Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Reference BITECA bibid 1896
Format art. de llibre. ref. sec.. imprés
Author Jaume Riera i Sans
Title Presència de Josefus a les lletres catalanes medievals
Source Studia in honorem prof. M. de Riquer
Source associated persons Carlos Alvar (Ed.)
Lola Badia (Ed.)
Pedro M. Cátedra (Ed.)
Jaume Vallcorba (Ed.)
Place / Publisher Barcelona: Quaderns Crema
Date / Location 2 1987: pp. 179-220
Volumes 3
Held by Barcelona: Biblioteca de treball AB3
Source of Data for Works texid 1631 Flavius Josephus, Antiquitats judàiques (tr. Desconegut), traduït 1408 a.
texid 1451 Jacobus de Cessulis, Llibre de bones costumes dels homens e dels oficis dels nobles (tr. Desconegut…), traduït 1350 - 1385 ad quem
texid 1984 Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova, Llegenda aurea (tr. Desconegut), traduït 1290 ? - 1320 ?
texid 2220 Jaume Domènec ~ Antoni de Ginebreda, Bisbe d'Athina… Història del món antic, compilat 1362 - 1384-04
texid 1793 Nicolau de Pacs i Sureda, Ciutadà de Ciutat de Mallorca… Doctrina moral, escrit 1440 ca.
Source of Data for MSS, Editions, or Copies manid 1615 Ed.: Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-V-1. Barcelona: Nicholas Spindeler, per a Joan Sa Coma, et al., 1482-04-01. Flavius Josephus, Antiquitats judàiques (tr. Desconegut), traduït 1408 a.
manid 1122 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 82. 1425-12-03. Joan de Burs… Profecies, escrit 1412.
manid 1247 MS: Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 89. 1441 - 1460. Arnau de Lieja, Recull d'exemplis i miracles, gestes, faules i altres llegendes, ordenades per a.b.c., escrit 1350 [?] - 1450 [?].
manid 1366 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/11518. 1401 - 1425. Jaume Domènec ~ Antoni de Ginebreda, Bisbe d'Athina… Història del món antic, compilat 1362 - 1384-04.
Source of Data for Persons bioid 1206 Pseudo-Pere Pasqual (S.), Bisbe de Jaén
Source of Data for References bibid 1363 Aguiló (1881), Recull de eximplis e miracles, gestes e faules e altres ligendes ordenades per A-B-C. Tretes de un manuscrit en pergamí del començament del segle XV. Are per primera volta estampades baix la direcció d'en Marian Aguiló i Fuster
bibid 1902 Cessulis et al. (1900), De les costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles sobre'l joch dels escachs, compost per frare Jacme Cessulis. Translatat de latí. Estampada per primera volta la versió catalana, treta d'un ms. del quinzèn segle per cura de Mestre Joseph Brunet, bibliofil
bibid 1897 Ciceró et al. (1959), Traducció de les Paradoxa de Ciceró. Parlament al Gran e General Consell. Text, introducció i glossari de J. M. Morató i Thomàs
bibid 1905 Coll i Alentorn (1971-72), “Les cròniques universals catalanes”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
bibid 1904 Hauf i Valls (1979), “El Ars praedicandi de Fra. Alfonso d'Alprão, O. F. M. Aportación al estudio de la teoría de la predicación”, Archivum Franciscanum Historicum
bibid 1900 Kniazzeh et al. (1977), Vides de sants rosselloneses. Text català del segle XIII establert, comentat i glossat per…
bibid 1898 March (1910), “Un altre incunable català”, Estudis Universitaris Catalans
bibid 1906 Riera i Sans (1979), “Sobre l'autor de la Doctrina moral (segle XV)”, Randa (= Homenatge a Francesc de B. Moll, 1)
bibid 1901 Riera i Sans (1984), “El Cessulis, un llibre oblidat”, Revista de Llibreria Antiquària
bibid 1903 Ukas (1983), “New research on the Biblia rimada: the apocryphal legends”, Actes del tercer Col·loqui d’estudis catalans a Nord Amèrica (Toronto 1982). Estudis en honor de Josep Roca-Pons
bibid 1899 Voragine et al. (1976), Llegenda Àuria
Record Status Created 1991-06-23
Updated 2011-04-05