dela verges [sic]
text: L4o nexament dela verge Maria que nasch del trip de Juda … [ 220vb] … E apres .iij. dies el lausan la verge Marja ell sen ana a nostra senyor
Specific witness ID no. 133 BITECA cnum 12067
Location in volume ff. 220vb-222rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10749
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant AdriÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 220vb] De sent Adria
text: A4dria fo marturiat per lemperador En maximja on co en maximja adoras vna Ydola en la Ciotat de njcodemja … [ 222rb] … Els crestians lus resposeren nos venjm de Nicomedia e anam non Eugenja
Note l'explicit que donem no Ús el mateix que presenten els altres testimonis, ja que deixa de copiar les darreres vint o trenta lÝnies del text. A continuaciˇ, inclou una vida de santa EugŔnia (que en els altres testimonis estÓ dins la vida de sant Prompt i sant Jacint) i afegeix en vermell, al costat de la r˙brica, “non debet esse spatium”
Specific witness ID no. 134 BITECA cnum 12068
Location in volume ff. 222rb-223rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10751
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Prompt i sant Jacint
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 222rb] De santa Eugenja
text: Eugenja Estech en temor de deu ab sos companyos E quant lo prebost del monestir fo mort ela fo elegida en aquel offici … [ 223rb] … E co no volguessen sacrifficar lo Rey los feu escapsar per que foren coronats per martiri
Note se salta les primeres lÝnies dedicades a presentar sant Prompt i sant Jacint
Specific witness ID no. 135 BITECA cnum 12069
Location in volume ff. 223rb-225rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10752
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De l'alšament de la santa Creu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 223rb] Del exalšament dela santa crou
text: L3exalsament dela santa crou es dit per so cor en aytal die la fe Ela santa crou fo molt exalsade … [ 223va] … que daquj on mort nexia que vidan nasques E pudor es passada en suauesa de bona odor
rubr.: Dela santa Creu
text: L3exalsament dela santa crou es celebrat sollempnalment per la glesa per so car en ela fo molt exalsada la nostre fe … [ 225rb] … mes apres per manament del sant baro ela fo deljurada
Specific witness ID no. 136 BITECA cnum 12070
Location in volume f. 225rb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10753
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Corneli i de sant CebriÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 225rb] Del nom de sant Cornelj
text: C3orneli es enterpretat que vol dir entenent la circumsisio Car el entes e entenent serua la circum- [f. 225va] cisio … el hac sobirana mjxtura de gracia e de virtuts e la heretat dels celestials gaugs
rubr.: De sant Corneli papa
text: C4orneli fo papa e succesidor de sent fabia … [ 225vb] … E pres .j. drap ab ques cobris los vls E axi el resebech la corona del martirj
Specific witness ID no. 137 BITECA cnum 12071
Location in volume ff. 225vb-226vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10754
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa EufŔmia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 225vb] Del nom de santa euffemja
text: R3uffemja [sic] es dita de eu que es be e de femja profitable … ab tocament per bona obra E ab buffament de deuocio
rubr.: De santa Euffemja
text: E4uffemja fo fila del senador de Roma E quant ela vesech los crestias turmentar en poder den dioclecia … [ 226va] … aquesta verge lausa tu senyor la teua glesa e prech per nos peccadors E aduga a nos los [f. 226vb] nostres vots bonament
Specific witness ID no. 138 BITECA cnum 12072
Location in volume ff. 226vb-227ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10755
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lambert
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 226vb] De sant lambert
text: L3ambert fo honor de noble linatge mes pus Noble era per sanctetat de vida … [ 227ra] … per que alscuns quj nescaparen dela sua compaya ne portaren lo seu cors amagadament
Specific witness ID no. 139 BITECA cnum 12073
Location in volume ff. 227ra-229rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10757
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Mateu
Language catalÓ
Date escrit 1250 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 227ra] Del nom de sant Matheu prolech
text: M4atheu hac dos noms So es Matheu E leuj … E fo ajustat ala companya dels euangelistes E fo [f. 227rb] pausat al nombre dels martirs
rubr.: De sant Matheu apostol
text: M4atheu apostol de mentre que presicaua en Etiopia en la Ciotat que ha nom val dabis atroba .ij. encantadors … [ 229rb] … per merits de sant Matheu e de sent bernabe era mantenent deliurat
Note inclou la r˙brica “per que en santa mare sglesia es mes cantat lavengelj de sant Matheu E les pistoles [sic] de sant Paul njls salms de daujd”
Specific witness ID no. 140 BITECA cnum 12074
Location in volume ff. 229rb-230va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11138
