Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1895
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number INC/1973 | Antic I-1973 | Antic 1591
Title of volume Vita christi ( al f. I)
Kempis | Vita | Christi | Por | Sor Ysabel | DE | Villena | Letra | Gotica ( al teixell)
Imprint València: Lope de la Roca para Aldonça Montsoriu, 1497-08-22

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 301 (= 1 + 299 + 10) (folis reals, nombrosos errors de foliació)
ff.: 1 + i-cccvi + 10 (fol. antiga)
Collation a10 b-zA-H8 I2 aa8
Page Layout 2 columnes
40 línies (f. iii)
Size pàgina 267 × 193 mm
caixa 198 × 148 mm (f. iii)
columna 198 × 65 mm (f. iiira)
Font gòtica
Watermark mà mà amb flor (al f. xiiii)
Pictorial elements Caplletres: caplletres gravades, però en manquen algunes
Condition en bon estat de conservació; els deu folis finals, sense foliar, duen la taula. El volum presenta errades a la foliació que fan disminuir el nombre total de folis del llibre
Binding moderna, en pergamí sobre cartó, amb els talls daurats
Previous owners (oldest first) Fernando José de Velasco y Ceballos (Naixement 1707-09-09) [?] 1766 a.
Pedro Caro y Sureda, 3r. Marqués de la Marquesat de la Romana [?] 1866 a.
Associated persons Altres el va fer imprimir i va escriure un pròleg Aldonça Montsoriu (Sor), Clarisses
Altres per complaure Isabel I la Catòlica, Reina de Castella [1474 - 1504]
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Catalogat a: Biblioteca de Catalunya (1990), Catàleg de sala (fitxer)
Tractat a: Hubay (1966), Incunabula der Universitätsbibliothek Würzburg
Descrit per: Marnierre (2001), Inspecció personal
Descrit per: Grapí (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2000), Inspecció personal
Catalogat a: García Craviotto (1989-90), Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas 2:339 , n. 6091
Catalogat a: Bohigas et al. (1976), Exposició commemorativa del V centenari de la impremta. El llibre incunable als Països Catalans 79 , n. 89
Tractat a: Vindel (1945-51), El arte tipográfico en España durante el siglo XV 3:145 , n. 70
Tractat a: Kurz (1931), Handbuch der iberischen Bilddrucke des XV. Jahrhunderts , n. 369
Catalogat a: Aguiló (1923-27), Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860 , n. 888
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV , n. 690
Tractat a: Serrano Morales (1898-99), Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868. Con noticias bio-bibliográficas de los principales impresores 502
Note podria tractar-se de l'exemplar que hi havia a la Biblioteca de Velasco, biblioteca que fou comprada pel Marqués de la Romana
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000106927&page=1 vist 2014-08-06

