Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1896
Authors Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla
Titles Tractat de les mules
Llibre de les mules
Manescalia (llibre de les mules)
Incipit & Explicits text: Necessari es que parlem de les mules. E aso per tal com cavallers vells … no segons que la mia valor marex, mas segons la bona affecsio he voluntat
Date / Place escrit Napoli (regne) [?] 1430 ca. - 1450
escrit 1424 a quo - 1436 ad quem
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Texts cnum 2574 MS: Desconegut, Tractat de tot lo cos de la lluna. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 68, 1451 - 1500
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes i Comamala et al. (1999), “El Libre de la Menescalia de Manuel Dies: de espejo de caballeros a manual de albéitares”, Asclepio
Tractat en: Gran Enciclopèdia catalana (1988) 9 , n. s.v.
Tractat en: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 105
Tractat en: Poulle-Drieux (1966), “L'hippiatrie dans l'occident latin du XIIIe au XVe siècle”, Médecine humaine et vétérinaire à la fin du Moyen Age 36
Editat a: Faraudo de Saint-Germain (1949), “El texto primitivo inédito del Tractat de les Mules de mossén Manuel Dieç”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 23-61
Tractat en: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 108-9
Tractat en: Moulé (1899), “Histoire de la médecine vétérinaire”, Bulletin de la Société Centrale de Médecine Vétérinaire 337
Note d'aquesta obra se'n feu traducció castellana Libro de albeitería, publicada a Saragossa en 1495, que fou tornada a traduir al català i impresa a Barcelona en 1515 i en 1523, versió que va ser retraduïda al castellà i impresa a Toledo en 1564
Subject VETERINÀRIA
ÈQUIDS
TRACTATS
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-01-16