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Maurici
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 229rb] Del nom de sant Maurici
text: M3aurici es dit de maurj E de cis que vol dir hom quj gita o duch … [ 229va] … E fo negre per menys preu de si la seua passio scrisch En Matheu anrjch Archabisbe de leo
rubr.: De sant Maurici
text: M3urici stech duch en la Regio que ha nom tebey per la lur Ciutat que ha nom tebea … [ 230va] … En lo qual bastiment fo .j. gentil quj era masestre [sic] quj obraua enlo dia de diumenge e en les autres ffestes
Note l'explicit Ús diferent al dels altres testimonis, ja que no inclou les darreres quinze o vint lÝnies
Specific witness ID no. 141 BITECA cnum 12075
Location in volume ff. 230va-231vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10760
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Justina verge
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 230va] Del nom de santa Justina
text: I4ustina fo verge dela Ciotat dantiotxa e fo fila del preuera deles ydoles … [ 231vb] … mes ara son apalencia soffriren passio .vij. dies en les kalendes de ffabrer
Specific witness ID no. 142 BITECA cnum 12076
Location in volume ff. 231vb-232va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10761
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Cosme i de sant DamiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 231vb] Del noms de sent cosme e de sent damja
text: C3osme es dit de cosmos que es forma … E fo sacriffici en mortifficacio de sa carn E fo ma de deu en Cura medecinal
rubr.: De sent Cosme e damja
text: C4osme en demja foren ffrares e nascren [sic] en la Ciotat de egea … [ 232va] … E atrobaren aquj la cuxa del home malaut
Specific witness ID no. 143 BITECA cnum 12077
Location in volume ff. 232va-236vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10762
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'apariciˇ de sant Miquel arcÓngel
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 232va] De sent Miquel Archangel
text: M4iquel Archangell vol aytant dir co sagrada sollempnjtat … [ 236vb] … langel de deu deuala als .iij. jnfants en la fornal els fe en lo mjg dela fornal en cays vent de ros buffant
Specific witness ID no. 144 BITECA cnum 12078
Location in volume 236vb-238va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10763
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jeroni
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 236vb] Del nom de sent Jeronjm prolech
text: I4heronjm es dit de gear que vol dir sant e denemus o denorma … per so car esposa la sagrada lig ela enterpreta bonament
rubr.: De sant Jeronjm
text: [ 237ra] I4heronim fo fil den Eusebi quj fo Noble baro del Castell destridon … [ 238va] … Axj que no auja repaus dia nj njt que no legis o que scrisques moltes bones causes
Specific witness ID no. 145 BITECA cnum 12079
Location in volume ff. 238va-242va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1131
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Francesc
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 238va] Del nom de sant ffranšes
text: F4rances hac nom Johan primerament mes apres se fe appalar [sic] ffrances … [ 238vb] … el per si e per sos fils fases franchs los serujdors del diable mal dit
rubr.: De sant ffranšes
text: F4rances seruent E amjch del altisme E nasch en la Ciotat de Cis … [ 242va] … E ab tal senyal solia sant ffranšes senyor lea sues letres
Note en la interpretaciˇ del nom, falten les darreres lÝnies
Specific witness ID no. 146 BITECA cnum 12080
Location in volume ff. 242va-244rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10769
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lluc evangelista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 242va] Del nom de sant luch
text: L3uch vol aytnat dir co si meteys liuant o es dit luch de luu … segons ques diu per sent Matheu en lo .v. capitol ves ets luu del mon
rubr.: de sant luch
text: L4uch sirian dela nacio dantiotxa fo molt sauj en art de medecina … [ 244rb] … quel auengeli de sent luch es aproat per sant Paul ffo sent luch ple del sant sperit per que diu sent Jeronim en lo prolech mori en betanja sent luch ple del sant sperit
Note l'explicit de la interpretaciˇ del nom no inclou les darreres deu lÝnies dels altres testimonis. En l'explicit del text, en canvi, afegeix una ˙ltima referŔncia a sant Jer˛nim que no estÓ present en els altres
Specific witness ID no. 147 BITECA cnum 12081
Location in volume ff. 244rb-245vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10770
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De les onze mil verges
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 244rb] Deles onze milia verges
text: U3nse mjlia verges sofferiren passio en aquesta manera … [ 245vb] … lo Religios li comta la promissio dela verge per que ab eles sen ana dauant deu
Specific witness ID no. 148 BITECA cnum 12082
Location in volume ff. 245vb-247vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10772
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Simˇ i Judes
