Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1896
Authors Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla
Titles Tractat de les mules
Llibre de les mules
Manescalia (llibre de les mules)
Incipit & Explicits text: Necessari es que parlem de les mules. E aso per tal com cavallers vells … no segons que la mia valor marex, mas segons la bona affecsio he voluntat
Date / Place escrit Napoli (regne) [?] 1430 ca. - 1450
escrit 1424 a quo - 1436 ad quem
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Texts cnum 2574 MS: Desconegut, Tractat de tot lo cos de la lluna. Barcelona: Universitària (CRAI UB Reserva), 68, 1451 - 1500
References (most recent first) Tractat en: Cifuentes i Comamala et al. (1999), “El Libre de la Menescalia de Manuel Dies: de espejo de caballeros a manual de albéitares”, Asclepio
Tractat en: Gran Enciclopèdia catalana (1988) 9 , n. s.v.
Tractat en: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 105
Tractat en: Poulle-Drieux (1966), “L'hippiatrie dans l'occident latin du XIIIe au XVe siècle”, Médecine humaine et vétérinaire à la fin du Moyen Age 36
Editat a: Faraudo de Saint-Germain (1949), “El texto primitivo inédito del Tractat de les Mules de mossén Manuel Dieç”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 23-61
Tractat en: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 108-9
Tractat en: Moulé (1899), “Histoire de la médecine vétérinaire”, Bulletin de la Société Centrale de Médecine Vétérinaire 337
Note d'aquesta obra se'n feu traducció castellana Libro de albeitería, publicada a Saragossa en 1495, que fou tornada a traduir al català i impresa a Barcelona en 1515 i en 1523, versió que va ser retraduïda al castellà i impresa a Toledo en 1564
Subject VETERINÀRIA
ÈQUIDS
TRACTATS
Number of Witnesses 12
ID no. of Witness 1 cnum 2552
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 631 (BITECA manid 1825)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. c-cviiijv
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450
Incipit & Explicits tit.: [ c] Taula del tractat dela menescalia deles mules compost per lo noble mossen Manuel diez
índex: [ cra] Lo prolech del libre en cartes .Cj. … [ cva] … Com deu esser ferrada la mula en cartes .Cxiij.
rubr.: [ cj] Prolech del seguent libre
prol.: N6Ecessari es que parlem deles mules E aço per tal car los cuallers veulls quj en lur iouent han seguit lo mester deles armes lurs persones ne romanen castades axi per los grans trebals com per les narres que rebudes hauran … Lo dehe la conexença si es filla de somera o de egua
rubr.: De la bellea que mula deu hauer
text: P4Rimerament la bella mulla [sic] deu esser tal quj haia chich cap e sech e los vulls ben afora E deu esser bocada de blanch qujn pel se vulla que haia E les orelles petites e dretes
rubr.: [ cviiijv] Altra cura a porrets o a ronya
Condition incomplet
ID no. of Witness 2 cnum 12521
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, 2 Qq E 117 (BITECA manid 5066)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. cj-cxv ff. 98-112
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450
Incipit & Explicits rubr.: [ 98] Prolech del seguent llibre
prol.: N3Ecessarj es que parlem deles mules. E aço per tal cor [sic] los Cauallers vells quj en llur jouent han seguit lo mester deles armes lurs persones ne romanen castades axj per los grans trebals com per les naffres que rebudes hauran … Lo nue com deu esser ferrada. Lo dehe la conexença si es filla de somera o de egua
tit.: De la belea que mula deu hauer
text: P5Rimerament la bella mula deu esser tal quj haia chich cap e sech e los vulls ben a ffora E deu esser bocada de blanch qujn pel se vulla que haia E les orelles petites e dretes … [ 112] … Si han les vngles molt forts souent vntau lj les corones ab conna [sic] de carn salada
colofó: Deo Gracias
ID no. of Witness 3 cnum 12276
City, library, collection & call number Palermo: Biblioteca Comunale, V E 19 (BITECA manid 5065)
Copied 1401 ? - 1500 ?