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1448
Location in volume ff. i-cccviv + 1-10 post.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1980
Isabel de Villena. Vita Christi
Language català
Date escrit 1475 - 1490
Incipits & explicits in MS text: [ i] Vita christi dela Reuerent Abbadessa dela trinitat
salutatio: [ iv] Molt alta molt poderosa cristianissima Reyna e senyora
prol.: L4a resplandent lum de devocio que dins vostra altesa clareja … D.V.R.M. humil serventa e oradora sor Aldonça de Montsoriu indigna Abbadessa del monestir dela sancta Trinitat
tit.: [ ii] La anunciatio de la conceptio dela mare de deu. Açi comença hun vita christi … de totes les obres nostres coma faedor e ordenador de aquelles
tit.: Capitol primer com per hun angel son denunciada a sanct Johachim la mundissima concepcio dela sua santissima filla
text: E7cce jam venit plenitudo temporis. Car venint e acostantse la plenitud del temps … [ cccviv] … sia donada per tots: laor: honor: gloria: e benedictio in secula seculorum. Amen
colofó: A laor honor e gloria dela sanctissima Trinitat … e imprimit per Lope de la Roqua aleman e acabat enla dita ciutat a .xxii. de Agost en lo any dela Nativitat de nostre Senyor .M.cccc.Lxxxxvij. Deo gracias
índex: [ 1 post.] Capitol primer com nostre senyor deu trames … [ 10 post.] … Capitol .ccxcj. del glorios passament dela sacratissima mare de deu. deo gracias
References (most recent first) Villena et al. (1995), Vita Christi , n. (ed. basada en laquesta edició)
Villena et al. (1916), Llibre anomenat Vita Christi compost per […]. Ara novament publicat segons l'edició de l'any 1497 per R. Miquel y Planas
Number of additional copies of edition 3
ID no. of additional copy of edition 1 BITECA copid 1212
City and Library Barcelona Biblioteca de Catalunya
Collection: Call number 11-VII-12
Title(s) in copy Sor Isabel de Villena | Vita Christi | Valentia | 1497 ( al teixell i daurat a llom)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 252 (= III + 246 + III) (les guardes inicials i finals són modernes)
Page Layout 2 columnes
Size pàgina 265 × 193 mm (f. xli)
Font gòtica
Watermark guant amb flor de 6 pètals
Pictorial elements caplletres gravades, malgrat que en manquen algunes
Condition els 10 ff. finals són en blanc; l'exemplar és acèfal: manquen els primers xl ff. i també el darrer, de taules; hi ha errors a la foliació: es segeixen els folis L, LI, LIIIII, LVII, LIIII, L, LVI, LVII, i CIII, XCV, LXXXXVI, LXXXXVII; taques d'humitat per tot el volum, alguns folis trencats i d'altres amb forats petits de bibliòfags; volum restaurat
Binding moderna, en pergamí sobre cartó, amb els talls daurats
References (most recent first) Marnierre (2000), Inspecció personal
García Rojo et al. (1945), Catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional , n. 1960
Escagedo Salmón (1932), La biblioteca del camarista de Castilla don Fernando José de Velasco y Ceballos 28-9
Catálogo de la Biblioteca del Excmo. Sr. D. Pedro Caro y Sureda, Marqués de la Romana, Capitan General del Ejército y General en jefe, que fue, de las tropas Españolas en Dinamarca el año de 1807, trasladada á esta Corte desde Palma de Mallorca (1865) 13
Note al peu del verso del darrer foli hi ha dues proves de ploma on es llegeix: “senor geroni”; altres proves de ploma escolars de la mateixa mà, maldestra, que podria ésser del s. XVI, als ff. aa j, aa iiiv, etc., al peu del f. LXXI ha escrit: “guse ptoro [?] no uol estudiar pegemli ab un basto”. A l'interior del volum hi ha una fitxa on el que consta és la foliació de l'edició, no l'estat de l'exemplar de la Biblioteca
Internet http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/incunableBC/id/24893 reproducció digital vist 2017-05-29
http://cataleg.bnc.cat/record=b1802433~S13*cat catàleg vist 2017-05-29

ID no. of additional copy of edition 2 BITECA copid 1306
City and Library València Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Collection: Call number Incunable-8
Title(s) in copy Sor Isabel de Villena | Vita Christi | Valencia, Lope de la Roqua, 1497 ( al primer foli de guardes, mà moderna, escrit a llapis)
External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 279
Size pàgina 272 × 182 mm (f. xv)
Font gòtica
Watermark mà amb guant i flor (f. 93)
Pictorial elements com la de l'exemplar principal
State manquen portada, colofó i nombrosos folis
Condition exemplar incomplet: manca el primer quadern, bi-biii, un foli dels quaderns “B, D”, dos del quadern “E” i el darrer del quadern “F” (= ff. 1-13, 256, 263-272. 279. 281. 288. 294-306 i els deu fulls de l'índex). Amb moltes taques d'humitat, i fulls restaurats; els fulls perduts han estat substituïs per fulls en blanc
Binding moderna de paper, protegit per una caixa de cartró
Previous owners (oldest first) Nicolau Primitiu Gómez Serrano, bibliòfil (anotació incorporada al volum)
References (most recent first) Facsímil: Villena et al. (2006), Vita Christi [facsímil València: Lope de Roca, 1497]
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal

ID no. of additional copy of edition 3 BITECA copid 1213
City and Library Würzburg Universitätsbibliothek
External description
References (most recent first) Tractat a: Hubay (1966), Incunabula der Universitätsbibliothek Würzburg
Tractat a: Haebler (1903-17), Bibliografía ibérica del siglo XV 2:190 , n. 690
Note Haebler esmentà aquest exemplar, que ja no apareix al catàleg de 1966 de Hubay. Hem consultat als responsables de la biblioteca i ens han confirmat que no conserven aquest cap exemplar d'aquesta edició en els seus fons (2014), cosa que fa pensar que es perdé durant el bombardeix que el 16 de març de 1945 va destruir la biblioteca.
Internet http://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/en/special_collections/manuscripts_and_early_printed_collections/incunabula/catalogues/

Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-08-06