Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1896
Name Joan Vidal, clergue secular
Sex H
Milestones Floruit 1474 - 1489
Lloc vinculat València
Affiliation clergue secular
fe catòlica romana
Institutional Affiliation Prevere València: Seu
Author of texid 2350 Bernat Fenollar, Prevere ~ Joan Vidal ~ Joan Verdanxa ~ Pere Vilaspinosa ~ Miquel Estela, Comanador… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 4707 Bernat Fenollar, Prevere… Per mils sentir dels fets la fi, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 5391 Joan Vidal, Les vostres virtuts á mi seran guia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 3334 Joan Vidal, Parlar de vós, alta senyora nostra, escrit 1474 ca.
Note canonge de Xàtiva i Palerm (1489)
Record Status Created 1991-11-10
Updated 2018-04-06