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 245vb] Del nom de sant Symon
text: S4imon vol aytant dir co obedient o pausant tristesa … bisbe de babilonja quj fo feyt bisbe per los apostols
rubr.: De sant simon e de sant Judes
text: S4imon cananeu en Judes foren frares de jacme menor … [ 247vb] … E alur honor el lus fe fer .j. glesa molt nobla
Specific witness ID no. 149 BITECA cnum 12083
Location in volume ff. 247vb-248va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11198
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant NarcÝs
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 247vb] De sant Nerci%s
text: N3arcis fo auesque de jherusalem E fo hom de gran santetat … [ 248va] … Alegrat deugues Girona per so car as per serujt que ages aytals Nobles doctos qui tan en lumjnada ab lo lum dela fe ab lo qual tan feyta resplandent
Specific witness ID no. 150 BITECA cnum 12084
Location in volume f. 248va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10774
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant QuintÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 248va] De sant qujnti
text: Q3uinti fo de Noble linatge de Roma E uench sen ala [f. 248vb] Ciotat de Ambiana … per que ela fe aquj vna glesa ad honor del E apres ela sen torna a Roma
Specific witness ID no. 151 BITECA cnum 12085
Location in volume ff. 248vb-250vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10756
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Eustaqui
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 248vb] De sant Eustaxi
text: E3ustaxi auja nom dabans plasent E fo masestre dels cauales den traya lemperador … [ 250vb] … Els christians los sebeliren honradament en .j. loch mot [sic] honrat E aqui ells lus feren .j. glesa Els sofferiren passio en lo dia que hom diu kalendes de Noembre
Specific witness ID no. 152 BITECA cnum 12086
Location in volume ff. 250vb-253vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10775
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La festa de tots sants
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 250vb] Dela festa de tots sants
text: L4a festa de tots snts fo stablida per .iiij. causes … [ 253vb] … la festa de tots sants en que hom pregas deus etots los sants per les animes dels morts
Specific witness ID no. 153 BITECA cnum 12087
Location in volume ff. 253vb-257ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10776
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Mem˛ria de tots els fidels difunts
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 253vb] De tots fisels deffonts
text: R4emembrament se fa de tots los fisels quj son morts en aquest dia de vuy per la glesa … [ 257ra] … car vuy sen portaran la rua anima diables e eu men vau a deus
Specific witness ID no. 154 BITECA cnum 12088
Location in volume f. 257ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11140
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Teodor
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 257ra] De sant Teodoro
text: T3Eodorus soferi .j. passio en la Ciotat de mautina sots en deoclecia En maximja … [ 257rb] … per quel pretor lo feu metre en .j. foch e aquj el tremes lesperit a deu mes lo cors del no poch cremar
Specific witness ID no. 155 BITECA cnum 12089
Location in volume ff. 257rb-259rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10780
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MartÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 257rb] De sant Marti
text: M3arti vol aytant dir co batala tenent contra vicis e peccats … la vida del scrisch sent Seueri
rubr.: De sant Marti bisbe
text: M3arti visch en lo Castel dels panmas de ssameria … [ 259rb] … E pausaren lo en aquel loch on are es celebrat Apres ayso aquel home no ses vist aquesta translacio es celebrada en lo mes de Juliol de ladonchs en sa
Specific witness ID no. 156 BITECA cnum 12090
Location in volume f. 259rb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10781
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Breš
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 259rb] De sant bres
text: B3res fo diaque de sant Marti e fo home quj hac gran enueya de sent Marti … [ 259vb] … E quant fo en la Ciotat de versol el se morj per quel pobol feu bisbe Nermenj
Note l'explicit no inclou les darreres deu lÝnies dels altres testimonis
Specific witness ID no. 157 BITECA cnum 12091
Location in volume ff. 259vb-261ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10783
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa CecÝlia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 259vb] Del nom de santa Sicilia
text: S4icilia verge fo de molt Noble liyatge de Roma e fo noyrida en sa enfantesa en la fe de christ … [ 261ra] … E sent vrba la sebeli entrels bisbes E fe dela seua casa molt Noble casa
Specific witness ID no. 158 BITECA cnum 12092
Location in volume ff. 261ra-262vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10784
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Climent
