Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1897
City and Library San Lorenzo de El Escorial Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial
Collection: Call number N.III.5 | Antic 69 | Antic Est. 16.3
Title of volume flos sanctorum en cathala ( f. II de guardes preliminar, a ploma, de mÓ posterior)
Copied 1291 - 1310 (Zarco Cuevas)
1301 - 1350 (Iglesias-Fonseca)

External description
Writing surface PergamÝ
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 247 (= II + 1-2 prel. + i-ccxli + II)
Collation 14 2-610 q-R-o-p-M-n-k-L-f-G-h-j-b-c10 21-2410 252/1t
Page Layout 2 columnes
43 lÝnies (f. iira)
Size pÓgina 274 Î 180 mm (f. ii)
caixa 198 Î 134 mm
columna 198 Î 61 mm (f. iira)
Hand g˛tica francesa de finals del s. XIII o inicis del s. XIV (Zarco)
Pictorial elements Caplletres: a l'inici hi ha una caplletra en or i colors, amb orla decorada, la resta de les caplletres alternen blau i vermell i tenen decoraciˇ a ploma
Calderons alternen blau i vermell
R˙briques en vermell, al peu d'alguns folis sˇn visibles en lletra cursiva molt menuda els textos de les r˙briques
Altres: les signatures de quadern i la folicaciˇ original en vermell
Tocs de color en vermell en algunes maj˙scules
Other features Justificaciˇ: a punta seca, amb lÝnies de guia per als renglons
Perforacions: Ús visible el rŔgim complet de perforacions al marge exterior per guiar els renglons nomÚs als folis de la taula; a la resta dels folis nomÚs sˇn visibles fora de la caixa les perforacions que serviren de guia per a les lÝnies verticals al marge inferior
┌s de la primera lÝnia de la pauta: en blanc
Reclams: horitzontals, centrats al peu de les dues columnes, sense decoraciˇ
Signatures: restes de signatures de quadern alfanumŔriques en vermell al marge inferior esquerre, sovint tallades per la cisalla del relligador
Condition volum amb algunes taques; les signatures visibles dels quaderns no van seguides, per˛ el text segueix bÚ; als darrers quaderns, sense signatura, es veuen xifres romanes -o marques- que assenyalen els folis de la primera part de cada quadern; del foli final del darrer quadern nomÚs en resta un talˇ i el que avui tanca el volum presenta forats i senyals d'haver estat enganxat a una relligadura, senyals visibles tambÚ a l'actual primer foli de guardes; sˇn en blanc els ff. 1r prel., 2v prel., ccxljv i les guardes finals -amb algunes anotacions posteriors
Binding del s. XVIII, del Monestir en pell marrˇ
Previous owners (oldest first) A. Salvador, clergue secular (anotaciˇ sobre un prŔstec al primer dels dos folis de guardes del final f. 241v: “N. sita que yo .A. saluador clergue preste an berenguer tornefuyles .xv. sous subra .j.a taša dargent. Item preste asson para .berenguer .xxv sous subra .j. […] de coura”)
Gaspar Guzmßn de Olivares, 3r. Conde de Olivares 26.20 1645 ad quem
Associated persons Nom de l'acreedor Ús A. Salvador, clergue secular
Nom de a Berenguer (Floruit 1400 [?] - 1500 [?])
Anotacions de una anotaciˇ al f. 241v esmenta com deutor a Berenguer Tornefuyles (Floruit 1400 [?] - 1500 [?])
References (most recent first) Tractat a: Iglesias-Fonseca (2013), Inspecciˇ personal
Tractat a: Avenoza et al. (2012), “Santos y santas en la tradiciˇn escrita catalana medieval”, De lo humano y lo divino en la literatura medieval: santos, ßngeles y demonios
Tractat a: Massˇ Torrents (1901), “Manuscrits de la Biblioteca de l’Ateneu BarcelonÚs”, Revista de Bibliografia Catalana 243
Descrit per: Avenoza (2002), Inspecciˇ personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecciˇ personal
Tractat a: Brunel-Lobrichon (1986), “Les saints franciscains dans les versions en langue d'oc et en catalan de la Legenda aurea”, Legenda aurea. Sept siŔcles de diffusion. Actes du colloque international sur la Legenda aurea. Texte latin et branches vernaculaires (UniversitÚ du QuÚbec Ó MontrÚal 11-12 mai 1983)
Tractat a: Brunel-Lobrichon (1976), ““Vida de sant Francesc”. Versions en langue d'oc et en catalan de la Legenda aurea”, Revue d'Histoire des Textes 237-9 , n. Ms. Es 2
Tractat a: Voragine et al. (1976), Llegenda └uria xxvii
Catalogat a: Zarco Cuevas (1932), Catßlogo de los manuscritos catalanes, gallegos y portugueses de la Biblioteca de El Escorial lam. V facsÝmil i 61-8 , n. 132
Catalogat a: Casta˝eda y Alcover (1916), Catßlogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relaciˇn a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial 18 , n. 27
Note la numeraciˇ dels quaderns es veu a partir del f. 61; Casta˝eda proposava datar el c˛dex al s. XV, per˛ la lletra sembla Ússer anterior. Al primer foli de guardes es llegeix capgirada una llista de sants en catalÓ: “de sent remigi (…) Dele dehicacio dela esgleya” text que es correspon amb el del darrer foli de la taula (f. 2 prel.); en aquest mateix foli de guardes hi ha al verso una antiga nota de posse´dor (s. XV) que ha estat rascada i no es llegeix el nom “Iste liber est Nichola[y] de fo[n…] lr[…] s[o]dio [?] Gund[…] et de constitit sibi [… vj diners]”; a sota, una prova de ploma “Molt dolš senyor”; altra nota de mal llegir al darrer foli de guardes, per una mÓ maldrestra i en part ratllada: “jo p. sol[s…]t ljbre per lo senyor en [L… s]e meys fran so[y] de po[…]id auja m xiii masos den njcolau fon cl[…] de liceu san […]era. Primo habujt […] berenguer de manso .vij. sous per missis. item […]e .xiij. sous per jnteruentum ecclesie”; prova de ploma o anotaciˇ mig esborrada al peu del f. 5. Les vides de sants que contÚ aquest manuscrit divergeixen sovint de les del ms. de ParÝs

Internal Description
Number of texts in volume: 192
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 4028
Location in volume f. II (foli de guarda preliminar)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4788
Desconegut. Oraciˇ a Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1300 [?] - 1330 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ II] [m]3olt dolš senyor Jhesu christ vertader deu qui del qui del sobiran pare fuist trames en lomon per los peccadros a saluar … dela arch[a …] dela aygue e dels diluujs
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1452
Location in volume ff. 1ra-2ra prel. + ira-ccxlirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1984
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Llegenda aurea
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS tit.: [ 1ra prel.] Comencen les rubriques ela taule del flors sanctorum.
Ýndex: P2rimerament del prolech del libre … [ 2ra prel.] … Dele dehicacio dela sgleya .CCxxxvj.
rubr.: [ ira] E2n nom de nostre senyor deus ihesu christ qui feu lo cel ela terra. e la mar. e totes les coses qui enel son edela benauyrade madona sancta Maria uerge tots temps mare del seu beneyt car fiyl Comens aesplanar de lati en Roma[n]š les uides dels sants pares
prol.: T7ot lo temps dele Present uide en que som es pertit en .iiij. tempores … [ iva] … deles uuytanes de pantagosta entro al auenjment de nostre senyor
tit.: del aueniment de nostre senyor
text: L2Auenjment de nostre senyor per .iiij. setmanes es departit … [ ccxlirb] … que en el habit ihesu christ per gracia per šo que el uuyla en el habitar per gloria. Amen
colofˇ: Ffinito libro sit laus et gloria christo
References (most recent first) Burrell (2002), “The Catalan Version”, The Voyage of St. Brendan. Representative Versions in English Translation
Note algunes de les vides de sants que contÚ sˇn alienes a la Legenda aurea, com les de sant Ponš f. 89rb, sant Feliu i sant Cugat f. 117va, sant Feliu de Girona f. 131ra, santa EulÓlia f. 148va i 196rb, sant NarcÝs de Girona, f. 198vb, santa Coloma f. 28rb, santa QuitŔria f. 91va, sant BrendÓ f. 223vb, que apareixen a altres manuscrits catalans de vides de sants; Zarco Cuevas assenyalÓ altres vides com alienes a la Legenda aurea; M. Burell recull aquesta versiˇ de St. BrandÓ com a independent de la Legenda aurea. Totes les vides tenen lleugeres variants respecte el ms. de ParÝs
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 11815
Location in volume ff. iva-vrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4603
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'adveniment de DÚu Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS tit.: [ iva] del aueniment de nostre senyor
text: L2Auenjment de nostre senyor per .iiij. setmanes es departit … [ iivb] … donchs necessari fo anos lauenjment del senyor que el estech en nos e en la nostra fe
rubr.: Del segon auenjment
text: E2n lo segon auenjment del … [ vrb] … cor res quis fassa en aquel die del iudici no uolra auer alongament ans tot se acabara en .i. moment. So es a dir en lo tancament del uyl
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 11816
Location in volume ff. vrb-viiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10624
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Andreu (?)
