Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1896
City and Library València Biblioteca Històrica [Universitària]
Collection: Call number Bh CF/4 (3)
Copied València: Nicholas Spindeler, 1499-07-24

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 42-57 (fol. manuscrita)
Collation a-b8
Page Layout 27 línies
Size pàgina 185 × 130 mm (f. a iij)
caixa 157 × 107 mm
Watermark mà amb flor (ff. 55-52)
Pictorial elements Xilografia ocupa tot el f. [a j]v un gravat, que representa el rei David en oració
Caplletra ornamentada, de set unitats de pauta (al f. a ij)
Other features Signatures: manca la signatura al f. [a j]
Condition sense foliació impresa
Binding moderna, amb talls daurats, folrada de vellut morat. A causa del color de la coberta, al volum se li ha atribuït el nom del Natzarè
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2642 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (1). València: Joan Jofré, 1515-02-15. Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo.
manid 2642 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (1). València: Joan Jofré, 1515-02-15. Jaume Beltran… Obres contemplatives en loors de la santíssima creu i cobles a la Verge Maria dels Dolors i de la Soledat, més uns versos llatins al sacratíssim arbre de la creu, escrit 1515 a quo.
manid 2567 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (4). Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1518 ca. Desconegut, Molt me dol la nit e lo dia, escrit 1518 circa.
manid 2567 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (4). Barcelona[?]: Pere Posa [?], 1518 ca. Desconegut, Molt me dol la nit e lo dia, escrit 1518 circa.
manid 1134 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (6). València[?]: Miquel Albert, 1494 ca. Desconegut, Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat, escrit 1494 ca.
manid 1134 Ed.: València: Universitària, Bh CF/4 (6). València[?]: Miquel Albert, 1494 ca. Desconegut, Adoració de Jesús redemptor nostre crucificat, escrit 1494 ca.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques Climent (2003), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:341 , n. 6106
Catalogat a: Palanca Pons et al. (1981), Catálogo de los incunables de la Biblioteca Universitaria de Valencia 144 , n. 324
Tractat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 80 , n. 90
Catalogat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3:169 , n. 82
Catalogat a: Kurz (1931), Handbuch der iberischen Bilddrucke des XV. Jahrhunderts , n. 370
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 15
Tractat a: Ribelles Comín (1915-84), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, folletos, obras dramáticas, periódicos, coloquios, coplas, chistes, dicursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España 638-41 , n. 309
Tractat a: Miquel i Planas (1915-20), “El Cançoner d'en Miquel Ortigues (Segle XVI)”, Bibliofília
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 692
Catalogat a: Serrano Morales (1898-99), Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868. Con noticias bio-bibliográficas de los principales impresores 535
Note en un foli enganxat al damunt del f. [a j], que duu una finestreta retallada per on es llegeix el títol de l'obra, hi ha una nota manuscrita que diu: “Dn. Narciso Viñoles fue Jurado o Regidor de Valencia en 1493, segun una provision acordada por el mismo y demas Jurados en 9 de Marzo de dicho año”; aquest foli cobreix la portada original on hi havia anotacions i proves de ploma, algunes llegibles per trobar-se desenganxat l'angle inferior extern. A aquest imprès segueixen dos folis amb versos manuscrits dedicats a la Verge, en lletra del s. XVI. El f. [b viij], només imprès en el recto, també inclou versos manuscrits. Al recto hi ha escrit a mà: “O mare beneya [sic] / dumana natura | quj […] peccar / passas gran dolor | quant […]s lo fill car / plagat sens mesura | […] faldes / de uos mare pura | la mort sostenjnt / per mj peccador | puix vos yl fill vostre / tan sancts y tan dignes | pertots sostingueren / tan gran passi[o] | deman uos merce / als dos tan benignes | que dels pecats meus / y actes malignes | yo senta dolor / y haja perdo | y […]”. El verso, a dues columnes, ha estat escrit per la mateixa mà. Transcrivim la primera columna: “magnjficat […] mans | […]tant elizabet | […] dix mare de deu sancta | […]t deu ab cor per fet | […]ongues verge jnfanta | […]gnificat hobeynt | […]nyor la anima mia | […]s aquell serujnt | […]a torga senyoria | […]e alta njt mon cor | […]erit deu en ma pença | […] ell deu e tresor | […] salut e ma defensa | […]resperat del cell | […]ia humjl seruenta | ha trames sanct gabriell | […]t me mare molt contenta”. Segueixen altres versos manuscrits, que no reproduïm

Internal Description
Number of texts in volume: 23
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1451
Location in volume ff. [a j-b viij]
ff. 42-57 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1983
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Homília sobre el Salm Miserere mei Deus
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a j]] Omelia sobre lo psalm de Miserere mei deus : Ordenada per lo Magnifich mossen Narcis vinyoles Ciutada de Valencia
rubr.: [ a ij] Omelia sobre lo psalm de Miserere mei deus
text: A7Costant se los dies dela nostra fragil / emiserable vida al derrer terme effi de aquella deuallant per les allenegables costes deles edats passades … [ [b viij]] … y sens hauer : vnora de bonança | Ferm la tingue : lormeyg desasperança. | Vinyoles
