Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1895
Authors Jácome Ruiz
Titles Flor de les lleis
Obra dels alcaïds i dels jutges
Incipit & Explicits text: Senyor comença que quan devets oir los plets … qui es dada sobre lo deure alcun qui es en lo dit lati accio personalis
Date / Place traduït 1290 - 1310
escrit 1201 - 1290 [?]
Language català
castellà (orig.)
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 66.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 66.1.1
Tractat en: Massó Torrents (1905), “Inventari dels bens mobles del rey Martí d'Aragó”, Revue Hispanique 419 , n. 32
Note és probablement aquesta obra la que figura amb el títol de Libre de Joysis a l'inventari del Rei Martí i que començava “Libre del Ordonament. Tots los plets se poden partir en .viiij. termens” i acabava “delittis contestacione”
Subject Castella-Lleó (regne)
DRET
Number of Witnesses 4
ID no. of Witness 1 cnum 2830
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 17 (BITECA manid 2367)
Copied 1301 - 1400
1301 - 1350 (J. Roudil)
Location in witness ff. xxviv-xlii
Title(s) Jácome Ruiz, Flor de les lleis (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310
Incipit & Explicits rubr.: [ xxviv] Aquesta es obra dels alcayts & dels iutges qui deuen iutyar
prol.: E5Sta obra es citada flors de les leys e es entrada en carrera als pleyts … es obra especialment a obs dels iutges
tit.: liber primus titulus primus
índex: E2Sta obra se partex en .xx.vij. titols & dins ests titols contenen se .c.l. leys com se siguen … [ xxviii] … nax meynspreament de la dignitat lex .ij.a
text: S2enyer encara uos sia uiyare que aquels qui an plets … [ xlii] … E axi complex la suma que es dada sobrel deute algun que es dit en lati accio personalis
colofó: Expliciunt Flores legum
ID no. of Witness 2 cnum 1321
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/865 (BITECA manid 1823)
Copied 1351 - 1400 (J. A. Iglesias-Fonseca)
1370 - 1400 (J. Roudil)
Location in witness ff. 29-76
Title(s) Jácome Ruiz, Flor de les lleis (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310
Flors de les leys
Incipit & Explicits rubr.: [ 29] Obra dels alcayts e dels jutges que deuen jutgar
prol.: E7sta obra es triada flors de les leys … e es obra especialment a obs dels jutges
índex: E2sta obra se parteix en xxvij titols … [ 33] … Queynes coses deu fer lo iutge per co[m]plir la suma
text: [ 33v] S6eyner comense que can deuetz oyr los pleyts per guardar la honor … [ 76] … E aixi compleyx la sentencia que es dada sobrel dente alcun que es dit en lati accio personalis
ID no. of Witness 3 cnum 1322
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1216 (BITECA manid 1022)
Copied Ramon de Planas, 1391 - 1450
Location in witness ff. 50ra-58va i 59va-63va
Title(s) Jácome Ruiz, Flor de les lleis (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310 I-XVIII,1
Incipit & Explicits rubr.: [ 50ra] Obra de vessayl dels alcayits e dels jutges com deuen vsar
pream.: [ 50rb] A3questa obra es triada qui es appelada flors de leys … e es sobra tots en especial guardadora als jutges
índex: A2questa obra se parteix en xxvij. titols … [ 51vb] … Quines coses deu fer lo jutya per complir la summa
tit.: titulus primus lex .j.a
text: S3enyor comença que quant que quant [sic.] que deuets oir los plets … [ 58va] … despuys no ho pot reuocar sino proua que ho dix per errada axj
text: [ 59va] A3questes son les coses que deuen jurar los testimonis … [ 63va] … E axj complex la sentencja qui es dada sobre lo deute alcun qui es dit en lati actio personalis
Condition incomplet
Note manquen les lleis 2-3 del títol xviii i la resta fins al títol 20 complet. Al marge una nota indica: “falten titols del 18 al 22 i part del 18” i de fet han quedat en blanc part del f. 58v i el recto del f. 59, com si el seu original tingués una llacuna
ID no. of Witness 4 cnum 4223
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, M-2 (BITECA manid 1014)
Copied 1401 - 1450 (Beltran)
Location in witness ff. lxvijv-cvj
Title(s) Jácome Ruiz, Flor de les lleis (tr. Desconegut), traduït 1290 - 1310
Incipit & Explicits rubr.: [ lxvijv] hobra de vassal dels alcayts e dels jutges que deuen jutiar
índex: aquesta obra es triada flors de leys e entrada en carrera de plets … [ lxxjv] … Quines coses deu fer lo jutge per complir la sentencia
text: [ lxxij] Con lo senyor deu hoyr los calmans [sic] de lurs questions no follonament … [ cvj] … la sentencia que es dada sobre lo deute alcu quees dita en lati acno personaljs
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-11-27