Language catalÓ
Date escrit 1250 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ vrb] De la enterpretacio del nom de sent andreu
text: Andreu es enterpretat bell e resplendent … e los diaques duna ciutat quj es appelade achai. Segons que els ho uiren personament de fet
rubr.: De sent andreu apostoll
text: S2ent andreu e alscuns altres dicipols .iij. uegades foren appelats de nostre senyor deus … [ viiivb] … aquel prebost mori soptosament e lo camp fo ratut alesgleya mal son grat del prebost
Note se separa del text llatÝ
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 11817
Location in volume ff. viiivb-ixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10625
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant LongÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ viiivb] De sent longi
text: L2ongi era caualer ecap de .C. caualers … [ ixra] … Perque de mantinent el reebe sanitat de cors ede uiste e en bones obres el feni sa uide
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 11818
Location in volume ff. ixra-xira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11124
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa BÓrbara
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ixra] De sancta barbare
text: C2omensament dela passio dela benauyrade sancta barbara uerge martir laqual sofri passio sots la senyoria del emperador Maxima regnan. Esdeuenc se que en .ia. ciutat per hon nichomedia hac .i. rich hom per nom dioscorus … [ xira] … Martiriade fo la beatissima. sancta barbara uerge sots la senyoria del emperador maxima .iij. iorns alentrade de deembre regnan nostre senyor ihesu christ. Alqual sia honor e gloria in secula seculorum
Note aquesta versiˇ difereix bastant de la de ParÝs i de la de l'incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 11819
Location in volume ff. xira-xiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10627
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la vida de sant Nicolau
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xira] De sent njcholau
text: N2icholau fo ciutada de la ciutat de paera e fo engenrat de molt nobles parents … [ xiiirb] … hon los seus parens fayen la festa de que agren gran gog qusn uiren limfant
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 11820
Location in volume ff. xiiirb-xivrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10628
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Ll˙cia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xiiirb] De sancta lucia
text: L2ucia uerge fo de saragossa e de molt noble linatge e en la fama de sancta agatha per tota. Sicilia anassen al seu vas ab sa mare … [ xivrb] … E per los christians fo sebolida molt honradement En apres sobre lo seu uas fo esgleya hedifficade. Mori en lanyn [sic] de nostre senyor CCC.ix
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 11821
Location in volume ff. xivrb-xviva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10629
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Thomas
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xivrb] De sent thomas apostoll
text: T2homas apostol con estigues en la Ciutat de cesarea aparec ael nostre senyor deus quil dix. Tomas lo Rey de jndie … [ xviva] … los amjchs de ihesuchrist quil ocieren aglay
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 11822
Location in volume ff. xviva-xixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10630
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La nativitat de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xviva] Dela natiuitat de nostre senyor ihesuchrist
text: L2a natiuitat de nostre senyor ihesuchrist segons carn axi com alcuns que alcuns dien fo feyta … [ xixra] … cor lo neximent del segons alguna manera anos fore semblant per so cor de spirit sant e de uerge es nat
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 11823
Location in volume f. xixra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10631
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa AnastÓsia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xixra] De sancta anastasia
text: A2nastasia fo molt noble done dels Romans fiyla de patrarach noble qui era paga … [ xixvb] … affilonja sebuli lo cors de sancta anastasia en .i. uerger seu e feu fer aqui .ia. noble esgleya fenj en lo temps den dioclecia qui regnaue. En lanys dela encarnacio .CC.lxxx.vij. xx vj. dies en deembre
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 11824
Location in volume ff. xixvb-xxvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10632
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Esteve
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xixvb] De sent esteue
text: S2ent esteua fo .i. dels .vij. diaques per los apostols ordonat en lo mjnisteri dela esgleya … [ xxvb] … lo ters los innocens
Note coincideix amb el text de l’incunable de Madrid
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 11825
Location in volume ff. xxvb-xxiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10633
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvb] Dela entrepretacio de nom de johan
text: I2ohan es entrepretat gracia de nostre senyor … [ xxira] … la qual trasch del libre doctouja e aquella abreuya en esta manera
rubr.: De sent johan apostol e engelista
text: I2ohan apostol e engelista fo amat de nostre senyor e uerge elegut … [ xxiiira] … e aytantost conech que el era sent johan qui del lauia pres epuys loli trames
Note el text se separa del del ms. de ParÝs
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 11826
Location in volume ff. xxiiira-xxivra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10634
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels innocents
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiiira] Dels jnnocents
text: D2els inocens fa remambrament la sancta scriptura qui foren morts per herodes aquests herodes foren .iij. so es herodes scalonica … [ xxivra] … E salome cant el fo mort solue dels caršers tots los presos que herodes auia manats occiure
Note el text se separa del del ms. de Paris i s’acosta a l’incunable de Madrid
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 11827
Location in volume ff. xxivra-xxvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10635
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Thomas de Contuberi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxivra] De sent thomas de conterberj
text: T2homas de conturberi mentre que estaue en la cort del Rey dangleterre … [ xxvra] … con el sen torna comensa acogitar que aquela sanjtat per auentura no era salut dela anima perque feu oracio adeu etantost tornalj la malaltia
Note se separa del text de ParÝs
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 11828
Location in volume ff. xxvra-xxviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10636
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Silvestre
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvra] De sent siluestre
text: S2iluestre fo engenrat duna dona qui auia nom iusta e era sancta … [ xxviiirb] … elos iueus se conuertiren ala fe de ihesuchrist. Eapres pochs dies sent siluestre sen ana adeu
Note se separa del text de ParÝs, coincidint amb el de l’ncunable de Madrid
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 11829
Location in volume ff. xxviiirb-xxixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10637
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa Coloma
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxviiirb] De sancta coloma
text: E2n aquel temps uiuent aurelian emperador deles parts dorient con el fos paga e creegues enles ydoles … [ xxixra] … foren totes aquestes coses enpresencia del poble dela Ciutat. Per die kalendes iaunarij sots aurelian emperador regnant nostre senyor ihesu christ alquil es honor. virtut epoder per tots los segles dels segles Amen
Note coincideix amb l’incunable de Rosenbach
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 11830
Location in volume ff. xxixra-xxxirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10638
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la circumcisiˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxixra] Dela circumcisio de nostre senyor
text: L2o die dela circumcissio per .iiij. rahons deu esser colta e honrade … [ xxxirb] … Encare que en quaqueloch que ueurets ques fara reprenets e castigats los feadors
Note coincideix amb l’incunable de Rosenbach
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 11831
Location in volume f. xxxirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10974
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Timoteu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxirb] De sent thimoteu
text: T2imoteu dementre que el era turmentat per lemperador de Roma el li fahya gitar cals uiua enles nafres … [ xxxiva] … baro qui auja nom apollinari mantinent se feu bateyar perquel pretor los feu amdosos degolar
Note coincideix amb el text de ParÝs, per˛ no inclou l’explicaciˇ del nom. No consta a l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 11832
Location in volume ff. xxxiva-xxxivra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2526
Sense identificar. Obra encara sense identificar
Language catalÓ
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxiva] Dela aparicio de nostre senyor
text: L2a festa dela apparicio dedeu nostre senyor es en noblehyda per .iiij miracles on per aso es apelade en .iiij. maneres. en aquell dia los .iij. Reys adoraren ihesu christ. e sent johan bateya ihesuchrist. elaygua torna vin e v. milia \ho/mens sadola … [ xxxivra] … En ihesuchrist se reposaren los corsos dels quals solien jaure amila enla esgleya qui are es dele orde dels preycadors. Mas are son enla Ciutat de Colonja
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 11833
Location in volume f. xxxivra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2526
Sense identificar. Obra encara sense identificar
Language catalÓ
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxivra] De sent pau primer ermita
text: S2ent pau fo primer ermjta segons que sent Gerornim diu qui escriui la sua uide. En aquel temps dementre que duraue la persecucio del emperador sent pau ermjta senentra en .ia gran coua … [ xxxivva] … E con sent pau fo sebolit los laons sen tornaren al bosch. E sent antonj pres la guonela de sent pau qui era texida de fuyles de palmes. E en les grans festes el na uestia. Mori sent pau en layn dela encarnacio de nostre senyor .CC.lxxxviij
Note no coincideix ni amb el text de ParÝs ni amb l’incunable de Barcelona, tot i que comenša com el text imprŔs, sense l’explicaciˇ del nom
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 11834
Location in volume ff. xxxivva-xxxvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10642
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Hilari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxivva] De sent ilari bisbe
text: I2lari fo bisbe dele ciutat de payteus enasch enla regio de quitanea … [ xxxvra] … perque lo peruera exi de fora eno hoy naguna ose e dix ho al bisbe de demantinent uench tan gran claradat aqui on jahia lo bisbe que lo preuera no la poch sofferir. E en aquela hora sent ylari fina
Note text proper al del manuscrit de ParÝs
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 11835
Location in volume f. xxxvra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10643
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Machari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvra] De sent mahari
text: M2achari ana dormir en .i. monjment on eren sebulits molts corsos de pagans … [ xxxvvb] … tal que cant exi del desert fo malament nafrat. Apres aquestes coses sent machari resplendent per uirtuts sen ana a nostre senyor deus
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 11836
Location in volume ff. xxxvvb-xxxvirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10644
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Feliu in Pincis
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvvb] De sent faliu jn pincis
text: F2eliu in pincis per raho de differencia de altre home qui auja nom faliu … [ xxxvirb] … E con sent faliu agues cantade missa cagues donade pau el poble es posat en lo paviment dele esgleya en oracio rete la anima a nostre senyor deus
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 11837
Location in volume f. xxxvirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10645
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Marcel
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvirb] De sent marcel. pape
text: M2aršel con fos sobiran bisbe de. Roma e reprengues. Maximja emperador dela gran crueltat que faia als christians … [ xxxviva] … E constrengue sent marcel que seruis aqueles besties. Enloqual seruey estech per molts ayns. Epuys rete la anima anostre senyor. Mori en layn dela encarnacio de ihesuchrist .CC.lxxxviij
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona, per˛ no inclou l’explicaciˇ del nom
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 11838
Location in volume ff. xxxviva-xxxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10646
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Antoni
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxviva] De sent anthoni
text: A2nthonj con fos deadat de xxv. ayns ehoys legir enla esgleya. Si uols esser perfet .vin tot quant as e doneho als pobres … [ xxxviiira] … Edemantinent rete la anima anostre senyor deus. Mori en edat de .C.v. ayns enlo temps que regnaue en Roma contasti emperador. En layn dela jncarnacio .CCClx
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona, per˛ no inclou l’explicaciˇ del nom
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 11839
Location in volume f. xxxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10648
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant FabiÓ Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxviiira] De sent fabia
text: F2abia fo ciutada de Roma. E con fos mort lo .papa lo poble saiusta per elegir altre. papa … Sent fabia soferi passio per en Decia emperador qui li feu tolre lo cap. en layn dela encarnacio .CC.liij
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona, per˛ no inclou l’explicaciˇ del nom
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 11840
Location in volume ff. xxxviiira-xxxixva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10649
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SebastiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxviiira] De sent Sabestia
text: S2abestia fo molt bon crestia efo del linatge de Narbona. Enapres el fo ciutada de mjla. efo tant amat per en Dioclecian eper en maximjan qui eren emperadors … [ xxxixva] … šo que atu acabest enla enfermetat een los nostres pensaments done honor e profit als henemichs en tu done adjutori
Note text proper a l’incunable de Barcelona, per˛ no inclou l’explicaciˇ del nom
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 11841
Location in volume ff. xxxixva-xlra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10653
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ bisbe
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxixva] De sent iulia bisbe
text: I2ulia fo bisbe de secha. Es dit que el fo Simon aquel qui era lebros loqual fo sanat per ihesuchrist … [ xlra] … Mas alscuns dien que altre iulia es aquel qui ocis son pare esa mare ignoranment. la ystoria del qual posarem en apres
Note coincideix amb el ms. de ParÝs, per˛ no inclou l’explicaciˇ del nom
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 11842
Location in volume f. xlra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11115
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ mÓrtir
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlra] De sent julia martir
text: F2o altre iulia qui fo de alemanya de molt noble linatge. epus noble fo per fe. car el se demostraua als per seguidors … mas demantinent exi del deu cors tan gran fum que tots aquels qui decosta li estauen fugiren eel enapres mori
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 11843
Location in volume f. xlra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11116
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida dels dos germans JuliÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlra] De sent iulia
text: F2o altre iulia qui hac .i. germa [f. xlrb] daquel nom matex. Eaquests ambdosos uengren a lemperador en .Teodosi qui era molt bon cristia … [ xlva] … etrobaren lo mort per que foren tots espaordits e [….] depuys nagun no guosa mentir als sants barons
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 11844