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 261ra] de sant clement prolech
text: C4lement es dit de cleos que es gloria e de mens que es pensa … per so car el fo piados e misericordios
rubr.: De sant clement
text: C2lement fo bisbe e fo de mot bon linatge de Roma E hac nom [f. 261rb] son pare faustinjan … [ 262vb] … E daquj lo portaren a Roma el pausaren en laglesa que es apelada de sent Clement molt honradament
Specific witness ID no. 159 BITECA cnum 12093
Location in volume f. 263ra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10785
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Grisogon
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 263ra] Del nom de sant Grisogon
text: G3risogon fo mes en .j. caršer per manament de dioclecia … [ 263rb] … Adonchs en dioclecia yrat lo feu degolar lo cors dela qual sebeli en celfas preuere
Specific witness ID no. 160 BITECA cnum 12094
Location in volume ff. 263rb-265rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10786
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Caterina
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 263rb] Del nom de santa Caterina
text: C3aterina es dita de Cata que vol dir tot … cor ela feu aysi cadena de bones obres per les quals puya molt humjlment en lo šel
rubr.: De santa Caterina verge
text: C3aterina fo fila de contesti Rey e fo molt sauia en totes les liberals arts … [ 265rb] … Tots aquests priuilegis foren en santa katerina
Specific witness ID no. 161 BITECA cnum 12095
Location in volume f. 265rb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10787
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SadurnÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 265rb] Del nom de sant Sadornj
text: S4adornj fo adordonat en bisbe e fo trames en la Ciotat de tolosa … [ 265vb] … E sent Reuocat e santa ffelicjtat a leuparts E sent Sadornjn feu degolar ab cotel
Specific witness ID no. 162 BITECA cnum 12096
Location in volume ff. 265va-266vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10788
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jaume entretallat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 265va] De sent Jacme martir
text: I3acme martir hac sobre nom entretalat E fo de molt Noble linatge … [ 266vb] … els christians sebeliren lo seu cors molt honradament El sofferi passio en lo .v. dia deles kalendas de desembre
Specific witness ID no. 163 BITECA cnum 12097
Location in volume ff. 266va-267rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10789
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pastor
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 266va] De sant Pastor abbat
text: P3astor abat stech molts anys en larmjtatge en gran abstinencia per que resplandj per Religio … [ 267rb] … E si et dich que ladons apaubres segurs seras fen so quet vulles que eu no he causa etc.
Specific witness ID no. 164 BITECA cnum 12098
Location in volume f. 267rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10790
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 267rb] De sent Johan abbat
text: I3ohan abat co en epifanj steges per .xl. anys en lermjtatge el li demana quant nauja profitat … [ 267va] … nj no ensenye alcun que nol feses primers demj
Specific witness ID no. 165 BITECA cnum 12099
Location in volume f. 267va-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10791
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MoisŔs abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 267va] De moysen abbat
text: M4oysen abat dix ad .j. frare quj li demanaua sermo seu en la tua sella … [ 267vb] … desi be tan feyt negre e tant solat ab senra Cor co tu no sies home per que gauses star en mjg dels homes quey son ich
Specific witness ID no. 166 BITECA cnum 12100
Location in volume ff. 267vb-268va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10792
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Arseni
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 267vb] De sant Arcenj
text: A3rcenj demetre [sic] que staua en son palau el pregaua deus que fos endressat a la sua salut … [ 268va] … e axi estant entro al mati del djmenge entro quel sol li donaua en la sua cara e axi el estaua bonament
Specific witness ID no. 167 BITECA cnum 12101
Location in volume ff. 268va-269ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10793
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Agatˇ abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 268va] De sent Agaton
text: Ageton per .iij. anys tench ques metia .j. pera en la bocha per so calas vn frare axi co entra en .j. Monastir … [ 269ra] … E uesien los frares el en axi co hom qui uolc comanar adeu sos bons amjchs
Specific witness ID no. 168 BITECA cnum 12102
Location in volume ff. 269ra-272vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11217
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). Vida de Barlaam i Josafat
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 269ra] De sant barlam
text: B3arlam del qual compila la sua vida e estoria en Johan de massan ab molt gran studj … [ 272vb] … E portassen los sants corses onradament en la sua Ciutat en lo qual loch se fan molts mjracles