colofó: A honor lahor e gloria del nostre redemptor Jesus y dela intemerada verge Maria mare sua sacratissima senyora nostra Fon estampada la present obra enla jnsigne ciutat de Valencia A .xxiiij. de Julliol de lany de gratia .M.cccc.xc.ix. per Nicolau spindeler
References (most recent first) Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 53-4
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 7681
Location in volume f. a ijr-v
f. 43r-v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4560
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. O immortal y mort per mos delictes
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a ij] Miserere mei deus secundum magnam misericordiam tuam
text: O jmmortal / y mort per mos delictes … [ a ijv] … Acompanyant : les animes contentes
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7292
Location in volume ff. a ijv-a iij
ff. 43v-44 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4561
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Fruyt divinal collit d'umana planta
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a ijv] Et sedundum multitudinem miseracionum tuarum dele iniquitatem meam
text: Fruyt diuinal : collit dumana planta … [ a iij] … Tuns has vbert : de paradis laporta
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7682
Location in volume f. a iijr-v
f. 44r-v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4562
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Que may sens Tu, Senyor, a Tu no miren
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a iij] Amplius laua me ab iniquitate mea : et a peccato meo munda me
text: Que may sens tu : senyor atu no miren … [ a iijv] … Salual senyor : puix tantamor te costa
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 7683
Location in volume f. a iiij
f. 45 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4563
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Donchs Capità, dóna'm les armes tues
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a iiij] Quoniam iniquitatem meam ego cognosco : et peccatum meum contra me est semper
text: Donchs capita : donam les armes tues … Puix no pot ser : que piados no sies
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7684
Location in volume f. a iiijv
f. 45v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4564
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Y axí, Senyor, tinc ferma la sperança
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ a iiijv] Tibi soli peccaui et malum coram te feci vt iustificeris in sermonibus tuis et vincas cum iudicaris
text: y axi senyor : tinch ferma la sperança … Que may detu : mon cor se desespera
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 7685
Location in volume f. [a v]
f. 46 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4565
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Fill de peccat y nat de inconstància
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a v]] Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum : et in peccatis concepit me mater mea
text: Fill de peccat : y nat de inconstancia … May he ates : de mos peccats victoria
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 7686
Location in volume ff. [a v]v-[a vj]
ff. 46v-47 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4566
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Tu·ns has donat, Senyor, ampla carrera
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a v]v] Ecce enim veritatem dilexisti : incerta et occulta sapiencie tue manifestasti mihi
text: Tuns has donat : senyor ampla carrera … [ [a vj]] … Quel pren Satan : com fal llop la ouella
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7687
Location in volume f. [a vj]r-v
f. 47r-v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4567
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Serà fet net mon esperit immunde
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a vj]] Asperges me domine ysopo et mundabor : lauabis me et super niuem dealbabor
text: Sera fet net : mon esperit jmmunde … [ [a vj]v] … Per obtenir : la vida gloriosa
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 7688
Location in volume ff. [a vj]v-[a vij]
ff. 47v-48 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4568
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Atenyeran aquells goigs mes orelles
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a vj]v] Auditui meo dabis gaudium et leticiam : et exultabunt ossa humiliata
text: Atenyeran : aquells goigs mes orelles … [ [a vij]] … Quels cechs mortals : no basten a descriure
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 7689
Location in volume f. [a vij]v
f. 48v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4569
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Mos mals escrits, en compte del diable
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a vij]v] Auerte faciem tuam apeccatis meis et omnes iniquitates meas dele
text: Mos mals escrits : en compte del diable … Tant que non vull : original ni copia
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 7690
Location in volume f. [a viij]r-v
f. 49r-v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4570
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Crea'm, Senyor, hun cor de nova pasta
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [a viij]] Cor mundum crea in me deus : et spiritum rectum innoua in visceribus meis
text: Cream senyor : hun cor de noua pasta … [ [a viij]v] … Fes donchs quen mi : lo teu merit habunde