Location in volume ff. xlva-xlira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11117
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ cavaller
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlva] De sent iulia caualer
text: F2o .i. altre iulia qui ocis son pare esa mare que nols conexia. Econ lo dit iulia qui era molt noble .i. die cassas en calša .i. ceruo. eencontinet [sic] lo ceruo … [ xlira] … perque ambdosos marit e muyler se reposaren en nostre senyor eapres aquel hom se esuanahi
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 11845
Location in volume f. xlira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11118
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant JuliÓ emperador
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlira] Den iulia emperador
text: F2o altre iulia qui no fo sant ans fo maluat loqual fo apelat julia renagat. Eaquel iulia fo monge e home quis mostraue molt religios … [ xlivb] … Mas con enaquestes paraulese mesquinament moris per tots los seus el fo desemparat efo escorxat per los persienchs e del seu cuyr fo fet estrayl al Rey de percia
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 11846
Location in volume ff. xlivb-xliiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10650
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa AgnŔs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlivb] De sancta agnes uerge
text: A2gnes fo uerge molt sauja segons que sent ambrosi ne fa testimonj lo qual escriui la sua uide … [ xliiva] … enos cuytade deanar al talem dell martiri la qual uerge sancta agnes ana molt cuytosament
Note coincideix amb el ms. de ParÝs, per˛ sense l’explicaciˇ del nom
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 11847
Location in volume ff. xliiva-xliiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10651
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vicent
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliiva] De sent vincent
text: U2icent fo de molt noble linatge Mas el fo ya pus noble per fe e per religio efo diaque ordonat per sent valeria … [ xliiiivb] … Tu sols ets noble enlo segle. etu sols aporest doble palme. tu apareylest en temps dues corones
Note segueix el text de ParÝs i el de l’incunable, molt propers entre sÝ, per˛ no inclou l’explicaciˇ del nom, absent tambÚ a l’incunable
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 11848
Location in volume ff. xliiiivb-xlvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10981
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Basili
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliiiivb] De sent basili
text: B2asili fo honrat bisbe e doctor majorment de quanta santitat fo … [ xlvvb] … E apres el sentorna en son lit emantinent trames lesperit a nostre senyor deus
Note coincideix amb l’incunable en el text i en l’ordre
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 11849
Location in volume ff. xlvvb-xlviva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10652
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La conversiˇ de sant Pau ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlvvb] Dela conuersacio [sic] de sent pau
text: L2o comensament dela conuersacio de sent pau fo fet en aquel mateix ayn enloqual ihesuchrist reebe passio … [ xlviva] … E per lo contrari feu sent pau abstinencia de menyar qui liera legut de menyar sens peccat
Note text molt proper al del ms. de ParÝs
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 11850
Location in volume ff. xlviva-xlviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10654
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Paula
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlviva] De sancta paula
text: P2aula fo molt noble done de Roma eescriu lasua ujda. sant Geronjm … [ xlviirb] … E plor item mesclat ab goig el e dix. Deus te sal case de pau
Note text molt proper al del ms. de ParÝs, llevat del final
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 11851
Location in volume f. xvliirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10655
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del temps de desviaciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xvliirb] De septuagesima
text: D2it es deles festes qui son emfre lo temps del ayn delesquals es contengut en partida … de septuagesima e dura entre a pascha
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 11852
Location in volume ff. xlviirb-xlviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11119
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De septuagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ xlviirb] Septuagesima signifique lo temps de renouacio … [ xlviiira] … e el combatent corona de gloria
Note no tÚ r˙brica independent
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 11853
Location in volume f. xlviiira-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11120
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sexagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlviiira] De sexagesima
text: S2exagesima comense enlo digmenge enloqual se cante enlo comensament dela missa .i. cant que [diu mot ratllat] comensa. Leua eperque dorms … [ xlviiiva] … per šo quels ajut en benauyranses elos deliure detots mals periyls
Note text com el del ms. de ParÝs
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 11854
Location in volume ff. xlviiiva-xlixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11121
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De quinquagesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlviiiva] De quinquagesima
text: Q2uinquagesima dure del dicmenge enloqual se cante enla missa. Tu sies amj defenedor senyor meu … [ xlixra] … Merce ages demj deus. qui es salm de penjtencia eperdo
Note text com el del ms. de ParÝs
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 11855
Location in volume f. xlixra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11122
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De quadragesima
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlixra] De quadragesima
text: Q2uadregesima comense en lo digmenge enloqual se cante .i. cant qui comensa. Apella [sic] de tribulacio etc … [ xlixva] … enaxi nos deuen per penjtencia nos mateis primerament turmentar per šo que nos dignament puxam menyar lanyel de deu
Note text com el de ParÝs
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 11856
Location in volume ff. xlixva-lrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11123
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels quatre temps
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlixva] Deles .iiij. tempres
text: L2os dejunis de les .iiij. tempres foren establits per en calixto .papa … [ lrb] … Eper so car los apostols eren trists dela mort de lur senyor
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 11857
Location in volume ff. lrb-lirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10656
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ignasi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lrb] De sent ignasi
text: I2gnasi fo dexeble de sent johan efo bisbe dantiotxa. etrames unes letres a nostre dona sancta Maria … [ lirb] … Ela honor dela qui es gran sens mesure
Note coincideix amb el text de ParÝs
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 11858
Location in volume ff. lirb-livra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10657
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dela purificaciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lirb] Dela purificacio de la uerge sancta maria
text: L2a purifficacio dela uerge .Maria. fo feta apres de la natiujtat … [ livra] … enla festa dela purifficacio de sancta .Maria. eaquela reebe sanitat
Note uneix en una ˙nica r˙brica la purificaciˇ i el text que a l’ediciˇ Kniazzeh- Neugaard (1977: II 251-255) Ús sota la r˙brica “Per que fo establida aquesta festa”
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 11859
Location in volume ff. livra-lvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10658
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Blasi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ livra] De sent blasi
text: C2on lo benauyirat sent blasi resplendis per sanctitat eper bones custumes … [ lvra] … Eaxi elfo degolat ab dos iffans [sic] pochs e trames la sua anima adeu qui la reebe molt gloriosa ment ab gran companya dangels
Note text mÚs proper a l’incunable de Barcelona, per˛ no inclou l’explicaciˇ del nom
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 11860
Location in volume ff. lvra-lvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10659
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa └gata
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lvra] De sancta agatha uerge
text: A2gatha fo uerge e fo de franše eera de cors molt bela … [ lvira] … eaguise sanctetat de pense. e mostresc dela terra delliurament
Note text mÚs proper a l’incunable de Barcelona, per˛ no inclou l’explicaciˇ del nom
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 11861
Location in volume f. lviva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10661
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vedast
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviva] De sent vedast
text: U2edast fo ordonat en bisbe per sent remjgi. On con el uengues ale porte dela ciutat el troba aqui .ij. homons pobres … per que el se pensa que la sua mort era prop. Eapochs de dies el se posa en pau en nostre senyor deus
Note text mÚs proper a l’incunable de Barcelona, per˛ no inclou l’explicaciˇ del nom
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 11862
Location in volume ff. lviva-lviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10662
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Aman
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviva] De sent aman
text: A2man es dit per šo con fo amador de ihesuchrist Nasch sent aman de molts nobles parents … [ lviira] … E sent aman escapa axi de lurs mans. E molts miracles faent el se reposa en pau ab nostre senyor
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 11863
Location in volume f. lviira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10663
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant ValentÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviira] Dela entrepretacio del nom de sent ualenti
text: U2alenti es dit enaxi con tenen ualor … šo es caualer de nostre senyor ihesuchrist
tit.: De sent valenti
text: U2alenti fo ordonador e preuera Een claudi emperador feu lo uenjur deuant si … [ lviirb] … Eadonchs con lemperador sabe quel princep e tots los seus auien reebude la fe de ihesu christ fo molt irat emana que sent ualenti fos deguolat
Note text molt mÚs proper al del ms. de ParÝs que al de l’incunable
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 11864
Location in volume ff. lviirb-lviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10664
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Juliana
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviirb] De sancta iuliane
text: I2uliane dementre que era esposade a en Neu [sic. passatge deteriorat] pretor de njcomedia … [ lviiira] … Emantinent la mar gila [sic] los corsos dels homens qui eren morts per tal quels manyassen los ošels eencare les besties saluatges
Note text molt mÚs proper al del ms. de ParÝs que al de l’incunable
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 11865
Location in volume ff. lviiira-lixva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10665
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la cadira de sant Pere ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviiira] Dela cadire de sent .Pere.
text: L2a cadira de sent .Pere. es dita per .iij. rahons. so es Reyal quis diu enlo segon libre dels Reys en xxx.iij. capitols … [ lixva] … E som simples axi con a coloma
Note van sota aquesta mateixa r˙brica els textos que a ParÝs, segons l’ediciˇ, en tenen una de pr˛pia “Quan fo establit queĚls clergues portessent corona es assi legit” i “Per que ton hom los pels en aviro del cap per corona”, per˛ l’explicit aquÝ assenyalat coincideix amb el del ms. de ParÝs
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 11866
Location in volume ff. lixva-lxira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10666
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MaciÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lixva] Dele entrepretacio dell nom de sent Macia[.]
text: M2achia en abraich uol dir aytant con donat de nostre senyor. E uol dir donacio del senyor … del qual escriuj en beda segons ques lig enles esgleyes
tit.: De sent Macia. ede iudes
text: M2achia apostol fo establit e posat en loch den judes … [ lxira] … Lig se aqui matex quel cors del fo aduyt a Roma e de .Roma fo aduyt en la ciutat de Trauerj
Note text proper al de l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 11867
Location in volume ff. lxira-lxvva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10668
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Gregori
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxira] Dela entrepretacio dell nom de sen gregori
text: G2regori es dit de grex qui es folch e de goire qui uol dir prehicador … [ lxirb] … laqual compila en johan diaque en apres molt diligent ment
tit.: De sent gregori
text: G2regori fo engenrat dela linyade dels senadors de Rome. eauja nom son pare en jordia. esa mare. na Siliana … [ lxvva] … E respos sent Gregori nos nolauem en negrit mas mostrar auez queel es negre. Eaxi els lo yaquiren eanaren sen
Note text proper a l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 11868
Location in volume ff. lxvva-lxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10669
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Benet
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxvva] Dela enterpretacio [f. lxvvb] dell nom de sent benet
text: B2enet es dit per šo con el beney moltes coses … la uide delqual escriuj sent Gregori
tit.: De sent benet
text: B2enet fo de la prouincia [sic] e fon trames per apendre letres e seguil .ia. sua nodrissa … [ lxviiira] … Ffo sebolit sent benet en loratori de sent iohan babtista que el auia bastit con destruhy lo temple den appollinj
Note text proper a l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 11869
Location in volume f. lxviiira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10670
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Patrici
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviiira] De sent patrici
text: P2atrici dementre que prehicaue dela passio de ihesuchrist lo rrey dels estols [sic] estaue denant el … [ lxviiivb] … Erecompta asos amjchs šo que li era esdeuengut. Eapres iij. dies el uench enla ciutat denant deu
Note els capÝtols “De purgagori”, “D’infern” i “De paradÝs” de l’ediciˇ Kniazzeh-Neugaard (1977: II 330-333) estan inclosos sense cap separaciˇ dins de la vida de sant Patrici. El text d’aquesta vida no varia gaire en els diversos testimonis
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 11870
Location in volume ff. lxviiivb-lxxirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10671
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'anunciaciˇ de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviiivb] Dela anunciacio dela uerge maria
text: A2nunciacio es dite per šo con en aquest die fo anunciat lauenjment del fiyl dedeu … [ lxxirb] … eueten en tal loch que no pures noure anegun hom qui reclam la uerge .Maria
Note text proper al de l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 11871
Location in volume ff. lxxirb-lxxvva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10672
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La passiˇ de nostre Senyor Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxirb] Dela passio de ihesu christ
text: L2a passio de ihesu christ fo per la dolor amare eper lesecarnjment despitosa … [ lxiiijrb] … E dele pene edel neximent de pila uos conterem are ai con ho recompta .il¬ ystoria enla qual se lig axi
rubr.: Dela ystoria De pilat
text: F2o .i. Rey qui conech carnal ment .il¬ donzela qui auja nom pila … [ lxxvva] … E dien Eusebi een beda en lese lurs cronjques que el fo exiylat ecaech en grans malalties hon conel fos molt trabaylat el se ocšis ab lo seu coutel matex
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 11872
Location in volume ff. lxxvva-lxxviva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11125
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). De la festa de rams
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxvva] Dela festa del die de rams