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450
Note aquesta còpia no existeix
ID no. of Witness 4 cnum 1327
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 624 (BITECA manid 1826)
Copied 1441 - 1460 (filigranas)
Location in witness ff. lxxxxviijra-cxiiijv + 116ra-117vb
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450
Incipit & Explicits prol.: [ lxxxxviijra] Necessari es que parlem deles mules … E per ço yo y on fare vn petit tractat per llur aiusament [sic] lo qual lordenare en x. Capitols
índex: Lo primer sera de la bellea … [ lxxxxviijrb] … Lo x la conexença si es filla de somera o de Euga
tit.: Dela bellea que mula deu hauer
text: Primerament la bella mula deu errer tal que haia xic cap e sech … [ cxiiijv] … Si han les vngles molt forts souent vntanli les corones ab conna de carnsalada
índex: [ 116ra] prolech a cartes .1 Com deu esser engendrat lo cauall fo. 2 … [ 117vb] … del engendrament a mula ques costriba per molt menjar. 103
References Faraudo de Saint-Germain (1949), “El texto primitivo inédito del Tractat de les Mules de mossén Manuel Dieç”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 30-49
Note als ff. 49, 57 i 67 (fol. moderna) s'han ratllat uns capítols: “A mordeura de goç rabios”, “A cauall uortillat”, “Altra medicina a cauall enclauat”, “Altra cura…”. Als folis finals una mà cursiva que podria ser del s. XV o bé ja del XVI ha afegit una taula a dues columnes, aprofitant tot l'espai disponible, tant que en retallar el volum s'ha perdut molt material; fa referència als folis on es troben els capítols i veiem que el quart sobre les sagnies no surt numerat. Entre la taula del tractat dels cavalls i el de les mules, hom ha escrit una paraula amb lletres gregues
ID no. of Witness 5 cnum 9004
City, library, collection & call number València: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, Ms. 137 (BITECA manid 2726)
Copied València [?]: 1443 [?]
Location in witness ff. 85-91v
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450
Incipit & Explicits rubr.: [ 85] Prolech del libre seguent. Taula Del tractat de menescalia deles mules compost per lo noble mossen Manuel diez
índex: Lo prolech del libre en cartes .lxxvj … [ 85v] … Com deu esser ferrada la mula. xcvij
rubr.: Prolech del libre seguent
prol.: N4Ecessaria cosa que parlem deles mules … si es filla de egua o de Somera
rubr.: Dela bellea que mula deu hauer
text: P3Rrimerament [sic] la bella mula deu esser tal que haia chic cap e sech e los vlls ben afora … [ 91v] … la sella li vinga ampla el vaia rodant o per que lo caualcador vaia tort
Condition incomplet
Note manquen cinc folis al final
ID no. of Witness 6 cnum 1323
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 68 (BITECA manid 1194)
Copied València: Pere Ferrandi, 1451 - 1500 (R. Grewe)
Location in witness ff. 70-89 ff. lxxv-lxxxxiiij
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450
Incipit & Explicits prol.: [ 70] [n]4ecessaries que perlem deles mules … la conexensa si es ffilla de somera ho de heugua
tit.: Capitol prjmer quj parla dela bellessa que mula deu auer
text: [p]3rjmerament la bella mula deu esser tal que axa xich cap he sech … [ 89] … Si an les vngles molt fforts souent vntauli les corones ab conna de carnsalada
References Faraudo de Saint-Germain (1949), “El texto primitivo inédito del Tractat de les Mules de mossén Manuel Dieç”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 23-62 , n. pp. 30-49 (ed.)
Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 107
ID no. of Witness 7 cnum 1325
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 630 (BITECA manid 1824)
Copied 1451 [?] - 1500
Location in witness ff. lxxxvjv-lxxxvijv
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxvjv] Taula del tractat dela menescalia deles mulles compost per lo noble mossen manuel diez
índex: [ lxxxvij] Dela bellea que mula deu hauer … Com sedeu esser ferrada la mula
tit.: [ lxxxvijv] Prolech del seguent libre
prol.: [N]4Eçessarj es que parlem deles mules … Lo qual hordenare en deu capjtols
índex: Lo prjmer sera dela bella que mula deu hauer … Lo dehe la conexença sies filla de egua o de somera
rubr.: De la bellea que mula deu hauer
text: [P]3rjmerament la bella mula deu esser tal que haia chich cap esech … [ lxxxxvijv] … ab cotna de carnsalada
References Faraudo de Saint-Germain (1949), “El texto primitivo inédito del Tractat de les Mules de mossén Manuel Dieç”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 30-9
ID no. of Witness 8 cnum 1595
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 5-4-46 (BITECA manid 2354)
Copied 1460 ca. (catálogo)
1451 - 1500 (lletra)
Location in witness ff. lxxxxvij-cxijv ff. 81-95v
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450
Incipit & Explicits tit.: [ lxxxxvij] Taula del tractata dela Menescalia deles mules compost per lo noble Mossen Manuel diez
índex: Lo prolech del libre en cartes .C. … [ lxxxxvijv] … Com deu esser ferrada La mula en cartes .Cxiij.
