Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of Person BITECA bioid 1895
Name Joan Verdanxa, notari
Sex H
Milestones Floruit 1474
Lloc vinculat València
Affiliation notari
poeta
fe catòlica romana
Author of texid 2350 Bernat Fenollar, Prevere ~ Joan Vidal ~ Joan Verdanxa ~ Pere Vilaspinosa ~ Miquel Estela, Comanador… Per be que lo mon en tals fets huy sia, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 4707 Bernat Fenollar, Prevere… Per mils sentir dels fets la fi, escrit 1472 ca. - 1486 ad quem
texid 3543 Joan Verdanxa, Dolors y treballas, sospirs fora mida, escrit 1450 - 1500
texid 5274 Joan Verdanxa, Encen lo voler qui ans no volia, escrit
texid 3317 Joan Verdanxa, Pont del gran cel, del parahís escala, escrit 1474 ca.
Record Status Created 1991-11-10
Updated 2007-07-02