text: R2emembrament de deu auer tot fael christia … [ lxxviva] … car la gran honor li mudaren enplor een dolor een mort segons que ohirets enla passio
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 11873
Location in volume ff. lxxviva-lxxviirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11126
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). De la solemnitat de la cena de Jesucrist
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxviva] Dele sollempnitat dele cene de ihesu christ
text: L2a sollempnjtat dele cene laqual a acustumade la esgleya de celebrar … [ lxxviirb] … que cant nos comfessam la .i. al altre deuem deus pregar per aquels quins confessen
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 11874
Location in volume ff. lxxviirb-lxxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11127
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). De l'establiment del sagrament de l'altar
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxviirb] Del establiment del sagrament del altar
text: C2ar enla cena de nostre senyor es establit lo sagrament del altar … [ lxxviiira] … per honor dasso diu hom la missa sollempnialment
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 11875
Location in volume f. lxxviiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11128
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). De les sorts qui foren dades als ap˛stols
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxviiira] Deles sorts qui foren dades als apostols
text: A2lcuns solen duptar dels apostols qujnes sorts reeberen … [ lxxviiirb] … nos direm que apres la mercaderia tornam sens guany
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 11876
Location in volume f. lxxviiirb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11129
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). Del Parasceve o Divendres Sant
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxviiirb] Del parasseue. so es del diuenres sant
text: D2aquest nom parasseue qui aytant uol dir en ebrahic con preparacio … [ lxxviiivb] … car trencat lo temple egitat laltar de fora noy ha enque hom fassa sacriffici
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 11877
Location in volume f. lxxviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11111
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del temps de reconciliaciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxviiivb] Deles festes qui son en lo temps de reconsiliacio
text: D2it es deles festes qui son enfre lo temps de desujacio … la esgleya de pascha entro ales uuytanes de pantagosta
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 11878
Location in volume ff. lxxviiivb-lxxxva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10673
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la resurrecciˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxviiivb] Dela resurreccio de ihesu christ
text: L2a resurrešcio de ihesu christ fo en lo terš die dela sua passio … [ lxxxva] … perque en julia molt irat li feu trancar lo pits ab .i. contel. eaxi merturiat el sen ana a deu
Note el manuscrit recull sota un mateix epÝgraf aquest capÝtol, “Eper que fo mudat l’orde dels dies e de les nuyts” i d’altres, que a l’ediciˇ Kniazzeh-Neugaard (1977: II 370 i segŘents) sˇn epÝgrafs separats
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 11879
Location in volume f. lxxxva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10685
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del trobament de la santa Creu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxva] Dela uirtut dele uere creu
text: C2on sie gran la uirrtut dela creu enaquel fael notari apar que fo enganat per lencantador quel adux en aquel loch on el apellaue los demonis … Eel dix que no sabie que agues fet nagun be sino que nol uolch renegar deuant lo diable
Note text proper a l’incunable de Barcelona, tot i que no inclou la hist˛ria sencera, sinˇ ˙nicament la part final
Specific witness ID no. 68 BITECA cnum 11880
Location in volume ff. lxxxva-lxxxira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10686
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Joan ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxva] De sent Johan ante portam latinam
text: I2ohan apostole euangeliste dementre que preycaue en Effesi … [ lxxxira] … lo seu cors fo mudat enla dita ciutat ab molt gran honor
Note text proper al de l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 69 BITECA cnum 11881
Location in volume f. lxxxira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10687
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De les letanies
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxira] Deles ledanjes
text: L2es ledanies se fan dues uegades en lany. šo es en la festa de sent march … [ lxxxivb] … eaqueste es la raho per que la esgleya sone les esqueles cant temon tempestat
rubr.: per que trau hom les creus
text: P2er so quant fa tempeste. sonen quels demonis qui la fan ogen les trompes del perdurable rrey … per la quarta raho carlos demonis lo temen tant
Note en els dos incunables de Barcelona Ús un sol text
Specific witness ID no. 70 BITECA cnum 11882
Location in volume ff. lxxxiirb-lxxxvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10688
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'ascenciˇ de Jesucrist
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxiirb] Con nostre senyor sen puya al cell
text: L2o puyamen de nostre senyor cant puia al cel fo enlo .xle. die de pascha … [ lxxxvra] … a tu mas tu en nos e entra anos
Note text proper tant al ms. de ParÝs com a l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 71 BITECA cnum 11883
Location in volume ff. lxxxvra-lxxxixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10689
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Lo trametiment del Sant Esperit
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxvra] Con lo sant espirit uench sobrels apostols
text: L2o sant espirit fo uuy trames en semblanša de lengues de foch als apostols … [ lxxxixra] … Adonchs posans les mans etc. Ol posament deles mans significa absolucio quis fa enconfessio
Note text molt proper al ms. de ParÝs, per˛ no tÚ r˙brica independent per als “Miracles pels quals se fan” (ff. lxxxvivb-lxxxixra). Ediciˇ Kniazzeh-Neugaard (1977: II 498-508)
Specific witness ID no. 72 BITECA cnum 11884
Location in volume f. lxxxixra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10690
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant GordiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxixra] De sent jordia
text: I2ordia ueguer den julia emper-ador [f. lxxxixrb] deuaert .i. crestia qui auia nom gener … [ lxxxixrb] … el fo per la sua companya robat e apres ab sent epimato qui era ia mort per enjulia el fo soterrat
Note coincideix amb el text de ParÝs, llevat que omet l’explicaciˇ del nom
Specific witness ID no. 73 BITECA cnum 11885
Location in volume ff. lxxxixrb-xciva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10798
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Pons
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxixrb] De sent ponš
text: E2n temps de ualeria ede Galich emperadors hac .i. senador en Roma qui auia nom March … [ xciva] … E aquesta es la ujda bona de sent ponš per lo qual moltes anjmes foren conuertides adeu
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 74 BITECA cnum 11886
Location in volume ff. xciva-xcivva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11042
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa QuitŔria
Language catalÓ
Date escrit 1260 [?] - 1280 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xciva] De sancta quiteria
text: M2adona sancta quiteria fo fiyla donrat pare e donrade mare els no eren crestians … [ xcivva] … Sancta quiteria pres passio en la ciutat dayre .xi. kalendes de juyn
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 75 BITECA cnum 11887
Location in volume ff. xcivva-xcvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10691
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Nereu i Aquileu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcivva] Dela entrepretacio del nom de sent nereus e exileus
text: N2ereus es entrepretat cocell de luu … [ xcvra] … les passions delsquals escriuiren en victori een Micro qui foren serus de ihesu christ
tit.: Desent nereus e exileus
text: N2ereus eus foren homens casts naturalment … e lurs corsos mantinent sebole sen Sezari honradement
Note coincideix amb el ms. de ParÝs
Specific witness ID no. 76 BITECA cnum 11888
Location in volume f. xcvra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10692
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pancraci
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcvra] Dela entrepretacio del nom de pranchasi [sic]
text: P2rancasi [sic] es dit de pan … efo colorat per diuersos uirtuts
rubr.: De sen pranchasi [sic]
text: P2rancasi fo fiyl de molt noble pare e fo orde de mare ede pare la cuytat de fagia [sic] e fo posat encurador dionis son auoncle … [ xcvrb] … seruaren aquel loch que per grans coses fan aqui aquel iurament
Note text molt proper al ms. de ParÝs
Specific witness ID no. 77 BITECA cnum 11889
Location in volume f. xcvrb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11112
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Del temps de peregrinaciˇ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcvrb] Deles festes qui son enfre lo temps de peregrinacio
text: D2jt es deles festes que son dins lo temps de reconsiliacion … [ xcvva] … uarieya axi con la festa de pascha
Note text proper al ms. de ParÝs
Specific witness ID no. 78 BITECA cnum 11890
Location in volume f. xcvva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10694
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant UrbÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcvva] Dela entrepretacio del nom de sent urba
text: U2rba es dit persa cortesia … e fo resposta per ensenyament
rubr.: De sent urba
text: U2rba succehi an Calixto papa. on con al seu temps fos gran persecucio … [ xcvvb] … esent fortunat soterra los corsos dels sants barons honradament
Note text proper a l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 79 BITECA cnum 11891
Location in volume ff. xcvvb-xcvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10696
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa PetronilĚla
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcvvb] De sancta patronilla
text: P2atronjlla fo fiyla de sent .P. apostol … [ xcvira] … Efeulo gitar entibre mas en just qui era son cergue lon leua el seboli honradement
Note text proper al ms. de ParÝs
Specific witness ID no. 80 BITECA cnum 11892
Location in volume f. xcvira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10697
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere exorcista i de sant MarcelĚlÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcvira] De sent .P. exorcista
text: P2ere exorcista dementre que era tengut pres ena. caršre. auja .ila. fiyla marcelli qui era molt trabaylade per lo diable … [ xcvirb] … een apres el sen ana adeu enpau
Note text proper tant al ms. de ParÝs com a l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 81 BITECA cnum 11893
Location in volume f. xcvirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10698
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Prim i de santa FelÝcia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcvirb] Dela entrepretacio del nom de sent prim ede sen felician
text: P2rim uol aytant dir con sobira ho gran … ueyls benauyrat
tit.: De sent prim ede sent felician
text: E2n prim en felicia foren acusats per los bisbes dels temples … [ xcviva] … Eatressi feu degolar los sants barons efeu gitar lo pretor los lur lurs [sic] corsos als cans eals corps. mas los christians los seboliren onradement
Note text proper al de l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 82 BITECA cnum 11894
Location in volume ff. xcviva-xcviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10699
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant BarnabÓs
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcvirb] Dela entrepretacio de nom de sent barnabas
text: B2arnabas uol aytant dir con fiyl de ujuent … [ xcvivb] … la passio del compila sent johan la qual translata degrech en lati. en beda
rubr.: De sent barnabas
text: B2arnabas fo preuera efo delinatge den Cipri efo .i. dels .lxxij. dicipols de ihesu christ … [ xcviiira] … sent derrocheu diu que sent barnabas prehyca primerament aRoma efo bisbe de mjla
Specific witness ID no. 83 BITECA cnum 11895
Location in volume f. xcviiira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10700
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Antoni de PÓdua
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcviiira] De sent anthoni del orde dels frares menors
text: L2o benauyrat sent anthonj fo dela ciutat de Luxbonanat de honrats parents … [ xcviiivb] … ho agues sostengut la sua mot sancta anima migra e passadaquesta uide esen ana adeu en lanyn de nostre senyor .M.CC.xxxj
Note coincideix amb l’incunable de Barcelona, tot i la discrepÓncia de noms, car a la taula d’aquest manuscrit Ús “De sent anthonj dels flamencs xCviij”. No existeix, per˛, en el ms. de ParÝs
Specific witness ID no. 84 BITECA cnum 11896
Location in volume ff. xcviiivb-xcixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10701
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Vitus i Modest
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcviiivb] Dela entrepretacio del nom de sent uictus
text: U2icto es dit de uida … Modesti uol aytant dir con estant en manera
tit.: De sent victus
text: U2icto fo ijffant noble efael enedat de .xij. ayns een sicilia sofferi martiri … [ xcixrb] … E fo reuelat a .ia. fembre enla ciutat de florenša quils atroba els seboli honradement
Note el text Ús molt mÚs proper al ms. de ParÝs que a l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 85 BITECA cnum 11897
Location in volume f. xcixrb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10711
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Quiric
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcixrb] De sent quirich
text: Q2uirich fo fiyl dena julita qui fo molt noble fembre euolch fugir ale persecucio dels crestians … [ xcixva] … eforen atrobats los lurs corsos entemps den contasti lo gran e fos retuda la pau ala esgleya
Note omet l’explicaciˇ del nom. El text Ús el mateix en aquest manuscrit, en el de ParÝs i en l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 86 BITECA cnum 11898
Location in volume f. xcixva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11130
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). De santa Marina verge
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcixva] de sancta marina uerge
text: M2arina uerge era .ia fiyla tan solament de son pare. on con son pare entras en .il monestir el muda labit ala sua fiyla per so que no semblas fembre … [ xcixvb] … E aquela fembra qui la auia diffamade fo presa per lo diable econfessa lo seu faliment econ fo uengude al uas dela dita uerge ela foguerida al qual uas uenen moltes gents esi fan molts miracles. Mori en lo .xiij. die deles kalendes de juliol
Specific witness ID no. 87 BITECA cnum 11899
Location in volume ff. xcixvb-cva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10702
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Gervasi i de sant Protasi frares
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xcixvb] Dela entrepretacio del nom de sent geruasi eprotasi
text: G2eruasi es dit ge Gear qui uol dir sacre odeuas o de geenna qui uol dir no cultiuat … ho destasis qui es dit posicio etc
tit.: De sent geruasi e protasi
text: G2eruasi eprotasi foren frares e foren fiyls de sent vidal ede sancta valeria qui donaren tots lurs bens als pobres … [ cva] … ambosos foren agualment coronats axi com eren exits del uentre ensemps
Note el text difereix de les altres versions de ParÝs i de l’inc. de Barcelona en la part de l’explicaciˇ del nom
Specific witness ID no. 88 BITECA cnum 11900
Location in volume ff. cva-ciira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10703
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan baptista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cva] Dela entrepretacio del nom de sent iohan batista
text: I2ohan babtista es nomenat en moltes maneres es apelat propheta … E enlo nom deuant corredor es demostrade la gracia del seu apareylament
tit.: Dela natiuitat de sent iohan babtista