rubr.: [ c] Prolech del seguent libre
prol.: N3Ecessari es que parlem deles mules E aço per tal cor Los Cauallers vells … Lo .x. La conexença si es filla de somera o de egua
tit.: Dela bellea que mula deu hauer
text: P2Rimerament la bella mula deu esser tal qui Haia chich cap e sech e los vlls ben afora … [ cxijv] … hi han les vngles molt forts souent vntan li les corones ab corma de carnsalada. Deo gracias
ID no. of Witness 9 cnum 1324
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 215 (BITECA manid 1069)
Copied Catalunya (principat) (Avril et alia): 1471 - 1480 (Avril et alia)
Location in witness ff. 1-84v
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Aço son les malalties qujs fan al cauall en les cames e en lo cors les qualls son totes males segons mostra lo cauall qui deius es pintat deles qualls malalties e delurs cures lo libre auant parla pus largament [dibuix d'un cavall]
acc.: [ 5] Aci comença lo libre dela menescalia compost per lonoble mosen manuel diez
text: [e]3N nom sia de la sancta trinjtat qui es pare e fill e sant sperit tot vn deu. Com sia molt cosa necessaria atot caualler. e gentil hom e hom destat los quals han affer les conquestes eles defensions de lurs terras lo cauall. … [ 84v] … E axi ne vsan tro al .vij. iorn
References Poulle-Drieux (1966), “L'hippiatrie dans l'occident latin du XIIIe au XVe siècle”, Médecine humaine et vétérinaire à la fin du Moyen Age 36
Faraudo de Saint-Germain (1949), “El texto primitivo inédito del Tractat de les Mules de mossén Manuel Dieç”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
ID no. of Witness 10 cnum 406
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1661 (BITECA manid 1944)
Copied 1502
Location in witness ff. 99ra-110v
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450
Incipit & Explicits índex: [ 99ra] Lo prolech del libre en cartes … [ 99rb] … Com deu esser ferrada la mula en cartes
prol.: [ 99v] N6Ecessari es que parlem de les mules … ne vaia manaiant les anques ne vata ala anqueta
rubr.: Dels bons senyals que mula deu hauer per esser bona
text: [ 100r] P3Rimerament que aia poch e curt ebla … [ 110v] … souent vntanli les corones ab conna de carn selada
colofó: Et hoc finis fuit consunatum quarta augusti. M.d.ij.
ID no. of Witness 11 cnum 2711
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, R/14471 (BITECA manid 2229)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1515-02-15
Location in witness ff. [1]-c viiiv
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] [prolech. Comença lo prolech del primer li]bre de menescalia el [qual tracata deles] mules
prol.: A3pres de esser vells los cauallers la necessitat dels treballs que han passats … [ 1v] … sia atribuit a [mi que he] traduhit lo present tractat de lengua Castellana en lengua Cathalana
tit.: Deles gentileses que deu tenir qualseuol mula. Capitol primer
text: L3Es gentileses que deu tenir la bona mula son les seguents … [ c vii] … empero les cures que he posades aci en aquest tractat son les millors e mes prouades per les dessus dites malalties
colofó: Deo gratias. Feneix lo tractat de les mules
tit.: [ c viiv] Taula. Segueixse la taula del primer libre fet per lo magnifich mossen Manuel dieç Caualler: en lo qual se tracta de les mules
índex: Lo prolech. Folio .ii … [ c viii] … Enguent molt apropiat per curar lo alueras cosa prouada. fo. xxiij. Deo gratias Feneix la taula
Note el text s'ha completat amb Ripoll: Lambert Mata R. 107
ID no. of Witness 12 cnum 3991
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Histórica Municipal, I/282 (BITECA manid 2523)
Imprint Barcelona: Dimas Ballester para Joan Giglo, 1523-06-18
Location in witness ff. i-xxijrb
Title(s) Manuel Dies de Calataiud, Baró d'Andilla, Tractat de les mules, escrit 1430 ca. - 1450
Incipit & Explicits rubr.: [ i] Tractat fet per lo magnifich mossen Manuel dieç: e dirigit al Excellent e Reuerendissim senyor don Alonso de Arago … E aximateix es molt necessari lo present tractat per qualseuol ferrer homenescal
tit.: [ iv] Prohemi dirigit al Excellent e Reuerendissim senyor don Alouso [sic] de Arago Archebisbe de Seragoça etcaetera
proem.: U4Eent la molta necessitat que tenen los cauallers quant son enlo camp seguint les guerres per mantenir la honra y estat de son Rey e senyor … E yo reste supplicant ala diuina clemencia que augmente lo estat de vostra Reuerendissima persona
tit.: [ ii] Comensa lo prolech del primer libre de menescalia:el qual tracta de les mules
prol.: A4Pres de esser vells los cauallers la necessitat dels treballs que han passats en les guerres portant les armes e aximateix per algunes nafres que en dites guerres han rebudes: … [ iiv] … enlo present tractat trobara sia atribuit a mi que he traduhit lo present tractat de lengua castellana en lengua cathalana
tit.: Deles gentileses que deu tenir qualseuol mula. Capitol primer.
text: L4Es gentileses que deu tenir la bona mula son les seguents … [ xxj] … empero les cures que he posades aci en aquest tractat son les millors e mes prouades per les dessus dites malalties
colofó: Laus deo. Feneix lo tractat deles mules
tit.: [ xxjv] Taula. Segueix se la taula del primer libre fet per lo magnifich mossen Manuel Dieç Caualler:enlo qual se tracta deles mules
índex: [ xxjva] Lo prolech. Fo. ii. … [ xxiirb] … Enguent molt apropiat per curar lo alueras cosa prouada. Fo. xxi. Deo gratias. Feneix la taula
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2013-01-16