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 7691
Location in volume f. b i
f. 50 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4571
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. En aquell jorn amarch de dol y d'ira
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b i] Ne proijcias me a facie tua : et spiritum sanctum tuum ne auferas a me
text: En aquell jorn : amarch de dol y dira … Ab gran rigor / lo jutgaras sens pausa
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 7692
Location in volume f. b iv
f. 50v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4572
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Just sacerdot, ministre sens cautela
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b iv] Redde mihi leticiam salutaris tui : et spiritu principali confirma me
text: Just sacerdot : ministre sens cautela … Fent se ab tu : ma voluntat vnida
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 7693
Location in volume f. b ijr-v
f. 51r-v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4573
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Los meus cinch senys rebel·les, flachs y pobres
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b ij] Docebo iniquos vias tuas : et impij ad te conuertentur
text: Los meus cinch senys : rebelles flachs y pobres … [ b ijv] … Esser pertu : delliures dela pena
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 7694
Location in volume ff. b ijv-b iij
ff. 51v-52 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4574
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Cura'm los ulls ab l'ungüent o col·liri
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b ijv] Libera me de sanguinibus deus deus salutis mee : et exultabit lingua mea iusticiam tuam
text: [ b iij] Curam los vlls : ab lunguent o colliri … [ b iij] … Puguen fruir : la tua vida sancta
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 7695
Location in volume f. b iijv
f. 52v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4575
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Sens Tu, Senyor, què só sinó cendra?
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b iijv] Domine labia mea aperies : et os meum annunciabit laudem tuam
text: Sens tu senyor : que so yo sino cendra … Nostre sera : enfi daquest viatge
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 7696
Location in volume f. b iiij
f. 53 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4576
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Mos donatius ¨què són, ni mes offertes?
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b iiij] Quoniam si voluisses sacrificium dedissem vtique olocaustis non delectaberis
text: Mos donatius : que son ni mes offertes … Quens ha saluats : dela confusa troya
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 7697
Location in volume f. b iiijv
f. 53v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4577
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Senyor immens, Déu meu, no·m desempares
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ b iiijv] Sacrificium deo spiritus contribulatus cor contritum et humiliatum deus non despicies
text: Senyor jmmens : deu meu nom desempares … Foragitant superbiosaudacia
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 7698
Location in volume f. [b v]
f. 54 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4578
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Syon som tots ab l'aygua del babtisme
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [b v]] Benigne fac domine in bona voluntate tua syon vt edificentur muri hierusalem
text: Syon som tots : ab laygua del babtisme … Ajudals flachs : vençuts ques abandonen
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 7699
Location in volume f. [b v]v
f. 54v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4579
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Quant me veuràs apparellat a rebre
Language català
Date escrit 1499 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [b v]v] Tunc acceptabis sacrificium justicie oblationes et olocausta tunc jmponent super altare tuum vitulos
text: Quant me veuras : apparellat a rebre … Quant aci baix : de tu lasgleya canta
Poetic Stanza 10 vv.
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 7700
Location in volume f. [b vj]r-v
f. 55r-v (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3587
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. Alçant los ulls en creu per a mirar-te
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [b vj]] Contemplant enlo crucifixi
text: Alçant los vlls : en creu per a mirarte … [ [b vj]v] … Fes quen lo cel : mos senys te glorifiquen. | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 10
Note manquen els vv. 21-30 de l'edició de Palàcios
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 7701
Location in volume ff. [b vij-b viij]
ff. 56-57 (fol. manuscrita)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3589
Narcís Vinyoles, Ciutadà de València. La nau Jesús d'aquell port se partia
Language català
Date escrit 1480 [?] - 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ [b vij]] Obra feta per lodit Magnifich mossen Narcis vinyoles : responent a vna joya ques dona aqui millor diria quina dolor senti la mare de deu quant encontra son fill Jesus abla creu al coll quel duyen a crucificar
text: La nau Jesus / daquell port se partia … [ [b viij]] … Ferm la tingue : lormeyg desasperança. | Vinyoles
Poetic Stanza 5 x 12
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-02-15