text: L2a natijutat de sent johan babtista [f. cvb] fo denunciade per sent Gabriel en aquesta manera … [ ciira] … Sent johan hac testimoni deles celestials coses so es dels angels segons ques lig per sent luch enloprimer capitol enloqual loch lo loa langel en moltes maneres dient dequanta dignitat e quant adeu quant diu sera verament eenquant assi matex een quant diu que ho boura viu ne seruea esser plen despirit sant
Note aquesta versiˇ nomÚs recull la primera meitat de la vida que relaten les altres
Specific witness ID no. 89 BITECA cnum 11901
Location in volume f. ciira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10704
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Joan i sant Pau
Language catalÓ
Date escrit 1250 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciira] De sent iohan ede sent poll
text: I2ohan eenpol foren prebosts dene costanša fiyla den contanti emperador on con algunes gens guerreyassen ablemperi lo duch de Gallia … [ ciivb] … Sent ambros diu enlo prefaci daquests martirs enaxi los benauyrats martirs sent johan e sent pol uertaderament compliren so qui es cantat per la uou [?] de david. Veus con bon ecom alegre es habitat frures [sic] en vn etc
Note text proper al ms. de ParÝs, per˛ deixa incompleta la darrera frase
Specific witness ID no. 90 BITECA cnum 11902
Location in volume ff. ciivb-ciiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10705
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lleˇ Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciivb] De sent leo pape
text: L2eo papa segons ques lig enlos miracles dela benauyrade uerga canta missa enla esgleya de madona sancta .Maria … [ ciiira] … jo he pregat deus per tu ehat los teus pecats perdonats
Specific witness ID no. 91 BITECA cnum 11903
Location in volume ff. ciiira-cvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10706
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pere ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ciiira] Dela entrepretacio del nom de sent .Pere
text: P2ere hac .iij. noms cor el fo apelat Simon barjona … [ ciiirb] … lo seu martiri escriui en marcel. papa. een Gilpus atressi pape
tit.: De sent. Pere
text: P2ere apostol entre los altres apostols esobre los altres apostols fo de mayor uolentat … [ cvira] … E diu .i. uers que per la espae es coronat sent paul esent .Pere per la creu en la ciutat de Roma per en Nero
Specific witness ID no. 92 BITECA cnum 11904
Location in volume ff. cvira-cviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10707
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pau ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cvira] Dele entrepretacio del nom de sent poll
text: P2ol uol aytant dir con bocha de trompa o bocha dels ho elegut meraueylosament ho miracle … [ cvirb] … En bede diu que es apelat pol per en sergi pol qui era consol loqual conuerti ale fe. la passio de sent paul escriui sent lin pape
tit.: De sent pau apostol
text: P2aul apostol sofferi moltes tribulacions apres lo seu conuertiment … [ cviiirb] … tots los homens sub juga sots lo jou de uerjtat
Specific witness ID no. 93 BITECA cnum 11905
Location in volume f. cviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10708
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vii. frares e de la llur mare
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviiirb] De set frares
text: S2et frares foren de sancta felicitat los quals agueren nom … Diu sent gregori que sancta felicitat fo plusque martir caren .vij. maneres sofferi passio per la mort dels seus fiyls qui eren .vij. ela .viija. per lo seu cors propri
Specific witness ID no. 94 BITECA cnum 11906
Location in volume ff. cviiirb-cixva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10796
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Teodora
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviiirb] De sancta theodora
text: T2eodora fo noble fembre e bele qui auja marit molt rich een temps del emperador zenonj … [ cixva] … En axi quel abat mort del monestir el fo elet en abat per tots
Specific witness ID no. 95 BITECA cnum 11907
Location in volume ff. cixva-cxrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10710
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Margarita
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cixva] Dela entrepretacio del nom de sancta margarita
text: M2argarita es dita duna pere preciosa laqual pera es molt resplandent e pocha euirtuosa … la sua ligenda escrisch en Tiotunius [sic] qui era varo molt sauj
tit.: De sancta margarita
text: M2argarita fo dantiotxa fiyla den Theodosi patriarcha dels gentils efo liurade anodrissa per nodir … [ cxrb] … een .i. colp el li tolc locap perque ela reebe la corona de martiri. Sofferi passio en lo die que diu xiij. dies enles kalendes de juliol
Note el text sembla el mateix que als testimonis de ParÝs i a l’incunable, llevat d’una variant a l’inici de l’explicaciˇ del nom
Specific witness ID no. 96 BITECA cnum 11908
Location in volume ff. cxrb-cxirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10712
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Alexi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxrb] De sent elexi
text: A2lex fo fiyl den alfemja qui fo noble baro de Roma efo enla sale del emperador primer … [ cxirb] … loqual seboliren lo sant cors honradement enlo .xvij. die del mes dejuliol delqual monjment exia gran olor el mori .xvj. dies en les kalendes dagost
Specific witness ID no. 97 BITECA cnum 11909
Location in volume f. cxirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10805
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La hist˛ria de santa PrÓxedis
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxirb] De santa praxedis
text: P2raxedis fo uerge e sor de sancta potenciane … ederen los lurs bens apobres de crist. Enapres els sen anaren a deu
Specific witness ID no. 98 BITECA cnum 11910
Location in volume ff. cxirb-cxiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10713
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Maria Magdalena
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxirb] Dela entrepretacio del nom de sancta. Maria magda[lena]
text: M2aria uol dir deles mars ho illumjnade per aquestes … [ cxiva] … car la hon abundauen los defaliments sobre habundancia de gracia
tit.: De sancta .Maria. magdale[na]
text: M2aria magdalene es axi apelade per lo castel de magdalo efo fiyla de nobles parents šo es de linatge reyal … [ cxiiivb] … costa lo seu lit ab molts algels [sic] estant ala sua anima qui sen puia con acoloma alcel
Specific witness ID no. 99 BITECA cnum 11911
Location in volume ff. cxiiivb-cxiiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10715
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant ApolĚlinari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiivb] Dela entrepretacio del nom de sent apollinari
text: A2pollinari es dit de polens ede uares qui es uirtut … so es en quax baro uirtuos. senes solament de uicis
tit.: De sent apollinari
text: A2pollinari fo dexeble de sent .Pere apostol efo pel trames e Roma en Reueecia enloqual loch guari la muyler den Tiburci … [ cxiiiirb] … E apres el trames leslpirit adeu e fo sebolit honradement per los crestians
Specific witness ID no. 100 BITECA cnum 11912
Location in volume ff. cxiiiirb-cxvra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10716
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Cristina
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxiiiirb] De sancta christina
text: C2restina uol aytant dir con untade ab crisma … he oli de deuocio en sa pense
text: C2restina fo fiyla de nobles parens qui fo enclose per son pare en .ia torra ab .xx.ij. seruentas en lo castel de tir en lombardia … [ cxvra] … per que en julia irat le feu segetar e apres ela trames lesperit a deu
Specific witness ID no. 101 BITECA cnum 11913
Location in volume ff. cxvra-cxviiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10717
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jaume ap˛stol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxvra] Dela entrepretacio del nom de sent jacme apostol
text: I2acme aquest apostol es apelat jacbe sabadeu efo frare de sent Johan bonarge … Eenaxi pot esser maior per šo car primerament es apelat ale gloria dela perdurabletat
tit.: De sent iacme apostol
text: I2acme apostol fiyl dezebedeu apres la assensio de ihesuchrist de mentre que prehycaue periudea eper samaria … [ cxviiva] … el fo ligat en .i. pal e posali hom lenya de costa en que hom mes foch ecrema le lenya els ligams sens que foch noli feu mal
Specific witness ID no. 102 BITECA cnum 11914
Location in volume ff. cxviiva-cxixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10720
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Sant Feliu i sant Cugat mÓrtirs
Language catalÓ
Date tradu´t 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxviiva] De sent feliu ede sent cugat
text: G2ran efort meraueylos miracle aparech atots sobrels sants seruus [sic] de deu feliy e. Cugat martirs seus … [ cxixrb] … alaor e agloria del seu beneyt nom entro en lo present die de uuy qui ab lo pare e ablo sant espirit uju eregne deu per tots los segles dels segles amen
Note aquest text no apareix al manuscrit de ParÝs, per˛ sÝ a l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 103 BITECA cnum 11915
Location in volume ff. cxixrb-cxxvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1330
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Vida de sant Crist˛fol
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxixrb] Dela entrepretacio del nom de sent christofol
text: C2ristofol ans que fo batayat auja nom reprouat … eper deuocio enlabocha
tit.: De sent christofol
text: C2ristofol fo de linatge de cananeus efo molt alt de perssona e auia molt terrible care … [ cxxvb] … que si nagun deya mal de deu ne de sent christofol que mantinent moris aglay
Note text proper al de l’incunable de Barcelona, sembla diferent del de ParÝs, per˛ coincideixen en el final
Specific witness ID no. 104 BITECA cnum 11916
Location in volume cxxvb-cxxvvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10736
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa Clara
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvb] De sancta clara
text: S2ancta clare fo dela ciutat de sis nade de noble linatge lo pare seu fo honrat caualer … [ cxxvvb] … canonitzant aquela. En layn de nostre senyor M.CC.lv. enla ciutat de aranya dins enla esgeya mayor daquela mateixa ciutat
Note text proper al de l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 105 BITECA cnum 12109
Location in volume ff. cxxvvb-cxxviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10809
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vii. frares dormints
Language catalÓ
Date tradu´t 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxvvb] De .vij. frares durmens
text: S2et frares durmens son nats enla ciutat de effezi … [ cxxviira] … efeu absolre tots los bisbes qui confesaren la resureccio
Note text mÚs proper al del ms. de ParÝs
Specific witness ID no. 106 BITECA cnum 12110
Location in volume f. cxxviira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10721
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Nazari i sant Celsi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviira] Dela entrepretacio del nom de sent nazari
text: N2azari es dit en quax. Natzarenus qui uol dir aytant con consecrat … que no peca ab la lenga
tit.: Dela entrepretacio del nom de sent celsus
text: C2elsus uol aytant dir quax aensus leuat … la uida daquests sants troba sent ambros enlo libre de sent Geruasi ede sent protasi e fo trobade sots los lurs caps
tit.: De sent nazari. e de sent celsus
text: N2azari fo fiyl de molt noble baro qui auja nom affrica qui era iueu edela sua mare sancta perpetua qui fo molt bona crestiane … [ cxxviivb] … sent Nazari tot entegre ben olent que no auja pel perdut eseboli lo enla esgleya dels apostols molt honradement
Note en aquest manuscrit la interpretaciˇ dels noms dels sants va en epÝgrafs separats
Specific witness ID no. 107 BITECA cnum 12111
Location in volume ff. cxxviivb-cxxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10723
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Sant Feliu Papa mÓrtir
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviivb] De sent Faliu pape
text: F2eliu fo elet en loch den liberj. en papa. he hy fo ordonat. on con en liberi. papa. no uolgues consentir ala heretgia arriane … [ cxxviiira] … e sent faliu estech en .i. seu camp del qual fo pres eamenat eapres fo escapšat
Specific witness ID no. 108 BITECA cnum 12112
Location in volume f. cxxviiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10722
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Simplici i sant FaustÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviiira] De sent duplici [sic] e de sent fausti
text: S2uplici eenfausti foren frares on con no uolguessen sacrificar ales ydoles esl soferren molts turments a Roma per en dioclecian … [ cxxviiirb] … cels qui ab el eren els se conuertiren ale fe de christ e recomptaren a tots la passio de sancta beatriu uerge ne con fo venyade per deu
Specific witness ID no. 109 BITECA cnum 12113
Location in volume ff. cxxviiirb-cxxixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10714
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Marta
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxviiirb] De sancta martha
text: M2arta fo hoste de ihesuchrist efo son pare esa mare de linatge reyal. fo lo pare duch de Siria … [ cxxixrb] … sen ana aprehicar en esclauonja lauangeli dedeu eapres .x. ayns ela sen ana adeu
Specific witness ID no. 110 BITECA cnum 12114
Location in volume f. cxxixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10724
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Abdon i Sennen
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxixrb] De sent abdon e de sent semen [sic]
text: A2bdon eSemen [sic] foren marturiats per Deci lemperador … econ aqui aguessen jagut iiij. dies en Quirnj sots diaque lus seboli enla sua case
Specific witness ID no. 111 BITECA cnum 12115
Location in volume ff. cxxixrb-cxxxva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10725
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant GermÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxixrb] Dela entrepretacio del nom de sent Germa
text: G2erma es degermanament ede ana qui uol dir aensus … la uide del escrisch en Contasti preuera asent sensuri [sic] bisbe
tit.: De sent germa
text: G2erma fo de molt noble linatge enasch en [f. cxxixva] la ciutat altisiodoro. fo molt saui en los liberals arts … [ cxxxva] … que šo que li auia promes de fer uiu que mort ho auja ates
Specific witness ID no. 112 BITECA cnum 12116
Location in volume ff. cxxxva-cxxxira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10738
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Eusebi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxva] Dela entrepretacio del nom de sent eusebi
text: E2usebi es dit de eu que es be ede esebe qui uol dir parlar … e hac bon cultiuament enla reuerencia de deu
tit.: De sent eusebi
text: E2usebi fo tostemps uerge con el fos crestia nat enapres el fo bateyat per sent eusebi papa … [ cxxxira] … Diu se que el acaba ab deu que en aquela ciutat no poch uiure nagun arria. visch el .lxxxviij. ayns
Specific witness ID no. 113 BITECA cnum 12117
Location in volume ff. cxxxira-cxxxiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10726
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Feliu de Girona
Language catalÓ
Date escrit 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxira] De sent faliu de gerona
text: S2ent faliu de gerona fonat enla ciutat de Cillitanje equant fo uengut en la ciutat de cesarea qui es en mauritanje … [ cxxxiira] … Rosi [sic] lo mena tot peseyar ab parpes de ferre perque el sen ana a deu alegrament. ffo aduyt lo seu cors a Gerona per .ia. fembre qui temje molt deus
Specific witness ID no. 114 BITECA cnum 12118
Location in volume f. cxxxiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10727
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels .vij. frares Machabeus
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiira] Dels machabeus
text: M2acabeus foren .vij. frares ab la mare … [ cxxxiirb] … soferiren aytals turmens con los crestians an soferit per la defensio de la lig deleuangeli
Specific witness ID no. 115 BITECA cnum 12119
Location in volume ff. cxxxiirb-cxxxiiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10728
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels lligams de sant Pere
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiirb] Dels ligams de sent .Pere.
