Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1894
Authors Jordanus Rufus de Calabria, Cavaller
Titles De medicina equorum
Tractat de manescalia
Hippiatria ([?])
Date / Place escrit 1250 a quo - 1254 (dedicatòria (BNP lat. 5503 f. 53): “domini imperatoris Frederici sacre memorie recolende”)
traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
Associated Persons Traductor: Desconegut
Dedicatari: Frederic II, Rei de Sicilia [1296 - 1337]
Associated Texts Prévot identifica erròniament aquesta obra com a texid 1075 Jordanus Rufus de Calabria, Cavaller, Tractat de manescalia (tr. Desconegut), traduït 1401 [?] - 1500 [?]
References (most recent first) Tractat en: Poulle-Drieux (1966), “L'hippiatrie dans l'occident latin du XIIIe au XVe siècle”, Médecine humaine et vétérinaire à la fin du Moyen Age 20-1
Note Poulle-Drieux esmenta dues còpies (BNP esp. 212 i Montserrat 789 -amb dues versions, una traduïda al s. XIV i una altra al s. XV-)
Subject VETERINÀRIA
ÈQUIDS
TRACTATS
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 106
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 212 (BITECA manid 1086)
Copied 1351 - 1400 (Bohigas i Riera)
1341 - 1360 (Lola Badia)
1401 - 1450 (Panunzio)
1401 - 1500 (ff. 124v-125)
Location in witness ff. 93va-109va
Title(s) Jordanus Rufus de Calabria, Cavaller, Tractat de manescalia (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?] [?] Poulle-Drieux
Incipit & Explicits índex: [ 93va] Dell engengrament dell cauall xciiij. … [ 93vb] … Dels caymens dels pels dela coa .cix.
rubr.: Asci comença la cirrurgia dels cauals R. perso que sien curats he nudrits he engendrats segons la sua ualor que li pertayn
prol.: [ 94ra] C6On lo caual sia prous e noble entre totes besties … de les medicines e dels remeys
rubr.: Dell engendrament he de la natiuitat he dell nudriment dels cauals
text: L3O caual deu esser engendrat asiduosament … [ 109va] … si no cayen primerament per si matexes
colofó: Assi fenex la cirugia dels cauals
References Poulle-Drieux (1966), “L'hippiatrie dans l'occident latin du XIIIe au XVe siècle”, Médecine humaine et vétérinaire à la fin du Moyen Age 20
Moulé (1899), “Histoire de la médecine vétérinaire”, Bulletin de la Société Centrale de Médecine Vétérinaire
Note duu afegits marginals de mà del copista, per incorporar text oblidat; hi ha discrepàncies sobre l'obra que es conté en aquest Ms.
ID no. of Witness 2 cnum 1320
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 789 (BITECA manid 1068)
Copied Barcelona [?] (catàleg): 1389 (ff. 1-49; la data del catàleg prové del f. 106 i correspon a l'any d'inici del calendari pasqual)
1401 - 1410 [?] (ff. 50-73 i potser els del calendari final)
1451 - 1500 (ff. 74v-99)
Location in witness ff. 1-40
Title(s) Jordanus Rufus de Calabria, Cavaller, Tractat de manescalia (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] [… l]o [Tractat …]
prol.: C3om entre les altres besties al vsatge e al serujci del humanal linyatge sens tot miga sots meses los quals lo sobiran mestre e fahedor de totes coses ha triades nenguna bestia no sia pus noble que cauall es (…) yo Jordan ros de Calabrja Caualler en la manascalia del sobre noble baron mon senyor frederich emperador ça enrera de bona memorja … ço quj en aquest libre se conte he ppenssat ab gran diligencia scrjure
índex: Donchs primerament dela creacio e dela Natiu[itat] del Cauall … [ 1v] … El sise dels mendicines e dels Remeys contra la enfermetat
tit.: Dela generacio e dela Natiujtat del cauall
text: P5rjmerament donchs dela generacio e dela Natiujtat del Cauall tractan dich quel cauall deu esser genenrat de guaran dilimentment e continuament guardat poch o no re caualcat e ab lo maor treball o caualcadura que pora … [ 40] … Cauall quj ha estrangolo e que ha tot lo goy tro gros e jnflat agrans penes lin pot hom ajudar
colofó: Aquest libra es acabat gracies a deu. Aquest libra feu .j Caualler de calabrja ab gran studi que sabia dela natura dels caualls E pot ho apendre cascun ligen lo libre car aquest libra ensenya quals coses nohen nj valen als caualls
References Prévot (1991), La science du cheval au Moyen Age. Le “Traité d'hippiatrie” de Jordanus Rufus 14
Note El manuscrit conté dues versions d'aquest text (Y1 -s. XIV- i Y2 -s. XV als ff. 50-73-) en la terminologia de B. Prévot)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03