Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1897
Name Lluís Icart, poeta
Lluís Ycart
Lluís Icard i de Subirats (GEC)
Sex H
Milestones Naixement Catalunya (principat)
Floruit 1396 - 1430
Associated Persons amic de/d': Regadell, poeta (contemporanis)
Affiliation poeta
Author of texid 2353 Lluís Icart, Ab tal enginy me ferich d'un encontra, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2354 Lluís Icart, Belha ses par, en pretz e laus s'abonda, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2355 Lluís Icart, Can me sove de la beutat diversa, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2356 Lluís Icart, De novelh joy e de novelh'amor, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2357 Lluís Icart, Eras quant vey dels brots tombar la flor, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2352 Lluís Icart, Frayres molt cars, maravill-me de vós, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2351 Lluís Icart, Malauts e greus destretz, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2358 Lluís Icart, Ne Pau, Ne Pau, tant desir vostra pau, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2359 Lluís Icart, […] no cresi pas que·l mon se cort ne·s mis, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2360 Lluís Icart, Parlar d'amor no pusch si no planhen, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2361 Lluís Icart, Per que d'uymay la vostra valor tanta, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2362 Lluís Icart, Si be no·m platz xentar canço ne vers, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
texid 2363 Lluís Icart, Si·us am de cor e si desir que fos, escrit 1396 [?] - 1430 [?]
References (most recent first) Tractat a Gran Enciclopèdia catalana (1988) 13:19 , n. sv
Tractat a Tavani (1988), “Sobre la versificació de Lluís Icart”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 16 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 8
Tractat a Molas (1962-67), “L'obra lírica de Lluís Icart”, Estudis Romànics (= Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1)
Record Status Created 1991-11-10
Updated 2018-04-06