text: L2a festa de sent Pere. apostol qui [f. cxxxiiva] es dita dels ligaments per .iiij. coses fo establide … [ cxxxiiiira] … e queli escombraria souen lo uas perque cant fo resuscitat recompta tot šo que uist auia
Specific witness ID no. 116 BITECA cnum 12120
Location in volume f. cxxxiiiira-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10729
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Esteve Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiiira] De sent esteue pape
text: E2steua papa axi con agues conuertuts molts gentils per paraulese eper eximplis … [ cxxxiiiirb] … eatrobaren la missa cantant e quent el hac cantada la missa els lo degolaren en la sua esgleya
Specific witness ID no. 117 BITECA cnum 12121
Location in volume f. cxxxiiiirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11132
Desconegut. Del trobament del cos de sant Esteve papa
Date escrit 1250 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiiirb] Del trobament del cors de sent esteue papa
text: L2o trobament del cors de sant esteua primer martir fo feyt en lanyn [sic] de nostre senyor. CCCC.xvij. en lo temps de honori princep … [ cxxxiiiiva] … On passa la esgleya muda la sua festa enaquel temps enque hom lo col amb mayor reuerensa
Specific witness ID no. 118 BITECA cnum 12122
Location in volume ff. cxxxiiiiva-cxxxviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10731
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Domingo
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxiiiiva] De sent domingo
text: S2ent domingo fo duch del orde dels predicadors e hac pare molt noble efo de espanya dela uila de derocha … [ cxxxviiivb] … dels frares preicadors
Note omet l’explicaciˇ del nom present al ms. de ParÝs i a l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 119 BITECA cnum 11918
Location in volume ff. cxxxviiivb-cxxxixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11133
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Sixt
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxviiivb] De sent sist pape
text: S2ist papa fo dela nacio de enes mas depuys fo dicipol de jhesuchrist e foelegut en sobira bisbe efo presentat … [ cxxxixra] … ihesuchrist los mana que nola manifestassen tro que el fos resuscitat de mort auide
Note omet l'explicaciˇ del nom
Specific witness ID no. 120 BITECA cnum 12123
Location in volume f. cxxxixra-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10733
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Donat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxixra] De sent donat
text: D2onat fo ensenyat a letres e nodrit ab en julia emperador ensemps … [ cxxxixvb] … que fo mort efeu escapšar sent donat
Note omet l’explicaciˇ del nom i presenta lleugeres variacions respecte les altres versions
Specific witness ID no. 121 BITECA cnum 12124
Location in volume ff. cxxxixvb-cxlrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10734
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Ciriac
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxixvb] De sent quiriach
text: Q2uiriach fo ordonat en diaque per sent maršel papa epuys … [ cxlrb] … E adons los gentils clohyren les fonts eagren en reuerencia daquel dia auant aquel loc els crestians
Specific witness ID no. 122 BITECA cnum 11919
Location in volume ff. cxlrb-cxlirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11134
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Llorenš
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlrb] De sent lorens
text: S2ent lorenš fo martir e diaque fo despanya ede gran linatge efo amenat a Roma per sent Sist … [ cxlirb] … Mas lo diaque cuyli totes les pesses eles posa sobre laltar de sent loren% epregal que demostras aqui ses uirtuts perque de mantinent lo calze torna tot senšer axi con dabans era
Specific witness ID no. 123 BITECA cnum 11920
Location in volume ff. cxlirb-cxliirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11135
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Hip˛lit
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlirb] De sent ipolit
text: I2polit pusque hac sebolit lo cors de sent lorenš ala sua case edona pau … [ cxliirb] … Empero tota ayn renqueya per manifestacio dela cose
Specific witness ID no. 124 BITECA cnum 12125
Location in volume ff. cxliirb-cxlvva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3710
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Assumpciˇ de la Verge
Language catalÓ
Date tradu´t 1301 [?] - 1350 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxliirb] Con nostre done sancta Maria. sen puya als cels
text: L2o puyament dela uerge madona sancta Maria. enlo cel en qual manera es fet ensenyat es per .i. libre que feu sent johan euangelista … [ cxlvva] … perque los monges sen tornaren denlo monastir els diables sen tornaren en iffern [sic]
Specific witness ID no. 125 BITECA cnum 11921
Location in volume ff. cxlvva-cxlviiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11218
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). Vida de santa Elisabet
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlvva] De sancta elitzabet fiyla del Rey dongria
text: L2a sauiea del sant espirit apela sancta anima uaxel … [ cxlviiiva] … emiracles per los gloriosos merits dela benauyrade madona sancta elitzabet
Specific witness ID no. 126 BITECA cnum 11924
Location in volume ff. cxlviiiva-clra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11136
Desconegut. La vida de santa EulÓlia
Language catalÓ
Date escrit 1300 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlviiiva] Dela entrepretacio del nom de sancta eulalia
text: E2ulalia es dite de eu qui uol dir be … es dita ben deglesia
text: S2ancta eulalia ciutadane dela ciutat de barchelona fo molt noble per linatge … [ clra] … e ab gran alegria loans deu el pare el fiyl el sant espirit en .ia. tombe de marbre ale sepultura la liuraren
Specific witness ID no. 127 BITECA cnum 12126
Location in volume ff. clra-cliiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10740
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Bernat abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clra] De sent bernat abat
text: B2ernat abat nasch en bolunya fo de molts nobles parents … [ cliiva] … En aquest abat nota lo diecatroba que en aquel die murj sent .bernat qui feu sens nombre de miracles
Specific witness ID no. 128 BITECA cnum 12127
Location in volume f. cliiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10974
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Timoteu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cliiva] De sent timotheu
text: T2imotheu dementre que era turmentat perlo pretor de Roma … perquel pretor los feu ambdosos degolar
Note omet l’explicaciˇ del nom. Text proper al ms. de ParÝs
Specific witness ID no. 129 BITECA cnum 12128
Location in volume ff. cliiva-cliiiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10975
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SimforiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cliiva] De sent simphoria
text: S2imphoria nasch enla ciutat agustadinensi e dementre que era jouenšel era be acustumat … [ cliiira] … que hanc lo foch nos acosta a ela per .i. get de pera
Specific witness ID no. 130 BITECA cnum 12129
Location in volume ff. cliiira-cliiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10976
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De sant Bartomeu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cliiira] De sent barthomeu
text: B2arthomeu apostol uench en jndia qui es al cap del mon … [ cliiiirb] … e fou li dade ermjnia per partida laqual conuerti molt benjgnament
Specific witness ID no. 131 BITECA cnum 11926
Location in volume ff. cliiiirb-clviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11137
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant AgustÝ
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cliiiirb] De sent agusti
text: A2gusti fo noble doctor en la prouincia de affrica … [ clviira] … per šo que aduguessen a pabia los reliquies del sant doctor
Specific witness ID no. 132 BITECA cnum 12130
Location in volume ff. clviira-clviiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10742
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Degollament de sant Joan baptista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clviira] Del degolament de sent johan babtista
text: D2el degolament de sent johan babtista es establida festa per iiij. rahons … [ clviiirb] … qui es estat liurat alpeccador que jau ab sacunyade eab la fembre aultra [sic]
Note presenta un text similar al dels altres testimonis, per˛ al final afegeix una cita de sant Joan Cris˛stom
Specific witness ID no. 133 BITECA cnum 12131
Location in volume f. clviiirb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10744
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Feliu prevere
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clviiirb] De sent feliu preuere
text: F2eliu preuere el seu frare en faliu qui era atressi preuere foren offerts an dioclecia e acusats que eren crestians … [ clviiiva] … los pagans lon uolgren gitar perque los diables los prengueren sobrament
Specific witness ID no. 134 BITECA cnum 12132
Location in volume ff. clviiiva-clixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10743
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SaviÓ i de santa Saviana
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clviiiva] De sent Sauia
text: S2auia ena Saujna foren fiyls del noble baro en Seuin mas era paga … [ clixra] … fo tocat ab la sanch mantinent fo guorit. Sofferi passio sent Saujan en les .kalendes. de febrer
Note aquesta vida i la segŘent, que en aquest manuscrit tenen inicials principals separades, sˇn en la Legenda aurea una sola hist˛ria
Specific witness ID no. 135 BITECA cnum 12133
Location in volume f. clixra-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10743
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SaviÓ i de santa Saviana
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clixra] De santa Sauiane
text: L2a jstoria dela sua germane dela qual fa hom la festa mayorment … [ clixva] … la crida per la ciutat que tots uenguessen sebolir la fembra pelagrina perque fo sebolida per tots honradament
Note aquesta vida i l’anterior, que en aquest manuscrit tenen inicials principals separades, sˇn en la Legenda aurea una sola hist˛ria
Specific witness ID no. 136 BITECA cnum 12134
Location in volume f. clixva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10745
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Llop
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clixva] De sent lop
text: L2op nasch de linatge Reyal enla ciutat dorlents e resplendi per uirtuts efo resecut per archabisbe en la ciutat de .Genona. … [ clixvb] … En apres el car per moltes uirtuts se reposa en pau deuant deu
Note text proper al ms. de ParÝs
Specific witness ID no. 137 BITECA cnum 12135
Location in volume ff. clixvb-clxva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10746
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MamertÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clixvb] De sent mamanti
text: [ clxra] M2amanti fo primerament paga e axi con el colia .ia. ydola el perde luyl ela sua ma li seca … [ clxva] … e ablos altres el porta lo cors ala ciutat efo sebolit enla esgleya de sent germa. molt honradement
Specific witness ID no. 138 BITECA cnum 12136
Location in volume ff. clxva-cxlirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10747
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Egidi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxva] De sent Gili
text: G2ili fo engenrat en la ciutat de Tenes enat del linatge reyal efo en senyat aletres … [ cxlirb] … alqual loch foren ohits cantys dangels qui sen portaren la sua anima sus alcel altament cantan clarament
Specific witness ID no. 139 BITECA cnum 12137
Location in volume ff. cxlirb-clxivva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10748
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la nativitat de la Verge Maria
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlirb] Del neximent de nostre done sancta Maria
text: L2o neximent dele uerge madona sancta Maria. qui nasch del trip de iuda … [ clxivva] … E apres .iij. dies deus uolent emadona sancta Maria. loant ela sen ana anostre senyor
Note acompanyen al relat del naixement de la verge una sŔrie de miracles tots ells encapšalats per la r˙brica “miracle” i iniciats per una caplletra de dues unitats de pautat
Specific witness ID no. 140 BITECA cnum 12138
Location in volume ff. clxivva-clxvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10749
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant AdriÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxivva] De sent adria
text: A2dria fo marturiat per lemperador en maximja con aoras .ia. ydola enla ciutat de Nicomedia … [ clxvira] … lo seu cors esebolirenlo costal cors deson marit
Note acompanya al relat un miracle els encapšalat per la r˙brica “miracle” i iniciat per una caplletra de dues unitats de pautat
Specific witness ID no. 141 BITECA cnum 12139
Location in volume f. clxvira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10750
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Gorgoni i sant Doroteu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxvira] De sent gorgonj e de sent doroteu
text: G2orgonj e en dorotheu eren molt honrats al palau den Dioclecian en la ciutat de Nicomedia … lo bisbe den papi Rey lon porta en Gallia el posa al monastir de Gors
Specific witness ID no. 142 BITECA cnum 12140
Location in volume ff. clxvira-clxviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10751
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Prompt i sant Jacint
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxvira] De sent prot ede sent jacint ede sancta [sic]