Note inclou les r˙briques “Exempli del princep efran per que metien en la Ciutat”, “De theodas encantador dix al Rey” i “De vna femna puncella e de .j. Rey quj era mort”
Specific witness ID no. 169 BITECA cnum 12103
Location in volume ff. 272vb-273va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10801
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pelagi Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 272vb] De sant Pelagi papa
text: P3elagi papa fo de molta stantetat [sic] e Regi lo seu bisbat molt lausablament … [ 273va] … En lo temps daquel boniffaci quant fo mort En foca E Regna Eraclj
Note inclou les r˙briques “Dela gent germjnica”, “Del Rey alboiynus” i “Del rey Adoloat dels longobarts”
Specific witness ID no. 170 BITECA cnum 12104
Location in volume ff. 273va-274vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10802
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La hist˛ria de Mahomet
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 273va] De baffumet
text: B4affumet falš propheta engana los agarenjs els ysmaelites En aquesta manera segons que es lest en .j. sua ystoria. E en .j. cronjca. ffo j clergue qui auja gran fama E co no poges aver j. benifeyt en la Cort de Roma … [ 274vb] … Empero apres molts anys li fo donat veri per que mori
Note inclou la r˙brica “De nagadigan”
Specific witness ID no. 171 BITECA cnum 12105
Location in volume ff. 274vb-280ra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10803
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels reis de Franša
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 274vb] De logobart
text: P3arlerem dels longombarts quj foren molt contraris a lemperi de Roma ja fos que els fossen christias … [ 280ra] … lo qual depausat e mort la sesyla del emperador vaga entro vuy
Note inclou les r˙briques “De karles maynes”, “Del Rey astilfus”, “Del rey degobert”, “Del Rey en coldonj”, “Den boda honrat preuere”, “Del Rey recordus”, “De sent beneset”, “De santa patronjlla fila de sent Pere”, “Deles gents de tir”, “De pipi E de karles”, “De amjch Emelis cauallers”, “De leo papa”, “Dela forma de karles”, “De lodeujt”, “Den Miquel emperador”, “Per que son pintades les trons”, “Per quals es solada la sglesia”, “Contra la auaricia dels clerges”, “Del Rey Naburzardan”, “Del Rey dels bugarres”, “De octo primer”, “De octo segon”, “De octo terš”, “De Anrich”, “De Corat”, “Del compte lupol”, “Den Anrich jnfant”, “Den Anrich terš”, “De Berjnger”, “Dela presa de jherusalem”, “Del Monastir de cistell”, “De brando”, “Den Anrich qujnt”, “De sent bernat”, “Den lotoarj”, “De corat”, “Den Augenj abat”, “Den ffrederich”, “Den Anrich”, “Del temps dels presicadors e dels menos”, “De santa helisabet” i “De ffrederich ij”
Specific witness ID no. 172 BITECA cnum 12106
Location in volume ff. 280ra-284rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10804
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la dedicaciˇ de l'EsglÚsia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 280ra] dela desicacio dela glesa
text: L4a desicacio dela glesa es celebrada entre les altres festes solempnjalment … [ 284rb] … la qual causa do Jhesu christ quj viu e Regna en per tostemps amen
Note inclou les r˙briques “per que canta hom la missa en grech e en lati”, “Per que ora hom en la glesa en vers orient”, “Per que diu hom les matines amiga njt”, “Per que diu hom les laudes de mati apres mjga nuyt”, “Per que diu hom prima”, “Per que diu hom tercia”, “Per que diu hom mjg jorn”, “Per que diu hom nona”, “Per que diu hom vespres”, “Per que diu hom Completa”, “En qual manera dauem nos orar”, “En qual manera es consegrat laltar”, “Dela virtut del anšons”, “En qual manera es consegrada la sglesia”, “Dela superbia dels Clergues”, “Dela dedicacio dela glesa”, “De que es aquest altar del temple” i “En qual manera se fa la dedicasio del temple spiritual”
Specific witness ID no. 173 BITECA cnum 12107
Location in volume f. 284rb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11199
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa BÓrbara
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 284rb] De santa barbara
text: S3anta barbara fo fila den diochorus Rey dela Ciutat de njchomedia E con son pare deges fer .j viatge … [ 284va] … puys lo pare tolch li lo cap e aytantost lamp vench del cel qujl auci E ela retech lanjma adeu
Specific witness ID no. 174 BITECA cnum 12108
Location in volume ff. 284va-285vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10654
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Paula
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 284va] De santa Paula
text: P3aula fon noble verge femna de Roma E scrisch la sua vida sent Jeronjm En aquestes paraules sent Jeronjm disent … [ 285vb] … Deus te saul santa Paula e plassia a tu que tu ajuts als teus cultiuados en la lur velesa ab les teues oracions
colofˇ: FFinito libro sit laus gloria christo Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2020-03-19