Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1893
Authors Joan Roís de Corella, Cavaller
Titles Visió a la porta de la Senyora Nostra de la Gràcia
Incipit & Explicits text: La hora e loch de la vesió. La mija nit ab multiplicades veus … la puritat de la mia concepció, per laor e glòria vostra. Amen
Date / Place escrit 1487 a quo
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Reproducció: Microfilm de l'edició perduda de la “Visió a la porta de nostra senyora de Gràcia” de Corella (2004)
Editat a: Wittlin (1995), “Un text inèdit de Joan Roís de Corella: La Visió de la Porta de la Senyora de Nostra Gràcia, de 1487”, A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura
Subject LITERATURA
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 1319
City, library, collection & call number Desconeguda: Biblioteca privada [?], (BITECA manid 1451)
Imprint València: Lambert Palmart, 1488-06-28
Title(s) Joan Roís de Corella, Cavaller, Visió a la porta de la Senyora Nostra de la Gràcia, escrit 1487 a quo
Vesio que veu a la porta de la senyora nostra de Gracia
Incipit & Explicits rubr.: Obra del reverend mestre Corella e vesio que veu a la porta de la Senyora nostra de Gracia
text: La hora e loch de la vesio. La mija nit ab multiplicades veus los sollicits galls senyalaven … perque en la militant santa Esgleya ha devotament celebrat la puritat de la mia concepcio per laor e gloria vostra Amen
References Wittlin (1995), “Un text inèdit de Joan Roís de Corella: La Visió de la Porta de la Senyora de Nostra Gràcia, de 1487”, A Sol Post. Estudis de Llengua i Literatura
Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 3:280-1, n. 37
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03