text: P2rot een Jacint foren donzels ecompanyons en estudi de filosofia ab na Eugenia fiyla den Felip qui era hom molt noble de Roma e sanador … [ clxviira] … on con noli uolguessen sacrificar lo Rey los feu escapšar perque foren coronats per martiri
Note inclou la vida de santa EugŔnia, que no s’esmenta a la r˙brica
Specific witness ID no. 143 BITECA cnum 12141
Location in volume ff. clxviira-clxixra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10752
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De l'alšament de la santa Creu
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxviira] Del exalšament dela santa creu
text: L2axalšament dela sancta creu es dit per šo cor [f. clxviirb] enaytal die la fe ela sancta creu fo molt exalšade … [ clxixra] … mas apres per manament del sant baro ela fo deliurade tantost
Specific witness ID no. 144 BITECA cnum 12142
Location in volume f. clxixra-rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10753
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Corneli i de sant CebriÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxixra] De sent corneli
text: C2orneli fo papa e successor de sent fabia efo exeylat ab los seus clergues per en deci emperador … [ clxixrb] … E cant fo menat al loch on lo deujen escapšar el mana als seus que donassen .xxx. morabatins al degolador epres .i. drap ab ques cobri los huyls eaci el reebe la corona del martiri
Note els altres testimonis inclouen a la r˙brica la vida de sant CebriÓ. En aquest manuscrit, s’exlou l’explicaciˇ del nom
Specific witness ID no. 145 BITECA cnum 12143
Location in volume f. clxixrb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10754
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa EufŔmia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxixrb] De sancta eufemia
text: E2ufemja fo fiyla del Sanador de Roma ecant la uju los crestians turmentar en poder den Dioclecia … [ clxixva] … Aquesta sancta uerge lou atu senyor la tua esgleya eprech per nos pecadors eduga ab tu los nostres uots bonament
Specific witness ID no. 146 BITECA cnum 12144
Location in volume ff. clxixvb-clxxrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10755
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lambert
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS text: [ clxixvb] L2Ambert fo hom de noble linatge mas pus noble era per sanctadat ede uide e fo ensenyat a letres en sa jnfanteza … [ clxxrb] … perque alcuns quin escaparen dela sua companya ne portaren lo seu cors amagadement eenla sua esgleya els lo seboliren honradement
Note espai en blanc per a la r˙brica que no fou executada
Specific witness ID no. 147 BITECA cnum 12145
Location in volume ff. clxxrb-clxxiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10757
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Mateu
Language catalÓ
Date escrit 1250 ? - 1280 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxrb] Dela entrepretacio del nom de sent Matheu
text: M2atheu hac .ij noms so es Matheu e leui … efo aiustat ala companya dels euangelistes efo posat al nom dels martirs
rubr.: De sent Matheu apostol
text: M2atheu apostol dementre que prehicaue en ešiopia enla ciutat qui ha nom val dabis on troba .ij. encantadors … [ clxxiirb] … e quant lo posaue sobre alcun malalte per merits de sent Matheu e de sent barnabe mantinent eren deliurats
Specific witness ID no. 148 BITECA cnum 12146
Location in volume ff. clxxiirb-clxxiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11138
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Maurici
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxiirb] De sent maurici
text: M2aurici estech duch en la regio qui ha nom tabea per que los gents atromtabea per la lur ciutat que es aquela regio en les partides dorient … [ clxxiiirb] … els posa enla esgleya que sent Germa los auia feta e dehycade
Specific witness ID no. 149 BITECA cnum 12147
Location in volume ff. clxxiiirb-clxxvivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10759
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de santa Tecla
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxiiirb] De sncta tecla
text: E2n aquel temps que sent pau uenia duna ciutat que auja nom Jconia … [ clxxvivb] … Eestech aqui entro que uench a edat de ueylea. eab son bon seny eab son entegre entenjment rete la anima anostre senyor deus emori enles kalendes de Deembre
Specific witness ID no. 150 BITECA cnum 12148
Location in volume ff. clxxvivb-clxxviiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10760
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Justina verge
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxvivb] De sancta iustina
text: I2ustina fo uerge dela ciutat dantiotxi efo fiyla del preuere deles ydoles e seya tots dies ala finestre … [ clxxviiva] … Adonchs sent Cebria e sancta iustina exiren dela paela el pretor los feu degolar. on con lurs corsos iaguessen als camps per espay de .vj. dies en apres els foren aportats aRoma. masare son a palencia. Sofferiren passio .vj. dies en les kalendes de febrer
Specific witness ID no. 151 BITECA cnum 12149
Location in volume ff. clxxviiva-clxxviiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10761
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Cosme i de sant DamiÓ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxviiva] De sent cosme e de sent Damia
text: C2osme e damja foren germans e nasqueren enla ciutat de egeas foren fiyls duna fembre molt religiosa … [ clxxviiiva] … e recompta atots con era guarit perque aquels tramatesen al sepulcre den mauri etrobren aqui la cuxa del hom malalte
Note s’omet l’explicaciˇ del nom. Text proper al ms. de ParÝs
Specific witness ID no. 152 BITECA cnum 12150
Location in volume ff. clxxviiiva-clxxxiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10762
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. L'apariciˇ de sant Miquel arcÓngel
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxviiiva] De sent miquel archangell
text: M2ichael archangel uol aytant dir con secrade sollempnitat … [ clxxxiirb] … que es significat en Danjel al quart capitol dien langel de deu deuala als .iij. iffants enla fornal. el fons al mig de la fornal enquax uench de ros bufant
Specific witness ID no. 153 BITECA cnum 12151
Location in volume ff. clxxxiirb-clxxxiiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10763
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jeroni
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiirb] De sent geronjm
text: G2eronjm fo fiyl de sent eusebi qui fo noble baro del castel destriden … [ clxxxiiiva] … era molt amat ehonrat he trabayla tostemps en lišons een libres axi que no hauia repos dia ne njt que no legis ho que no escrisques
Specific witness ID no. 154 BITECA cnum 12152
Location in volume ff. clxxxiiiva-clxxxivrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10764
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Remigi
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxiiiva] De sent remjgi
text: R2emjgi conuerti lo Rey de franša ela gent de franša … [ clxxxivrb] … fo mudat en .ia. capša dargent
Specific witness ID no. 155 BITECA cnum 12153
Location in volume f. clxxxivrb-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10765
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Leodegari
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxivrb] De sent leodeguer
text: L2eodeguer dementre que el resplendie per ujrtuts el merexi que fo feyt bisbe … [ clxxxivvb] … axi col sant auia dit. Nabronj ujdra amala mort que fo tot pecejat. Sofferj passio sent leodoguer en lanyn [sic] de nostre senyor .DC.lxxx.
Specific witness ID no. 156 BITECA cnum 12154
Location in volume ff. clxxxivvb-clxxxviivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1131
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Francesc
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxivvb] De sent francesch
text: F2rancesch fo seruent eamijch del altisme enasch enla ciutat desis efo mercader … [ clxxxviivb] … mas tota hora li romas lo senyal del fust sobrel loch on lo mal auja. eab aytal senyal solia sent francesc segelar ses letres
Specific witness ID no. 157 BITECA cnum 12155
Location in volume ff. clxxxviivb-clxxxviiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10797
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Pelagia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxviivb] De sancta palagia
text: P2alagia fo dela ciutat dantiotxa efo molt richa de grans riquees ebela decors … [ clxxxviiiva] … lo seu cors dele case els robaren que fembre era per quen foren merauaylats e faeren gracias adeu. eseboliren lo seu cors honradement. Mori ela .viij. dies alentrade de vuytubri
Specific witness ID no. 158 BITECA cnum 12156
Location in volume f. clxxxviiiva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11067
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pelagi monja
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxviiiva] De sancta margarita quis feu frare
text: M2argarida fo apelade pelagi e fo uerge molt bele e richa enoble efo molt guardade per ses parents ebe jnstruhida en bones custumes … [ clxxxviiivb] … Ecan les uerges leuaren lo seu cors eles conegren que uerge era perque tots ne faeren penjtencia ela seboliren honradement almonestir deles uerges
Specific witness ID no. 159 BITECA cnum 12157
Location in volume ff. clxxxviiivb-clxxxixva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10810
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Thaycis
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxviiivb] De sancta taysis
text: T2aysis fo putane segons ques lig enles uides dels sants pares etant fo bela que molts homens ne uengren agran pobrea per ela … [ clxxxixva] … auer uergonya major del teu creador que renouela los amagamens de tenebres per que ela confusa se parti
Specific witness ID no. 160 BITECA cnum 12158
Location in volume ff. clxxxixva-cxcvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10767
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant DionÝs ariopagita
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxixva] De sent dionis
text: D2ionjs ariopagita fo conuertit ale fe de christ per sent pau apostol e hac nom ariopagita per lo carrer dele ciutat on el estaue … [ cxcvb] … el uee .iij. colomes qui estauen sobre lacre he aujen los noms escrits ab sanch al pit per que el se pensa quels sants eren morts
Specific witness ID no. 161 BITECA cnum 12159
Location in volume ff. cxcvb-cxcira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10768
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Calixte Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcvb] De sent calixto pape
text: C2alixto papa. sofferi passio per lemperador Nalaxandri en lany de nostre senyor .CC.xxij. en aquell temps que la ciutat de Roma en la pus noble partide per uolentat dedeu fo cremade … [ cxcira] … el feu tots dies batre ab uergues e apres ello feu gitar en .i. pou ligat ab .ia. pedre. en austi preuere lo seboli enlo sementir den Calapodij
Specific witness ID no. 162 BITECA cnum 12160
Location in volume ff. cxcira-cxciirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10777
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lleonart
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcira] Dela entrepretacio del nom de sent leonart
text: L2eonart fo odor de poble ede nardus qui es erbe be odorant … [ cxcirb] … efogi al foch dela terrenal cobea per que menysprea les sues coses e so que hom li donaue
tit.: De sent leonart
text: L2eonart fo bateyat per sent Remigi archabisbe de rems … [ cxciirb] … Adonchs asso con el agues messe pau entre .ij. bisbes quis uolienmal el dix quel endema se morrie
Note innova en l’explicaciˇ del nom
Specific witness ID no. 163 BITECA cnum 12161
Location in volume ff. cxciirb-cxcivvb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10769
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Lluc evangelista
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxciirb] Dela entrepretacio del nom
text: L2ucas uol aytant dir con si matex leuant … ehac profit per scripcio de doctrina
tit.: De sent luch
text: L2uchas siria fo dele nacio dantiotxa efo molt sauj en art de medicina … [ cxcivvb] … per que diu sent Geronjm els libres dels barons nobles quel auengeli de sent luch [p.-tatxat] es prouade per sent paul
Specific witness ID no. 164 BITECA cnum 12162
Location in volume ff. cxcivvb-cxcvrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10771
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Crisant
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcivvb] De sent grisant
text: G2risat fo fiyl den polemi baro noble qui fo ensenyat en la fe de christ … [ cxcvrb] … Enapres ellos feu metre en .j. clot en terra eaqui ellos feu cobrir ab terra. e ab pedres els feu martirs de christ
Specific witness ID no. 165 BITECA cnum 12163
Location in volume ff. cxcvrb-cxcvirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10770
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De les onze mil verges
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcvrb] Deles .xi. mjlia uergens
text: O2nza milia uergens sofferiren passio enesta manera. Fo .i. Rey en batayna [sic] … [ cxcvirb] … lo religios li compti la promissio dela uerge perque ab eles sen ana denant deu
Specific witness ID no. 166 BITECA cnum 12164
Location in volume ff. cxcvirb-cxcviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11030
Pseudo-Jacobus de Voragine (II). La translaciˇ de santa EulÓlia verge i mÓrtir
Language catalÓ
Date tradu´t 1490 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcvirb] Dela translacio del cors dela sancta uerge
text: E2n lanyn apres dela encarnacio dn ihesuchrist. šo es assaber lany .de .DCCC.lxxviij. per uolentat dedeu per amor delqual sancta .Eulalia auia presa mort epassio e martiri per uolentat dedeu lonrat pare hom molt religios larchabisbe de Narbona loqual auia nom Segebotus uenc enla ciutat debarchelona … [ cxcviira] … cor ela es mjyancera entre nos edeu tots dies epregua per nos per queli placia que nos tuyt siam beneyts de deu edela
Note aquest relat no consta a la taula
Specific witness ID no. 167 BITECA cnum 12165
Location in volume ff. cxcviira-cxcviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10772
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Simˇ i Judes
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcviira] De sent Simon e de sen iudes apostols
text: S2imon canaleu [sic] een judes foren frares den jacme menor … .i. drap deli que portaue e posal se enla care per que romas figurat axi con dit li era nel rrey desiyaue
rubr.: Deles faysons de ihesu christ
text: L2igse en .ia. ystoria antigue que ihesuchrist hac bones ceyles e longa care … [ cxcviiira] … el Rey feu aportar los apostols enla sua ciutat calur honor el os feu fer .ia. esgleya molt noble
Note incloem en un mateix analÝtic dos textos independents, ja que en els altres testimonis formen un sol text
Specific witness ID no. 168 BITECA cnum 12166
Location in volume ff. cxcviiira-cxcixva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10773
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant NarcÝs de Girona
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcviiira] De sent narcis de Gerona
text: E2n axi con en affrica trames anos sent faliu enaxi en alamanya nos trames sent narcis flor de parays … [ cxcixva] … el cors seu esta sens tota corrupcio tro al die de uuy e la sua anima es abdeu aiustade al celestial Regne
Note el final coincideix amb el de l’incunable de Rosenbach i se separa del del manuscrit de ParÝs
Specific witness ID no. 169 BITECA cnum 12167
Location in volume f. cxcixva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10774
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant QuintÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcixva] De sent Quinti
text: Q2ujnti fo de noble linatge de rroma euench sen en la ciutat Ambiana e aqui el feu molts miracles … [ cxcixvb] … ela uahe lo cors de sent quinti nedar sobre laygue sens tota corrupcio e can lach sebolit elas uehe clarament perque ela feu aqui .ia. esgleya ahonor del eapres ela sentorna a Roma
Note text proper a l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 170 BITECA cnum 12168
Location in volume ff. cxcixvb-ccirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10756
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Eustaqui
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxcixvb] De sent eustaxi
text: E2ustaxi auia nom dabans plaent efo maestre dels caualers den Traya emperador … [ ccirb] … Eaqui els li faeren bela esgleya els sofriren passio aldie que hom diu .kalendes de Noembre
Specific witness ID no. 171 BITECA cnum 12169
Location in volume ff. ccirb-cciiijrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10775
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La festa de tots sants
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccirb] Dela festa de tots sants
text: L2a festa de tots sants fo establide per .iiij. coses. Primerament per la deycacio del temple … [ cciiijrb] … festa en que hom pregas deus els sants per les animes dels morts
Specific witness ID no. 172 BITECA cnum 12170
Location in volume ff. cciiijrb-ccviiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10776
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Mem˛ria de tots els fidels difunts
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cciiijrb] Remembrament deles animas defunctes
text: R2emembrament sefa de tots los faels qui son morts en aquest die de uuy per la esgleya … [ ccviiva] … sapies que greument ne seras punit car uuy sen portaran la tua anima diables en jffern [sic] eyo men uag al Regne de deu
Specific witness ID no. 173 BITECA cnum 12171
Location in volume f. ccviiva-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10778
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida dels .iiij. coronats
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccviiva] De .iiij. coronats
text: Q2uatre coronats agren nom. Sauerus Seuerian. Crifeuj [?] e uictorj qui foren batuts per manament den Dioclecian … [ ccviivb] … axi fo usat que fossen apelats .iiij. coronats
Note text proper a l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 174 BITECA cnum 12172
Location in volume f. ccviivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11140
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant Teodor
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccviivb] De sent theodorus
text: T2heodorus sofferi passio enla ciutat de Mauritanja sots en Dioclecia e en maximja emperadors … perquel pretor lo feu metre en .i. foch eaqui el trames lesperit adeu mas lo cors del no poch cremar
Specific witness ID no. 175 BITECA cnum 12173
Location in volume ff. ccviivb-ccxrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10780
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MartÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccviivb] De sent marti
text: M2arti nasch al castell den patimas de Sabaria mas el fo nodrit enla ciutat de papia [sic] en lombardia ab son pare … [ ccxrb] … con els cuydauen fugir els uengren al seu cors e foren curats oltra lur uolentat
Note text proper a l’incunable de Barcelona
Specific witness ID no. 176 BITECA cnum 12174
Location in volume f. ccxrb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10781
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Breš
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxrb] De sent bres
text: B2res fo diaque de sent Marti. efo hom qui hac gran enuege de sent Marti eli fahya grans anugs … [ ccxva] … Ecan fo soterrat sent bres reebe sua teyla eaqui el uist vij. ayns enlo .vije. ayn el mori
Specific witness ID no. 177 BITECA cnum 12175
Location in volume ff. ccxva-ccxiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10783
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa CecÝlia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxva] De sncta sicilia
text: C2etilia [sic] uerge fo de molt noble linatge de Roma efo nodride en sa jmfantea enla fe de christ … [ ccxiira] … En apres ela trames la sua anima adeu. On sant urba la seboli entrels bisbes e feu dele sue case esgleya
Specific witness ID no. 178 BITECA cnum 12176
Location in volume ff. ccxiira-ccxivrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10784
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Climent
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxiira] De sent climent
text: C2lement bisbe fo de molt noble linatge de Roma ehac nom son pare faustinjan … [ ccxivrb] … epuys lo portaren a Roma el posaren en la esgleya qui are es apelade de sent Clement honradement
Specific witness ID no. 179 BITECA cnum 12177
Location in volume f. ccxivrb-va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10785
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Grisogon
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxivrb] De sent grisogono
text: G2risogono fo mes en .i. caršre per manament den Dioclecia … [ ccxivva] … adonchs en Dioclecia irat lo feu degolar locors del qual seboli en Celsus preuere
Specific witness ID no. 180 BITECA cnum 12178
Location in volume ff. ccxivva-ccxviva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10786
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de santa Caterina
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxivva] De sancta caterina uerge
text: C2aterina fo fiyla den costanty Rey … [ ccxviva] … Tots aquests priuilegis foren en sancta Caterina
Specific witness ID no. 181 BITECA cnum 12179
Location in volume ff. ccxviva-ccxviira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10787
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant SadurnÝ
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxviva] De sent saturni bisbe
text: S2aturnj fo ordonat enbisbe etrames fo enla ciutat de Tholosa … [ ccxviira] … en apres lo pretor feu deuorar sent satir e sancta perpetua alaons e sancta felicitat e sent Reuocat alenparts. sent Saturnj feu degolar
Specific witness ID no. 182 BITECA cnum 12180
Location in volume ff. ccxviira-ccxviiira
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10788
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Jaume entretallat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxviira] De sent jacme martir
text: I2acme martir hac sobre nom entretaylat efo de molt noble linatge dels persienchs enasch enla ciutat Elape … [ ccxviiira] … Eaxi con eldeya asso .i. dels iusticiers li tolch lo cap els crestians seboliren lo seu cors honradement. Sofferi passio lo .ve die en les kalendes de deembre
Specific witness ID no. 183 BITECA cnum 12181
Location in volume f. ccxviiira-vb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10789
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pastor
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxviiira] De sent pastor abat
text: P2astor abat estech molts ayns enlarmjtatge ab gran abstinencia … [ ccxviiivb] … šo quet uuyles que yo no he case
Specific witness ID no. 184 BITECA cnum 12182
Location in volume f. ccxviiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10790
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Joan abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxviiivb] De sent johan abat
text: I2ohan abat con en. Epifanj esties per .xl. ayns enlermitatge el li demana quant nauja profitat perasso … alcu que nol faes primer demj
Specific witness ID no. 185 BITECA cnum 12183
Location in volume ff. ccxviiivb-ccxixrb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10791
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant MoisŔs abat
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxviiivb] De sent Moysen abat
text: M2oysen abat dix a .i. frare qui li demanaue sermo seu … [ ccxixrb] … perque goses estar en mig dels homens
Specific witness ID no. 186 BITECA cnum 12184
Location in volume ff. ccxixrb-ccxxra
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10792
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Arseni
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxixrb] De sent arcenj
text: A2rcenj dementre que estaue en son palau el pregaue deus … [ ccxxra] … troquel sol li daue per la care eaxi el estaue
Note en lloc d’aquesta vida, en la taula apareix esmentada la de sant Antoni
Specific witness ID no. 187 BITECA cnum 12185
Location in volume ff. ccxxra-ccxxiiivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11217
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). Vida de Barlaam i Josafat
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 ? - 1320 ?
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxra] De sent barlam
text: B2arlam delqual compila la sua istoria en johan delmaša ab molt gran estudi … [ ccxxiiivb] … ana la eportassen los sants corsos honradement en la sua ciutat al qual loch se fan molts miracles
Specific witness ID no. 188 BITECA cnum 12186
Location in volume ff. ccxxiiivb-ccxxvirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10640
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). La vida de sant BrandÓ
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 [?] - 1320 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxiiivb] De sent branda
text: L2o benauyrat sent branda nat fo de molt noble linatge e baro de molt gran abstinencia … [ ccxxvirb] … Eenlese mans dels seus dexebles molt gloriosament sen ana a ihesu christ. Ffina a .xij. dies de janer. En lany dela encar nacio de nostre senyor ihesu christ M. CC. x.
Specific witness ID no. 189 BITECA cnum 11927
Location in volume ff. ccxxvirb-ccxxxiiva
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11144
Pseudo-Jacobus de Voragine (I). De la malvada vida de Maffumet
Language catalÓ
Date tradu´t 1290 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxvirb] Dela maluade uide de Maffumet
text: F2o .i. maluat clergue qui auia gran fama e qui no poch auer .i. benifet en cort de Roma qui molt cobeyaue … [ ccxxxiiva] … Eaytal no esdeuench nuyl temps profeta ne missatge de deu
Note hist˛ria dividida en diversos capÝtols, cadascun amb r˙brica i inicial pr˛pia de dues unitats de pautat
Specific witness ID no. 190 BITECA cnum 12187
Location in volume ff. ccxxxiiva-ccxxxiiirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10801
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. La vida de sant Pelagi Papa
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxiiva] De sent palagi edele ystoria dels longombarts
text: P2alagi fo papa de molta sanctedat e hac lo seu bisbat molt loablement eapres el trames lespirit seu adeu. Aquest palagi succehi an johan terš … [ ccxxxiiirb] … Enlo temps daquel boniffaci can fo mort en foca e regnaue era acli. Mafumet fals profeta eengana los aguerenis els ysmaelites en aytal manera segons que es lest en .ia. sua istoria een .ia. cronjca
Specific witness ID no. 191 BITECA cnum 12188
Location in volume ff. ccxxxiiirb-ccxxxvivb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10803
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Dels reis de Franša
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxiiirb] Altre ystorie
text: A2questa ystoria dite parlarem dels longombarts. los longobarts foren molt contraris alemperi de Roma … [ ccxxxvivb] … eaqui el deposa lemperador lo qual deposat e mort la ceyla del emperi uagua entro auuy los alamanys
Specific witness ID no. 192 BITECA cnum 12189
Location in volume ff. ccxxxvivb-ccxlirb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10804
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. De la dedicaciˇ de l'EsglÚsia
Language catalÓ
Date escrit 1250 - 1280
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxvivb] Dele dehicacio dela esgleya
text: L2a deicacio dela esgleye es celebrade entre les altres festes sollempniallment … [ ccxlirb] … a honor del dehicat e sera digne que enel habit ihesu christ per grscia per šo que el uuyla enel habitar per gloria. Amen
colofˇ: ffinito libro sit laus et gloria christo
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2016-01-26